Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OECD Bir Bakışta Toplum 2011 Raporunda Türkiye

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OECD Bir Bakışta Toplum 2011 Raporunda Türkiye"— Sunum transkripti:

1 OECD Bir Bakışta Toplum 2011 Raporunda Türkiye
Doç.Dr. İbrahim Attila ACAR Süleyman Demirel Üniversitesi

2 Raporun Önemi OECD hem IMF ve WB gibi dünyanın ulusüstü organizasyonlarının teknik danışmanı, hem de Avrupa çizgisinde piyasa ekonomisi yanlı bir batı toplumunun koordinatörü… Bu anlamda verdiği ve hazırladığı raporları herkes kaale almak zorunda kalıyor.

3 Raporda Türkiye Ekonomi Demokratikleşme AB standartlarına ulaşma
Bazı veriler ankete dayalı, bazıları resmi verilerden kıyaslamalı analiz ediliyor.

4 İstihdam değerlendirmesi
OECD ortalaması %66 (3 kişiden 2 kişi çalışıyor) TR ortalaması %44 (5 kişiden 2 kişi çalışıyor) Okuyalım Bize en yakın Macaristan %55 (2 kişiden 1 kişi çalışıyor) (Kriz döneminde verilerimizle Doğu Avrupa’nın da gerisinde kaldık, kükreyen bir aslan görünümündeyiz ancak ilk sarsıntıda içine kapanma eğilimimiz var. ) En iyi durumda olan İsviçre %80 (5 kişiden 4 kişi çalışıyor) sonuçta böyle İsviçre olunuyor

5 Devlet üzerine düşeni yapsın
Ancak halkı da yatağa bağımlı hale getirmesin… Okuyalım Burada Halkı yattığı yerden fonlamayı planlayan siyaset esnafının politikalarına dikkat… Önerilen politikalarda, fark edememiş de olabilirim, emekliye şu kadar, dul yetime bu kadar, yeni doğana, çocuğu olana, böyle bir memlekette 65 yaşını buldun ya afferin sana maaşı mesela… akıl işi değil inanılır gibi değil… proje ayağı, fikri olanların daha fazla desteklenmesi konusunu göremedik henüz. Mazot 1 YTL, herkese üniversite…

6 İstihdam, üretim ve refah için gerekli
Mevzubahis olan insanımızın istihdamı, refahı ve mutluluğuysa; Daha fazla üretip kazanabilmesi ve satın alma gücünün kendi kaynaklarıyla karşılanmasıysa… Okuyalım İstihdam verilerimiz hükümetin dediği kadar parlak değil Hükümet sosyal desteğe dayalı yatalak ve iktidara bağımlı vatandaşlar arzu ediyor Aslolan üretim Ürettiğini satabilmek Ve emeğinin karşılığını alabilmek

7 –birileri daha kardeş olmuş-
İstihdam son söz Geçmiş 2001’de 198 milyar $ milli gelir nüfus 66milyon Şimdi için 800 milyar $ deniyor nüfus 76milyon Üretim var büyüme var Paylaşımda sorun var adil bir bölüşüm olmadı Kardeşçe bir paylaşım olmadı –birileri daha kardeş olmuş- Okuyalım Eski seri yeni seri rakamları oynadılar vs.. Ancak onların verilerinden bile gitsek nüfus gerçekte 4 kat artmadı Bu paranın nerede olduğunu sormalıyız Ya da hangi vatandaş 4 kat zenginleşti bilelim…

8 Yoksulluk Raporda 2008 krizinden en fazla etkilenen kesimler olarak da yoksullar ele alınmış. OECD ortalaması %11 TR’de %17 En yoksullar Meksika’da %21 Okuyalım Yoksulu az ülkeler Çek %5, Macaristan %6 bunlar dünün doğu Avrupa ülkeleri ve henüz piyasa mekanizmasına entegre olamamış ülkeler, ya biz?.. Bunun farkında olan hükümet kömür ve gıda yardımlarıyla kendine bağımlı, fiziki varlığını sürdürme konusunda kendine muhtaç yeni şehirli yoksullar oluşturdu .

9 Gelir Dağılımı OECD ortalaması 0,31 çocuk başı eğitim $8.070
Gini Katsayısı baz alınmış (İtalyan istatistikçi Corrado Gini kullanmış ilk) OECD ortalaması 0,31 çocuk başı eğitim $8.070 Meksika ,50 çocuk başı eğitim $2.339 Şili ,48 çocuk başı eğitim $2.682 TR ,41 çocuk başı eğitim $1.246 Slovenya-Slovakya-Danimarka-Macaristan 0,25-0,28 aralığında Bulgaristan bile 0,32 iktidar neyine sevinsin? Okuyalım 0 ile 1 arasında olan bu rakam 0,2-0,4 aralığı gelişmiş ülke; 0,4-0,5 gelişmekte olan, 0,5 ve üzeri değer az gelişmiş ülkeleri gösterir. AKP en zengin en fakir arasındaki uçurumu azalttım diyor, ama fakir sayısı azalmadı; siyasi iktidardan beslenen bağımlı yoksullar sayesinde sesini çıkartan sayısını kıstı. Gayr-ı memnunlara sus payı vererek bir sadaka toplumu oluşturdu.

10 Değişimin bir aracı olarak Eğitim
Eğitim şart Hala ortalama eğitimde ilkokul 6 terk durumundayız Diğer OECD ülkelerinin en kötüsü Lise mezunu Eğitim hem istihdam için (iş bulmak için) Hem de iş kurmak için önemli Okuyalım İsviçre ve Slovakyanın çocuk başına yaptığı eğitim harcaması $ düzeyinde. Bizim 10 katımız… Bir lig kurulmuş, yarıştayız ama hep kümede kalma mücadelesi veriyoruz. Bu düzene müdahale edecek bir değişken gerekli, bir tavşan kız bularak yarışçıları tetiklemeliyiz hocam, biz ilerlerken onlar durmuyor sonuçta…

11 Kalkınmanın tetikleyicisi olarak Nüfus
Yıllık nüfus artışı dünya için 1,1 AB bölgesinde 0,3 TR’de 1,6 (10 sene içinde 1,2 öngörülüyor) Artan nüfusun talepleri de olsa, bunu lehimize çevirecek sistemi kurmalıyız. Bir şekilde bu nüfus artışı bize çalışmalı

12 Bebek Ölümleri OECD %0 4,6 TR %0 17 Şili %0 7 Meksika %0 15,2 Okuyalım
Türkiye bu verilere, “1960’larda %0 30 idi, şimdi %0 10’lara geldik gelişimi görün” diye itiraz etti ama İzlanda, Slovenya, Lüksemburg’da %0 2 düzeyinde. Ortalama ömürde 73 yaş ile OECD sonuncusuyuz yine. Haliyle 1. Japonya, 83 yaş.

13 diğerlerine Güven Toplumsal güven Fukuyama’dan beri ciddi ele alınan konulardan. OECD ortalaması %59 TR %24 Şili %13 (sonuncu) Okuyalım Yüksek güvenli toplumlar işbirliklerine açık, yönetimi devreden, şirketleşen şubeler açan topluluklar… (piyasa ekonomisini içselleştiren batı toplumları). Bizde ise “başka yerde şubemiz yoktur” ve rahmetli babannemin dediği “çatal kazık yere gitmez guzum”. hocam birlikte kalkınmak diye bir şey bulmalıyız. Bizim toplumda fertler tek tek, hep aradan fırtmayı maharet bellemeye başladı.

14 Yol Su değil - YOLSUZLUK
OECD bölgesinde yolsuzluk endeksinde ortalama 56 Canım ülkem, memleketim, vatanım (11.) Türkiye Yolsuzlukta komşularımız İsrail ve Portekiz 86-84 öteki yolsuzlar Bu konuda ilk sıraya yerleşti (sevindim :) Yunanistan 89 sorunuzu duydum, Endeks değerlerinin en düşük olduğu ülkeler Kuzey Avrupa ülkeleri para var huzur var!... Danimarka 15, Finlandiya 17 ve İsveç'te 20 puan. Birleşmiş Milletler’in “Yaşam Kalitesi Endeksi”ndeki 83. sıradaki halimizi düşününce sesimiz çıkmayacak…

15 Önce de Sonra da İNSAN Kişi başına gelirde 58. rekabette 61.
kadın-erkek eşitliğinde 127. Çalışan 23 milyonun yüzde 60’ı mesleksiz, 10 milyonu da kayıt dışı... Okuyalım En azından bu verileri baz alan ve bunlar üzerinde iyileştirme vaat edenlere oyumuzu verebiliriz.

16 Devlete - kurumlara güven
Ulusal kurumlara güven endeksi ortalama değer OECD'de 56 Türkiye ile ortalamanın üzerinde yer aldı. Ulusal kurumlara güvende en düşük değerler Macaristan 40, Güney Kore 41, Estonya 42, Bu alanda en yüksek değerler ise Finlandiya 82, Danimarka 75 ve Lüksemburg 73 olarak belirlendi. Para var huzur var; bir bildiğimiz var

17 Teşekkür ederim!... Bu slaytı zahmet edip sonuna dek izlediğiniz için
Hassaten ilginizden dolayı Teşekkür ederim!... İtirazlarınız için mail adresim


"OECD Bir Bakışta Toplum 2011 Raporunda Türkiye" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları