Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PISA Programme for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PISA Programme for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı."— Sunum transkripti:

1 PISA Programme for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

2 PISA Nedir? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenmektedir. Üç yılda bir uygulanmaktadır. Öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri alanlarındaki bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Hedef kitlesi 15 yaş grubu öğrencilerdir.

3 Yarışma veya sınav değil, bir durum belirleme çalışmasıdır. Bireysel olarak öğrencilerin veya okulların değil, ülkelerin eğitim sistemlerinin durumunu ortaya koymaktadır. Ülkelerin uluslararası düzeyde kaliteli insan gücü olarak konumunu belirler PISA, öğrencilerin sadece okulda verilen temel bilgileri öğrenip öğrenemediklerini değil, aynı zamanda öğrendiklerini kullanarak bilinmeyen hakkında tahminde bulunup bulunamadıklarını ve bilgilerini okul içerisinde ve okul dışı durumlarda uygulayıp uygulayamadıklarını da araştırmaktadır.

4 Matematik, okuma ve fen alanlarında kullanılan puanlama ölçekleri için gerekli metrik, belirli bir yılda, OECD ülkelerinin ilgili alandaki ortalama puanı 500 ve standart sapması 100 olacak şekilde inşa edilmiştir. PISA’da puanlama ölçeği, öğrenci puanlarının kolay yorumlanabilmesi için seviyelere bölünmüştür. Kullanılan test maddelerinin güçlük ranjı 6 yeterlik düzeyinin tanımlanmasını mümkün kılmıştır.

5 Yeterlik Düzeyleri Üst düzeyDüzey 6 669’dan üzeri Düzey 5607-669 Orta düzey üstü Düzey 4545-607Orta düzeyDüzey 3482-545Düzey 2420-482 Düşük düzey Düzey 1358-420 Düzey 1’den düşük 358’den aşağı

6 2000 Okuma Matematik Fen 2003 Okuma Matematik Fen 2007 Okuma Matematik Fen 2009 Okuma Matematik Fen 2012 Okuma Matematik Fen Her dönemde 3 konu alanından biri, ağırlıklı alan olarak belirlenmektedir.

7 PISA 2012 uygulamasına 34’ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke katılmıştır. OECD Üyesi Ülkeler: Almanya, Amerika, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan. Diğer Ülkeler: Arjantin, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Çin (Hong Kong), Çin (Makau), Çin (Şanghay), Çin (Tayvan), Endonezya, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kolombiya, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Malezya, Peru, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Tayland, Tunus, Uruguay, Ürdün, Vietnam.

8 PISA 2012 Uygulamasına Katılan Öğrenci Sayıları PISA en az 7 yıl öğrenim görmüş olması koşuluyla 15 yaş öğrencilerine uygulanır. Bu yaştaki öğrenciler, birçok ülkede geçerli olan zorunlu öğrenim süresini doldurmak üzere olduklarından 15 yaş, PISA tarafından öğrenciliğin ardından yetişkin bir vatandaşlığın başlayabileceği en küçük yaş olarak kabul edilir. PISA 2012 uygulamasına, 65 ülkeden15 yaşında yaklaşık 28 milyon öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci katılmıştır. Türkiye’de PISA 2012 çalışmasına katılan öğrencilerin yaklaşık %65’i 10. Sınıf öğrencisidir. PISA 2012 çalışmasına Türkiye’den 4848 öğrenci katılmıştır. Bu öğrencilerin sınıf seviyesi 7. sınıftan 12. sınıfa kadar değişmektedir. Bu sınıf seviyelerindeki öğrenci yüzde oranları sırasıyla şöyledir: %0.5, %2.2, %27.6, %65.4, %4.0 ve %0.3

9 PISA 2012 Ülke Ortalamaları Türkiye’nin her 3 alandaki ortalama başarısı giderek artmaktadır. MATEMATİKOKUMAFEN OECD ORTALAMASI 494496501 PUAN448475463 SIRA444243 (*) Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Güney Kıbrıs, Bulgaristan İsrail, Hırvatistan, İzlanda, İsveç, Slovenya, Litvanya, Yunanistan, Rusya Slovak Cumhuriyeti, İsrail, Yunanistan (*) Ortalama başarısı Türkiye’den istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı olmayan ülkeler

10 2002- 2012 yılları arasında bütçeden eğitime ayrılan payı gösteren yukarıdaki grafiğin, 2003-2012 yılları arasındaki PISA puan artışını olumlu şekilde etkilediği söylenebilir.

11 Türkiye OECD Ortalaması PISA 2012 Yeterlilik Düzeyleri PISA’ da her alan için 6 yeterlik düzeyi tanımlanmıştır. 5. ve 6. düzeye ulaşmış öğrenciler ÜST PERFORMANS düzeyinde yer alırken, 2. düzeye ulaşamamış öğrenciler ASGARİ PERFORMANS düzeyinde yer almaktadır. PISA 2012 sonuçlarına göre; Türkiye’de öğrencilerin %8’i matematik, fen veya okuma alanlarının en az birinde üst performans grubundadır; Bu oran OECD ülkelerinde ortalama olarak %16’dır. OECD TÜRKİYE

12 PISA 2012 Üst Performans Düzeyi Öğrenci Oranları PISA testlerinde 5. yeterlik düzeyi veya üzerinde yer alan öğrenciler üst performans grubu olarak adlandırılmaktadır. Ülkelerin ekonomik kalkınmaları için gerekli beşeri sermayenin çoğunlukla bu grup içinde bulunduğu kabul edildiğinden, ülkelerde üst performans grubundaki öğrenci oranları üzerinde önemle durulmaktadır. ÜST PERFORMANS DÜZEYİNDE MATEMATİKOKUMAFEN OECD ORTALAMASI%13%8 ÖĞRENCİ ORANI% 5,9% 4,3% 1,8 SIRA42 45 ÖĞRENCİ SAYISI56.07641.53617.210 SIRA121017 Türkiye’nin matematik alanında, okuma ve fen alanlarına kıyasla daha fazla oranda öğrencisinin üst performans düzeyine ulaşmış olduğu görülmektedir. Bu farklılığın diğer ülkelerde de genel olarak benzer yönde olduğu dikkat çekmektedir. 2006’dan bu yana genel bir artış eğilimi görülmektedir.

13 PISA 2012 Asgari Performans Düzeyi Öğrenci Oranları Türkiye’de öğrencilerin % 42’si henüz matematik alanında 2. yeterlilik düzeyine ulaşamamıştır. ASGARİ PERFORMANS DÜZEYİNDE MATEMATİKOKUMAFEN OECD ORTALAMASI% 23% 18 ÖĞRENCİ ORANI% 42% 22% 26 SIRA453940 Türkiye, OECD ülkeleri içinde Fen alanında, asgari performans düzeyine ulaşamayan öğrenci oranındaki azalma açısından en çok iyileşme gösteren ülkedir. Türkiye’de asgari performans düzeyine (2. düzeye) ulaşamamış öğrenci oranının her 3 alanda da azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

14 PISA 2012 Türkiye Analizi Türkiye’de PISA 2012 çalışmasına katılacak öğrenciler Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum süreci doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen 12 bölgeyi temsil edecek şekilde seçilmişlerdir.Devlet Planlama TeşkilatıTürkiye İstatistik Enstitüsü

15 PISA 2012 Türkiye Analizi / Bölgeler Arası Farklılık PISA matematik test ölçeğinde ortalama olarak 41 puanın yaklaşık bir yıllık okul öğrenimine denk geldiği hesaplanmaktadır. Bu durumda Batı Marmara ile Ortadoğu Anadolu arasındaki 84 puanlık farkın yaklaşık 2 yıllık bir okul süresine işaret ettiği söylenebilir. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, bölgeler arasında farkın kapandığı görülmektedir.

16 PISA 2012 Türkiye Analizi / Bölgeler Arası Farklılık Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, bölgeler arasında farkın kapandığı görülmektedir.

17 PISA 2012 Türkiye Analizi / Okul Türleri Arasındaki Farklılık Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik puanlarındaki varyansın (farklılığın) %62’si okullar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı hesaplanmaktadır. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama % 37’dir Son dönemlerde okul türlerinin azaltılması ve liselerin dönüştürülmesi çalışmalarının, bu olumsuzlukları azaltmaya yönelik önemli sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.

18 PISA 2012 Türkiye Analizi / Eşitlik Öğrenciler sosyoekonomik durumlarına göre 4 çeyrekliğe ayrıldığında, Türkiye’de matematik başarısındaki artış, alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerde görece daha fazladır Alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin ortalama yeterlik düzeyi, üst çeyrekliktekilerden daha fazla arttığı için, 2003’te bu gruplardaki öğrenciler arasında 122 puanlık başarı farkı varken 2012’de bu fark 86’ya düşmüştür Aynı dönemde OECD ülkeleri genelinde bu fark 98’den 90’a gerilemiştir.

19 PISA 2012 Türkiye Analizi / Yoksunluk İçinde Başaranlar 2003’te OECD ortalamasının altında olan Türkiye, 2012’de OECD ortalamasını geçmiştir. Türkiye’de yoksunluklarına rağmen başarılı öğrenci oranı ; 2003’te %3 civarında iken 2012’de %7’yi geçmiştir. Özellikle kız öğrenciler açısından bu oranın %2’den %8’e çıkması düşük sosyoekonomik durumdaki kız öğrencilere görece daha fazla imkân sağlanmış olduğunu göstermektedir.

20 Öğrenciler Okulda Mutlu mu? Türkiye’de öğrencilerin yaklaşık %83’ü okulda mutlu olduğunu belirtmiştir

21 PISA 2012 Türkiye Analizi - Matematik 2003 ve 2012 arasında Türkiye’nin matematikte düzey 1 ve altı öğrenci oranı azalmıştır. Ancak bu oran hâlâ OECD ortalamasındaki düzey 1 ve altı öğrenci oranının yaklaşık 2 katıdır.

22 PISA 2012 Türkiye Analizi - Fen 2006 ve 2012 arasında Türkiye’nin fen okuryazarlığında düzey 1 ve altı öğrenci oranı azalmıştır. Ancak bu oran hâlâ OECD ortalamasındaki düzey 1 ve altı öğrenci oranının oldukça üzerindedir.

23 PISA 2012 Türkiye Analizi - Fen 2006 ve 2012 yılları arasında Türkiye’nin yıllık fen performansındaki artış, OECD ülkeleri içinde birçok ülkenin üzerindedir ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı bir artıştır.

24 PISA 2012 Türkiye Analizi - Okuma 2009-2012 arasında Türkiye’nin okuma okuryazarlığında düzey 2 altındaki öğrenci oranı azalmıştır. Bu oran OECD ortalamasındaki düzey 2 ve altında kalan öğrenci oranına oldukça yakındır.

25 PISA 2012 Türkiye Analizi - Okuma 2006 ve 2012 yılları arasında Türkiye yıllık okuma performansındaki artış ile OECD ülkeleri arasında 1. sıradadır.


"PISA Programme for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları