Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ"— Sunum transkripti:

1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. Alper KURU Finansal Analiz Daire Başkanlığı Sağlık Sigortası ve Faturalandırma Birimi MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ ÖNCESİ Bakanlığımız tarafından yayımlanan birden çok fiyat tarifesi bulunmaktaydı. Tarife öncesi ? Fiyat Tarifesi 2010/30 Genelge (mülga) Sağlık turizmi fiyat listesi Estetik fiyat listesi Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi 2012/22 Genelge Yivli silah ruhsatı sağlık kurulu raporu paket fiyatı 506 sayılı Kanun kapsamındaki Vakıf mensuplarına sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması Özel sağlık sigortalılarının fiyatlandırılması Vb. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

3 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ Bakanlığımızca yapılan fiyat tarifesi uygulamasında birliğin sağlanması amacıyla Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi hazırlanmıştır. 03/06/2014 tarihli Sayılı Bakanlık Makam Onayı Tarife, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık tesisleri ve üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) için bağlayıcıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

4 03/06/2014 tarihli 2014.5409.366 Sayılı MAKAM ONAYI
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 3 03/06/2014 tarihli Sayılı MAKAM ONAYI Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Ek-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi Ek-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Ek-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

5 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 4
Ek-1. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi A) Estetik, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve diğer işlemler fiyat listesi Cilt Bakımı, Lazer Uygulamaları, Vücut Hatlarının Düzeltilmesi, Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları vb. alt başlıkları içermektedir. B) Diş tedavileri fiyat listesi C) Hizmet başı tedavi fiyat listesi D) Paket fiyat listesi E) Ambulans hizmetleri fiyat listesi F) Adli tıp fiyat listesi başlıklarından oluşmaktadır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

6 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ EK-2 A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı B GRUBU B91 Poliomyelit sekeli G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları G71.1 Miyotonik bozukluklar G71.2 Konjenital miyopatiler G91 Hidrosefali C GRUBU E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte G61 Enflamatuvar polinöropati G62 Polinöropatiler, diğer G83.0 Üst ekstremite diplejisi G83.1 Alt ekstremite monoplejisi D GRUBU A-B-C Grubunda yer almayan tanı kodlarındaki fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları NOT: Listede; ICD-10 kodları üç karakter olarak yer alıyorsa, bu hastalık sınıflamasının dört karakterli alt kırılımlarını da içermektedir. Ancak dört karakter olarak yer alıyor ise sadece o koda ait hastalık sınıflamasını içermektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

7 İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER EK-3
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2 Ek-3. İşlem Puanına Dâhil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER EK-3 SIRA NO TIBBİ MALZEME ADI AÇIKLAMA 1 Bistüri ucu veya disposable bistüri Cerrahi malzemeler 2 Çam ağacı tek, çift taraflı 3 Pernöz dren 44 Abeslang (dil baskısı) Diğer malzeme 45 Rondel 46 Vazelin (katı ve sıvı) 47 Disposable EKG elektrodu 48 EKG kâğıdı 49 Endoskobik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcı 50 Beden derecesi 51 Anne-bebek bileziği Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

8 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

9 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

10 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları AMAÇ Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin bedellerin belirlenmesidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

11 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları KAPSAM Tarife; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan işlemler, Tedavi ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen kişileri kapsamaktadır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

12 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 2
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları DAYANAK Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi; 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”, 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

13 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 5
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Tarifede; Sağlık Bakanlığı fiyatı Üniversiteler için belirlenmiş tavan fiyat yer almaktadır. «Üniversite hastaneleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinde yer alan Sağlık Bakanlığı fiyatı ile Üniversiteler için belirlenen tavan fiyat arasında fiyat belirleyebilir.» Afiliye Hastaneler ? Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9’uncu madde 1’inci fıkra: «Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.» Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

14 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 10
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Ayaktan tedavide ve dâhili branşlardaki yatan hasta tedavilerinde; Hizmet başı ödeme yöntemi, Girişimsel ve cerrahi işlemlerde; Paket fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

15 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 6
Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: «Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucularında “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 2 katına kadar, Üniversite Hastanelerinde ise “Sağlık Bakanlığı Fiyatının” 3 katına kadar sağlık hizmet sunucularınca belirlenebilir.» Sağlık hizmet sunucuları, bu yönerge kapsamındaki kişilere verilecek sağlık hizmet bedelleri üzerinden EK-6’da yer alan ülke iskontolarını uygulamak zorundadır. Afiliye Hastaneler? Devlet Hastanesi 2 katı eğitim araştırma üniversite hastanesi ise 3 katı kadar Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

16 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 7
Başkanlık Makamı’nın 09/10/2014 tarihli ve sayılı oluru. Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge kapsamındaki yabancı hastalar: Afiliye hastanelerde Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatının 3 (üç) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı fiyatının 2 (iki) katına kadar belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Diğer sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığı Fiyatı’nın 2 (iki) katına kadar. Ancak iskonto oranlarının uygulanması sonrasında Sağlık Bakanlığı Fiyatlarının altına düşmemeli. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

17 Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 8 Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Örnek Tablo Kodu İşlem Adı SUT Fiyatı Sağlık Bakanlığı Fiyatı Sağlık Turizmi Sağlık Bakanlığı Fiyatı (2 katı) %40 İskonto (2 katı üzerinden) (1,5 katı) (1,5 katı üzerinden) 1 SP601500 Nazal fraktür onarımı 39,3 79 158 94,8 118,5 71,1 2 SP604650 Valvüloplasti, aort kapağı, açık 7.573, 29 15.147 30.294 18.176,4 22.720,5 13.632,3 3 SP609230 Kolesistektomi 720 1.440 2.880 1.728 2.160 1.296 Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

18 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 9
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi kapsamındaki kişilere, Afiliye Hastanelerde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması: Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile Üniversite Tavan Fiyatı arasında belirlenecek tutar üzerinden faturalandırılacaktır. Protokol öncesi rolü A1 ve A1-DAL dışında bir rol ise Sağlık Bakanlığı Fiyatı ile faturalandırılacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

19 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1 Trafik kazaları (seyahat sigortası var ise fark sigorta şirketine fatura edilir), Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, bu ülkelerin vatandaşları alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden STK’lar tarafından tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılar, Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

20 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 14
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ– 2 Bakanlığımız, TİKA veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen STK’lar tarafından, Balkanlardan ve Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalar, Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşları. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

21 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 15
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3 Ülkemize sağlık alanında Milletlerarası İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında tedavi için gelen kişiler, Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi, vatansızlar ve insan ticareti mağdurları, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişiler (Çok Vatandaşlık, Mavi Kart), Türk soylu yabancılar, SUT hükümlerine göre işlem tesis edilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

22 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 16
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMINDA KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4 Ülkemizde oturma izni almış ve geçici TC kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalar, Ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları, (GSS’den yararlanamaması halinde), Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

23 SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 18 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 1 Sosyal Güvenlik Kurumunca sevk belgesi düzenlenerek gönderilenlerin giderleri, Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre Kuruma (SGK) fatura edilir. Kurumun ödeme kapsamında bulunmayan ve/veya özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor ücretleri ile bu durumların tespitine yönelik düzenlenen rapor ücretleri kişilerden (istisna tutulan kişiler hariç) talep edilir. Bu kişilerin katılım payı ödememesi bakımından, MEDULA’dan provizyon alınmayacaktır. Sağlık raporları için belirlenen fiyatlar paket fiyat olup, kişilerden ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

24 SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 19 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 2 Sağlık kurulu kararına itiraz edildiği takdirde; aynı sağlık kurumu veya sevk edildiği sağlık kurumunca ilk müracaat gibi değerlendirilerek ücretlendirilecektir. Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

25 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 20
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 3 Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu” (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi, engelli çıkmayanlardan rapor ücretinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecek ve ücret talep edilmeyecektir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

26 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 21
Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları SAĞLIK KURULU RAPORLARININ ÜCRETLENDİRİLMESİ – 4 Adli makamlarca gönderilen vasi tayini ve kazai rüşt davasından dolayı rapor istenen kişilerin ücretleri; Gönderen kurumca ödeneceği belirtilmiş ise ilgili kurumdan, belirtilmemiş ise kişilerden talep edilmesi gerekmektedir. Bakanlığımız Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi üzerinden fiyatlandırılması gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

27 PAKET FİYAT LİSTESİ (1):
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 11 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları PAKET FİYAT LİSTESİ (1): Paket Fiyat Listesinde yer alan işlemler için 15 gün belirlenmiş olup, belirlenen sürenin aşımı halinde, her gün için günlük yatak, refakat, ilaç ve tıbbi malzeme ücretleri ayrıca fatura edilir. Paket Fiyat Listesi işlem ücretlerine; 1. Operasyon ve girişimler, 2. Anestezi ilaçları, 3. İlaç (kan ürünleri ve kemoterapi ilaçları hariç), Laboratuar Anestezi bedeli ( Spinal ve epidural anesteziler dahil değildir.), 6. Paket Fiyat Listesinde belirtilen yatış süresi içerisindeki yatak ve refakatçi giderleri, dahildir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

28 PAKET FİYAT LİSTESİ (2):
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 12 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları PAKET FİYAT LİSTESİ (2): Paket fiyat listesindeki; robotik cerrahi yöntemi ile yapılan ameliyatlar, paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin, robotik rehabilitasyon sistemi ile yapılması durumunda paket fiyat listesindeki ücretlere %50 ilave edilerek faturalandırılır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

29 TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 13 Ek-5. Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları TIBBİ MALZEME VE İLAÇLARIN TEMİN VE ÖDEME ESASLARI Hizmet sunucuları tarafından temin edilen tıbbi malzeme ile ilaçların bedelleri alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri, hazine kesintisi, SHÇEK kesintisi ve KDV tutarı kadar bedel ilave edilerek fatura edilir. Fiyatlara basit sıhhi sarf malzemeleri (EK-3) dâhil olup, ayrıca fatura edilmeyecektir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

30 Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17 Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

31 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 17
Ek-6. Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları A Grubu Ülkelere (Afganistan, Bangladeş, Çad, Endonezya, Filistin, Gana, Hindistan, Kenya, Moritanya, Nijerya, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen-Benin) % 40 indirim, B Grubu Ülkelere (Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İran, K.K.T.C, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Yunanistan) % 20 indirim, C Grubu Ülkelere (Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Malta, Polonya, Slovenya, Tunus, Ürdün) % 10 indirim uygulanacaktır. A,B,C grubu ülkeler için belirlenmiş olan iskonto oranları, Kemik iliği ve organ nakillerine ait işlemler, Paket Fiyata Dâhil Olmayan Tıbbi Malzemeler ve ilaçlar ile kara ve hava ambulans hizmetleri için uygulanmayacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

32 Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi – 22
USUL VE ESAS Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda; usul ve esas yönünden SUT çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

33 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TEŞEKKÜRLER… İletişim Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI


"KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları