Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞKOLİKLİK ve İŞE ADANMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞKOLİKLİK ve İŞE ADANMA"— Sunum transkripti:

1 İŞKOLİKLİK ve İŞE ADANMA
GİZEM HANCI MERAL GÜLYÜZ

2 İşkolizm Nedir? Aşırı çalışma ve işe/çalışmaya karşı bağımlılık olarak tanımlanmaktadır. İşkolizm, kişinin işte çok uzun saatler geçirmesi, sürekli iş ile meşgul olması, işe karşı bir bağımlılık duyması durumunu ifade etmektedir.

3 İşkolizm İşkolizm terimi ilk defa 1971 yılında, Wayne Ones’ ın “Bir İşkoliğin İtirafları” adlı kitabında kullanılmıştır.

4 İşkolizm Nedir? İşkoliklik Nedir?
Aşırı çalışmaya karşı akıl almaz bir ilgidir Kişinin kontrol mekanizmasını kaybetmesine neden olan iş bağımlılığıdır. İŞKOLİKLİK Yaşamın merkezinde iş olan ancak çalıştığı zaman yaşamın anlamını bulabilen kişilerde görülen bir bağımlılıktır Kişi çalışmaya bağımlılık hisseder

5 İşkolizm İşkolizm bir grup araştırmacı tarafından olumlu değerlendirilmekte; “işi çok sevmek ve işe bağlı olmak, işte yaratıcılığı ve verimliliği sağlamakta, ayrıca iş doyumunu da arttırmaktadır” görüşünü savunmaktadırlar.

6 İşkolizm İşkolikliği negatif değerlendiren araştırmacılar ise; İşkolik kişilerin belirli sorunlardan kaçmak için çalışmayı tercih ettiklerini ve kontrol edilemeyen bir çalışma isteği duyduklarını belirtmektedirler.

7 İşkolik misiniz??? 1. İşten eve dönerken yolda ya da evinize döndüğünüzde en az iki saatlik iş yapıyorsunuz. 2. Genellikle öğlen yemeğinizi çalışırken yiyorsunuz. 3. Aile içinde oyun bile oynuyor olsanız kazanmak sizin için çok önemli.

8 İşkolik misiniz??? 4. Çalışmalarınız yüzünden sosyal hayatınızı çok önemsemiyorsunuz. 5. Birçok insanla kıyasladığınız zaman çok az yakın arkadaşınız var. 6. Arkadaşlarınızla karşılaştırdığında kendiniz için yüksek hedefleriniz var. 7. Patronunuza işi daha üretken hale getirecek öneriler sunuyorsunuz.

9 Tam Bir İşkoliksiniz İşkolik Değilsiniz
Siz klasik bir işkoliksiniz. Kendi iyi ve kötü yönleri olan insan yapımı bir sıkıntının pençesindesiniz. Yavaşlamak sizin için başarısız olmak anlamına geliyor. Her zaman ileriye gitmekten hoşlanıyorsunuz. Fakat hayat kalitenizde belli belirsiz bir mecburiyetin hissini taşıyorsunuz İşkolik Değilsiniz Sizin başarıya karşı tutkunuz düşük seviyede. Sizin için hayatta işten daha önemli şeyler var. Artan iş sorumluluklarında hoşlanmıyor, işte zorlandığınızda sıkılıyorsunuz. Sizin için en iyisi sınırları belirlenmiş bir iş

10 Çalışma hayatında, kabul görmek, onaylanmak için uzmanlaşmanın yanı sıra çok çalışkan olmak da gerekmektedir. Ancak günümüzde zaman eskiden olduğundan çok daha hızlı akıyor ve de zamanı planlamak zorlaşıyor. Sonuç olarak çok çalışmak ile işkolik olmak arasındaki sınırı çizmek neredeyse imkansızlaşıyor.

11 İşkolik Olma Belirtileri
Haftada 40 saatten fazla çalışmak Boş zamanlarda işle ilgili hobilere odaklan-mak Evi işyeri gibi kullanıp çalışma İşyerindeki diğer kişilere yetki vermede güçlük çekmek Çalışırken kendisinden işin dışında bir şey ile ilgilenmesi istenildiğinde sinirlenmek İşte enerjik, evde ilgisiz, uyuşuk ve depresif bir tavır sergilemek İşkolik Olma Belirtileri

12 İşkolikliğin Nedenleri
SOSYAL FİNANSAL TEKNİK

13 SOSYAL; daha çok çalışmayı gerektiren iş düzeni ve kişilerin çok çalışmazlarsa geri kalacaklarını düşünmeleri, rekabet yoğunluğu FİNANSAL; başarının gün geçtikçe daha çok ekonomik kazançla değerlendirilmesi TEKNİK; teknolojik gelişmeler, alımına uyarlanmış cep telefonları,3G’nin hızı,lap toplar

14 Çalışkan mısınız Yoksa İşkolik Mi ???
İşleri kendi hayatlarından ve duygularından uzak durmak için bir çıkış yolu görebileceği gibi; mükemmeliyetçiliklerinin ve imkansızı gerçekleştirme isteklerinin bir sonucu da olabilir ÇALIŞKAN işkoliklerden en büyük farkı nerede durmaları gerektiğini doğru tespit edebilmeleri ve iş hayatı dışında kalan zamanlarını etkili değerlendirebilmeleridir.

15 İşkolik Tipleri Gerçek İşkolik: Mükemmeliyetçidirler,işlerinden sadece kendilerinin sorumlu olmasını istemek,diğer kişileri kendi işlerini yapmada yetersiz bulmak Durumsal İşkolik: İşkoliklik bir kişilik özelliği haline gelmiştir.işte başarılı olup statülerini yükseltmek önemlidir Oates 1971 yılında ilk defa işkolik kişileri özellikleri ve davranış tarzlarını dikkate alarak sınıflandırma yapmıştır

16 İşkolik Çalışan Tipleri
İşkolik Tipleri Sözde İşkolik: çalışmaya düşkün ve ciddi bir çalışan görünümündedirler. kendi başarılarına ulaşmayı hedeflemektedirler Hayalperest İşkolik: Çalışmayı evden,sorunlardan, konulardan bir kaçış olarak görürler ve işyerinde daha mutludurlar İşkolik Çalışan Tipleri

17 Ya Da İşkolik Olmanın Sonuçları
İşkolizm Ya Da İşkolik Olmanın Sonuçları İşkolizm ya da işkolik olmak sosyal ilişkilerinin bozulmasına neden olur. İşkolik bireyler günlük hayatta gerekli geri beslenmeyi yaşayamadıkları için zamanla yaratıcılık ve üretkenlik düşer sonuçta da hata yapma olasılıklarında artış görülür İşkolik bireylerde strese bağlı sağlık sorunlarına sıklıkla rastlanır. .

18 Ya Da İşkolik Olmanın Sonuçları
İşkolik bireylerin evlilik hayatları zamanla bozulur ve evliliklerin zamanla parçalanmasına neden olur. İşkolizm Ya Da İşkolik Olmanın Sonuçları İşkolik olmak bireyin kendine zaman ayırmaması anlamına gelir ki, buda zamanla hayattan kopmaya ve kişisel gelişimin sekteye uğramasına neden olur. İşkolik olmak zamanla depresyon, yorgunluk ve dolayısıyla huzursuzluğa yol açar.

19 İŞ KOLİK OLMA SONUÇLARI
  İŞ KOLİK OLMA SONUÇLARI

20 İŞE ADANMA (CEZBOLMA) İngilizcede “work engagement” olarak kullanılan kavram Türkçede işe adanma,işe cezbolma, işle bütünleşme olarak ifade edilmektedir. İşe cezbolma son yıllarda ortaya çıkıp önem kazanan bir pozitif psikoloji kavramıdır.

21 Nedir bu pozitif Psikoloji?
Araştırmacılar dikkatlerini ve çalışmalarını insanların olumlu davranışlarına çevirmişlerdir. Araştırmalara göre pozitif eylem ve bakış açısı, güçlü bir güdülenmeye atmosfer hazırlamaktadır. Bu atmosfer ise daha gelişmiş insan kaynakları oluşturulmasına aracı olmaktadır.

22 Dinçlik Adanma Yoğunlaşma İşe Cezbolma

23 İşe cezbolma, kişinin işine sadece bir
bağlılığın neticesi olarak kendisini ne kadar adadığı ya da kişinin işine ne kadar bağlı olduğunun ötesinde,işini yaparken kendisinin tüm özüyle ne kadar orada olduğu, kendisini ne kadar işe kattığıdır.

24 İşe cezbolma Tükenmişlik

25 İşe cezbolmanın incelenmeye başlanması, tükenmişlik kavramının ortaya konması ile oluşmuştur.
tatmin edilmeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme şeklinde tanımlanabilir.

26 Cezbolma;yüksek enerji,yüksek bağlılık,yüksek kişisel başarı, olarak tanımlanır.
Tükenmişlik;düşük enerji-duyarsızlaşma,düşük kişisel başarı olarak tanımlanır.

27 adanmışlık seviyesininölçülmesinde tükenmişlik kullanılmaktadır.
İşe cezbolmave tükenmişlik iki zıt kavram olarak değerlendirildiğinden, adanmışlık seviyesininölçülmesinde tükenmişlik kullanılmaktadır.

28 Cezbolma,bağlılık, sadakat, üretkenlik ve sahipliğin bir bileşimidir, yüksek performans için çalışanı güdüleyen hayalli bir güçtür olarakta tanımlanır. Cezbolma, coşku ve tutku, yüksek derecede konsantrasyon ve enerjiye dönüşen devamlı bir durumdur.

29 Örgüte cezbolmuş çalışanlar örgüt dışındada bu
enerjiyi taşırlar. Aile tatminler ve yaşam tatminleri yüksektir

30 Neden Önemli? Çalışanlar artık eski dönemlerdeki gibi azla yetinen, temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ücret almayı kabullenen çalışanlar değildir. Çalışanlar üretken, nitelikli,yenilikçi,atak bir yapıya sahiptir. Ücret , çalışanı verimli kılmakta oldukça yetersizdir.

31 Bireyleri çalışmak için güdülemektedir.
Bu sebeplerle çalışanı işine sevkedecek itici bir güç arayışı başlamıştır. Tam bu noktada pozitif psikoloji araştırmalarıyla beraber işe cezbolma kavramı üzerinde durulmuştr. Bireyleri çalışmak için güdülemektedir.

32 İşe cezbolma; Beraberinde getirir.
Çalıştıkları kuruma ve yaptıkları işe dair olumlu hislere sahip olmayı işini önemsemeyi kuruma bağlılık ve sadakatle kurumlara anlam katmayı Yalnızca ücretle güdülenmeye çalışan anlamlı kılınmış kurumu ve işini benimsemeyi

33 Cezbolmuş Çalışanlar;
Çalıştıkları kurumun geleceği ile ilgilenirler. Beklenenin çok üstünde bir çaba ile organizasyona katkıda bulunup bu başarıyı tatmak isterler. Örgüt içinde farklılık yaratacak güvene sahiptirler. Cezbolmayan diğer çalışanları pozitif doğrltuda etkileyerek sosyal kontrol gerçekleştirirler.

34

35


"İŞKOLİKLİK ve İŞE ADANMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları