Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salmonella Shigella Dr Gökhan AYGÜN. Salmonella Enterobactericeae Oksidaz (-) Glikoz fermentasyonu (+) Laktoz (-) H2S (+) Hareketli (peritrikoz kirpikler),

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salmonella Shigella Dr Gökhan AYGÜN. Salmonella Enterobactericeae Oksidaz (-) Glikoz fermentasyonu (+) Laktoz (-) H2S (+) Hareketli (peritrikoz kirpikler),"— Sunum transkripti:

1 Salmonella Shigella Dr Gökhan AYGÜN

2

3 Salmonella Enterobactericeae Oksidaz (-) Glikoz fermentasyonu (+) Laktoz (-) H2S (+) Hareketli (peritrikoz kirpikler), (S.gallinarum/pullorum hariç) O, H, Vi antijenleri (+)

4 Salmonella S.typhi S.cholerasuis S.enteritidis (>2300 serotypes) Kauffmann-White şeması

5 Salmonella Zenginleştirici besiyerleri: Tetrationat buyyon, GN buyyon, Selenit-F buyyon,... Seçici / seçici-ayırtettirici besiyerleri: Mac Conkey, SS agar, Hectoen-Enteric agar, Bismuth sulfide agar,...

6 Salmonella

7

8 İshal olgusu? Kültürde Gram (-) Çomak üremesi (+) OKSİDAZ + VİBRİO - ENTEROBACTERİCEAE LAKTOZ ? - SALMONELLA(Hareket +, H2S+) SHİGELLA(Hareket (-), H2S (-)

9

10 İstanbul’da ishal 1992-1996 5919 akut ishalli olgu 1402 patajen saptandı (%23.6) Shigella % 43.5 Campylobacter % 10 Salmonella % 12.5 Aeromonas % 11.4 EPEC % 1.2 Öztürk R et al., CMI 1997

11 Epidemiyoloji Özellikle yaz ayı salgınları ABD yılda 40.000 olgu, 600 ölüm Çocuklarda daha sık ? RİSK ↑↑↑ Küçük çocuklar, yaşlılar, immunsupresyon (+)

12 Tifo/ Epidemiyoloji A- Çevre sağlığı çok bozuk ise Çocukluk çağı hastalığı B- Kentleşme, şehire göç, yer yer iyi alt yapı Her yaşta tifo (+ salgınlar) C- Çevre şartlarında tamamen düzelme Tifo seyrek / yok

13 Epidemiyoloji Çoğunlukla kontamine gıda kaynaklı salgınlar (yumurta, kümes hayvanları,...) Sürüngenler ( yılan, kaplumbağa, kertenkele,....) Kedi, köpek, kuşlar, atlar ve diğer çiftlik hayvanlarında salmonella (+) Fareler (çiftlikler arasında yayılım?)

14 Yumurtalar nasıl kontamine oluyor? ***Dışkıda bulunan salmonella kontaminasyonu? *** Dezenfekte yumurtalar ??? **** Satışa sunulan sağlam yumurtalar (+) **** Yumurta overde salmonella infeksiyonu **** Kontamine sağlam yumurtalar

15

16 Salmonella ve sürüngen

17 Klinik Gastroenterit Enterik ateş...Typhoid fever (tifo) Paratyphoid fever (paratifo) Bakteriyemi ve vasküler infeksiyonlar ( S. cholerasuis, S.dublin) Lokalize infeksiyonlar Kronik taşıyıcılık

18 Patogenez S.typhi... Hücre içi patojen (Vi ag) Salmonella... Patojenite adacıkları “pathogenicity island” SPI1, SPI2 Enterositleri infekte eder Barsak immun sistemini uyarır Nötrofil infiltrasyonu (IL-8) Toksin yapımı / etkisi?

19

20 Gastroenterit İnkübasyon: 6-48 ssat Sulu ishal, bulantı, kusma Ateş (+) Yeşil (bezelye ezmesi görüntüsü) Dışkı tetkikinde bol lökosit Genelde kendi kendine iyileşme(3-7 gün) 4-5 hafta taşıyıcılık süreci

21 Enterik ateşler TİFO (Typhoid fever (S.typhi)) PARATİFO Paratyphoid fever ( S.paratyphi A,B,C)

22 S.typhi İnsan ( paratyphi) Sitrat (-) (Paratyphi A) Vi ag (+)....(Citrobacter,paratyphi C) Glikozdan gaz (-) İshal yapmaz TİFO (Typhoid fever)

23 TİFO (S.typhi)

24 TİFO İnkübasyon: 5-21 gün Ateş ( 40 C) Rölatif bradikardi (diskordans) Splenomegali “Rose spots” Kabızlık Nöropsikiyatrik bulgular Lökopeni Anemi (Nadiren lökositoz)

25 Tifo (rose spots)

26 Bakteriyemi ve vasküler infeksiyonlar ( S. cholerasuis, S.dublin) Aterosklerotik plaklar Anevrizma > 50 yaş !!! Riskli Grup

27 Lokalize infeksiyonlar Septik artrit Osteomiyelit (Orak hücre anemisi ) (Non-Typhi salmonella) Menenjit Abseler (Dalak, Karaciğer,...)

28 Kronik Taşıyıcı dönem > 1 yıl dışkı/(idrar) salmonella çıkışı S.typhi............................... %1-4 Non-Typhi salmonella..........%0.2-0.6 ODAK : Safra kesesi Yaşlılarda, taşı olanlarda daha sık İdrar / Mesane / Schistosoma) Semptom yok

29

30 Tanı Kültür: Dışkı, idrar, kan, “rose spots”, kemik iliği Dışkı kültürü..........Selektif besiyeri TİFO: 1.hafta....hemokültür ≥3.hafta....dışkı kültürü

31 Tanı

32 Seroloji (:Gruber-Widal) Anti-O ab Anti-H ab Anti-Vi (Taşıyıcı tanımı)

33 Tedavi Gastroenterit: Replasman (Rehidrasyon) Risk grubu değil ise ANTİBİYOTİK VERME (immunsupresyon, bakteriyemi,...) Kinolonlar,ampisilin, Ko-trimoksazol

34 Tedavi Sistemik/invaziv salmonella infeksiyonları... Kinolon Ampisilin, Ko-trimoksazol, kloramfenikol Seftriakson Azitromisin !!!!!!! 1.ve 2. kuşak sefalosporinler ve aminoglikozidler kullanılmamalıdır!!!!!!!!!!!!!!

35 Tedavi Kronik taşıyıcı: Amoksisilin Kinolonlar Kolesistektomi ** Cerrahi + antibiyotik

36 Direnç

37 Direnç artıyor DT 104 faj tipi direçli bakteri artıyor !!!!!(Tüm dünyada) JAC, 2000 Veteriner kullanımı ! “ Growth promoting” İngiltere kinolon direnci 1994 : % 1 1995 : % 6 Kinolon 1994 yılında veterinerlikte izin almış Lancet,1998 1998 Danimarka...11 hastane yatışı/2ölüm Ciprofloksasin tedavisi altında NEJM,1999

38 Amp : %16.6-82.3 TR/Sul: % 1-3.7 Cipro : % 0.3

39 Tedavi (Gelecek) Faj tedavisi ?? (Salmonella O-1 fajı)

40 Korunma Besin kaynaklı salmonelloz (?) Kişisel hijyen Portör taraması ??? Hayvan/Ev hayvanı !!! (riskli hastalar) AŞI (:% 50-80 etkin. Rutin önerilmiyor) Ty21a ( Atenüe- oral) Vi CPS (polisakkarid-IM)

41 Korunma

42 Salmonella ve kaplumbağa

43 Olgu 5 yaşında erkek hasta Karın ağrısı, ateş, ishal yakınması FM: dehidrate Hastaneye geldiğinde konvülziyon geçiriyor Dışkı mik: Bol lökositler

44 Shigella Enterobactericeae Glikoz fermentatif, oksidaz(-) Hareketsiz (H-ag yok) Kapsül yok H2S (-)

45 Shigella TürO-agOrnitin dekarboksilaz laktoz S.dysenteriaeA-- S.flexneriB-- S.boydiiC-- S. sonneiD+- geç (+)

46 Patogenez

47 Shiga toksin Enterotoksik etki : ince barsak reseptörüne adherans elektrolit, glikoz ve a.asid absorbsiyonu blokajı Sitotoksik etki : ribozomal 60 S üniteye bağlanıp geri dönüşümsüz inaktivasyon: hücre ölümü, mikrovasküler hasar, hemoraji (dışkıda kan ve lökositler) Nörotoksik etki : Ateş, karın krampları ( Konvulziyon, ansefalopati ?? Başka toksin ???)

48 Sereny test

49

50 Enterik patojenlerin infeksiyöz miktarları Shigella10-100 Campylobacter jejuni10 2 -10 6 Salmonella10 5 E.coli10 8 Vibrio cholerae10 8 Giardia lamblia10-100 kist Entamoebea histolytica10-100 kist Cryptosporidium parvum1-1000 kist

51 Epidemiyoloji Sadece insanlarda Yaz aylarında sık Su sorunu yaşandığında sık Direkt temas ile bulaşma (+) Sinekler ? (mekanik vektör) S.dysenteriae type 1 (S.shigae) (kötü gidiş) Özellikle küçük çocuklarda (< 5 yaş) kötü seyir sıklık ve mortalite daha yüksek

52 Basilli dizanteri Dizanteri : “Ağrılı, sıkıntılı sık sık ve kan- mukus içeren dışkılama” Hippocrates Kuluçka : 1-3 gün İlk günler sulu ishal Ateş(+) Salgın olasılığı yüksek(+)

53 Basilli dizanteri Hemolitik –Üremik sendrom(HUS) Toksinin endotel hasarı ile oluşur Reiter sendromu Nörolojik bulgular !!! Febril konvülziyon, menenjizm,... Kronik taşıyıcılık (Çok nadir) Hastalık sonrası...1-4 hafta sürüyor...

54 Şigelloz tanı Dışkıda lökositler Periferik lökositoz/sola kayma Serolojik test yok Kültür HIZLI EKİM

55 Tedavi Rehidrasyon Antibiotikler Kinolon Ko-trimoksazole Ampisilin Azitromisin (Cefixime)? Motilite önleyici ilaç kullanmamalı!!!!

56 Korunma Güvenli su/klorlama Böceklerle mücadele Besin hijyeni Canlı aşı... Gelecekte


"Salmonella Shigella Dr Gökhan AYGÜN. Salmonella Enterobactericeae Oksidaz (-) Glikoz fermentasyonu (+) Laktoz (-) H2S (+) Hareketli (peritrikoz kirpikler)," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları