Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü IPA-II Dönemi (2014-2020) AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü IPA-II Dönemi (2014-2020) AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü IPA-II Dönemi (2014-2020) AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları Programlama Süreci ŞUBAT 2015

2 İÇİNDEKİLER Türkiye – AB Mali İşbirliği Süreci AB Mali Yardımları ve IPA Bileşenleri IPA-I Döneminde Yürütülen Projeler ve Konu Alanları IPA-II Dönemi ve Getirdiği Yenilikler IPA-II Dönemi İçişleri Sektörü ve Öncelik Alanları İÇİNDEKİLER Türkiye – AB Mali İşbirliği Süreci AB Mali Yardımları ve IPA Bileşenleri IPA-I Döneminde Yürütülen Projeler ve Konu Alanları IPA-II Dönemi ve Getirdiği Yenilikler IPA-II Dönemi İçişleri Sektörü ve Öncelik Alanları

3 AB Kaynaklı Yardımların Türkiye’de Gelişim Süreci 1963-1980 1996-2001 2002-2006 2007-2013 2013 2014-2020 MEDA Programı (3. Ülke) Uyum amaçlı ve proje bazlı MEDA Programı (3. Ülke) Uyum amaçlı ve proje bazlı Katılım Öncesi Mali Yardım (Aday Ülke) Katılım Öncesi Mali Yardım (Aday Ülke) IPA (Aday Ülke) IPA (Aday Ülke) Yeni IPA Geçiş Dönemi Sektör Fişleri MIPD Yeni IPA Geçiş Dönemi Sektör Fişleri MIPD IPA II Sektör Yaklaşımı IPA II Sektör Yaklaşımı Mali Protokoller Dönemi (3. Ülke) Uygun amaçlı olmayan, doğrudan finansman Mali Protokoller Dönemi (3. Ülke) Uygun amaçlı olmayan, doğrudan finansman Ekonomik ağırlıklı yardımlar 1999 Helsinki Zirvesi

4 AB Katılım Öncesi Yardımları Genel Çerçevesi (IPA-I Dönemi 2007-2013)

5 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni: Müktesebat Uyumu, Kamu Yönetimi Reformu, Adalet ve İçişleri Reformu, Sivil Toplumun Gelişimi ve Temel Haklar, Eğitim ve Sağlık Sistemi Reformu Mali Kontrol

6 Avrupa Birliği, 2007-2013 yıllarına ait bütçe döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik olarak sağlanan mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA’nın temel amacı, aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Müktesebat uyumu Kurumsal / idari kapasitenin oluşturulması Müktesebat uyumu Kurumsal / idari kapasitenin oluşturulması Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

7 2002-2013 Yılları Arası Bakanlığımız AB Projelerine Genel Bakış Bakanlık Birimleriniz Tamamlanan Devam Eden/ İhale Sürecinde Olan İhale Süreci Başlayacak Toplam Emniyet Genel Müdürlüğü 162119 EGM / JGK Ortak 2204 Jandarma Genel Komutanlığı 4228 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 0347 İller İdaresi Genel Müdürlüğü 1203 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 4004 Sınır Yönetimi Bürosu 3249 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 1012 Strateji Geliştirme Başkanlığı 0101 AB ve Dış İlişkiler D.Bşk. (Bakanlık a.) 2002 33141259

8 IPA – II DÖNEMİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

9 IPA-II DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEMELERİN GEREKÇELERİ  IPA Fonlarının daha etkin ve etkili olmasının sağlanması,  Projelerde ulaşılabilir sonuçlara odaklanılması,  Aday ülkeler tarafından hazırlanmış olan ulusal stratejilerle bağ kurulması,  Kurumlar arası ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi,  Projelerde tekrarının önüne geçilmesi  IPA Fonlarının daha etkin ve etkili olmasının sağlanması,  Projelerde ulaşılabilir sonuçlara odaklanılması,  Aday ülkeler tarafından hazırlanmış olan ulusal stratejilerle bağ kurulması,  Kurumlar arası ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi,  Projelerde tekrarının önüne geçilmesi

10 IPA TEMEL TÜZÜK IPA UYGULAMA KURALLARI ENDİKATİF (ÜLKE) STRATEJİ BELGESİ (CSP) YILLIK/ÇOK YILLIK PROGRAMLAR (EYLEM BELGESİ) (SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI) TEMEL BELGELER Temel Mevzuat Genel Ölçekli Metinler (İçişleri Bakanlığı DİAB) Yararlanıcılar Hazırlıyor!

11 IPA TEMEL TÜZÜK A) Yasal Çerçeve B) Yardımın Amacı C) Kullanılacak Araçlar D) Politika Alanları E) Genel Hükümler UYGULAMA KURALLARI A) Yönetim ve Kontrol Sistemleri B) İzleme, Değerlendirme ve Raporlama C) Mali Yönetim ÜLKE STRATEJİ BELGESİ (CSP) A) Öncelikler ve Spesifik Amaçlar B) Paydaş ve Donörlerin Rolleri C) Performans Kriteri D) Desteklenecek Faaliyet Tipleri SEKTÖREL PLANLAMA DOKÜMANI (SPD) A) CSP Öncelikleri ile Uyumlu Sektör Yaklaşımı B) Sektör Analizi C) Çok Yıllı Uygulama Çerçevesi D) Genel Hatlarıyla Projeler EYLEM BELGESİ A) CSP ve SPD Öncelikleri ile Uyumlu Sektör Yaklaşımı B) Projelerin Detayları C) Projeler Kapsamında Uygulanacak Faaliyetler E) Uygulama Yöntemleri ve Finansman Türleri

12 ÜLKE STRATEJİ BELGESİ

13 Çok yıllı bir belge (2014-2020 yılları arasını kapsamaktadır), AB’ye aday statüsünde olan ülkeler için ayrı ayrı olmak üzere Komisyon tarafından hazırlanır, Sektörler ve öncelikler ayrıntılı olarak yer alır, Sektör ve alt sektör bazında 7 yılı kapsayan bütçe tahsisatı yer alır, İlerlemeler ile kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik hedefler, araçlar ve göstergeler tanımlanır, Sektör sorumlusu kurum ve kuruluşlar (lead institutions) belirlenir Çok yıllı bir belge (2014-2020 yılları arasını kapsamaktadır), AB’ye aday statüsünde olan ülkeler için ayrı ayrı olmak üzere Komisyon tarafından hazırlanır, Sektörler ve öncelikler ayrıntılı olarak yer alır, Sektör ve alt sektör bazında 7 yılı kapsayan bütçe tahsisatı yer alır, İlerlemeler ile kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik hedefler, araçlar ve göstergeler tanımlanır, Sektör sorumlusu kurum ve kuruluşlar (lead institutions) belirlenir ÜLKE STRATEJİ BELGESİ (Country Strategy Paper-CSP)

14 IPA-II VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE PROGRAMLAMA SÜRECİ IPA-I DönemiIPA-II Dönemi Yıllık programlama yaklaşımı Çok yıllı programlama yaklaşımı Bileşen bazlı bütçe tahsisatı Sektör ve alt sektör bazlı bütçe tahsisatı Şablon Dokümanlar Proje fişi Şablon Dokümanlar Sektör planlama dokümanı (çok yıllık), Eylem belgesi (yıllık) Proje Fişi Temel Referans Belgeler İlerleme Raporları Çok Yıllı Planlama Belgesi (MIPD) Ulusal Program Temel Referans Belgeler İlerleme Raporları Endikatif Strateji Belgesi Ulusal Program Ulusal Stratejiler

15 Demokrasi ve YönetişimHukukun Üstünlüğü ve Temel HaklarÇevreUlaştırmaEnerjiRekabet Edebilirlik ve Yenilikçi PolitikalarEğitim, İstihdam ve Sosyal PolitikalarTarım ve Kırsal KalkınmaSınır Ötesi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma IPA-II Sektörler

16 TOPLAM BÜTÇE Demokrasi ve Hukukun ÜstünlüğüRekabetçilik ve Büyüme 1.Demokrasi ve Yönetişim 2.Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 3. Ulaştırma 4. Enerji 5. Çevre 6. Rekabetçilik ve Yenilik 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma 1.5 milyar €3 milyar € * 9 nolu öncelik alanı bütçeye dahil edilmemiştir.

17 Yeni Yapılanma IPA-II BileşenleriKoordinatör Kurum 1. Demokrasi ve Yönetişim 1.Tekil Projeler 2.Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyumu 3.Topluluk Programlarına Katılım 4.Sivil Toplum AB Bakanlığı 2. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 2.1. YargıAdalet Bakanlığı 2.2. Temel HaklarAB Bakanlığı 2.3. İçişleriİçişleri Bakanlığı

18 Yeni Yapılanma IPA-II BileşenleriKoordinatör Kurum 3. UlaştırmaUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4. EnerjiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5. ÇevreÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Rekabetçilik ve YenilikBilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8. Tarım ve Kırsal KalkınmaTarım => Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma => TKDK

19 CSP Turkey- Indicative Financial Allocations per sector for the period 2014 – 2020 (EUR million) Sector2014201520162017201820192020 Total 2014- 2020 % INVESTING IN DEMOCRACY AND RULE OF LAW 3452162401372092142201.58235,5 Democracy & governance243,429,6145,6130,8140,7130,9144,7965,721,5 Stand-alone actions*4,18,99,710,18,69,37,858,51,3 Regulatory Reform and Acquis Alignment Action** 32,40,017,813,518,017,322,7 121,7 2,7 Participation in Union programmes 167,30,086,685,683,6 83,7590,4 13,3 Civil Society (incl. JMSP and direct manage.) 39,720,731,521,630,520,730,5 195,2 4,2 Rule of law and fundamental rights101,7186,894,76,568,782,675,0616,014,0 Judiciary and Fundamental Rights: 42,388,416,06,522,5 24,9223,15,2 Judiciary 28,6665,5012,406,5022,50 24,86 182,92 4,2 Fundamental Rights 13,6322,913,600,0 40,1 1,0 Home Affairs: 59,4098,478,70,046,260,150,1 392,9 8,8 IPA 2014 leftover (Syrian Crisis)9,9 0,3 INVESTING IN COMPETITIVENESS AND GROWTH 265,1429,6389,9488,4444,8439,8414,82.872,5 64,5 Environment33,3664,8985,64113,20 117,20117,10644,614,5 Transport71,90128,10115,2070,8021,9021,4013,50442,89,9 Energy13,0926,600,0019,4114,809,80 93,502,1 Competitiveness and Innovation37,4046,20 58,0057,6059,0040,00344,47,7 Education, Employment and Social Policies 37,4062,9065,9068,9069,9064,0066,00435,09,8 Agriculture and Rural Development72,0100,977,0158,1167,4168,4 912,220,5 Institution and capacity building 2,9931,98,010,119,4 111,22,5 Rural Development 69,0 148,0 149,0 801,018,0 (cbc moved out form the table) 0,0 TOTAL620,0646,0630,2625,7654,2653,3634,54.464,0100,0

20 İÇİŞLERİ ALT-SEKTÖRÜ ve BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ OLDUĞU ALANLAR

21 İçişleri alt sektörü İçişleri Bakanlığı yukarıda sayılan öncelik alanları içerisinde 2 nolu öncelik alanı altında yer alan İçişleri alt sektörü kapsamında yürütülecek programlama çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere koordinatör kurum (lead institution) olarak belirlenmiştir.

22 İçişleri Alt Sektörü (2014-2020) Göç ve İltica Alanı Entegre Sınır Yönetimi Organize Suçla Mücadele

23 PROJE HAZIRLIKLARI 2014 yılı sonunda taslak proje fişlerinin hazırlıklarına başlanması (1 - 2 ay) PROJE FİŞLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İNCELENMESİ * Delegasyon tarafından proje konularının incelenmesi ve görüş bildirilmesi (1-2 ay) SEKTÖR PLANLAMA BELGESİ VE EYLEM BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI * Kararlaştırılan projelerin Eylem Belgesine derç edilmesi (İçişleri Bakanlığı) EYLEM BELGESİNİN TAMAMLANMASI (Action Document) Eylem Belgesi üzerinde Delegasyon ve Komisyon tarafından revizyonlar ve düzenlemeler gerçekleştirilmesi EYLEM BELGESİNİN EYLEM PROGRAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 2015 AD (Action Programme) EYLEM PROGRAMININ ONAYLANMASI VE FİNANSMAN ANTLAŞMASININ EKİ OLARAK İMZALANMASI

24 SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Proje Konusunun Belirlenmesi Taslak Proje Fişinin Oluşturulması (İngilizce standart format) Proje Fişinin İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına (DİAB) gönderilmesi Proje fişinin (DİAB) tarafından incelenmesi uygunluk durumuna göre programlama takvimine alınması (Örnek: 2015) 2015 yılı içerisinde Proje Fişinin yararlanıcı kurum tarafından geliştirilmesi 2015 Ocak – 2015 Mayıs 2015 Yılı Programlaması (Örnek) Proje Fişi yeterli olgunluğa sahip değilse AB Bakanlığı SEI desteğine başvurulmalıdır! (Gelecek dönem programlama çalışmaları için) YARARLANICI KURUM TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR!

25 SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? 2015 Yılı Programlaması (Örnek) Proje fişleri DİAB tarafından 2015 yılı Eylem Belgesinde işlenir. 2015 yılı sonunda Eylem Belgesi Komisyon tarafından Eylem Programına dönüştürülür Tüm sektörler için hazırlanan Eylem Programları toplu olarak Finansman Antlaşması eki olur Finansman Antlaşması imzalanır (TR – AB arasında) programda yer alan projeler hukuki olarak netleşir. 1.Proje 2015 yılında teklif edilir ve 2015 yılı program paketinde yer alır (n) 2.2016 yılında ihale süreci başlar ve 2016 sonuna kadar ihale süreci tamamlanmalı ve sözleşme imzalanmalıdır (n+1) 3.24 ay içerisinde proje faaliyetleri tamamlanmalıdır. (n+3) 2017-2019

26 SORULARINIZ ? İlginiz için teşekkürler proje.diab@icisleri.gov.tr


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü IPA-II Dönemi (2014-2020) AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları