Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü IPA-II Dönemi ( ) AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları Programlama Süreci ŞUBAT 2015

2 İÇİNDEKİLER Türkiye – AB Mali İşbirliği Süreci AB Mali Yardımları ve IPA Bileşenleri IPA-I Döneminde Yürütülen Projeler ve Konu Alanları IPA-II Dönemi ve Getirdiği Yenilikler IPA-II Dönemi İçişleri Sektörü ve Öncelik Alanları

3 AB Kaynaklı Yardımların Türkiye’de Gelişim Süreci
2013 Yeni IPA Geçiş Dönemi Sektör Fişleri MIPD Mali Protokoller Dönemi (3. Ülke) Uygun amaçlı olmayan, doğrudan finansman MEDA Programı (3. Ülke) Uyum amaçlı ve proje bazlı Katılım Öncesi Mali Yardım (Aday Ülke) IPA II Sektör Yaklaşımı IPA (Aday Ülke) Ekonomik ağırlıklı yardımlar 1999 Helsinki Zirvesi

4 AB Katılım Öncesi Yardımları Genel Çerçevesi (IPA-I Dönemi 2007-2013)

5 Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni:
Müktesebat Uyumu, Kamu Yönetimi Reformu, Adalet ve İçişleri Reformu, Sivil Toplumun Gelişimi ve Temel Haklar, Eğitim ve Sağlık Sistemi Reformu Mali Kontrol

6 Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
Avrupa Birliği, yıllarına ait bütçe döneminde aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik olarak sağlanan mali yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA’nın temel amacı, aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Müktesebat uyumu Kurumsal / idari kapasitenin oluşturulması

7 Bakanlık Birimleriniz İhale Süreci Başlayacak
Yılları Arası Bakanlığımız AB Projelerine Genel Bakış Bakanlık Birimleriniz Tamamlanan Devam Eden/ İhale Sürecinde Olan İhale Süreci Başlayacak Toplam Emniyet Genel Müdürlüğü 16 2 1 19 EGM / JGK Ortak 4 Jandarma Genel Komutanlığı 8 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 3 7 İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Bürosu 9 Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler D.Bşk. (Bakanlık a.) 33 14 12 59

8 IPA – II DÖNEMİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

9 IPA-II DÖNEMİNDEKİ DÜZENLEMELERİN GEREKÇELERİ
IPA Fonlarının daha etkin ve etkili olmasının sağlanması, Projelerde ulaşılabilir sonuçlara odaklanılması, Aday ülkeler tarafından hazırlanmış olan ulusal stratejilerle bağ kurulması, Kurumlar arası ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi, Projelerde tekrarının önüne geçilmesi

10 PF PF PF PF PF TEMEL BELGELER IPA TEMEL TÜZÜK Temel Mevzuat
UYGULAMA KURALLARI ENDİKATİF (ÜLKE) STRATEJİ BELGESİ (CSP) YILLIK/ÇOK YILLIK PROGRAMLAR (EYLEM BELGESİ) (SEKTÖR PLANLAMA DOKÜMANI) Temel Mevzuat Genel Ölçekli Metinler (İçişleri Bakanlığı DİAB) PF PF PF PF PF Yararlanıcılar Hazırlıyor!

11 IPA TEMEL TÜZÜK A) Yasal Çerçeve B) Yardımın Amacı C) Kullanılacak Araçlar D) Politika Alanları E) Genel Hükümler UYGULAMA KURALLARI A) Yönetim ve Kontrol Sistemleri B) İzleme, Değerlendirme ve Raporlama C) Mali Yönetim ÜLKE STRATEJİ BELGESİ (CSP) A) Öncelikler ve Spesifik Amaçlar B) Paydaş ve Donörlerin Rolleri C) Performans Kriteri D) Desteklenecek Faaliyet Tipleri SEKTÖREL PLANLAMA DOKÜMANI (SPD) A) CSP Öncelikleri ile Uyumlu Sektör Yaklaşımı B) Sektör Analizi C) Çok Yıllı Uygulama Çerçevesi D) Genel Hatlarıyla Projeler EYLEM BELGESİ A) CSP ve SPD Öncelikleri ile Uyumlu Sektör Yaklaşımı B) Projelerin Detayları C) Projeler Kapsamında Uygulanacak Faaliyetler E) Uygulama Yöntemleri ve Finansman Türleri

12 ÜLKE STRATEJİ BELGESİ

13 (Country Strategy Paper-CSP)
ÜLKE STRATEJİ BELGESİ (Country Strategy Paper-CSP) Çok yıllı bir belge ( yılları arasını kapsamaktadır), AB’ye aday statüsünde olan ülkeler için ayrı ayrı olmak üzere Komisyon tarafından hazırlanır, Sektörler ve öncelikler ayrıntılı olarak yer alır, Sektör ve alt sektör bazında 7 yılı kapsayan bütçe tahsisatı yer alır, İlerlemeler ile kaydedilen gelişmelerin ölçülmesine yönelik hedefler, araçlar ve göstergeler tanımlanır, Sektör sorumlusu kurum ve kuruluşlar (lead institutions) belirlenir

14 IPA-II VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE PROGRAMLAMA SÜRECİ
IPA-I Dönemi IPA-II Dönemi Yıllık programlama yaklaşımı Çok yıllı programlama yaklaşımı Bileşen bazlı bütçe tahsisatı Sektör ve alt sektör bazlı bütçe tahsisatı Şablon Dokümanlar Proje fişi Sektör planlama dokümanı (çok yıllık), Eylem belgesi (yıllık) Proje Fişi Temel Referans Belgeler İlerleme Raporları Çok Yıllı Planlama Belgesi (MIPD) Ulusal Program Endikatif Strateji Belgesi Ulusal Stratejiler

15 IPA-II Sektörler Demokrasi ve Yönetişim
Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar Çevre Ulaştırma Enerji Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçi Politikalar Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Ötesi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma

16 TOPLAM BÜTÇE Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Rekabetçilik ve Büyüme
Demokrasi ve Yönetişim Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 3. Ulaştırma 4. Enerji 5. Çevre 6. Rekabetçilik ve Yenilik 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma 1.5 milyar € 3 milyar € TOPLAM 4.5 milyar Euro * 9 nolu öncelik alanı bütçeye dahil edilmemiştir.

17 Yeni Yapılanma IPA-II Bileşenleri Koordinatör Kurum
1. Demokrasi ve Yönetişim Tekil Projeler Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyumu Topluluk Programlarına Katılım Sivil Toplum AB Bakanlığı 2. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar 2.1. Yargı Adalet Bakanlığı 2.2. Temel Haklar 2.3. İçişleri İçişleri Bakanlığı

18 Yeni Yapılanma IPA-II Bileşenleri Koordinatör Kurum 3. Ulaştırma
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4. Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5. Çevre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Rekabetçilik ve Yenilik Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarım => Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma => TKDK

19 INVESTING IN DEMOCRACY AND RULE OF LAW 345 216 240 137 209 214 220
CSP Turkey- Indicative Financial Allocations per sector for the period 2014 – 2020 (EUR million) Sector 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total % INVESTING IN DEMOCRACY AND RULE OF LAW 345 216 240 137 209 214 220 1.582 35,5 Democracy & governance 243,4 29,6 145,6 130,8 140,7 130,9 144,7 965,7 21,5 Stand-alone actions* 4,1 8,9 9,7 10,1 8,6 9,3 7,8 58,5 1,3 Regulatory Reform and Acquis Alignment Action** 32,4 0,0 17,8 13,5 18,0 17,3 22,7 121,7 2,7 Participation in Union programmes 167,3 86,6 85,6 83,6 83,7 590,4 13,3 Civil Society (incl. JMSP and direct manage.) 39,7 20,7 31,5 21,6 30,5 195,2 4,2 Rule of law and fundamental rights 101,7 186,8 94,7 6,5 68,7 82,6 75,0 616,0 14,0 Judiciary and Fundamental Rights: 42,3 88,4 16,0 22,5 24,9 223,1 5,2 Judiciary 28,66 65,50 12,40 6,50 22,50 24,86 182,92 Fundamental Rights 13,63 22,91 3,60 40,1 1,0 Home Affairs: 59,40 98,4 78,7 46,2 60,1 50,1 392,9 8,8 IPA 2014 leftover (Syrian Crisis) 9,9 0,3 INVESTING IN COMPETITIVENESS AND GROWTH 265,1 429,6 389,9 488,4 444,8 439,8 414,8 2.872,5 64,5 Environment 33,36 64,89 85,64 113,20 117,20 117,10 644,6 14,5 Transport 71,90 128,10 115,20 70,80 21,90 21,40 13,50 442,8 Energy 13,09 26,60 0,00 19,41 14,80 9,80 93,50 2,1 Competitiveness and Innovation 37,40 46,20 58,00 57,60 59,00 40,00 344,4 7,7 Education, Employment and Social Policies 62,90 65,90 68,90 69,90 64,00 66,00 435,0 9,8 Agriculture and Rural Development 72,0 100,9 77,0 158,1 167,4 168,4 912,2 20,5 Institution and capacity building 2,99 31,9 8,0 19,4 111,2 2,5 Rural Development 69,0 148,0 149,0 801,0 (cbc moved out form the table) TOTAL 620,0 646,0 630,2 625,7 654,2 653,3 634,5 4.464,0 100,0

20 BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ OLDUĞU ALANLAR
İÇİŞLERİ ALT-SEKTÖRÜ ve BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ OLDUĞU ALANLAR

21 İçişleri alt sektörü İçişleri Bakanlığı yukarıda sayılan öncelik alanları içerisinde 2 nolu öncelik alanı altında yer alan İçişleri alt sektörü kapsamında yürütülecek programlama çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere koordinatör kurum (lead institution) olarak belirlenmiştir.

22 İçişleri Alt Sektörü (2014-2020)
Göç ve İltica Alanı Entegre Sınır Yönetimi Organize Suçla Mücadele

23 SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? PROJE HAZIRLIKLARI
2014 yılı sonunda taslak proje fişlerinin hazırlıklarına başlanması (1 - 2 ay) PROJE FİŞLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN İNCELENMESİ * Delegasyon tarafından proje konularının incelenmesi ve görüş bildirilmesi (1-2 ay) SEKTÖR PLANLAMA BELGESİ VE EYLEM BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI * Kararlaştırılan projelerin Eylem Belgesine derç edilmesi (İçişleri Bakanlığı) EYLEM BELGESİNİN TAMAMLANMASI (Action Document) Eylem Belgesi üzerinde Delegasyon ve Komisyon tarafından revizyonlar ve düzenlemeler gerçekleştirilmesi EYLEM BELGESİNİN EYLEM PROGRAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 2015 AD (Action Programme) EYLEM PROGRAMININ ONAYLANMASI VE FİNANSMAN ANTLAŞMASININ EKİ OLARAK İMZALANMASI SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

24 SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? YARARLANICI KURUM TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR! 2015 Yılı Programlaması (Örnek) Proje Konusunun Belirlenmesi Taslak Proje Fişinin Oluşturulması (İngilizce standart format) Proje Fişinin İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına (DİAB) gönderilmesi Proje fişinin (DİAB) tarafından incelenmesi uygunluk durumuna göre programlama takvimine alınması (Örnek: 2015) 2015 yılı içerisinde Proje Fişinin yararlanıcı kurum tarafından geliştirilmesi 2015 Ocak – 2015 Mayıs Proje Fişi yeterli olgunluğa sahip değilse AB Bakanlığı SEI desteğine başvurulmalıdır! (Gelecek dönem programlama çalışmaları için)

25 Proje fişleri DİAB tarafından 2015 yılı Eylem Belgesinde işlenir.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? 2015 Yılı Programlaması (Örnek) Proje fişleri DİAB tarafından 2015 yılı Eylem Belgesinde işlenir. 2015 yılı sonunda Eylem Belgesi Komisyon tarafından Eylem Programına dönüştürülür Tüm sektörler için hazırlanan Eylem Programları toplu olarak Finansman Antlaşması eki olur Finansman Antlaşması imzalanır (TR – AB arasında) programda yer alan projeler hukuki olarak netleşir. Proje 2015 yılında teklif edilir ve 2015 yılı program paketinde yer alır (n) 2016 yılında ihale süreci başlar ve 2016 sonuna kadar ihale süreci tamamlanmalı ve sözleşme imzalanmalıdır (n+1) 24 ay içerisinde proje faaliyetleri tamamlanmalıdır. (n+3)

26 İlginiz için teşekkürler
SORULARINIZ ? İlginiz için teşekkürler


"AB – Türkiye Mali İşbirliği Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları