Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİLERİN UYGULANMASI VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİLERİN UYGULANMASI VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİLERİN UYGULANMASI VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

2 Stratejilerin oluşturulması aslında hayata geçirilmedikleri sürece çok da fazla anlam ifade etmemektedir.Önemli olan oluşturulan stratejiyi hayata geçirmektir.

3 Stratejik düşüncenin stratejik uygulamaya dönüştürülmesi aşamasında örgüt bireylerinin hiyerarşik düzen dikkate alındığında en üstten en alta kadar büyük bir inançla,azimle,koordinasyonla işbirliği içerisinde olmaları,kendilerini örgüte bağlı hissetmeleri şarttır. Bunun sağlanmasında en önemli adım ise her bireyin stratejilerin uygulanması aşamasında sürece dahil edilmesidir.

4 STRATEJİLERİN UYGULANMASI: DOĞASI ve ÖNEMİ
İşletme yazınında stratejik yönetim 1980’lerden itibaren yer almaya başlasa da stratejik düşünmenin en önemli sınırının stratejilerin uygulanması olduğu 1986 yılında Taylor tarafından vurgulanmıştır (Lane,2005).Öte yandan stratejik yönetim süreci dikkate alındığında stratejilerin oluşturulması birinci aşamada ve stratejilerin uygulanması ise ikinci aşamada yer alırken her ikisini kesin çizgilerle birbirinden ayırmanın da çok doğru olmadığı yazında değinilen konulardandır (Moore,2005)

5 Strateji Oluşturma ve Strateji Uygulama Farkı
Güçleri faaliyetlerin önüne yerleştirmektir. Güçleri faaliyet sürecinde yönetebilmektir. Etkinlik üzerinde durur. Verimlilik üzerinde durur. Öncelikle entelektüel bir süreçtir. Öncelikle eylemsel bir süreçtir. İyi bir sezgisel beceri ve analitik beceri gerektirir. Özel motivasyon ve liderlik becerileri gerektirir Birkaç birey arasında iyi bir koordinasyon gerektirir

6 Bunların dışında önemli bir nokta daha dikkat çekmektedir.
Stratejilerin oluşturması sırasında yararlanılan yöntemler, araçlar, kavramlar örgütler arasında çok da farklılık göstermemektedir

7 Stratejileri uygulama aşamasını’’ Stratejilerin uygulanmasına destek olacak ve uygulamayı gerçekleştirecek işletme kaynaklarının harekete geçirilmesi’’ olarak tanımlamak yerinde olacaktır

8 YÖNETİM BAKIŞ AÇISI İLE KAYNAKLARIN DAĞITIMI, ÖRGÜT YAPISININ OLUŞTURULMASI, İNSAN KAYNAKLARININ SEÇİMİ VE ATANMASI

9 Luecke’ e göre, stratejik hedeflere ulaşımına örgütün yapısı, insan kaynağı, örgüt kültürü, söz konusu kaynakları harekete geçirmek için kullanılacak teşvikiler ve hedeflere ulaşımı kolaylaştıracak destekleyici etkinlikler bir arada olmalı ve her bir faktör arasında koordinasyon ve eşgüdüm bulunmalıdır.

10

11

12 ÖRGÜT YAPISININ OLUŞTURULMASI
Örgüt yapısı genel olarak incelendiğinde ikiye ayrılmaktadır; Örgütün fiziki yapısı Örgütün sosyal yapısı

13 STRATEJİLERİN UYGULANMASINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
Schein tarafından örgüt kültürü, ’’bir grubun dışsal adaptasyon ya da içsel bütünleşmeden kaynaklanan sorunlarını çözme esnasında öğrendiği paylaşılmış ve geçerliliği kanıtlanmış olan,yeni örgüt üyelerine ise düşünmenin,hissetmenin ve algılamanın doğru yolu olarak öğretilmekte olan temel varsayımlar’’ olarak tanımlanmıştır.

14 Örgütlerin kültürlerinin,stratejilerin oluşumu sırasında ve uygulanmasında oynadıkları role ilişkin olarak Eren (2006: ),aşağıda yer alan kültür tiplerini ve etkilerini açıklamaktadır; Koruyucu Kültür Tipi Geliştirici Kültür Tipi Analizci Kültür Tipi Tepki Verici Kültür Tipi

15 KAYNAKLARIN DAĞILIMI Kaynakların dağılımı,stratejilerin uygulanmasında aslında merkezi öneme sahip yönetsel faaliyetlerden birtanesidir.

16 İNSAN KAYNAKLARININ SEÇİMİ VE ATANMASI
Amaçların çalışanlar tarafından özümsenmesi, onların da stratejilerin belirlenmesi esnasında dikkate alınması söz konusu stratejilerin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

17 STRATEJİLERİN UYGULANMASINDA YENİDEN YAPILANMA-SÜREÇ YENİLEME VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ KAVRAMLARI

18 YENİDEN YAPILANMA Yeniden yapılandırma, ’’örgüt içerisinde emir-komuta, bölümlere ayırma, yönetim alanları, otorite ve yetki belirlemeleri, merkezileşme ve formalizasyon dereceleri ile ilgili çalışmalar sonucunda örgüt içinde yeni mevkiler ve/veya yapıların oluşturulması’’ olarak tanımlanmaktadır.

19 SÜREÇ YENİLEME (DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ)
İlk tanım ve çalışmalar da Michael Hammer ile James Champy tarafından yapılmıştır. Örgütlerin,rekabet koşullarına uyabilmeleri ve müşterilerine daha iyi,daha kaliteli,daha çabuk,daha ucuz hizmet verebilmeleri için, örgüt bünyesinde tüm iş yapma usul ve süreçlerinin köklü bir şekilde yeniden yapılanmasıdır.

20 DEĞİŞİM YÖNETİMİ Örgütün değişime ihtiyaç duyduğu noktada;
Değişim nedir? Niçin/Neden gereklidir? Değişim yapılarak nereye ulaşılacaktır ve bu nasıl olacaktır? Değişim ne zaman gerçekleştirilmelidir? Değişim nasıl ve kim tarafından yapılacaktır? Sorularının örgüt tarafından itina ile irdelenmesi ve yanıtlanabilmesi gerekmektedir.

21 DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
’’ Degismeyen tek sey degisimdir. ’’ Benjamin Disraeli

22 DEĞİŞİM YÖNETİMİ NEDENLERİ VE AMAÇLARI
İÇ FAKTÖRLER DIŞ FAKTÖRLER Örgüt amaçlarındaki değişiklikler Teknolojik değişiklikler Örgüt politikasındaki değişiklikler Haberleşme ve ulaştırma hizmetlerinde kolaylıkların ve hızın göreceli olarak artması İş gücündeki değişiklikler Ekonomik ve politik değişiklikler Yöneticilerin değişmesi Rekabet koşulları Örgüt yerleşme durumundaki değişiklikler Örgüt bütçesindeki azalmalar ve artışlar

23

24 DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Liderlik,örgüt kültürü,esneklik,yaratıcılık, iletişim,takım çalışması gibi faktörleri bütünlük içerisinde ele almalıdır. Liderler vizyoner ve dönüştürücü özelliğe sahip olmalıdır. Değişimi gerçekleştirecek ekibin oluşturulması gerekir

25 DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE LİDERLİK
‘’Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerin toplamı’’ olarak tanımlanmıştır.

26 LİDERLERDE KİŞİLİK İLE İLGİLİ 5 BÜYÜK ÖZELLİK
Dışa veya İçe Dönüklük Yeniliğe Açıklık Uyumluluk Bilinçlilik Dengelilik

27

28

29 HAZIRLAYANLAR; DUYGU ANKARALI HACER ÖZKAN BANUR DURGUT 100709065
GÜLİZAR ŞAHİN


"STRATEJİLERİN UYGULANMASI VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları