Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH /İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH /İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Dr. Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH /İstanbul

2  ARTERİOGRAFİ  VENOGRAFİ  LENFOGRAFİ

3  Diagnostik  Tedavi  Kanama Embolizasyonu  Tümör tanısı ve embolizasyonu  Anevrizmalar  AVM ve benzeri vasküler anomaliler  Stenoz (Atherosklerotik damar hastalığı)  Oklüzyonlar (Tromboz, emboli)  Travma

4  Bilinen kontrast madde allerjisi  Bozulmuş böbrek fonksiyonları  Koagülopatiler

5  Arteriyel hastalığın patofizyolojisi ve potansiyel tedavi seçenekleri  Normal vasküler anatomi ve varyasyonları  Hastanın klinik öyküsü ve fizik muayenesi  Non-invaziv görüntüleme bulgularının incelenmesi

6 1953: Sven Ivar Seldinger

7  Femoral arter  Brakial arter  Aksiller arter  Radial arter  Popliteal arter  Pedal arterler (tibialis anterior, posterior, dorsalis pedis )  Translomber aort ve karotis girişi

8  En sık kullanılan giriş yoludur  Geniş ve yüzeyel, lokalizasyonu kolay  Santral tüm vasküler bölgelere ulaşılabilir  20-22 F kadar giriş sağlanabilir  El-Femur başı ile basılabilir

9  Ultrasonografi veya floroskopi eşliğinde  Femur başı 1/3 medial orta bölüm hedeflenir  İnguinal cilt katlantısı yanıltıcı olabilir  Normalden daha yüksek giriş yeterli kompresyonu önler ve kanama riskini artırır  Kılavuz tele hiçbir zaman güç uygulama!

10  Sıklıkla ipsilateral infrainguinal işlemlerde  Vasküler komplikasyon riski daha yüksek 1  Obez hastalarda giriş zor  Retrograd girişin antegrada reoriente edilmesi mümkün 2,3  Femur başı üst sınırının üstünden cilt girişi 1. Nice C, Timmons G, Bartholomew P, Uberoi R. Retrograde vs antegrade puncture for infrainguinal angioplasty. Cardiovasc Intervent Radiol, 2003;26: 370-374 2. Patel YD. Catheter for conversion of retrograde to antegrade femoral artery catheterization. AJR, 1990; 154: 179-180 3. Hartnell G. An improved reversal technique from retrograde to antegrade femoral artery cannulation. Cardivasc Interven Radiol, 1998; 21:512-513

11  Şiddetli aortoiliak atherosklerotik hastalık varlığında  Femoral nabız yokluğunda veya bilinen aortik oklüzyonda  Femoral arterde daha önceki cerrahi greft öyküsü  Femoral arter anevrizma ve oklüzyon varlığında  Üst ekstremite arterlerinin tedavisinde  Orjininden aşağıya doğru yönlenen arterlerin rekanalizasyonunda (mezenterik arterler ve bazı renal arterler)

12  Sol tercih edilmelidir (sağda embolik stroke !)  Brakial giriş aksiller girişe tercih edilir (komplikasyon riski daha az)  Brakial pleksus hasarı riski!

13  Son dönemde üst ekstremitede tercih edilen giriş yolu 1,2  Alt ekstremite görüntülemesi yapılabilir  İnfrainguinal girişimler için uygun değil, ancak diagnostik anjiografi ile uygun başka bir erişim için fayda sağlayabilir  Küçük çaplı, 6F’e kadar sheath kullanılabilir  Daha az kanama riski ve erken mobilizasyon avantaj  %3 işlem sonrası oklüzyon riski  Olası rüptür komplikasyon riskinde kaplı stent veya stent greftlerin yerleştirilmesi dezavantaj 1. Cox N, Resnic FS, Popma JJ, Simon DI, Eisenhauer AC, Rogers C. Comparison of the risk of vascular complications associated with femoral and radial access coronary cathetirization procedures in obese versus nonobese patients. Am J Cardiol, 2004; 94: 1174-1177 2. Pristipino C, Pelliccia F, Granetelli A, et al. Comparison of access-related bleeding complications in women versus men undergoing percutaneous coronary catheterization using the radial versus femoral artery 3. Flachscampf FA, Wolf T, Daniel WG, Ludwig J. Transradial stenting of the iliac artery: a case report. Cath Cardiovasc Intervent, 2005;65: 193-195

14  Retrograd popliteal kateterizasyon ipsilateral SFA- iliak kronik total oklüzyonlarında  Oklüzyonun distal kısmının kılavuz tel ile geçişi proksimal kısmından daha kolay olabilir  US kılavuzluğunda!  Antegrad olarak infrapopliteal girişimlerde de kullanılabilir

15  İnfrainguinal ve infrapopliteal oklüzyonun geçilemediği durumlarda  Mikrogiriş seti  US kılavuzluğu  Düşük profilli malzemelerin artışı bir çok vasküler erişim yolu sağlamıştır

16  %0,5-0,6  Tromboz ve distal embolizasyon  Disseksiyon  Kanama  Hematom  AVF  Psödoanevrizma  Kontrast allerjisi ve nefropatisi  Nörolojik hasar

17  Derin ven trombozunun tanısı  Konjenital venöz problemlerin araştırılması  Ven kapakçıklarının fonksiyonlarının değerlendirilmesi  Hemodializ erişim yolu öncesi venöz haritalama  Venöz sampling (örnekleme)  Hepatik basınç ve indirek portal ven basınç ölçümü  Pelvik konjesyon-varikosel tanı ve tedavisinde  BT-MR venografiler ve Doppler US kullanımının yaygınlaşması venografi endikasyonlarını azaltmıştır

18  Kontrast madde alerjisi  Konjestif kalp yetmezliği  Şiddetli pulmoner hipertansiyon

19  Femoral ven  Brakial, sefalik ve antekübital median ven  İnternal juguler ven  Aksiller,subklavian ven  Teorik olarak her vene girilebilir

20  Femoral arterin 0,5-1,5 cm medialinde  US ile venin açıklığı değerlendirilmeli  Tek duvar iğne ve US kılavuzluğu tercih edilmeli  US kılavuzluğu ve mikrogiriş set (koagülopati varlığında)

21  TİPS, Vasküler akseslerin yerleştirilmesinde, IVC filtresi (bilateral femoral ven tromboze ise), transvenöz karaciğer biyopsisinde  Her iki juguler ven açık olduğunda tercih sağ  Giriş klavikulanın hemen üstünden transvers planda yapılmalıdır (arteriel giriş ve pnömotoraks riskini azaltır)

22  İnternal juguler vene göre tercih edilmez  Stenoz, oklüzyon ve pnömotoraks riski daha yüsektir  Kanama kontrolü zordur  Başarısızlık durumunda olası akseslerin kaybına yol açar

23  PICC  Dializ AVF problemlerinin endovasküler tedavisinde - Tromboz - Stenoz - Oklüzyon - Çalma sendromları  US kılavuzluğu ve mikrogiriş set

24

25 Teşekkürler…


"Dr. Filiz İslim Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH /İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları