Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SSG-TAG Bölüm 1 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ VE HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ SSG - TAG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SSG-TAG Bölüm 1 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ VE HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ SSG - TAG."— Sunum transkripti:

1

2 1 SSG-TAG Bölüm 1 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ VE HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ SSG - TAG

3 2 Hazırlayanlar T.C. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Kolej Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Programı ve James Harkins, City of Los Angeles Fire Department Larry Collins, Los Angeles County USAR Task Force Marla Petal, Boğaziçi Üniversitesi, KRDAE, AHEP SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ ve HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ

4 3 İçerik BÖLÜM 1 (1 saat)  Amaç ve Öngörüler  Temel Afet Bilincine Genel Bakış ve Afete Hazırlık BÖLÜM 2 (4,5 saat)  Hafif Arama-Kurtarma  Bina Hasar Sınıflandırması BÖLÜM 3 (3,5 saat)  Yaşam Kurtaran Önlemler  Tıbbi Olmayan Triaj  Halk Sağlığı  Afette Psikolojik İlk Yardım BÖLÜM 4 (3 saat)  Sivil Savunma Mahalle Görevlileri  Mahallede Afete Hazırlık  Olay Kumanda Sistemi (OKS) Prensipleri

5 4 AMAÇ ve ÖNGÖRÜLER

6 5 Amaç  Bu program toplum afet müdahalesini ve Sivil Savunma Mahalle Görevlileri için “12325 sayılı Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik” maddelerine göre halk tarafından yapılacak teşkilatlanmayı tanıtan bir eğitim programıdır.  Bu program görevli ve gönüllü bütün afet müdahalecileri için olduğu kadar toplum liderleri için de oluşturulmuş bir programdır. Afet müdahalecilerinin bazıları profesyonel meslek elemanları iken, bazıları da gönüllüdür.  Bu program çeşitli rol, sorumluluk ve özel becerilere sahip ilk müdahalecilerin entegrasyonu için TEMEL eğitim niteliğindedir.

7 6 Hedefler  Bu kursun afetlere müdahale konusunda halka kazandıracakları: Eğitim almış mahalle görevlileri, gönüllüler ve o anda gelen müdahalecilerin etkili, emniyetli ve organize olarak müdahale edebilmesi. Önemli bilgilerin toplanması, kriz yönetim merkezleri ve profesyonel müdahaleciler ile iletişim kurulması. Daha verimli ve etkili çalışabilmeleri için profesyonel müdahalecilere destek olunması.

8 7 Öngörülenler: Afetlerde Sistem Kilitlenir, Kaynaklar Yetersiz Kalır  Afetler daima olacaktır. Beklenmedikleri beklemeliyiz!  Bir afet durumunda, olağan koşullarda varolan kaynaklar yetersiz kalacaktır. – Pek çok kazazede olacaktır. (Yaralılar, enkaz altında kalanlar, ölüler, maddi kaybı olanlar...) – Binalar, yollar, alt yapı, enerji ve haberleşme sistemleri zarar görecektir. – Yangınlar ve zaman içerisinde salgın hastalıklar olabilecektir.

9 8 Öngörülenler: Herkesin Yardımına İhtiyaç Vardır  Belirli bir zaman için, halk umduğu yardımı alamayacak, herkese aynı anda yardım ulaşamayacaktır.  İnsanlar, kurtarma çalışmalarına katılmak isteyeceklerdir.  İnsanlar, en iyi bildikleri işi yapacaklardır.  Yardım edebilecek durumda olan HERKES’ in yardımına ihtiyaç vardır.

10 9 Öngörülenler: Afet Müdahale Becerileri  İlkyardım  Tıbbi tedavi  Yangın söndürme  Arama ve Kurtarma  Telsiz haberleşmesi  Bilgi toplama, raporlama ve dokümantasyon  Barınak oluşturma  Yiyecek, su hazırlama ve dağıtımı  Psikolojik destek

11 10 Öngörülenler: Haberleşme ve Koordinasyon  Büyük ölçekli afetlerde; K OORDİNASYON O RGANİZASYON H ABERLEŞME olmadan sahip olduğumuz beceriler yeterli derecede etkili olmayacaktır.

12 11 Öngörülenler: Önce Emniyet!  Birinci öncelik emniyet olmalıdır.  Birçok depremde kurtarmacıların da hayatını kaybettiği bilinmektedir.  Mexico City depreminde 100 kurtarmacı hayatını kaybetmiştir.  Artçılara her zaman dikkat edin. Dur, Bak, Dinle Düşün!

13 12  Hasarlı binalara eşya çıkartmak için girmenin riskli olduğunu unutmamalıyız!  Ana depremlerden sonra Artçı depremlerin belli bir süre devam edeceğini unutmamalıyız!  Hasarlı evlerde oturmamalıyız ! Öngörülenler: Önce Can Güvenliği!

14 13  Herkese anında ulaşacak kadar çok yardım olmayacaktır.  Altyapı sistemleri hasar görecektir.  Uzun süreli operasyonlar için hazırlıklı olunmalıdır.  Çıkan bütün yangınlara müdahale edilemeyecektir.  Korku, panik, telaş ve kargaşa olacaktır.  Organizasyon problemleri yaşanması muhtemeldir, ancak eğitimlerle azaltılabilir. Öngörülenler: Afetlerden Çıkarılan Dersler

15 14 Öngörülenler: Önceden Hazırlanalım!  Unutmayalım ki! afetler sırasında ve sonrasında ihtiyacımız olan birçok bilgi ve beceriyi ancak afet öncesinde hazırlanmışsak uygulayabiliriz.  Afetler için yapılacak en önemli çalışma, afet öncesinde yapılacak zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarıdır.  Bu çalışmalar, bıkmadan, usanmadan ve yılmadan sürekli yapmamız gereken, hayat tarzı haline getireceğimiz çalışmalar olmalıdır.

16 15 Isınma – Dört Köşe Çalışması  AFETTE KİŞİSEL KAYIP YAŞAYANLAR. YARDIMA GİDENLER. GÜÇLÜ BİR DEPREM HİSSEDENLER. BİR AFETİ TELEVİZYONDAN İZLEYEN, DUYAN VE OKUYANLAR.  YANGINLA MÜCADELE. İLKYARDIM. ARAMA VE KURTARMA. TELSİZ HABERLEŞMESİ.  SİMİT. POĞAÇA. BÖREK. EKMEK.

17 16

18 17 TEMEL AFET BİLİNCİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

19 18 Afet Nedir?  Aniden meydana gelen veya belirli bir süreç içerisinde gelişen,  İnsan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren,  Normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen,  Doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara Afet denir. Afet nedir?

20 19 Afet Çeşitleri ve Etkileri  Doğal –Deprem, Tsunami –Sel –Toprak kayması –Volkanik Patlamalar –Fırtına –Kuraklık –Çığ düşmesi –Yangın  İnsan Eli –Teknolojik –Terör –Savaş –Yangın

21 20 Temel Afet Bilincine Genel Bakış  Afete hazırlık küçük adımlarla başlar.  Önce bilinç, sonra risk azaltma gelir.  Binanızın yapı yönetmeliklerine uygun inşa edildiğinden emin olun.  Binanızın durumunu bilmiyorsanız, uzmanlarca incelendiğinden ve güçlendirildiğinden emin olun.  Deprem Tehlike Avınızı (evinizde ve işyerinizde depremin yaratacağı tehlikeleri önleyici hazırlığınızı) tamamlayın.  Aile Afet Hazırlık Planınızı tamamlayın.

22 21 Deprem Zararlarını Artıran Etkenler 1.Bina tasarımı, malzemesi, inşaatı ve kullanımı 2.Altyapı sistemlerindeki zayıflıklar 3.Yapısal olmayan tehlikeler 4.Yangınları önleme ve yangınla mücadele kapasitesi 5.İlk müdahaleci kapasitesi

23 22 Yapısal Önlemler YAP 1.Binaları mühendisler ve mimarlar (Profesyoneller) tasarlamalıdır. 2.Binalar “BİNA YAPI İNŞAATI İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER” AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK- kurallarına göre inşa edilmiş olmalıdır. 3.Doğru miktar ve kalitede inşaat malzemesi kullanılmalıdır. 4.İnşaatlar ve çalışanları denetlenmelidir. YAPMA 1.Binanızın tasarımını değiştirmeyin. 2.İzinsiz kat inşa etmeyin. 3.Malzemeleri değiştirmeyin. 4.Binayı inşa edildiğinden farklı bir amaç için kullanmayın.

24 23 Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması: Deprem Tehlike Avı Yapılması gerekenleri tespit ettikten sonra; Önceliklerinizi belirleyin: 1.Yaşamsal tehdit oluşturan eşyaları sabitleyin. 2.Ekonomik zarar verecek olan eşyaları sabitleyin. 3.Günlük yaşamınızı kolaylaştıran, manevi değeri olan eşyalarınızı sabitleyin.

25 24 Kocaeli Depreminde Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmaların Nedenleri Araştırması GÖLCÜK’te Yapılan Araştırmada Elde Edilen Bulgular

26 25 Sarsıntı Masası Deneyi

27 26 Japonya’da Gerçek Bir Deprem

28 27 Osmaniye 25 Haziran 2001 (5.5 MS)

29 28 Osmaniye 25 Haziran 2001 (5.5 MS)

30 29 Osmaniye 25 Haziran 2001 (5.5 MS)

31 30 Osmaniye 25 Haziran 2001 (5.5 MS)

32 31

33 32

34 33 Aile Afet Hazırlık Planı  Aile Toplantısı Yapın.  Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirleyin.  Bir hafta yetecek kadar su ve 3 gün yetecek kadar yiyecek stoku yapın.  Elektrik, su ve doğalgaz tesisatlarını kapatmayı öğrenin.  Yangın söndürücü kullanmayı öğrenin.  Yataklarınızın yanında (bir torba içinde) el feneri, eldiven ve kapalı ayakkabı bulundurun.  Deprem sonrasında herhangi bir ateş kaynağı kullanmayın. Her 6 ay’da bir planınızı gözden geçirin.

35 34 Deprem Tatbikatları  Güvenli bir yere diz üstü ÇÖK veya YAT(Cenin Pozis.)  Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN,  Düşmemek için sabit bir yere TUTUN,  Sarsıntı sona erinceye kadar yerinde kal,  Derin derin nefes alarak sakinleş,  Tekrar, tekrar, tekrar dene... ÇÖK veya YAT, KAPAN ve TUTUN

36 35 Tahliye  BİNA TAHLİYESİ  BÖLGE TAHLİYESİ

37 36 Bina Tahliyesi  Tehlike geçtikten sonra insanların bulundukları binaları boşaltmaları gerekebilir.  Afet oluşmadan önce; Boşaltmaya nereden başlanacağı, Boşaltılacak kişi ve kıymetlerin tespiti, Çıkış kapılarının tespiti, Merdivenler, Toplanma merkezi, Bunları düzenleyecek personeller, Yapılacak diğer işlemler bir plan ile düzenlenir.

38 37 Bölge Tahliyesi  Resmi görevlilerin bu konuda hazırladıkları planlara ve emirlere uygun hareket edilir.

39 38 Yangınla Mücadele YANGINLAR NASIL ÖNLENİR?

40 39 Yangın Görürseniz  Yangın küçükse hemen söndürün.  Yangın alarmını çalıştırın. “YANGIN VAR!” diye bağırarak çevrenizi uyarın. İTFAİYE 110’u arayın.  Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın.  HEMEN DIŞARI ÇIKIN!

41 40 Küçük Yangının Söndürülmesi  Islak havlu ya da battaniye ile üstünü örterek  Su dökerek  Üzerine kum ya da toprak atarak  Bir yangın söndürücü kullanarak  Bir yangın dolabındaki hortumu kullanarak söndürebilirsiniz. (Su dökmek, elektrik, yağ ya da tehlikeli maddeler söz konusu olduğunda tehlikelidir.) YANICI MADDE OKSİJEN ISI YANICI MADDE OKSİJEN ISI

42 41 Hatırlayın !  DUMAN ATEŞTEN DAHA ÖLDÜRÜCÜDÜR, GÜVENLİ BİR ÇIKIŞA, SÜRÜNEREK GİT!  EĞER GİYSİLERİNİZ TUTUŞURSA, DUR, YAT, YUVARLAN !

43 42 1. Basınç saati: Yangın söndürücüde yeterli basınç olup olmadığını gösterir. 2. Pim: Yangın söndürücü kullanılmadan önce çekilip çıkartılmalıdır. 3. Hortum başı: Yangının kaynağına doğrultulmalıdır. 4. Hortum: Esnek, kaliteli ve kullanılması kolay olmalıdır. 5. Etiket: Yangın söndürücünün hangi tür yangınlar için olduğunu ve nasıl kullanılacağını gösterir. 6. Tarih etiketi: Son kullanım tarihini gösterir. Yangın Söndürücünün Bölümleri ABC

44 43 Yangın Söndürücü Nasıl Kullanılır ? P imi Çek A teşin Kaynağına Yönelt S ık S üpür

45 44 Yangın Ne Kadar Hızla Yayılır?

46 45


"1 SSG-TAG Bölüm 1 SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ TOPLUM AFET GÖNÜLLÜSÜ VE HALKIN AFETE HAZIRLIK EĞİTİMİ SSG - TAG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları