Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeşil Büyüme Stratejisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeşil Büyüme Stratejisi"— Sunum transkripti:

1 Yeşil Büyüme Stratejisi
ENERJİ VERİMLİLİĞİ Yeşil Büyüme Stratejisi 13 Haziran 2012 Sağlıkta Enerji Verimliliği ve Kaynak Geliştirme Çalıştayı – ANKARA

2 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Bakış Niçin Enerji Verimliliği?
Enerji Verimliliğinde Neredeyiz? Sağlık Sektörünü İlgilendiren Politika ve Stratejiler Sonuç & Değerlendirme I will try to go through some details under the topics as shown in the slide.

3 Enerji Sektörüne Bakış…
Büyüme: 8,9% Enerjide ithatal bağımlılığı : > %70 Yıllık talep artışı: 4,6% sonrası (AB’nin yıllık talep artışı: 1,6%) Beklenen birincil enerji yıllık talep artışı 5% 2020’ye kadar elektrik talebindeki yıllık artış 6,7% (düşük senaryo) veya 7,5% (yüksek senaryo) Gelecek 15 yıl içinde yatırım ihtiyacı 130 milyar $.

4 Enerji Ekoloji Ekonomi
3 ‘E’ Harmonisi… Birincil Enerji Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Enerji Ekoloji Ekonomi Ekonomik Büyüme Enerjinin Rasyonel Kullanımı (Verimlilik, Tasarruf) 3 ‘E’ Harmonisi Enerji Güvenliği Çevrenin Korunması CO2 Azaltımına Katkı

5 Enerji Verimliliği ile Enerji Çevre El Ele
Emisyon sınırı 450 ppm (CO2 eşdeğeri) Sıcaklık artışını  2 oC ile sınırlandırabilmek tüm bölgelerde büyük miktarlarda ve hızlı emisyon azaltımını gerektiriyor Dünya’nın Enerji Kullanımından Kaynaklanan CO2 Emisyon Azaltımı Senaryosu Gt 42 KYD - 10% Nükleer - 10% YEK & Biyoyakıtlar - 23% Verimlilik - 57% Teknoloji ile Azaltım, 2030 Referans Senaryo 40 Senaryo 450 3.8 Gt 13.8 Gt 38 36 34 32 30 28 26 2007 2010 2015 2020 2025 2030 450 ppm senaryosunda, 2030 a kadar emisyondaki azalmanın çoğunun enerji verimliliğini destekleyen önlemlerle sağlanması için gerekli ilave toplam yatırım miktarı 10,5 trilyon $...

6 Enerji Yoğunluğunun Gelişimi

7 Vizyonumuz Kişi başına enerji tüketimi yüksek enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer almak Türkiye Meksika Polonya Portekiz İtalya İspanya İsviçre Japonya İngiltere Almanya Yeni Zellanda Fransa Hollanda İsveç Kanada ABD Danimarka 7

8 Kara Deliklerimiz... İsraf Binalarda Yalıtım Yetersizliği
Verimsiz Ürün Kullanımı İsraf Atıklar & Kayıplar

9 İhtiyaç: entegre politikalar…
Bilgilendirme Bilinçlendirme Teşvik Finansman Mevzuat, Kurallar ve Düzenlemeler, Teknik Standartlar

10 Neleri Yapabildik? Eğitim & Sertifikalandırma Etiketleme
Abone bilgilendirme TV & Radyo Programları ENVER Haftası Eğitim Müfredatı Yarışmalar Verimlilik Artırıcı Projeler Enerji Yoğunluğu Azaltımı Etüt, proje ve danışmanlık hizmetleri Motorlu Taşıtlar Vergisi Üçüncü Taraf Finansmanı (EVD) Enerji Yönetimi Etüt Isı Yalıtımı Isınmada Bireysel Ölçüm & Sıcaklık Kontrolu Merkezi Isıtma Sistemleri Enerji Tüketen Ürünlerde Asgari Verimlilik

11 Enerji Yönetimi Enerji Yöneticisi Enerji Yönetim Birimi
Endüstriyel İşletmeler > TEP > TEP Organize Sanayi Bölgeleri > 50 Endüstriyel İşletme Elektrik Üretim Tesisleri > 100 MW Kamu Binaları > m2 veya > 250 TEP Ticari ve Hizmet Binaları > m2 veya > 500 TEP

12 Enerji Yönetimi Planlama Uygulama Kontrol Önlem Alma
Enerji Politikası Planlama Uygulama Kontrol Önlem Alma İzleme Ölçüm İç Denetim Gözden Geçirme Hedef  %10 Tecrübe  %7

13 Etüt & Proje 5.000 TP ve Üzeri Enerji Tüketen Endüstriyel İşletmeler
Hizmet Sektöründe Kullanılan ve Toplam İnşaat Alanı m2 ve Üzeri Olan Binalar Toplam İnşaat Alanı m2 ve Üzeri Olan veya 250 TEP ve Üzeri Enerji Tüketen Kamu Binaları

14 Finansman Modeli Enerji verimliliği yatırımlarını enerji tasarrufları finanse eder. Proje Öncesi Proje Sonrası (Sözleşme Dönemi) Sözleşme Dönemi Sonrası

15 Garanti Edilen Tasarruf Modeli
TÜKETİCİ BANKA EVD ŞİRKETİ Hizmet Ödeme Finansman Sözleşme Krediyi alan TÜKETİCİ Krediyi geri ödeme riski à TÜKETİCİ Tasarruf taahhüt riski à EVD

16 Paylaşımlı Tasarruf Modeli
EVD BANKA TÜKETİCİ Hizmet Ödeme Finansman Sözleşme Krediyi alan EVD Tasarruf taahhüt riski + krediyi geri ödeme riski à EVD Performans taahhüt riski à TÜKETİCİ

17 Binalarda Enerji Performansı
Merkezi ve Bölgesel Isıtmada Bireysel Ölçüm Isı ve Sıcaklık Kontrolu Tasarım Esasları (Mimarî, mekanik, elektrik vs) Isı Yalıtımı Kojenerasyon, Merkezi ve Bölgesel Isıtma ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı Yardımcı İşletmeler (ısıtma, Soğutma, Havalandırma, Tesisat, Aydınlatma vb) Otomasyon Enerji Kimlik Belgesi Asgari Enerji Verimliliği Gereksinimleri Kazanlar Kombiler Kat kaloriferleri Brülörler Elektrik Motorları Klimalar Elektrikli Ev Aletleri (Buzdolapları, Çamaşır ve bulaşık makinaları, fırınlar) Lambalar

18 Kojenerasyon & Mikro kojenerasyon & Yenilenebilir Enerji & Isı Pompası
Verimi %80 ve üzeri olan kojenerasyon için lisans muafiyeti 500 kW altı yenilenebilir enerji tesisleri için lisans muafiyeti m2’nin üzerindeki binalar için zorunlu uygulamalar Kamu Kesimi 2023 Yılında 2010 Yılı Özgül Enerji Tüketimine Göre %20 Tasarruf Hedefi; 2012 Yılı Sonuna Kadar Planlama ve Düzenleme Enerji yönetimi Kamu alımlarında; klimalar için A etiket sınıfı, elektrik motorları için yüksek verimli (ie2) ve ofis ekipmanları için «energy star» işareti şartı ile asgari verimlilik sınırlamaları

19 Gelecek Planlaması: 2012 – 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
YPK Onayı 20 Şubat /1 Resmi Gazete 25 Şubat 2012 Genel Hedef Sanayi, bina ve hizmet, ulaştırma ve enerji sektörlerinde yapılacak iyileştirmelerle Türkiye’nin 2010 yılı enerji yoğunluğunu 2023 yılına kadar %20 azaltmaktır.

20 Amaçlar - Hedefler - Eylemler
Stratejik Amaçlar - Hedefler - Eylemler Sanayi ve hizmetler sektöründe enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak amacıyla; İndirgenmiş enerji yoğunluklarını %10’dan az olmamak üzere sektör işbirlikleri ile belirlenecek oranlarda azaltmayı hedefliyoruz. ETKB Finansmanı ile sektörü temsilen en az 5 işletmede 4 yılda bir enerji etütleri yapılacak Yılda TEP ve üzeri enerji tüketen işletmelerin ve OSB’lerin kamu ile ilişkilerinde Enerji Yönetimi Standart belgesine sahip olma şartı aranacak Yılda TEP’in üzerinde enerji tüketen işletmelerle kullanım alanı m2’nin üzerindeki ticari binalarda 4 yılda bir yapılacak enerji etütleri ile alınacak önlemler belirlenerek uygulamaya ilişkin eylem planları hazırlanacak Enerji verimliliği yatırımları özendirilecek

21 Amaçlar - Hedefler - Eylemler
Stratejik Amaçlar - Hedefler - Eylemler Binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak; yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları yaygınlaştırmak amacıyla; 2023 yılında, Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Deprem Yönetmeliği kapsamında kullanılabilir niteliği haiz olan binalar arasından; büyük şehir mücavir alanlarında olup, her yıl yürürlüğe konulan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ’de tanımlanan yapı grupları arasından yapı gurup sınıfı 3 üncü sınıf veya üzeri olan konutlar ile birlikte toplam kullanım alanı onbin metrekarenin ( m2) üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemlerinin bulundurulmasını hedefliyoruz. Binalara azami enerji ve emisyon sınırlaması getirilecek 2017 yılından itibaren, Enerji Kimlik Belgesinde yer alan karbondioksit salınım miktarları ilgili mevzuatta tanımlanan asgari değerlerin üzerinde olanlara idarî yaptırım uygulanacak

22 Amaçlar - Hedefler - Eylemler
Stratejik Amaçlar - Hedefler - Eylemler 2010 yılındaki yapı stoğunun en az 1/4’ünü 2023 yılına kadar sürdürülebilir yapı haline getirmeyi hedefliyoruz. Kullanım alanı m2 üzerindeki ticari binaların, müstakil lüks konutların ve entegre lüks konutların (residence) ruhsatlandırılmasında, Belgenin yayımlanmasını takip eden 18 inci aydan itibaren sürdürülebilir nitelik aranacak; yılından itibaren bu uygulama yapı grubu sınıfı 3 üncü sınıf ve üzeri olan konutlara da yaygınlaştırılacak Toplu konutlarda yerinden üretim yaygınlaştırılacak

23 Amaçlar - Hedefler - Eylemler
Stratejik Amaçlar - Hedefler - Eylemler Kamu kuruluşlarında enerjiyi etkin ve verimli kullanmak amacıyla; Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketimini 2015 yılına kadar %10, 2023 yılına kadar %20 azaltılmayı hedefliyoruz. Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde verimlilik artırıcı uygulamalar etkinleştirilecek Kamu alımlarında, enerji kullanımı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde Bakanlık tarafından belirlenen asgari verimlilik kriterlerini sağlamayanlar satın alınmayacak veya yapılamayacak Kamu kuruluşlarında ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar kademeli olarak tasfiye edilecek Kamu kesimine ait bina ve tesislerde verimlilik artırıcı uygulamalar, Enerji Performans Sözleşmeleri ile gerçekleştirilecek

24 Amaçlar - Hedefler - Eylemler
Stratejik Amaçlar - Hedefler - Eylemler Kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek; ileri teknoloji kullanımını ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak; kamu dışında finansman ortamları oluşturmak amacıyla; Kurumsal yapıların, kapasitelerin ve kurumlar arası işbirliklerinin güçlendirilmesini, Bilinçlendirme ve özendirme etkinliklerini kamu, özel ve sivil toplum işbirlikleri ile yaygınlaştırmayı, Kamu destekleri dışında sürdürülebilir finansman mekanizmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz. İletişim Planı hazırlanacak ve bilinçlendirme etkinlikleri bu plan çerçevesinde yürütülecek Bilinç endeksi geliştirilecek Karbon borsası oluşturulmasına yönelik bir yol haritası çıkarılacak

25 Sonuç & Değerlendirme Çevresel sorunlar yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, temiz enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliğinin önemini ve baskısını gittikçe artıracak. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğindeki yüksek potansiyellerimiz bu alanda iş yapanlar için aynı oranda büyük bir Pazar demektir. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ile sadece enerji giderlerimizi değil, sağlık harcamalarımızı ve cari açığımızı da azaltabiliriz. Enerji verimliliğinde başarı, paydaşların birlikte adımlar atmasına bağlı... Tasarım aşamasında bütüncül yaklaşım, işletme aşamasında etkin Enerji Yönetimi şart...

26 TEŞEKKÜRLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı V. Telefon: (312) E-Posta


"Yeşil Büyüme Stratejisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları