Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Önemi ve Planlanması Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Önemi ve Planlanması Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 11 Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Önemi ve Planlanması Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu serap@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 2 Bilgi okuryazarlığı - tanımlar Bilgi okuryazarlığı, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisidir (AASL & AECT, 1998) Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisidir (ALA, 2000) Bilgi okuryazarlığı, bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma, değerlendirme, etkin şekilde kullanma ve iletme becerisidir

3 3 Kavram kargaşası Görsel okuryazarlık Medya okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı Ağ okuryazarlığı

4 4 Yaşam boyu öğrenme Bağımsız öğrenme Bilgi okuryazarlığı

5 5 Bilgi okuryazarlığının önemi Yaşam boyu öğrenmenin temel şartıdır Yeni bilgi üretimi için zorunludur Mevcut bilgiyi ve becerileri geliştirme olanağı sağlar Gelişmeleri anlama ve kavramaya yardımcı olur Öngörü kazandırır Kişisel, mesleki ve entellektüel gelişime yardımcı olur Nitelikli iş gücü ve güçlü toplumlar yaratır Değişimle başa çıkabilmeyi sağlar Bireylerin, kurumların ve ulusların rekabet gücünü artırır Fırsat eşitliği sağlar İş bulmayı kolaylaştırır Kişisel seçenekleri artırır Sosyal dışlanmayı engeller Sosyo ekonomik gelişim için gereklidir Bilgi toplumuna uyum sağlamaya yardımcı olur

6 6 Elektronik çağda bilgi okuryazarlığı Bilgi okuryazarlığının önemi artıyor Bilgi okuryazarlığı eğitiminin kapsamı genişliyor Bilgi okuryazarlığı eğitiminin formatı değişiyor

7 7 Bilgi miktarındaki artış

8 8

9 9

10 10 Bilgi miktarındaki artış

11 11 Bilginin niteliğindeki belirsizlik

12 12 Yeni neslin özellikleri

13 13 Yeni neslin özellikleri

14 14 Yeni neslin özellikleri

15 15 Yeni neslin özellikleri

16 16 Etik konular

17 17 Bilgi okuryazarlığı becerileri hiç bu kadar önemli olmamıştı Bilginin katlanarak artışı karşısında bilgi okuryazarlığı becerilere her zamankinden daha fazla gereksinim var Niteliği belirsiz bilginin artışı eleştirel düşünce becerilerinin önemini artırıyor Yeni neslin bilgi arama ve bilgi kaynaklarını kullanma konusundaki eğilimleri bilgi okuryazarlığı becerilerinin önemini artırıyor Olanakların ve yeni ortamların etik davranışlar konusunda yarattığı karmaşanın çözülebilmesi için bilgi okuryazarlığı becerilerine ihtiyaç var

18 18 Bilgi okuryazarlığı eğitiminin içeriği genişliyor Yeni bilgi kaynakları (wikiler, bloglar, vb.) Yeni web araçları (Technorati, RSS feed, vb.) Yeni bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi Sosyal web’i kullanmanın faydaları ve tehlikeleri Etiketleme ve folksonomi (kişiselleştirilmiş sınıflama) Yeni kaynak türlerine gönderme Sosyal web’de etik sorunlar

19 19 Bilgi okuryazarlığı eğitiminin fromatı değişiyor Gelişen teknoloji ve yeni neslin beklentileri bilgi okuryazarlığı eğitiminde değişiklikler gerektiriyor Eğitimde yeni yaklaşımlar/araçlar denemenin zamanı Kullanıcının ilgisini çekebilecek programlar hazırlamak önem kazanıyor Kullanıcıyla bulunduğu ve hoşlandığı ortamda buluşmak önem kazanıyor Web 2.0 ortamları yeni nesle ulaşmak için uygun ortamlar gibi görünüyor

20 20 Bilgi okuryazarlığı eğitimi 2.0.

21 21 Bilgi okuryazarlığı eğitiminin önemi Araştırmalara göre öğenciler; üniversiteye temel bilgi okuryazarlığı becerilerinden yoksun geliyorlar üniversiteden bilgi okuryazarlığı becerilerinden yoksun mezun oluyorlar bu becerileri kendi kendilerine geliştiremiyorlar

22 22 Bilgi okuryazarlığı programlarının gerekliliği Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerini kazanma ve kullanmaları için fırsatlar yaratılmadıkça bu beceriler geliştirilemez Bilgi okuryazarlığı becerileri günümüzde akreditasyon kurumları ve iş verenler tarafından istenen beceriler haline gelmiştir Diplomaların ömrü kısalmıştır. Öğrencilerin okulda öğrendikleri ya unutmakta ya da güncelliğini hızla kaybetmektedir. Bu durum formal eğitim sürecinden sonra da öğrenmenin devam etmesini zorunlu kılmaktadır

23 23 Bilgi okuryazarlığı programlarının gerekliliği Bilgiyi kullanma becerilerinden yoksun bir gelecek nesil; bilginin toplanması, düzenlenmesi, depolanması, erişimi ve uzun süreli korunması adına yapılan tüm yatırımların çöpe atılması demektir. (Rockman, 2004)

24 24 Eğitim programlarının planlamaya başlarken Tekerleği yeniden keşfetmeyin: –Kuruma uygun bir BO modeli seçin –BO standartlarını adapte edin –Başkalarının tecrübelerinden öğrenin (iyi uygulamaları örnek alın) Bir stratejik plan hazırlayın Kütüphanenin, kütüphanecinin ve öğretmenlerin BO eğitimindeki rollerini ve sorumluluklarını belirleyin Bilgi kaynakları ve erişim araçlarını öğretmenin ötesine geçin. Araştırma sürecini öğretin Sorunlarla karşılaşmaya hazırlıklı olun

25 25 Potansiyel sorunlar Alt yapı, finansal ve insan kaynakları ile ilgili sorunlar Yönetimden ve öğretim üyelerinden destek alamamak Hedeflerin, amaçların net olmaması Varsayımlar Statü problemi Değişime gösterilen direnç İletişimle ilgili sorunlar (farklı dillerde konuşmak) Öğrenci motivasyonu (öğrenciler ekstra hiç bir şey yapmak istemezler) Mükemmellliyetçilik

26 26 Planlama

27 27 Planlama Misyon (amaç ve hedeflerin belirlenmesi) Eylemlerin belirlenmesi Çevre araştırması / taraması Fırsatlar ve tehditler Kaynaklar Bütçe Yönetimsel ve kurumsal destek Müfredatla bütünleştirme İşbirliği Pedagoji Duyuru ve tanıtım Değerlendirme Öğrencinin özellikleri Öğretim ortamı ve formatı

28 28 Öğretim ortamı ve formatı Çok çeşitli yaklaşımlar mümkün: Derslere entegre edilmiş eğitim Müstakil dersler Jenerik eğitim Konu spesifik eğitim Seminerler Çalışma yaprakları Web tabanlı eğitim Kütüphane turları Video sunumları

29 29 Öğretim ortamı ve formatına karar vermek Eğitim programının hedefleri ve içeriğiyle uyumlu olmalı Olanaklar göz önüne alınmalı Birden fazla yaklaşım bir arada kullanılabilir

30 30 Web-tabanlı eğitimin avantajları 7/24 heryerden erişilebilir olması Herkesin kendi birikimi ve öğrenme hızına göre ilerlemesine olanak sağlaması Her tür platfromdan erişilebilir olması Erişimin kontrol edilebilmesi İçeriğin hızla ve kolayca güncellenebilmesi Kaynak yetersizliği problemine çözüm olması (personel, yer, ekipman, vb.)

31 31 Web-tabanlı BO eğitimi Popülerlik kazandı Pek çok kütüphane web-tabanlı bo eğitim programları sunuyor Bu programlar bazen yüz yüze eğitime alternatif olarak kullanılırken, bazen destekleyici olarak kullanılıyor

32 32 Web-tabanlı BO eğitimi İstenen niteliklerde yeterli sayıda personel olmadığı zaman iyi bir seçenek Danışma kütüphanecilerine zamanlarını ve enerjilerini disipline yönelik ileri düzey (yüz yüze) eğitim programlarına ayırma olanağı sağlıyor Çok sayıda kullanıcıya kısa sürede ulaşma olanağı sağlıyor

33 33 Web-tabanlı BO eğitimi programlarının geliştirilmesi Özel yazılımlar kullanmayı gerektiriyor İçerik geliştirmeyi gerektiriyor Çeşitli konularda uzmanlık gerektiriyor –Teknik –Pedagojik (materyal geliştirme) –Estetik (grafik tasarımı) Zaman gerektiriyor Finansal kaynak gerektiriyor

34 34 Açık kaynak avantajını kullanmak Minimum kaynak harcaması Açık kaynak yazılımlar Açık kaynak hazır programlar Hazır programların içeriği büyük ölçüde jenerik Açık kaynak materyaller –metin –görsel –oyunlar –testler ve egzersizler

35 35 Açık kaynak - yazılım

36 36 Library à la Carte

37 37 Açık kaynak – içerik Digital materyallerin paylaşılması, yeniden düzenlenerek, kullanılmasına olanak sağlayan düzenleme Digial ortamda üretilmiş materyallerin maksimum düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir uygulama

38 38 Açık kaynak – BO eğitim paketleri

39 39 Açık kaynak – BO eğitim paketleri

40 40 Components of modules

41 41 Games

42 42 Games

43 43 Açık kaynak – BO ölçme aracı

44 44 Açık kaynak – BO ölçme aracı

45 45 Tekerlek icat edildi!

46 46 Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok!

47 47 Teşekkürler Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu serap@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


"11 Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Önemi ve Planlanması Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları