Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

® International Accounting Standards Committee Foundation December 2005 1 1World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation Uluslararası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "® International Accounting Standards Committee Foundation December 2005 1 1World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation Uluslararası."— Sunum transkripti:

1 ® International Accounting Standards Committee Foundation December 2005 1 1World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel bir Bakış Tricia O’Malley IASB Kurul Üyesi 6 Aralık 2005 * Burada ifade edilen görüşler, konuşmacının görüşleridir, IASB’nin görüşleri değildir

2 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 2 Danışma Grupları Standartlar Danışma Konseyi IASC Vakfı Yapı Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Personel IFRIC (Yorumlar) Standart Belirleme İşlemi

3 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 3 IASC Vakfı — Gözetim 22 Mütevelli:  Kuzey Amerika’dan 6  Avrupa’dan 6  Asya/Okyanusya’dan 6  4 Diğer IASB, SAC ve IFRIC üyelerini atar IASB’nin performansını izler, fon yaratır, bütçeyi onaylar, anayasadan sorumlu

4 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 4 Standart Danışma Konseyi (SAC) 41 üyeli — dünyanın her yerinden Yılda 3 kez toplanır Strateji ve öncelikler ile ilgili olarak IASB’ye tavsiyelerde bulunur Önemli projelerin sonuçları ile ilgili olarak IASB’yi bildirir

5 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 5 Kurul 12 tam zamanlı ve 2 yarı zamanlı üye Tek sorumluluğu gündemi ve standartları belirlemek Şu anda 9 ülkeden ve 5 kıtadan temsilciler var

6 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 6 Uluslar arası Finansal Raporlama Yorum Komitesi (IFRIC) Bir Kurul üyesi başkanlığını yapar (Başkan oy kullanmaz) 12 gönüllü, oy hakkı olan üyesi var İlkelerin yorumlanması ve açıklanması

7 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 7 Personel Kurulun çalışmaları, 12 ülkeden; 25 teknik personel 25 destek ve yayın personeli tarafından desteklenir

8 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 8 IASB’nin Amacı Yüksek kaliteli, şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgi gerektiren yüksek kaliteli, anlaşılabilir ve uygulanabilir küresel muhasebe standartları geliştirmek Uyumu sağlamak amacıyla ulusal muhasebe standardı belirleyicileri ile işbirliği yapmak Peki neden?

9 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 9 İstenilen Sonuçlar Daha iyi ekonomik karar verme  Sermayenin daha iyi fiyatlandırılması  Kaynakların daha etkin tahsisi Tüm dünyada yatırımların arttırılması Hazırlık maliyetlerinin azaltılması Düzenleyici etkileşiminin arttırılması

10 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 10 IASB bir standart belirleyicidir; düzenleyici değildir Standart belirleyiciler  Uygun finansal raporlamayı belirler Düzenleyiciler  Hangi yönetmeliklerin takip edilmesi gerektiğini belirler  Uygulamadan sorumludur

11 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 11 İlke 1: Bağımsız standart belirleme Bağımsız Kurul üyeleri Tüm kurul toplantıları halka açıktır Kapsamlı süreçler vardır Finansman kaynağı özeldir Siyasi etki yoktur

12 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 12 İlke 2: İlkeye Dayalı Standartlar İlkelerKurallar

13 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 13 İlke 3: Kapsamlı süreç Araştırma Ulusal Standart Belirleyici Tartışma Belgesi Tartışma Taslağı Standart Diğerleri Yorumların analizi 9-15 ay Yorum analizi Yürürlük Tarihi 6-18 ay

14 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 14 Sürecin Takibi Web sitesi www.iasb.org Toplantılar:  Gözlemci notları  IASB toplantısının webde yayınlanması  Karar özetleri / Güncelleme Bülten – İnceleme (3 aylık)

15 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 15 IASB’nin Öncelikleri IFRS’lerin kabulünün yaygınlaştırılması Yakınlaştırma Standartların iyileştirilmesi, boşlukların doldurulması

16 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 16 IASB’nin Önceliklendirme Kriterleri… Anlamlılık ve güvenilirlik Yakınlaştırma Kalite Kaynak Kısıtları Mevcut Kılavuzlar

17 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 17 Yakınlaştırma Nedir? Eski yaklaşım ‘uyumlaştırma’ idi Yakınlaştırma farklıdır:  Konu aynı zamanda aynı ilgili süreçler kullanılarak ele alınır  Amaç, tek bir ortak yüksek kaliteli cevap elde etmektir

18 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 18 Yakınlaştırma Süreci Ulusal standart belirleyiciler IASB ile birlikte çalışır  Birden fazla Kurul ekibi proje geliştirir  En iyi uluslararası uygulamaya yönelik yakınlaşma standartları

19 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 19 FASB ile Yakınlaşma Çalışmalar aşağıdakiler üzerinde yoğunlaşmaktadır: Çabuk bir şekilde uygulanacak kısa- orta vadeli projeler Çok fazla çalışma gerektiren orta ve uzun vadeli projeler IFRS raporlama standartlarının SEC tarafından kabulü, 2007/09

20 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 20 SEC yol haritası 2005-2007  IFRS’nin uygulanması  Yatırımcıların bilgi edinmesi  Uygulama deneyimlerinin paylaşılması 2007-2009  IFRS/GAAP yakınlaştırmasının durumu  İlave dokümanların SEC tarafından gözden geçirilmesi  Farklılıkların anlamlılık derecesini değerlendirilmesi  Mutabakatın kaldırılmasına yönelik tavsiye

21 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 21 Gündemdeki aktif projeler Yakınlaştırma FV Ölçümü Biriktirilebilir Araçlar IFRS 2’deki değişiklikler Kavramsal Çerçeve Gelir Kabulü Finansal Araçlar İş Kombinasyonları II Performans Raporlama (A/B) Emisyon Hakları Konsolidasyon Sigorta KOBİ’ler

22 ® December 2005World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation 22 Araştırma Gündemi – Gelecekte ne bekliyor Ölçüm hedefleri İstihraç Endüstrileri Finansal araçlar Hiperenflasyon Menkul Kıymetler Yönetim yorumları Yatırım kuruluşları Pasifler ve öz sermaye Kiralar Ortak girişimler

23 ® International Accounting Standards Committee Foundation December 200523 23World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation Sorular?


"® International Accounting Standards Committee Foundation December 2005 1 1World Bank—Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation Uluslararası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları