Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEDEFLENEN ÇALIŞMA SU İLE İLGİLİ, 1. HAVZA İLE İLGİLİ, 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEDEFLENEN ÇALIŞMA SU İLE İLGİLİ, 1. HAVZA İLE İLGİLİ, 2."— Sunum transkripti:

1

2 HEDEFLENEN ÇALIŞMA SU İLE İLGİLİ, 1. HAVZA İLE İLGİLİ, 2.

3 SU İLE İLGİLİ HEDEFLENEN ÇALIŞMA (YANSI 3) GENEL SU KANUNU, (ÇERÇEVE SU YASASI) 2. SU İLE İLGİLİ YASALARDA YENİDEN DÜZENLEME, (BAZI YASALARIN KALDIRILMASI, BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ ) 1.

4 MEVZUATIN TANIMI İLGİLİ MADDELER DÜŞÜNCELER / İŞLEM 831 SAYILI SULAR HK. KANUN KALDIRILMALI / 2560 ve 6200 Sayılı Kanunlara dahil edilmeli 2 1053 SAYILI ANKARA İSTANBUL VE KALDIRILMALI / 6200 Sayılı Kanuna NÜFUSU YÜZBİNDEN YUKARI OLAN dahil edilmeli (Zaten 2560 sayılı İSKİ ŞEHİRLERDE İÇME KULLANMA VE Kanunu ile kısmen uygulanmamaktadır) ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HK.K. 3 2560 SAYILI İSTANBUL SU VE KANALİZASYONKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE bulunulacak.( Bütün büyükşehir GÖREVLERİ HK. K. belediyelerinde uygulanıyor. ) 4 AMELİYATI İSKAİYE İŞLETMEKALDIRILMALI / 6200 Sayılı Kanuna dahil KANUNU MUVAKKATI (R.G. 15.02.1329 / 1742)edilmeli 5 1 6200 SAYILI DSİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KALACAK / Diğer kaldırılan kanunlardan TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HK.K. yapılacak eklemelerle yeniden düzenlenecek. / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. 6 178 SAYILI ASKERİ GARNİZONLARIN KALDIRILMALI / 3202 Sayılı Kanunun 2 /e ve İÇME VE KULLANMA SULARININ TEMİNİ HK.K.13 /a maddeleri ile zaten fiilen mülga SU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ MEVCUT MEVZUAT VE BUNLARA UYGULANACAK İŞLEM ( KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE ) (1) (YANSI 4)

5 MEVZUATIN TANIMI İLGİLİ MADDELER DÜŞÜNCELER / İŞLEM 4373 SAYILI TAŞKIN SULARA VE SUKALMASI –KADIRILMASI TARTIŞILMALI / BASKINLARINA KARŞI KORUNMA K.Kısmen 7269 Sayılı ” Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile ve kısmen de 6200 Sayılı DSİ Kanununa dahil edilerek kaldırılabilir. 8 5516 SAYILI BATAKLIKLARINKALDIRILMALI / TBMM tarafından KURUTULMASI VE BUNDAN ELDE “RAMSAR” sözleşmesinin onaylanması EDİLECEK TOPRAKLAR HK. K. ile zaten fiilen mülga. 9 10 167 SAYILI YER ALTI SULARIKALACAK / Geliştirilebilir. / Çerçeve HK. K.Kanunda atıfta bulunulacak. 441 SAYILI TARIM VE KÖYİŞLERİ2 /a, 2 /b, 2 /e, 2 /sKALACAK / Bazı değişiklikler yapılabilir / BAKANLIĞININ KURULUŞ VE 9 /b, 9 /c, 10 / e,11/aÇerçeve Kanununda atıfta bulunulacak. GÖREVLERİ HAKKINDA K.H.K.12 /e, 23 /a, (Maddeler su ürünleri, köylerin su ihtiyacı, zirai sulama birlikleri ile ilgilidir.) 11 3202 SAYILI KÖY HİZMETLERİ GENEL KALACAK / Diğer kaldırılan kanunlardan MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE yapılacak eklemelerle yeniden GÖREVLERİ HK. K.düzenlenecek / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak 7 SU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ MEVCUT MEVZUAT VE BUNLARA UYGULANACAK İŞLEM ( KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE ) (2) (YANSI 5)

6 MEVZUATIN TANIMI İLGİLİ MADDELER DÜŞÜNCELER / İŞLEM İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 78 /2, 78/3, 95KALACAK / 78 /2 nci Md. Bataklık konusu (R.G. 15.03.1321 / 1414)olup KALDIRILMALI, 78 /3 ncü Md. İSKİ ve 1580 Sayılı Kanunlarda zaten mülga KALDIRILMALI. 13 927 SAYILI SICAK VE SOĞUK MADEN KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALARbulunulacak. TESİSATI HK.K. 14 3039 SAYILI ÇELTİK EKİMİ KANUNUKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. 15 3621 SAYILI KIYI KANUNUKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. 17 2674 SAYILI KARASULARI KANUNUKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. 16 7478 SAYILI KÖY İÇME SULARI HK.K.KALDIRILMALI / Bu konuda DSİ ‘ ne görev verilmişken,mevcut uygulamada görev Köy Hiz.Gen.M.’de olduğundan fiilen mülga 12 SU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ MEVCUT MEVZUAT VE BUNLARA UYGULANACAK İŞLEM ( KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE ) (3) (YANSI 6) 815 SAYILI TÜRKİYE SAHİLLERİNDEKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta NAKLİYATI BAHRİYE ( KABOTAJ )bulunulacak. VE LİMANLARLA KARASULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN’AT VE TİCARET HK. K. 18

7 MEVZUATIN TANIMI İLGİLİ MADDELER DÜŞÜNCELER / İŞLEM 2692 SAYILI SAHİL GÜVENLİKKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta KOMUTANLIĞI KANUNUbulunulacak. 20 1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUKALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. 21 22 4856 SAYILI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. K.bulunulacak. (2 /d su, 9 /d deniz kirliliği ile ilgilidir.) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. 23 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIMbulunulacak. REFORMU KANUNU 24 442 SAYILI KÖY KANUNU 6, 13 /1, 17 /16KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. Md. 13 /1 Bataklık kurutma ile ilgili olup KALDIRILMALI Md. 17 /16 Köy içi madensuları ve kaplıcalar ile ilgili olup 927 Sayılı Kanunla zaten mülga 25 1738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta HİZMETLERİ KANUNbulunulacak. 19 SU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ MEVCUT MEVZUAT VE BUNLARA UYGULANACAK İŞLEM ( KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE ) (4) (YANSI 7) 2981 SAYILI İMAR VE GECEKONDU 14 /e KALACAK / Su havzalarındaki yapılara MEVZUATINA AYKIRI YAPILARAimar affı uygulanamayacağına yönelik UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VEolup, mutlak ve kısa mesafeli koruma 6785 SAYILI (ESKİ) İMAR KANUNUNUNalanları daha da genişletilmelidir. BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK.K. 26

8 MEVZUATIN TANIMI İLGİLİ MADDELER DÜŞÜNCELER / İŞLEM 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU 4 /c, 15 /9, 15 /25KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta 19 /4-a, 19 /5 (3),159bulunulacak. ( Su işletmeciliği, su getirilmeli, suların tümünün tutulması, menba sularının sınırlarının belirlenmesi gibi hususlarla ilgili olup, 159 ncu maddedeki bataklık konusu KALDIRILMALIDIR.) 28 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA K. 3 /10, 20 /1, 29-56KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulacak. ( 3 /10 Maden ve şifalı sulara nezaret, 20 /1 fenni içme ve kullanma suyu temini, 29-56 hudut ve sahillerin sıhhi korunması ile ilgilidir.) 29 2819 SAYILI ELEKTRİK İŞLERİ 2 /a, 2 /k, 5KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta İŞLERİ ETÜD İDARESİ TEŞKİLİNE bulunulacak. ( Maddeler baraj inşası için DAİR KANUN gerekli araştırmaları ve ölçümleri düzenlemektedir.) 30 3194 SAYILI İMAR KANUNU 5 KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta bulunulabilir. ( Anılan madde sudaki inşaatlarla ilgilidir.) 27 SU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ MEVCUT MEVZUAT VE BUNLARA UYGULANACAK İŞLEM ( KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE ) (5) (YANSI 8) 3155 SAYILI TARIM REFORMU 2 /c,8/b KALACAK / Çerçeve Kanunda atıfta GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ bulunulacak. (Su kaynaklarının kullanılmasını VE GÖREVLERİ HAKKINDA K. ve kullanılma haklarının değerlendirilmesini sağlamak) 31

9 SU İLE DOLAYLI İLGİLİ MEVCUT MEVZUAT ( KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE ) (YANSI 9) YENİ MEDENİ KANUNUN 715 ( ESKİ 641 ) VE 756 NCI ( ESKİ 679 ) MADDELERİ MEDENİ KANUNDAKİ MEVCUT SİSTEMİN TEKRARINDAN İBARETTİR. YER ALTI SULARI MUTLAK KAMU MÜLKİYETİNDE İKEN, AKARSULAR VE GÖLLER DIŞINDAKİ YÜZEY SULARI OLAN KAYNAKLARIN ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLABİLECEĞİ KURALI, ASLINDA YER ALTI SULARININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN KAYNAK SULARININ DA KAMU MÜLKİYETİNE AİT OLMASI GEREKLİLİĞİ KARŞISINDA, MEDENİ KANUNUN SULAR HUKUKUNDAKİ EN BÜYÜK ÇELİŞKİSİDİR. BÜTÜN SULARIN KAMU MÜLKİYETİNDE OLMASI, İHTİYACA UYGUN SINIRLI VE SÜRELİ İRTİFAK HAKLARININ TEMEL ALINACAĞI BİR UYGULAMA ESAS OLACAK ŞEKİLDE MEDENİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALIDIR. BU ÇALIŞMADA KANUN VE K.H.K. DÜZEYİNDE TOPLAM 38 ADET MEVZUAT VE 1790 ADET KANUN / K.H.K. MADDESİ İNCELENMİŞTİR. KONU İLE DOĞRUDAN İLGİLİ 31 ADET MEVZUATTAN 7 ADEDİ KALDIRILABİLECEK DURUMDADIR. SU KONUSUNUN 4721 SAYILI (YENİ) VE 743 SAYILI (ESKİ) MEDENİ KANUN YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 3096 SAYILI TEK DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ,İŞLEM YAPILMAYACAK DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HK. K. 1 5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUİŞLEM YAPILMAYACAK 2 4759 SAYILI İLLER BANKASI KANUNUİŞLEM YAPILMAYACAK 3 2690 SAYILI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU KANUNUİŞLEM YAPILMAYACAK 4 180 SAYILI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VEİŞLEM YAPILMAYACAK GÖREVLERİ HK. K.H.K. 5 GENEL DEĞERLENDİRME

10

11

12 SU YÖNETİMİNDE KURULUŞLAR ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ ÇATIŞMASI (YANSI 10) GENEL YETKİLİ KISMİ GENEL YETKİLİ İL HUDUTLARI İÇİNDE YETKİLİ BELEDİYE HUDUTLARI İÇİNDE YETKİLİ KIRSALDA KENDİ HUDUTLARINI AŞAN YÖRESEL YETKİLİ GÖREV YETKİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ENERJİ TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (DSİ) TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI (KÖY HİZ.G.M) VALİLİKLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BELEDİYELER SU VE SULAMA BİRLİKLERİ BELEDİYE VE KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİ + + + ++ + + + ++ + +

13

14 SU HUKUKU İLKELERİ (YANSI 11) Çerçeve su yasasında, suların alışılagelmiş bir ticari ürün olmayıp korunması gereken tarihsel bir miras ve zenginlik olarak ele alınması ve suların doğal varlık esaslı olarak tanımlanması, 1 Çerçeve su yasasının, suyun evrensel ekolojik sistemin bir parçası olduğu gibi, kendi başına da bir ekosistem olduğu bilinciyle hazırlanması, hazırlanacak bu çerçeve yasada denizler, iç denizler, tatlı ve tuzlu su gölleri, haliçler, körfezler, deltalar, lagünler ve bunlarla akarsuların birleşimi ve her çeşit tatlı ve tuzlu su ürünlerinin bu yasadaki ilkeler doğrultusunda korunma ve yönetiminin düzenlenmesi, 2 Kamu yararı esas alınarak yeraltı ve yüzey sularında kamu mülkiyetine üstünlük tanınması, 3 Suyun korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, üretilmesi, kullanılması, suların sürdürülebilir yaşam ve havza esaslı yönetilmesinin bir çerçeve yasada belirlenmesi, 4 Sürdürülebilir su kullanımının ve su tasarrufunun çerçeve yasada yer alması, 5 Kullananın ve kirletenin bedeline katlanması, 6 Dağınık su mevzuatının birleştirilmesi ve basitleştirilmesi ve çerçeve su yasasına bağlanması, 7 Çerçeve su yasasının Avrupa Birliği normlarına uyumlu olarak hazırlanması, 8 Gelecekte daha da kıt bir kaynak oluşturacak olan su doğal varlığımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili AR-GE çalışmaları için genel bütçeden ek kaynak ayrılması, 9

15 GENEL SU KANUNU (YANSI 12) SU İLKELERİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLANDIĞINDA ORTAK ÇALIŞMA HALİNDE HAZIRLANACAK 1. 831, 1053, 178, 4373, 5516, 167, 7478 ve 927 SAYILI KANUNLAR KALDIRILACAK ve DİĞER BAZI KANUNLARIN İLGİLİ MADDELERİ İLE BİRLİKTE BU YASA KAPSAMINA ALINACAK 2.


"HEDEFLENEN ÇALIŞMA SU İLE İLGİLİ, 1. HAVZA İLE İLGİLİ, 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları