Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU ÖĞRENME/ ERASMUS PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU ÖĞRENME/ ERASMUS PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME/ ERASMUS PROGRAMI
Prof.Dr.Çağlayan DİNÇER Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Berna ASLAN Fakülte Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar

2 Erasmus Koordinatörleri
Eğitim Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Metin Pişkin Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Özlem Çakır Balta Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Prof. Dr. Çağlayan Dinçer Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Ümit Akagündüz Özel Eğitim Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cevriye Ergül 9 Nisan 2017

3 GENEL KONULAR Programa Dahil Ülkeler:
Taraflardan biri AB üye ülkesi olmalı. Türkiye henüz üye olmadığından ortak kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir.

4 GENEL KONULAR Kimler Yararlanabilir? TC vatandaşı,
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler ve çalışan personel.

5 Neler kazandırıyor? Uluslararası tecrübe ve itibar
Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı Projelere ve değişime kaynak temini Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması 9 Nisan 2017

6 En önemlisi; Yurt dışında öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerimize destek…. 9 Nisan 2017

7 GENEL KONULAR Faaliyet Geçerlilik Dönemi
eğitim dönemi hareketlilikleri; 1 Haziran Eylül 2014 tarihleri arasını kapsar.

8 ERASMUS HAREKETLİLİKLERİ: 1- Öğrenci Hareketliliği a-)Öğrenim Hareketliliği b-)Staj (Yerleştirme) Hareketliliği 2- Personel Hareketliliği a-)Ders Verme Hareketliliği b-)Eğitim Alma Hareketliliği

9 1-ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Student Mobility(SM)
Tam zamanlı (bir yarıyılda 30 AKTS kredi yükü olan öğrenci) ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri yararlanabilir. Öğrenim Hareketliliği Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmesidir. Staj Hareketliliği kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır.

10 2-PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Staff Mobility(ST)
Ders Verme Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği

11 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Genel Konular:
Personel hareketliliğine katılacak yararlanıcı; EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı, sözleşmeli veya kadrolu görev yapmalıdır. Değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması halinde, personel aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla faaliyette bulunabilir.

12 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HİBE ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Üniversitemizde personel hareketliliğinden faydalanan yaralanıcılara ödemeleri iki taksitte yapılır: 1-) Evrakların tam olması halinde; toplam hibenin %80’i 2-) Dönüş evraklarının tam olması halinde nihai hibeye göre geriye kalan tutar.

13 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HİBE ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Günlük/haftalık hibe + seyahat giderleri (400 €’ya kadar olan uygun seyahat giderlerinin tamamı, 400 €’ yu aşan bölümün ise %50’si oranında) ödenir.

14 Personel Hareketliliği Günlük Hibe Miktarları (€)
Macaristan İrlanda 133 İtalya 133 Litvanya Lüksemburg 119 Letonya Malta Hollanda 126 Polonya Portekiz 105 Romanya İsveç 147 Slovenya 112 Slovak Cumhuriyeti 98 Türkiye * Avusturya 126 Belçika 119 Bulgaristan G.Kıbrıs Rum Kesimi 105 Çek Cumhuriyeti 105 Almanya 112 Danimarka 161 Estonya İspanya 119 Finlandiya 147 Fransa 140 İngiltere 161 Yunanistan 112 Hırvatistan *Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

15 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Genel Konular:
-Daha önce faaliyete katılmamış; personele, bölüm ya da birimlere, - Daha önce hareketlilik gerçekleştirilmemiş; ülke/yükseköğretim kurumu/işletmeye gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılan başvurulara öncelik verilir.

16 KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 1- Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere gitmesi 2- Yurtdışında bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi 1- Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik veya idari personelin yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi 2- Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik veya idari personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi

17 KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 1-Gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında ikili anlaşma olması gerekir. ***2-Bir işletmeden personel davet edilmesi durumunda davet eden yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması zorunlu değildir. Not: Eğitim vermek üzere Türkiye’ye gelen personele bütçeden ödeme yapılır. 1-Gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında ikili anlaşma olması gerekmez. 2-Bir işletmeye gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması zorunlu değildir.

18 KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Ders verme süresi: en az 5 ders saati olmalıdır. 6 haftayı geçemez. Üniversitemiz hareketliliği 5 gün ders verme+ 1,5 gün yol şeklinde sınırlandırmıştır. Not: Her iki hareketlilikte de, ek hibe alınması ve bütçenin yeterli olması halinde talep edilen süre için ödenek verilebilir. Eğitim alma süresi en az 5 iş günü olmalıdır. 6 haftayı geçemez. Üniversitemiz hareketliliği 5 gün eğitim alma+ 1,5 gün yol şeklinde sınırlandırmıştır.

19

20

21 2012-2013 DERS VERME HAREKETLİLİĞİ
Veteriner Fakültesi 11 DTCF 9 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 Eczacılık Fakültesi 6 Mühendislik Fakültesi 4 Ziraat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 3 Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2 Fen Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 1 İlahiyat Fakültesi TOPLAM 54

22 2012-2013 EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
Veterinerlik Fakültesi 9 Ziraat Fakültesi 6 Eğitim Bilimleri Fakültesi 3 DTCF 2 Spor Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Beypazarı MYO Kalecik MYO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Eczacılık Fakültesi 1 İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Türk Dili Bölümü Başkanlığı Sağlık Bilimleri Fakültesi

23 YILLARA GÖRE TOPLAM GİDEN-GELEN ÖĞRENCİ, AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL

24 ERASMUS ORTAKLARIMIZ Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi /ALMANYA
Tuebingen Üniversitesi /ALMANYA Berlin Özgür Üniversitesi /ALMANYA Münster Üniversitesi /ALMANYA Hamburg Üniversitesi /ALMANYA Viyana Üniversitesi /AVUSTURYA Padagogische Hochschule Tirol Üniversitesi /AVUSTURYA Gent Üniversitesi /BELÇİKA (YL-DR) Leuven Üniversitesi /BELÇİKA (YL-DR) Trakia Üniversitesi /BULGARİSTAN Veliko Turnovski Üniversitesi /BULGARİSTAN Ostrova Üniversitesi /ÇEK CUMHURİYETİ 9 Nisan 2017

25 ERASMUS ORTAKLARIMIZ 13. Universite de Franche-Comte/ FRANSA
14. Mykolas Romeris Universitesi/ LİTVANYA 15. Kazimierz Wielki Üniversitesi /POLONYA (YL-DR) 16. Cardinal Stefan Üniversitesi / POLONYA 17. Maribor Üniversitesi /SLOVENYA 18. London Universitesi / İNGİLTERE (YL-DR) 19. Salerno Universitesi / İTALYA 20. Suor Orsla Benincasa / İTALYA (YL-DR) Thessaly Universitesi / YUNANİSTAN Primorska Üniversitesi / SLOVENYA 9 Nisan 2017

26 Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliğinde İzlenen Yol:
1. Karşı üniversiteden verilecek dersin süre ve içeriğini belirten davet mektubunun alınması. 2. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazılarının çıkarılması. 3. Bilgi formu, sözleşme, ders programı, seyahat gider faturalarının, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazılarının teslim edilmesi. 4. Dönüşte karşı üniversiteden katılım sertifikasının alınması ve faaliyet raporunun doldurulması 5. Önceden ödenen %80 harcırah ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masraflarının ödenmesi. 9 Nisan 2017

27 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol:
Mevcut kontenjanlar çerçevesinde hareket gerçekleştirilmek üzere bir yükseköğretim kurumu ya da ilgili alanda bir işletme belirlenir (İşletmeler için arada anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz). Seçilen kurumla iletişime geçilerek hareketlilik için ön onay alınır. Başvuru formu doldurularak bağlı olunan akademik birime teslim edilir. Seçilen adaylar asil ve yedek liste olarak ilan edilir. 9 Nisan 2017

28 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol:
Asil olarak seçilenler; Eğitim alma iş planlarını hazırlar. Seyahat rezervasyonlarını yaptırırlar. TC Ziraat Bankasından vadesiz avro mevduat hesabı açtırırlar. Hareketlilik bilgi formunu doldururlar. Hareketlilik sözleşmesini doldururlar. Hareketliliğe katılacak adaylar, hazırladıkları iş planlarını kendi akademik birim koordinatörlerine onaylatırlar ve onaylanmak üzere karşı kuruma gönderirler. Belgelerin üzerinde yer alan imzalar, ıslak imza olmalıdır. 9 Nisan 2017

29 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol:
Karşı üniversiteden, alınacak eğitimin süre ve içeriğini belirten iş planının onaylanmış nüshası ve davet mektubu alınır. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazıları çıkarılır. Bilgi formu, sözleşme, iş planı, seyahat gider faturaları, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazıları AB Ofisine teslim edilir. Seyahate ilişkin biletlerin orijinal faturaları alınmalıdır. Ayrıca dönüşte, uçak biniş kartları teslim edilmelidir. Seyahate ilişkin biletler, tercihen avro türünden satın alınmalıdır. TL türündeki (ve diğer para birimlerindeki) ödemelere ilişkin dönüşümlerde, Avrupa Komisyonunca ilgili yıl için belirlene kur kullanılacaktır. 9 Nisan 2017

30 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol:
Alınacak toplam hibenin %80’i ve seyahat giderleri yararlanıcının hesabına aktarılır. Dönüşte, karşı kurumdan orijinal katılım sertifikası alınır ve hareketlilik faaliyet raporu doldurulur. Tüm belgeler, hareketliliğin sonra erişinden itibaren bir ay içersinde AB Ofisine teslim edilir. Önceden ödenen %80 hibe ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masrafları yararlanıcıya ödenir. 9 Nisan 2017

31 Başvurular 9 Nisan 2017

32 Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğü
TEŞEKKÜR EDERİZ. Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğü 9 Nisan 2017


"HAYAT BOYU ÖĞRENME/ ERASMUS PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları