Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Birgül Mete İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D. Güncel Rehberler Işığında Yeni Tanılı Hastaya Yaklaşım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Birgül Mete İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D. Güncel Rehberler Işığında Yeni Tanılı Hastaya Yaklaşım."— Sunum transkripti:

1 Dr. Birgül Mete İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D. Güncel Rehberler Işığında Yeni Tanılı Hastaya Yaklaşım

2 Rehberler DHHS (Department of Human and Health Services) EACS (European AIDS Clinical Society) IAS (International AIDS Society)

3 Yeni tanı almış hastaya yaklaşım Öykü Fizik muayene (Boy, kilo, BMI, TA, bel çevresi)

4 Öykü MedikalPsikososyalSeksüel Soygeçmiş (erken yaşta KVH, DM, HT,KBY) Eşzamanlı ilaç öyküsü—R* Eşlik eden hastalıklar* Aşı öyküsü Alışkanlıklar (alkol, sigara, diyet, egzersiz, ilaç)--6-12 ay* İş durumu* Psikolojik morbidite—R* Partner ve çocuklar Öykü--6-12 ay Partnerin durumu Korunma*

5 HIV enfeksiyonu HIV antikor testi doğrulaması Tam kan sayımı CD4 hücre sayısı, yüzdesi (CD8 opsiyonel)--3-6 ay Plazma HIV RNA düzeyi--3-6 ay HIV RNA>1.000 kopya/ml, genotipik direnç HLA B5701 (mümkünse) R5 tropizmi (mümkünse)

6 Koenfeksiyonlar RPR ya da VDRL, CYBH taraması--yıllık Tüberkülin deri testi (PPD, CD4>400), akc grafisi, yüksek riskli grupta IGRA (mümkünse) Hepatit A, B* ve C serolojileri--yıllık Toxoplasma gondii, CMV serolojisi Varicella, Kızamık, Kızamıkçık serolojileri Leishmania, tropikal parazit serolojisi (bölge)

7 Enfeksiyon dışı komorbiditeler Hematoloji Tam kan sayımı--3-6 ay* Hemoglinopati (risklileri tara) G6PD (risklileri tara) Vücut kompozisyonu Vücut kitle indeksi--yıllık* Kardiyovasküler hastalık (KVH) Risk değerlendirmesi (Framingham score/www.cphiv.dk/tools.aspx)*--yıllık (KVH öyküsü olmayan tüm > 40 yaş erkek, >50 yaş kadın) EKG* Hipertansiyon Kan basıncı--yıllık* Lipidler TK, HDL-c, LDL-c, TG--yıllık*

8 Enfeksiyon dışı komorbiditeler Kan şekeri Kan şekeri--6-12 ay* (OGTT/HbA1c) Karaciğer Risk değerlendirmesi—yıllık* (alkol, DM, viral hepatit, obezite, insülin direnci, hiperlipidemi, hepatotoksik ilaç) ALT/AST, ALP, Bilirübin--3-12 ay* Böbrek Risk değerlendirmesi—yıllık* (HT, DM, KVH, aile öyküsü, viral hepatit, nefrotoksik ilaç) eGFR (aMDRD)--3-12 ay* İdrar analizi (dipstik)--yıllık* (eGFR<60 ml/dak—6 ayda 1; proteinüri≥1+ ve/veya eGFR <60 ml/dak—UP/C veya UA/C D vitamini 25 OH Vit D

9 Kemik Ca, PO 4, ALP--6-12 ay* Risk değerlendirmesi--2 yıl* (ileri yaş, kadın hasta, hipogonadizm, ailede kalça kırığı öyküsü, düşük BMI(≤ 19 kg/m 2 ), D vit eksikliği, sigara, fiziksel inaktivite, alkol (>3 ünite/gün), steroid (5 mg >3 ay) Aşağıdakilerden ≥1 olan hastada DXA istenir: 1-postmenopazal kadın 2- ≥ 50 yaş erkek 3- Düşme riski yüksek hasta 4- Klinik hipogonadizm 5- Oral kortikosteroid FRAX(www. shef.ac.uk/FRAX)

10 Nörokognitif bozuklukTarama soruları--2 yıl* DepresyonTarama soruları--1-2 yıl* KanserMamografi—1-3 yıl Servikal PAP—1-3 yıl Anoskopi ve PAP(MSM)—1-3 yıl

11 Tedavisiz takip edilen hasta 6 ayda bir (en az) Tam kan sayımı CD4 hücre sayısı, yüzdesi Plazma HIV RNA düzeyi Yılda bir Fizik muayene Sigara ve diyet değerlendirilmesi Serolojik testlerin tekrarı (sifiliz, CMV, toksoplazmoz, hepatit B,hepatit C) AST, ALT Servikal pap smear Lipidler

12 DHSS; 2011

13

14 EACS: Ne zaman tedavi? CD4+: 350-500CD4+: >500 Asemptomatik HIV enfeksiyonuCD Semptomatik HIV enfeksiyonu (B veya C) RR Primer HIV enfeksiyonuCC Gebelik (3. trimesterden önce)RR HIV ilişkili (olası) durumlar HIV ilişkili nefropati HIV ilişkili nörokognitif bozukluk Hodgkin lenfoma HPV ilişkili kanserler Kemoterapi ve/veya radyoterapi gerektiren AIDS tanımlayıcı olmayan kanserler Otoimmün hastalıklar KVH için yüksek risk faktörü (> % 20; 10 yıllık) veya KVH öyküsü RRRRCCCRRRRCCC RRRRCCCRRRRCCC

15 EACS: Ne zaman tedavi? CD4+: 350-500CD4+: >500 Kronik viral hepatitler Tedavi gerektiren HBV Tedavi gerektirmeyen HBV Tedavi düşünülen HCV Tedavi olası olmayan HCV R C/R R RDDCRDDC

16 DHHS :Ne zaman tedavi?. Klinik ve/veya CD4 sayısı Öneri CD4 <350/mm 3 (AI) AIDS göstergesi hastalık öyküsü (AI) Gebe hasta (AI) HIV-ilişkili nefropatili hasta (AII) HBV tedavisi endikasyonu olan HBV ko-enfeksiyonlu hasta (AIII) ART başla CD4 350-500 /mm 3 (A/B-II) CD4 >500 /mm 3 (B/C-III) ( % 55 A, % 45 B) Tedavi önerilir ( % 50 B, % 50 C) Tedavi önerilir

17 Acil tedavi gerektiren durumlar AIDS göstergesi hastalık öyküsü (AI) Gebelik (AI) Akut fırsatçı enfeksiyonlar CD4 <200/mm 3 (AI) Yüksek viral yük ( >100.000 kopya/ml) (BII) HIV-ilişkili nefropatili hasta (AII) HBV tedavisi endikasyonu olan HBV ko- enfeksiyonlu hasta (AIII) CD4 sayısında hızlı düşüş (>100/yıl) (AIII)

18 Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection 2010 Recommendations of the International AIDS Society–USA Panel JAMA, July 21, 2010—Vol 304, No. 3

19 Tedavi hedefleri Viral yükü maksimum düzeyde ve uzun süreli baskılamak İmmünolojik fonksiyonları korumak ve iyileştirmek Yaşam kalitesini arttırmak HIV’e bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmaktır Vertikal bulaşı engellemek

20 Antiviral tedavi Avantajları Fırsatçı enfeksiyonlarda azalma Daha kaliteli yaşam Yaşam süresinde uzama Dezavantajları Çoklu ilaç tedavisi Uzun süreli tedavi Direnç sorunu Yan etki Pahalı

21 Gebelikte antiretroviral tedavi Perinatal HIV geçiş oranı Tedavi almayan gebelerde % 20-28 AZT monoterapisi alanlarda % 8-11 HAART ile % 1-2

22 Tedavi 1.ART altında gebe kalan hasta 2. Tedavisiz gebe kalan ve tedavi kriterlerini doldurmayan hasta 3. Tedavisiz gebe kalan ve tedavi kriterlerini dolduran hasta 4. 28.haftadan sonra başvuran hasta 1.ART’ye devam, teratojenik ilaçlar değiştirilir 2.28. haftanın başlangıcında tedavi başlanması önerilir (en geç doğumdan önceki 12. hafta); viral yük yüksek ise ART’nin daha erken başlanması önerilir 3.2. trimesterin başlangıcında tedaviye başlanması tercih edilir 4.Tedaviye hemen başlanır

23 Primer profilaksi şeması PatojenEndikasyonProflaktik rejim P.jiroveciCD4 < 200 /mm³TMP-SMZ fort tb 1x1 T.gondii CD4 < 100 /mm³ veya Toxo IgG Ab(+) TMP-SMZ fort tb 1x1 Mycobacterium avium complex CD4 < 50 /mm³ Azitromisin 1200 mg tb haftada bir Klaritromisin 500mg tb 2x1 Mycobacterium tuberculosisPPD> 5 mm INH, 300 mg/g

24 Aşı şeması Varicella Suçiçeği ve zona daha sık görülür ve daha ağır seyreder Seronegatif ise ası önerilir (CD4≥200/µl) Pnömokok Hastalık daha sık görülür ve daha ağır seyreder PPV-23 polisakkarid aşı -CD4≥200/µl olana kadar aşı ertelenir -5 yıl sonra aşı tekrarlanır Influenza Her yıl HPV Serviks ca ve anal caRehberler doğrultusunda aşı Hepatit B HIV, karaciğer hastalığınınn ilerlemesini hızlandırır Yanıtsızlarda 2X doz aşı intradermal olarak yapılabilir. Aşı Anti Hbs≥ 10 IU/ml/100 IU/ml olana kadar tekrarlanır Hepatit A Riskli hasta ( seyahat, MSM, IVDU, kronik hepatit B veya C) Sarı humma Endemik bölgeya seyahat edeceklere (CD4≥200/µl) > 60 yaş göreceli kontrendike

25 Sonuç Öykü Fizik muayene CD4 sayısı, viral yük Genotipik direnç Biyokimya Koenfeksiyonlar/seroloji (CYBH, hepatitler..) Enfeksiyon dışı komorbideteler

26 Sonuç CD4 <350/mm 3 (AI) AIDS göstergesi hastalık öyküsü (AI) Gebe hasta (AI) HIV-ilişkili nefropatili hasta (AII) HBV tedavisi endikasyonu olan HBV ko-enfeksiyonlu hasta (AIII) CD4 350-500 /mm 3 (A/B-II) ART Aşı Profilaksi +


"Dr. Birgül Mete İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D. Güncel Rehberler Işığında Yeni Tanılı Hastaya Yaklaşım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları