Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka İnceleme ve İhtilafların Çözümü Sistemi Jens Fejoe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka İnceleme ve İhtilafların Çözümü Sistemi Jens Fejoe."— Sunum transkripti:

1 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka İnceleme ve İhtilafların Çözümü Sistemi Jens Fejoe « KAMU İHALE İNCELEME VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ » Ankara 26-27 ŞUBAT 2008

2 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Giriş: Danimarka Kamu İhale Rejiminin Altyapısı l 2004/18 ve 2004/17 sayılı Direktifler Yasalar ve Bakanlık Kararları l 89/665 ve 92/13 sayılı Direktifler Kamu İhale Şikayet Kurulu Yasası Jens Fejø

3 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Giriş: Danimarka Kamu İhale Rejiminin Altyapısı (devam) l Kamu tedarik ihaleleri, kamu hizmet ihaleleri ve kamu yapım işi ihaleleri hakkında 937/2004 sayılı Danimarka Bakanlık Kararı (2004/18 sayılı Direktifi uygular) l 2004/17 sayılı Direktifi uygulayan 936/2004 sayılı Bakanlık Kararı Direktifler, Kararların ekinde yer almaktadır Jens Fejø

4 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Şikayet Sistemi l Kamu İhale Şikayet Kurulu l Genel Mahkemeler l Rekabet Kurumu Sekreteryası Jens Fejø

5 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu l Yasal dayanağı l Yapısı l Yetkileri l Çalışma yöntemleri Jens Fejø

6 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu l Yasal dayanağı: Kamu İhale Şikayet Kurulu hakkında 572/2007 sayılı Yasa ile değişiklik yapılan 415/2000 sayılı yasa Jens Fejø

7 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu l Yapısı Hakimler ve uzman üyeler Hakimler (bir Başkan, üç Başkan Yardımcısı) –Dört yıllık bir süre için görevlendirilirler –Hakimler heyetinin üyesidirler (Yüksek Mahkeme seviyesinde) Uzmanlar (yaklaşık 15 tane) aşağıdaki konularda bilgi sahibi kişiler arasından seçilir –İnşaat ve yapım işleri, –Kamu ihale, –Ulaşım –İlgili diğer faaliyetler Jens Fejø

8 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu l Yapısı l Her dava için / “kürsüde” : 1 Hakim + 2 uzman üye. 2 Hakim + 4 uzman üyeden oluşmasına da karar verilebilir Jens Fejø

9 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu Yetkileri l Kamu ihale alanında bir idare tarafından verilen kararın geçersiz kılınması İlgili durumların tek tek ve somut bir şekilde değerlendirilmesi. Burada dikkat edilecekler: –İhlal edilen kuralların ne kadar açık ve net olduğu –İhlalin derecesi Danimarka’daki davalardan örnekler –Eşit olmayan muamele – rekabete etkisi –İhale şartnamelerinin veya ihalenin verilişinin şeffaf olmaması l Mali kayıplar için tazminat verilmesi l İlk tedbirler Jens Fejø

10 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu Çalışma yöntemleri Bir iddia başvurusu üzerine (bireysel çıkar veya özel kurumlar) İdari organ, kanun ilkesi Hızlı usul Yazılı delil inceleyebilir ve sözlü soru sorabilir, ancak araştırma/tahkikat yetkisi yok İddia sahibi şirketin ödeyeceği bedel çok düşük Davacının kaybetmesi durumunda, kamu idaresine ödeme yapma riski yok Kararın bağlayıcı etkisi Jens Fejø

11 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Şikayet Sistemi l Mahkemeler Hukuk mahkemeleri Tam bir dava süreci (Belge, sözlü ifade, çapraz inceleme, doğruyu söyleme zorunluluğu) Mahkeme çoğunlukla, davayı tarafların sunuşuna göre değerlendirecektir (tezatlık ilkesi) Kazanan tarafa, işlem masrafları için tazminat verilmesine karar verebilir Jens Fejø

12 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Şikayet Sistemi l Kamu İhale Şikayet Kurulu Formaliteler –İddia Kurulu tarafından verilen bir karar, genel mahkemelerce incelenebilir 8 hafta İlk derece mahkemelerinden birine temyiz başvurusu yapılabilir Jens Fejø

13 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AT Antlaşması 234. Madde ve Şikayet Kurulu l 18 Kasım 1999 tarihli AAD kararı Danimarka Kamu İhale Şikayet Kurulu, davaları AAD’ye taşıma yetkisine sahip bir “yargı organıdır” Jens Fejø

14 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka Şikayet Sistemi l Kamu İhale Şikayet Kurulu Formaliteler (devam.) –Ücret yaklaşık 500 EUR –İdareye şikayet hakkında bilgi verilmelidir –Zaman sınırı yoktur –Davacı, davayı kaybetmesi durumunda herhangi bir bedel ödemez –Bedel Kamu idaresine yüklenebilir Jens Fejø

15 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Kamu İhale alanındaki AB Direktiflerinin Danimarka Kanunlarına aktarılması l Rekabet Kurumu Sekreteryasından Tavsiyeler Bağlayıcı değil Yol gösterici Jens Fejø

16 © OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel mahkemelere temyiz başvurusu ve mahkemelerin rolü l Uygulamada, ihale ile ilgili konular, neredeyse hiçbir zaman ilk etapta mahkemelere getirilmemektedir l Şikayet Kurulunun kararlarının yaklaşık %5’i genel mahkemelerce değiştirilmiştir Jens Fejø


"© OECD A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Danimarka İnceleme ve İhtilafların Çözümü Sistemi Jens Fejoe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları