Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk."— Sunum transkripti:

1 Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk.
İRAN’IN ORTA DOĞU POLİTİKASI Doç. Dr. Atilla SANDIKLI Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk.

2 Tarihi Politik-psikolojik Arkaplan
Humeyni Dönemi İran Dış Politikası Rafsancani Dönemi İran Dış Politikası Hatemi Dönemi İran Dış Politikası Ahmedinecad Dönemi İran Dış Politikası Ruhani Dönemi İran Dış Politikası

3 Tarihi ve Politik-psikolojik Arkaplan
İşgal sendromu Varlığını devamlı tehdit altında algılama Etrafının düşmanlarla çevrili olduğu ve kuşatılmışlık psikoloji Seçilmiş travmalar Uluslararası sistemde yabancılaşma ve ötekileşme Güvensizlik, yalnızlık ve istikrarsızlık hissi Güvenlik ikilemi 19. Yüzyıl Rusya-İngiltere arasındaki “Büyük Oyun” I. ve II. Dünya Savaşlarında İngiliz ve Rus işgalleri Soğuk Savaş dönemi ABD-SSCB rekabeti 1979 Devrimi ekonomik ve politik yaptırımlar İran-Irak Savaşı Afganistan ve Irak müdahaleleri

4 İRAN DIŞ POLİTİKASINI YÖNLENDİREN YARGILAR
Dış Tehdit ve Parçalanma Kaygısı Tehdit odaklı siyasi vizyon-güvenlik anlayışı İhtiyatlı bir dış politika kendini güvensiz-yalnız-istikrarsız hissetme Bölgesel Güç Olma ve Yayılma Fars Milliyetçiliği Şii Mezhebinin Hamilliği

5 İran Dış Politikası Birey Faktörü
Radikal/ Devrimci Muhafazakar Ilımlı/Liberal Muhafazakar RAFSANCANİ ( ) HUMEYNİ ( ) HATEMİ ( ) AHMEDİNECAD ( ) RUHANİ ( …)

6 “Ne Doğu Ne Batı” Dış Politika Söylemi Devrim İhracı Stratejisi
Humeyni Dönemi “Batı Karşıtlığı” “İslam Kimliği” Devrim İhracı Stratejisi

7 Komşularla İyi İlişkiler ve Tarafsızlık Politikası Yapıcı Diplomasi
Rafsancani Dönemi “Hem Kuzey Hem Güney” Yaklaşımı Açılım Stratejisi ve Arabulucuk Çabası Dini Kimliğin Geri Planda Bırakılması Uluslararası Sisteme Entegrasyon Amacı

8 HATEMİ DÖNEMİ Uluslararası Topluma ve Dünya Ekonomisine Entegrasyon
Avrupa Ülkeleri ile İlişkileri Geliştirme ABD ile İlişkileri Revize Etme Arayışı Bölge Ülkeleriyle Yakınlaşma Uluslararası Topluma ve Dünya Ekonomisine Entegrasyon Jeokültürel Açılım Ilımlı ve Pragmatik Dış Politika İtibar, Akılcılık ve İhtiyat Medeniyetlerarası Diyalog ve Hoşgörü

9 Ahmedinecad Dönemi Mehdeviyet Kuramı Hüccetiye Grubunun Etkisi
ABD ve İsrail Karşıtlığı Ahmedinecad Dönemi Şii Hilali Çatışmacı Dış Politika Anlayışı Üçüncü Dünyacı Yaklaşım

10 Karşılıklı Güven İnşası Dünya İle Yapıcı Etkileşim
Dönemi Ruhani Yumuşama Diyalog Karşılıklı Güven İnşası Dünya İle Yapıcı Etkileşim

11 İRAN DIŞ POLİTİKASININ DAYANDIĞI UNSURLAR
Jeopolitik Konumu Zengin Petrol ve Doğalgaz Kaynakları Fars Kültürü Şii Mezhebine Dahil Olan Halklar Nükleer kabiliyeti ve Füze Teknolojisi

12 Realist ve Pragmatik Yaklaşımlar
MOTİVASYON UNSURLARI Fars Milliyetçiliği Şii İnanç Sistemi ABD Düşmanlığı İsrail Düşmanlığı Realist ve Pragmatik Yaklaşımlar

13 İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI ÜLKELER
Rusya Çin Kuzey Kore Suriye Venezuella Brezilya İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI ÜLKELER Büyük Güçler Arasındaki Rekabetten Yararlanma Şangay İşbirliği Örgütü’ne Gözlemci Üye Hindistan İle İlişkilerini Geliştirmesi

14 KÜRESEL VE BÖLGESEL TEHDİT KAPASİTESİ
Teröre Destek Nükl eer Silah ve Atm a Vasıf ları Geli ştir me Çab aları Şii Hilali

15 İRAN’A YÖNELİK GİRİŞİMLER
ABD Çevrelemesi Küresel Sistemin Dışında Bırakma (Yanlızlaştırma) Siyasi ve Ekonomik Yaptırımlar Azeri Milliyetçiliği PJAK İsrail Saldırganlığı

16 MUHTEMEL SENARYOLAR VE ORTADOĞU
İRAN NÜKLEER KRİZİNDE MUHTEMEL SENARYOLAR VE ORTADOĞU Şii-Sünni Çatışma Senaryosu Nükleer Müzakerelerin Olumlu Sonuçlanma Senaryosu İran’a Askeri Operasyon Yapılma Senaryosu İran’ın Hürmüz Boğazı’nın Kapatma Senaryosu

17 İran’ın Arap Baharı’na Bakışı
Suriye “İslami Uyanış” Batı yanlısı ve diktatör rejimlere karşı 1979 Devrimi ile özdeşleştirme Arap Devrimleri

18 Şii-Sünni Çatışma Senaryosu

19

20 İran’ın Şii hilalindeki merkezi konumunu koruması ve güçlendirmesi
Irak’ta Şii odaklı İktidar oluşturulması Suriye’deki Esad Yönetiminin sürdürülmesi İran’ın izlediği Şii politikasının Şii-Sünni çatışma riskini artırması Bölgedeki toplumsal hareketlerin İran muhalefetinin elini güçlendirmesi Suriye konusunda İran ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmesi Lübnan’da Hizbullah’ın güçlendirilmesi

21 Nükleer Müzakerelerin Olumlu Sonuçlanma Senaryosu

22 İRAN NÜKLEER TESİSLERİ

23

24

25 İran’a Askeri Operasyon Yapılma Senaryosu Bölgedeki Amerikan Üsleri

26 İsrail’in İran’a Hava Operasyonu

27 Askeri Operasyon Durumunda İran'ın Göstereceği Refleksler
İsrail'e Hizbullah Saldırıları Yüksek Olasılık Ortadoğu'daki Amerikan Güçlerine Saldırı Bölge Ülkelerindeki Petrol Boru Hatlarına Saldırı Şii-Sünni Çatışmasının Çıkması İran'ın Körfez Bölgesinde Petrol Akışını Sabote Etmesi Bölgede Geniş Ölçekli Sokak Gösterileri Olasılık Bölge Dışında Hizbullah Saldırıları İran’ın Şahap Füzeleri ile İsrail’i Vurması İran'ın Petrol İhracatını Durdurması İran’da Rejim Değişimi Düşük Olasılık İran’ın İntihar Saldırılarına Başvurması Beklenmiyor [

28 İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatma
Senaryosu Hürmüz Boğazı

29 İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatma
Senaryosu

30 İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatma
Senaryosu

31 İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Senaryosu

32 İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Senaryosu

33 İran’ın Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Senaryosu

34 İşbirliği Alanları Türkiye’nin petrol (%50) ve doğalgaz (%20) ihtiyacının karşılanması Güney Pars doğalgaz yataklarının belirli fazlarının TPAO tarafından işletilmesi İran ve Türkmenistan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması Avrupa ve Asya arasında transit ulaşım Ticaretin geliştirilmesi Sünni ve Şii halkların birbirlerine yakınlaşması

35 Sorun Alanları NATO Füze Kalkanı Irak’taki gelişmeler
Suriye krizindeki farklı politikalar Nükleer silah üretim çalışmaları Füze teknolojileri geliştirme gayretleri Sünni ve Şii halklar arasında gerilim Transit ulaşım sorunları

36 Öneriler Nükleer krizin diyalog ve müzakerelerle çözümüne destek
İran’ın küresel sisteme uyum girişimlerine destek Nükleer krizin diyalog ve müzakerelerle çözümüne destek İran nükleer çalışmalarının şeffaf hale getirilmesi İran’ın güdümlü füze çalışmalarının takibi Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi

37 Öneriler Şii-Sünni gerilimini düşürecek kültürel etkileşimin artırılması Doğalgaz çıkarılması ve Avrupa’ya ulaştırılması konusunda işbirliği Ticaretin geliştirilmesi Transit ulaşım sorunlarını çözülmesi tarihi ipek Yolunun tekrar canlandırılması

38 Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk.
İRAN’IN ORTA DOĞU POLİTİKASI Doç. Dr. Atilla SANDIKLI Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk.

39 İran’ın Nükleer Enerjiyle İlgili Taraf Olduğu Uluslararası Kurum ve Antlaşmalar
1956 yılında UAEA (UAEK) statüsünü imzalayan İran 1958’de UAEA’ya üye olmuştur. İran Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı da 1968 yılında imzalamış ve 1970’de de onaylamıştır. NPT’nin 3 temel ilkesi Nükleer yayılmanın önlenmesi Barışçıl nükleer enerji kullanımı İran’ın komşuları olan İsrail, Pakistan ve Hindistan ise NPT’yi hala imzalamamışlardır.

40 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler...


"Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİLGESAM Bşk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları