Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Mayıs 2012

2 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E REÇETE NEDİR ? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

3 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE ELEKTRONİK REÇETE NEDİR ? Sağlık hizmet sunucularında hekimlerce oluşturulan aşağıda yer alan bilgileri içeren ve hastanın kullanması gereken ilaçların ve kullanım şeklinin belirtildiği elektronik veridir. 1- Hastanın adı, soyadı 2- Protokol veya takip no 3- TC Kimlik No 4- Tanı 5- Tesis adı/Tesis kodu 6- Dr adı, soyadı, tescil no 7- İlaç adı, adedi, dozu, kulanım şekli, ek bilgiler 8- Reçete türü 9- Hekimin elektronik imzası Hekim tarafında reçeteler elektronik ortamda oluşturulacak, eczane tarafından reçeteler elektronik ortamda kabul edilecek, Kuruma geri ödeme amacıyla elektronik ortamda iletilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

4 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

5 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

6 E REÇETE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

7 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sunulan sağlık hizmetleri kağıt ortamında oluşturulmayıp elektronik veri olarak kaydedilmekte ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapılmaktadır. İlaç kullanımına ilişkin olarak oluşturulan elektronik raporlar, ayaktan ve yatan hastalara yapılan tüm tetik-tedavi-ilaç-malzeme işlemine ait elektronik epikriz kayıtları bunlara örnektir. Ayrıca süreç içerisinde faturalarında elektronik olarak alınabileceği gelecekte öngörülmektedir. Yaşanılan bu süreçte tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin manuel oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması hem sağlık hizmet sunucusu hem eczane hem de Kurumumuz açısından külfet haline gelmektedir. Sadece kağıt israfı açısından değerlendirilse günde en az reçete için kullanılan kağıttan bile tasarruf sağlanacaktır. Elektronik reçetenin avantajları aşağıda sıralanmıştır; Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

8 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; 1- Sahte reçeteler; Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait reçete üretilemeyecektir. Bu sayede hekimler üretmedikleri reçetelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete üretilemeyecektir. 2- Reçete standardı; Reçetelerin oluşturulması standardı sağlanacaktır. Hasta açısından; 1- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

9 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Eczane açısından; 1- Sahte reçete; Sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumlar yaşanmayacaktır. Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından üretilmeyen reçete eczane tarafından kaydedilmeyecektir. 2- Reçete bilgilerinin kaydı; Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit bilgiyi Medula eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundadır. Elektronik reçete sonrası bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak gelecektir. Eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedeceklerdir. 3- Cezai işlemler; Manuel reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai işlemlerle karşılaşmayacaklardır. 4- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. 5- Manuel evrak; Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir. bağlantı kurması sağlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

10 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sosyal Güvenlik Kurumu açısından; 1- Sahte reçete; Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. 2- Manuel evrak/arşiv; Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacaktır. Geri ödeme amacıyla reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesi aşamasında yaşanan tüm sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. 3- Reçete eki belgeler; Reçete eki belgelerinde (Tetkik sonucu gösterir belgeler, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu vb. ) Kuruma teslim edilmesine gerek olmayacaktır. 4- Reçete tahrifat; Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. 5- Denetleme; Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır. 6- Medula hastane-Medula eczane bağlantısı; Medula hastane sistemi ile Medula eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

11 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
DİĞER ÜLKELERDE KULLANIMI Elektronik reçete uygulaması birçok gelişmiş ülkede uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

12 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E- Reçete MEDULA sisteminden provizyon alınan durumlarda yazılabilecektir. Ancak aile hekimliklerinde e-reçete uygulamasına geçilince provizyon alınmasına bakılmaksızın e-reçete yazılabilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

13 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE GENEL SİSTEM TANITIMI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

14 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MEDULA ECZANE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

15 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
MEDULA ECZANE Web servis Web uygulaması Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

16 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE MEVCUT DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin manuel ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin manuel olarak hekime ulaştırılması ve düzeltme işleminin yapılması -Ay sonunda tüm reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin manuel olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin manuel ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Hem elektronik hem manuel inceleme -Reçetelerin koliler içerisinde arşivlenmesi…. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

17 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE PLANLANAN DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin elektronik ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesine gerek kalmadan ilacın varsa geri ödeme ile ilgili kural girdilerini ve karekod bilgilerini sisteme kaydetmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin elektronik ortamda hekim tarafından gereken işlemlerin yapılması -Ay sonunda sadece Kurum tarafından manuel olarak karşılanacağı duyurulan reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin elektronik olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin elektronik ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Sadece elektronik inceleme -Reçetelerin elektronik ortamda arşivlenmesi…. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

18 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR - Hekim - Hastane - Eczane
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

19 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR ?
Hekim 1) Hastanın adı soyadı 2) Reçete alt türü (Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Taburcu, Acil) 3) Reçete türü (Normal, Kırmızı, Turuncu, Mor, Yeşil) 4) Reçete tarihi 5) İlacın adı 6) İlacın Kaç kutu kullanılacağı 7) İlacın Kaç kez/seferde kaç doz kullanacağı 8) İlacın Kullanım periyodu/birimi 9)İlacın Kullanım şekli 10)İlaca gerekiyorsa açıklama alanı eklenmesi (Tedavi süresi, Hasta güvenlik ve izlem formu, Tetkik sonucu, Endikasyon dışı kullanım izni, Diğer) 11) Reçete tanı 12) Reçeteye gerekiyorsa açıklama alanı eklenmesi (Tedavi süresi, Hasta güvenlik ve izlem formu, Tetkik sonucu, Endikasyon dışı kullanım izni, Diğer) GEREKTİĞİNDE REÇETENİN ÇAĞRILMASI DÜZLTMENİN YAPILMASI TEKRAR KAYDEDİLMESİ Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

20 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR ?
Hastane Hekimin reçete kaydı esnasında girişini yaptığı bilgilere ek olarak; 1) TC Kimlik No 2) Provizyon Tipi (Normal, Trafik Kazası, Doğal afet vb…) 3) Protokol No Tesis Kodu Reçete Alt Türü (Ayaktan Reçetesi, Yatan Reçetesi, Günübirlik Reçetesi,Taburcu Reçetesi, Acil Reçetesi) 4) Diploma Tescil No Dr.Dip.No/Dip.Tesc.No 5) Dr. Ad/Soyad 6) Dr Branş bilgisi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

21 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR ?
Eczane 1) Kendisine başvuran hastanın TC KİMLİK NO/REÇETE NO veya TC KİMLİK NO/TAKİP NO Bilgileriyle reçeteyi çağırması, 2) Reçete içeriğini görüntülemesi, 3)Gerekiyorsa; Eşdeğer ilaç, Rapor seç, Tedavi şeması, Özel durum, Teşhisler, Karekodlu, İşlemlerinin yapılması, Sonrasında daha önceden olduğu gibi reçete kayıt işlemine devam edilecektir. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

22 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

23 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

24 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

25 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

26 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

27 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

28 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

29 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

30 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

31 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

32 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

33 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

34 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

35 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

36 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

37 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

38 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

39 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı; - işyeri hekimliklerinde - Kurum tabipliklerinde - TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri SHS) e-reçete uygulamasına geçilmeyecektir. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

40 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK HASTA GRUBU -Yurt dışı hastaları - Kurumdan provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti verilerek manuel Kuruma faturalandırılan durumlardaki reçetelerde e-reçete olarak yazılmayacaktır Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

41 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK İLAÇLAR -Majistral ilaçlar -Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

42 E-REÇETE için gerekli dokumalar;
E-reçete web servis klavuzu (Yazılımcılar için) SGK aktif ilaç listesi Sık sorulan sorular (Hazır-eklenecek) SGK Kurumsal Hekim Şifresi Klavuzu (Hazır-eklenecek) medeczane.sgk.gov.tr/eczane Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

43 ESKİŞEHİR E-REÇETE UYGULAMASI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

44 UYGULAMA BAŞLANGICI 24 Nisan 2012
E REÇETE UYGULAMA BAŞLANGICI 24 Nisan 2012 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

45 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE GENEL E-REÇETE UYGULAMASINDAN FARKLILIĞI 1) E-imza uygulamasının başlaması nedeniyle reçeteler elektronik olarak yazılarak sisteme kaydedilecek 2) Islak imzalı nüshası hastaya verilecek 3) Hasta veya yakını eskiden olduğu gibi manuel reçete ve eki belgeler ile eczaneye başvuracak 4) Eczane MEDULA sisteminden e-reçeteyi karşılayacak. 5) Reçete eskiden olduğu gibi hasta veya yakını tarafından imzalanacaktır. 6) Eskiden olduğu gibi reçete ve eki belgeler SGK ya faturalandırılacak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

46 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE 11 MAYIS 2012 İTİBARİYLE; TOPLAM YAZILAN E-REÇETE SAYISI ECZANEDEN KARŞILANAN TOPLAM E-REÇETE SAYISI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

47 Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
E REÇETE TEŞEKKÜRLER Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları