Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Çağlayan DİNÇER Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Berna ASLAN Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Çağlayan DİNÇER Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Berna ASLAN Fakülte Koordinatör Yardımcısı"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Çağlayan DİNÇER Fakülte Erasmus Koordinatörü cdincer@education.ankara.edu.tr Yrd. Doç.Dr. Berna ASLAN Fakülte Koordinatör Yardımcısı baslan@ankara.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar Fakülte Koordinatör Yardımcısı abayraktar@ankara.edu.tr HAYAT BOYU ÖĞRENME/ ERASMUS PROGRAMI

2 31 Mart 2015 Erasmus Koordinatörleri Eğitim Bilimleri Bölümü KoordinatörüDoç. Dr. Metin Pişkin Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Özlem Çakır Balta Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı KoordinatörüProf. Dr. Çağlayan Dinçer Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı KoordinatörüYrd. Doç. Dr. Ayşegül Bayraktar Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Ümit Akagündüz Özel Eğitim Bölümü KoordinatörüYrd. Doç. Dr. Cevriye Ergül

3 GENEL KONULAR Programa Dahil Ülkeler:  Taraflardan biri AB üye ülkesi olmalı. Türkiye henüz üye olmadığından ortak kurumun mutlaka AB üyesi ülkelerden olması gerekir.

4 GENEL KONULAR Kimler Yararlanabilir?  TC vatandaşı,  Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler ve çalışan personel.

5 Neler kazandırıyor? Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı Projelere ve değişime kaynak temini Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması 31 Mart 2015

6 En önemlisi; Yurt dışında öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencilerimize destek…. 31 Mart 2015

7 GENEL KONULAR Faaliyet Geçerlilik Dönemi 2013-2014 eğitim dönemi hareketlilikleri; 1 Haziran 2013-30 Eylül 2014 tarihleri arasını kapsar.

8 ERASMUS HAREKETLİLİKLERİ: 1- Öğrenci Hareketliliği a-)Öğrenim Hareketliliği b-)Staj (Yerleştirme) Hareketliliği 2- Personel Hareketliliği a-)Ders Verme Hareketliliği b-)Eğitim Alma Hareketliliği

9 1-ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Student Mobility(SM) Öğrenci Hareketliliği Tam zamanlı (bir yarıyılda 30 AKTS kredi yükü olan öğrenci) ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri yararlanabilir. Öğrenim Hareketliliği Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmesidir. Staj Hareketliliği Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır.

10 2-PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Staff Mobility(ST) Personel Hareketliliği Ders Verme Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği

11 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Genel Konular:  Personel hareketliliğine katılacak yararlanıcı; EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı, sözleşmeli veya kadrolu görev yapmalıdır.  Değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması halinde, personel aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla faaliyette bulunabilir.

12 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HİBE ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? Üniversitemizde personel hareketliliğinden faydalanan yaralanıcılara ödemeleri iki taksitte yapılır: 1-) Evrakların tam olması halinde; toplam hibenin %80’i 2-) Dönüş evraklarının tam olması halinde nihai hibeye göre geriye kalan tutar.

13 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ HİBE ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? Günlük/haftalık hibe + seyahat giderleri (400 €’ya kadar olan uygun seyahat giderlerinin tamamı, 400 €’ yu aşan bölümün ise %50’si oranında) ödenir.

14 Personel Hareketliliği Günlük Hibe Miktarları (€) Avusturya126 Avusturya126 Belçika 119 Belçika 119 Bulgaristan 77 Bulgaristan 77 G.Kıbrıs Rum Kesimi 105 G.Kıbrıs Rum Kesimi 105 Çek Cumhuriyeti 105 Çek Cumhuriyeti 105 Almanya 112 Almanya 112 Danimarka161 Danimarka161 Estonya 91 Estonya 91 İspanya119 İspanya119 Finlandiya 147 Finlandiya 147 Fransa140 Fransa140 İngiltere161 İngiltere161 Yunanistan 112 Yunanistan 112 Hırvatistan 112 Hırvatistan 112 * Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır. Macaristan 98 Macaristan 98 İrlanda 133 İrlanda 133 İtalya 133 İtalya 133 Litvanya 91 Litvanya 91 Lüksemburg 119 Lüksemburg 119 Letonya 91 Letonya 91 Malta 98 Malta 98 Hollanda 126 Hollanda 126 Polonya 91 Polonya 91 Portekiz 105 Portekiz 105 Romanya 84 Romanya 84 İsveç 147 İsveç 147 Slovenya 112 Slovenya 112 Slovak Cumhuriyeti 98 Slovak Cumhuriyeti 98 Türkiye * 98 Türkiye * 98

15 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Genel Konular: -Daha önce faaliyete katılmamış; personele, bölüm ya da birimlere, - Daha önce hareketlilik gerçekleştirilmemiş; ülke/yükseköğretim kurumu/işletmeye gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılan başvurulara öncelik verilir.

16 KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 1- Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere gitmesi 2- Yurtdışında bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi 1- Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik veya idari personelin yurtdışındaki bir işletmeye eğitim almak üzere gitmesi 2- Türkiye’de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik veya idari personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna eğitim almak üzere gitmesi

17 KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ 1-Gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında ikili anlaşma olması gerekir. ***2-Bir işletmeden personel davet edilmesi durumunda davet eden yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması zorunlu değildir. Not: Eğitim vermek üzere Türkiye’ye gelen personele bütçeden ödeme yapılır. EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 1-Gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında ikili anlaşma olması gerekmez. 2-Bir işletmeye gidilmesi durumunda gönderen yükseköğretim kurumu ile işletme arasında ikili anlaşma yapılması zorunlu değildir.

18 KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ Ders verme süresi:  en az 5 ders saati olmalıdır.  6 haftayı geçemez.  Üniversitemiz hareketliliği 5 gün ders verme+ 1,5 gün yol şeklinde sınırlandırmıştır. Not: Her iki hareketlilikte de, ek hibe alınması ve bütçenin yeterli olması halinde talep edilen süre için ödenek verilebilir. EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Eğitim alma süresi  en az 5 iş günü olmalıdır.  6 haftayı geçemez.  Üniversitemiz hareketliliği 5 gün eğitim alma+ 1,5 gün yol şeklinde sınırlandırmıştır.

19

20

21 2012-2013 DERS VERME HAREKETLİLİĞİ Veteriner Fakültesi11 DTCF9 Sağlık Bilimleri Fakültesi8 Eczacılık Fakültesi6 Mühendislik Fakültesi4 Ziraat Fakültesi4 Siyasal Bilgiler Fakültesi3 Spor Bilimleri Fakültesi3 Eğitim Bilimleri Fakültesi2 Fen Fakültesi2 Diş Hekimliği Fakültesi1 İlahiyat Fakültesi1 TOPLAM54

22 2012-2013 EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Veterinerlik Fakültesi9 Ziraat Fakültesi6 Eğitim Bilimleri Fakültesi3 DTCF2 Spor Bilimleri Fakültesi2 Tıp Fakültesi2 Fen Bilimleri Enstitüsü2 Beypazarı MYO2 Kalecik MYO2 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı2 Personel Daire Başkanlığı2 Eczacılık Fakültesi1 İletişim Fakültesi1 Mühendislik Fakültesi1 Türk Dili Bölümü Başkanlığı1 Sağlık Bilimleri Fakültesi1

23 YILLARA GÖRE TOPLAM GİDEN-GELEN ÖĞRENCİ, AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL

24 31 Mart 2015 ERASMUS ORTAKLARIMIZ 1.Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi /ALMANYA 2.Tuebingen Üniversitesi /ALMANYA 3.Berlin Özgür Üniversitesi /ALMANYA 4.Münster Üniversitesi /ALMANYA 5.Hamburg Üniversitesi /ALMANYA 6.Viyana Üniversitesi /AVUSTURYA 7.Padagogische Hochschule Tirol Üniversitesi /AVUSTURYA 8.Gent Üniversitesi /BELÇİKA (YL-DR) 9.Leuven Üniversitesi /BELÇİKA (YL-DR) 10.Trakia Üniversitesi /BULGARİSTAN 11. Veliko Turnovski Üniversitesi /BULGARİSTAN 12.Ostrova Üniversitesi /ÇEK CUMHURİYETİ

25 ERASMUS ORTAKLARIMIZ 13. Universite de Franche-Comte/ FRANSA 14. Mykolas Romeris Universitesi/ LİTVANYA 15. Kazimierz Wielki Üniversitesi /POLONYA (YL-DR) 16. Cardinal Stefan Üniversitesi / POLONYA 17. Maribor Üniversitesi /SLOVENYA 18. London Universitesi / İNGİLTERE (YL-DR) 19. Salerno Universitesi / İTALYA 20. Suor Orsla Benincasa / İTALYA (YL-DR) 21.Thessaly Universitesi / YUNANİSTAN 22.Primorska Üniversitesi / SLOVENYA 31 Mart 2015

26 Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliğinde İzlenen Yol: 1. Karşı üniversiteden verilecek dersin süre ve içeriğini belirten davet mektubunun alınması. 2. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazılarının çıkarılması. 3. Bilgi formu, sözleşme, ders programı, seyahat gider faturalarının, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazılarının teslim edilmesi. 4. Dönüşte karşı üniversiteden katılım sertifikasının alınması ve faaliyet raporunun doldurulması 5. Önceden ödenen %80 harcırah ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masraflarının ödenmesi. 31 Mart 2015

27 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol: Mevcut kontenjanlar çerçevesinde hareket gerçekleştirilmek üzere bir yükseköğretim kurumu ya da ilgili alanda bir işletme belirlenir (İşletmeler için arada anlaşma yapılmış olması şartı aranmaz). Seçilen kurumla iletişime geçilerek hareketlilik için ön onay alınır. Başvuru formu doldurularak bağlı olunan akademik birime teslim edilir. Seçilen adaylar asil ve yedek liste olarak ilan edilir. 31 Mart 2015

28 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol: Asil olarak seçilenler; Eğitim alma iş planlarını hazırlar. Seyahat rezervasyonlarını yaptırırlar. TC Ziraat Bankasından vadesiz avro mevduat hesabı açtırırlar. Hareketlilik bilgi formunu doldururlar. Hareketlilik sözleşmesini doldururlar. Hareketliliğe katılacak adaylar, hazırladıkları iş planlarını kendi akademik birim koordinatörlerine onaylatırlar ve onaylanmak üzere karşı kuruma gönderirler. Belgelerin üzerinde yer alan imzalar, ıslak imza olmalıdır. 31 Mart 2015

29 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol: Karşı üniversiteden, alınacak eğitimin süre ve içeriğini belirten iş planının onaylanmış nüshası ve davet mektubu alınır. Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Görevlendirme yazıları çıkarılır. Bilgi formu, sözleşme, iş planı, seyahat gider faturaları, davet mektubu, hesap numarası ve görevlendirme yazıları AB Ofisine teslim edilir. Seyahate ilişkin biletlerin orijinal faturaları alınmalıdır. Ayrıca dönüşte, uçak biniş kartları teslim edilmelidir. Seyahate ilişkin biletler, tercihen avro türünden satın alınmalıdır. TL türündeki (ve diğer para birimlerindeki) ödemelere ilişkin dönüşümlerde, Avrupa Komisyonunca ilgili yıl için belirlene kur kullanılacaktır. 31 Mart 2015

30 Personel Eğitim Alma Hareketliliğinde İzlenecek Yol: Alınacak toplam hibenin %80’i ve seyahat giderleri yararlanıcının hesabına aktarılır. Dönüşte, karşı kurumdan orijinal katılım sertifikası alınır ve hareketlilik faaliyet raporu doldurulur. Tüm belgeler, hareketliliğin sonra erişinden itibaren bir ay içersinde AB Ofisine teslim edilir. Önceden ödenen %80 hibe ve seyahat masrafına ek olarak döndükten sonra %20 harcırah ve ek seyahat masrafları yararlanıcıya ödenir. 31 Mart 2015

31 Başvurular http://app.erasmus.ankara.edu.tr/ 31 Mart 2015

32 TEŞEKKÜR EDERİZ. Fakültemiz Erasmus Koordinatörlüğü


"Prof.Dr.Çağlayan DİNÇER Fakülte Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç.Dr. Berna ASLAN Fakülte Koordinatör Yardımcısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları