Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 03.03.2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 03.03.2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 03.03.2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Alper KURU Alper KURU Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi

2 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ Bakanlığımız tarafından yayımlanan birden çok fiyat tarifesi bulunmaktaydı. Tarife öncesi ? Fiyat Tarifesi 2010/30 Genelge (mülga) Sağlık turizmi fiyat listesi Estetik fiyat listesi Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi 2012/22 Genelge Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması Vb. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1 03.03.2015

3 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Bakanlığımızca yapılan fiyat tarifesi uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi hazırlanmıştır. 03/06/2014 tarihli 2014.5409.366 Sayılı Bakanlık Makam Onayı Tarife, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) için bağlayıcıdır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1 03.03.2015

4 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış TarifesiEk-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı ListesiEk-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf MalzemelerEk-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam FormuEk-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 3 03/06/2014 tarihli 2014.5409.366 Sayılı MAKAM ONAYI 03.03.2015

5 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış TarifesiA) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi Cilt Bakımı, Lazer Uygulamaları, Vücut Hatlarının Düzeltilmesi, Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları vb. alt başlıkları içermektedir. B) Diş tedavileri fiyat listesiC) Hizmet başı tedavi fiyat listesiD) Paket fiyat listesiE) Ambulans hizmetleri fiyat listesiF) Adli tıp fiyat listesi başlıklarından oluşmaktadır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 4 03.03.2015

6 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Ek-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ EK-2 A GRUBU C71Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11Herediter ataksi G12.2Motor nöron hastalığı G20Parkinson hastalığı B GRUBU B91Poliomyelit sekeli G54Sinir kökü ve pleksus bozuklukları G71.1Miyotonik bozukluklar G71.2Konjenital miyopatiler G91Hidrosefali C GRUBU E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte G61Enflamatuvar polinöropati G62Polinöropatiler, diğer G83.0Üst ekstremite diplejisi G83.1Alt ekstremite monoplejisi D GRUBU A-B-C Grubunda yer almayan tanı kodlarındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir. 03.03.2015

7 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER EK-3 SIRA NOTIBBİ MALZEME ADIAÇIKLAMA 1Bistüri ucu veya disposable bistüriCerrahi malzemeler 2Çam ağacı tek, çift taraflıCerrahi malzemeler 3Pernöz drenCerrahi malzemeler 44Abeslang (dil baskısı)Diğer malzeme 45RondelDiğer malzeme 46Vazelin (katı ve sıvı)Diğer malzeme 47Disposable EKG elektroduDiğer malzeme 48EKG kâğıdıDiğer malzeme 49 Endoskobik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcıDiğer malzeme 50Beden derecesiDiğer malzeme 51Anne-bebek bileziğiDiğer malzeme 03.03.2015

8 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu 03.03.2015

9 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

10 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI AMAÇ Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedellerin belirlenmesidir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

11 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KAPSAM Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen kişileri kapsamaktadır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

12 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI DAYANAK Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi; 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”, 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

13 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Tarifede; Sağlık Bakanlığı fiyatı Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat yer almaktadır. «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan fiyat arasında fiyat belirleyebilir.» Afiliye Hastaneler ? Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9’uncu madde 1’inci fıkra: «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.» Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 5 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

14 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde; Hizmet başı ödeme yöntemi, Girişimsel ve cerrahi işlemlerde; Paket fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 10 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

15 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.» Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır. Afiliye Hastaneler? Devlet Hastanesi 2 katı eğitim araştırma üniversite hastanesi ise 3 katı kadar Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 6 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

16 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Başkanlık Makamı’nın 09/10/2014 tarihli ve 5514.678 sayılı oluru.olur Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: Afiliye hastanelerde Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Diğer sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı Fiyatı’nın 2 (iki) katına kadar. Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı Fiyatlarının altına düşmemeli. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 7 03.03.2015

17 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 8 Koduİşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (1,5 katı) %40 İskonto (1,5 katı üzerinden) 1 SP601500 Nazal fraktür onarımı 39,37915894,8118,571,1 2 SP604650 Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, 29 15.14730.29418.176,422.720,513.632,3 3 SP609230 Kolesistektomi 7201.4402.8801.7282.1601.296 03.03.2015

18 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması: Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile faturalandırılacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 9 03.03.2015

19 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1 Trafik kazaları (seyahat sigortası var ise fark sigorta şirketine fatura edilir), Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, bu ülkelerin vatandaşları alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden STK’lar tarafından tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

20 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ– 2 Bakanlığımız, TİKA veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen STK’lar tarafından, Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar, Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

21 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3 Ülkemize sağlık alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında tedavi için gelen kişiler, Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi, vatansızlar ve insan ticareti mağdurları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart), Türk soylu yabancılar, SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 15 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

22 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4 Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar, Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, (GSS’den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 16 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

23 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1 Sosyal Güvenlik Kurumunca sevk belgesi düzenlenerek gönderilenlerin giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kuruma (SGK) fatura edilir. Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri ile bu durumların tespitine yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler hariç) talep edilir. Bu kişilerin katılım payı ödememesi bakımından, MEDULA’dan provizyon alınmayacaktır. Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 18 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

24 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2 Sağlık kurulu kararına itiraz edildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya sevk edildiği sağlık kurumunca ilk müracaat gibi değerlendirilerek ücretlendirilecektir. Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 19 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

25 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3 Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan rapor ücretinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecek ve ücret talep edilmeyecektir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 20 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

26 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4 Adli makamlarca gönderilen vasi tayini ve kazai rüşt davasından dolayı rapor istenen kişilerin ücretleri; Gönderen kurumca ödeneceği belirtilmiş ise ilgili kurumdan, belirtilmemiş ise kişilerden talep edilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden fiyatlandırılması gerekmektedir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 21 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

27 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI PAKET FİYAT LİSTESİ (1): Paket Fiyat Listesinde yer alan işlemler için 15 gün belirlenmiş olup, belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat, ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir. Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine; 1.Operasyon ve girişimler, 2.Anestezi ilaçları, 3.İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), 4.Laboratuar 5.Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dahil değildir.), 6.Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, dahildir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 11 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

28 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI PAKET FİYAT LİSTESİ (2): Paket fiyat listesindeki; robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 12 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

29 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile ilaçların bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir. Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 13 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları 03.03.2015

30 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17 Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları 03.03.2015

31 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI A Grubu Ülkelere (Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) % 40 indirim, B Grubu Ülkelere (Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) % 20 indirim, C Grubu Ülkelere (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) % 10 indirim uygulanacaktır. A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan iskonto oranları, Kemik iliği ve organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için uygulanmayacaktır. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17 Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları 03.03.2015

32 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 22 USUL VE ESAS 03.03.2015

33 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEŞEKKÜRLER…İletişim 0-312-705 13 95 alper.kuru@saglik.gov.trtkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr 03.03.2015


"MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI 03.03.2015 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları