Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Mayıs 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Mayıs 2012."— Sunum transkripti:

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Mayıs 2012

2 E REÇETE E REÇETE NEDİR ? 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü2

3 E REÇETE ELEKTRONİK REÇETE NEDİR ? Sağlık hizmet sunucularında hekimlerce oluşturulan aşağıda yer alan bilgileri içeren ve hastanın kullanması gereken ilaçların ve kullanım şeklinin belirtildiği elektronik veridir. 1- Hastanın adı, soyadı 2- Protokol veya takip no 3- TC Kimlik No 4- Tanı 5- Tesis adı/Tesis kodu 6- Dr adı, soyadı, tescil no 7- İlaç adı, adedi, dozu, kulanım şekli, ek bilgiler 8- Reçete türü 9- Hekimin elektronik imzası Hekim tarafında reçeteler elektronik ortamda oluşturulacak, eczane tarafından reçeteler elektronik ortamda kabul edilecek, Kuruma geri ödeme amacıyla elektronik ortamda iletilecektir. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü3

4 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü4

5 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü5

6 E REÇETE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü6

7 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sunulan sağlık hizmetleri kağıt ortamında oluşturulmayıp elektronik veri olarak kaydedilmekte ve bu elektronik veriye dayanarak geri ödeme işlemi yapılmaktadır. İlaç kullanımına ilişkin olarak oluşturulan elektronik raporlar, ayaktan ve yatan hastalara yapılan tüm tetik-tedavi-ilaç-malzeme işlemine ait elektronik epikriz kayıtları bunlara örnektir. Ayrıca süreç içerisinde faturalarında elektronik olarak alınabileceği gelecekte öngörülmektedir. Yaşanılan bu süreçte tüm kayıtlar elektronik olarak alınırken reçetelerin manuel oluşturulması ve basılı ortamda kurumca geri ödemede kullanılması hem sağlık hizmet sunucusu hem eczane hem de Kurumumuz açısından külfet haline gelmektedir. Sadece kağıt israfı açısından değerlendirilse günde en az 1.500.000 reçete için kullanılan kağıttan bile tasarruf sağlanacaktır. Elektronik reçetenin avantajları aşağıda sıralanmıştır; 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü7

8 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sağlık hizmet sunucusu/hekim açısından; 1- Sahte reçeteler; Hekimin bilgisi ve kontrolü dışında o hekime ait reçete üretilemeyecektir. Bu sayede hekimler üretmedikleri reçetelerden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Sağlık hizmet sunucusunun adı kullanılarak reçete üretilemeyecektir. 2- Reçete standardı; Reçetelerin oluşturulması standardı sağlanacaktır. Hasta açısından; 1- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde oluşabilecek yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü8

9 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR Eczane açısından; 1- Sahte reçete; Sahte reçetelerden dolayı eczanelerin yaşadıkları cezai durumlar yaşanmayacaktır. Bir sağlık hizmet sunucusu tarafından üretilmeyen reçete eczane tarafından kaydedilmeyecektir. 2- Reçete bilgilerinin kaydı; Reçetenin kaydı aşamasında eczacılar yaklaşık 31 çeşit bilgiyi Medula eczane provizyon sistemine kaydetmek zorundadır. Elektronik reçete sonrası bu bilgilerin büyük kısmı hazır olarak sisteme kayıtlı olarak gelecektir. Eczacılar yalnızca 6 çeşit bilgiyi sisteme kaydedeceklerdir. 3- Cezai işlemler; Manuel reçetede tahrifat, ilaç eklenmesi gibi kimin tarafından yapıldığının tespitinin zor olduğu durumlar oluşmayacak, eczaneler cezai işlemlerle karşılaşmayacaklardır. 4- Yanlış ilaç; Manuel reçete üretiminde gerek hekimin yazı stili gerekse eczanede faklı değerlendirmeler neticesinde yanlış ilaç verme olayları ortadan kalkmış olacaktır. 5- Manuel evrak; Eczaneler geri ödeme amacıyla elektronik reçeteleri ve eki belgeleri Kuruma teslim etmeyeceklerdir. bağlantı kurması sağlanacaktır. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü9

10 NEDEN ELEKTRONİK REÇETE ? ELEKTRONİK REÇETENİN AVANTAJLARI NELERDİR ? Sosyal Güvenlik Kurumu açısından; 1- Sahte reçete; Sahte kaşe ile üretilmiş sahte reçeteler Kuruma teslim edilemeyecektir. 2- Manuel evrak/arşiv; Geçilmesi düşünülen elektronik fatura neticesinde sağlık hizmet sunucularından ve eczanelerden hiçbir belgenin Kuruma teslim edilmesine gerek kalmayacaktır. Geri ödeme amacıyla reçetelerin teslim alınması, örneklenmesi, incelenmesi ve geri ödeme sonrası arşivlenmesi aşamasında yaşanan tüm sıkıntılar ortadan kalkmış olacaktır. 3- Reçete eki belgeler; Reçete eki belgelerinde (Tetkik sonucu gösterir belgeler, Endikasyon dışı onay formu, Hasta güvenlik izlem formu vb. ) Kuruma teslim edilmesine gerek olmayacaktır. 4- Reçete tahrifat; Manuel reçetede tahrifat, ilaç ekleme vb nedenlerle eczanelerin sözleşmelerinde yer alan cezai işlemler ortadan kalkacaktır. 5- Denetleme; Kurum ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak inceleme ve denetimlerde ilgili reçeteye ulaşmak açısından yaşanan sorunlar ortadan kalkacaktır. 6- Medula hastane-Medula eczane bağlantısı; Medula hastane sistemi ile Medula eczane sisteminin birbiriyle bağlantı kurması sağlanacaktır. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü10

11 DİĞER ÜLKELERDE KULLANIMI Elektronik reçete uygulaması birçok gelişmiş ülkede uygulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü11

12 E REÇETE E- Reçete MEDULA sisteminden provizyon alınan durumlarda yazılabilecektir. Ancak aile hekimliklerinde e-reçete uygulamasına geçilince provizyon alınmasına bakılmaksızın e-reçete yazılabilecektir. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü12

13 E REÇETE GENEL SİSTEM TANITIMI 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü13

14 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü14

15 WEB SERVIS 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü15 WEB UYGULAMASı

16 E REÇETE MEVCUT DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin manuel ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin manuel olarak hekime ulaştırılması ve düzeltme işleminin yapılması -Ay sonunda tüm reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin manuel olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin manuel ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Hem elektronik hem manuel inceleme -Reçetelerin koliler içerisinde arşivlenmesi…. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü16

17 E REÇETE PLANLANAN DURUM; -Hastanın sağlık tesisine başvurması -Muayene işleminin tamamlanması -Reçetenin elektronik ortamda yazılarak hastaya verilmesi -Reçetenin eczacı tarafından MEDULA ECZANE SİSTEMİNE kaydedilmesine gerek kalmadan ilacın varsa geri ödeme ile ilgili kural girdilerini ve karekod bilgilerini sisteme kaydetmesi -Reçetede yanlışlık varsa reçetenin elektronik ortamda hekim tarafından gereken işlemlerin yapılması -Ay sonunda sadece Kurum tarafından manuel olarak karşılanacağı duyurulan reçetelerin kolilenerek geri ödeme amacıyla Kuruma teslim edilmesi -SGK tarafından örneklenerek incelenecek reçetelerin elektronik olarak ayrılması -Örneklenen reçetelerin elektronik ortamda inceleyicilerin önüne getirilmesi -Sadece elektronik inceleme -Reçetelerin elektronik ortamda arşivlenmesi…. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü17

18 E REÇETE E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR - Hekim - Hastane - Eczane 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü18

19 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR ? Hekim 1) Hastanın adı soyadı 2) Reçete alt türü (Ayaktan, Yatan, Günübirlik, Taburcu, Acil) 3) Reçete türü (Normal, Kırmızı, Turuncu, Mor, Yeşil) 4) Reçete tarihi 5) İlacın adı 6) İlacın Kaç kutu kullanılacağı 7) İlacın Kaç kez/seferde kaç doz kullanacağı 8) İlacın Kullanım periyodu/birimi 9)İlacın Kullanım şekli 10)İlaca gerekiyorsa açıklama alanı eklenmesi (Tedavi süresi, Hasta güvenlik ve izlem formu, Tetkik sonucu, Endikasyon dışı kullanım izni, Diğer) 11) Reçete tanı 12) Reçeteye gerekiyorsa açıklama alanı eklenmesi (Tedavi süresi, Hasta güvenlik ve izlem formu, Tetkik sonucu, Endikasyon dışı kullanım izni, Diğer) GEREKTİĞİNDE REÇETENİN ÇAĞRILMASI DÜZLTMENİN YAPILMASI TEKRAR KAYDEDİLMESİ 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü19

20 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR ? Hastane Hekimin reçete kaydı esnasında girişini yaptığı bilgilere ek olarak; 1) TC Kimlik No 2) Provizyon Tipi (Normal, Trafik Kazası, Doğal afet vb…) 3) Protokol No Tesis Kodu Reçete Alt Türü (Ayaktan Reçetesi, Yatan Reçetesi, Günübirlik Reçetesi,Taburcu Reçetesi, Acil Reçetesi) 4) Diploma Tescil No Dr.Dip.No/Dip.Tesc.No 5) Dr. Ad/Soyad 6) Dr Branş bilgisi 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü20

21 E REÇETE BİLGİLERİ NELERDİR ? Eczane 1) Kendisine başvuran hastanın TC KİMLİK NO/REÇETE NO veya TC KİMLİK NO/TAKİP NO Bilgileriyle reçeteyi çağırması, 2) Reçete içeriğini görüntülemesi, 3)Gerekiyorsa; Eşdeğer ilaç, Rapor seç, Tedavi şeması, Özel durum, Teşhisler, Karekodlu, İşlemlerinin yapılması, Sonrasında daha önceden olduğu gibi reçete kayıt işlemine devam edilecektir. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü21

22 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü22

23 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü23

24 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü24

25 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü25

26 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü26

27 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü27

28 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü28

29 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü29

30 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü30

31 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü31

32 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü32

33 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü33

34 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü34

35 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü35

36 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü36

37 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü37

38 E REÇETE 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü38

39 E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı; - işyeri hekimliklerinde - Kurum tabipliklerinde - TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri SHS) e-reçete uygulamasına geçilmeyecektir. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü39

40 E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK HASTA GRUBU -Yurt dışı hastaları - Kurumdan provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti verilerek manuel Kuruma faturalandırılan durumlardaki reçetelerde e-reçete olarak yazılmayacaktır 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü40

41 E REÇETE E-REÇETE YAZILAMAYACAK İLAÇLAR -Majistral ilaçlar -Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü41

42 E REÇETE E-REÇETE için gerekli dokumalar; -E-reçete web servis klavuzu (Yazılımcılar için) -SGK aktif ilaç listesi -Sık sorulan sorular (Hazır-eklenecek) -SGK Kurumsal Hekim Şifresi Klavuzu (Hazır-eklenecek) medeczane.sgk.gov.tr/eczane 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü42

43 E REÇETE ESKİŞEHİR E-REÇETE UYGULAMASI 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü43

44 E REÇETE UYGULAMA BAŞLANGICI 24 Nisan 2012 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü44

45 E REÇETE GENEL E-REÇETE UYGULAMASINDAN FARKLILIĞI 1) E-imza uygulamasının başlaması nedeniyle reçeteler elektronik olarak yazılarak sisteme kaydedilecek 2) Islak imzalı nüshası hastaya verilecek 3) Hasta veya yakını eskiden olduğu gibi manuel reçete ve eki belgeler ile eczaneye başvuracak 4) Eczane MEDULA sisteminden e-reçeteyi karşılayacak. 5) Reçete eskiden olduğu gibi hasta veya yakını tarafından imzalanacaktır. 6) Eskiden olduğu gibi reçete ve eki belgeler SGK ya faturalandırılacak 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü45

46 E REÇETE 11 MAYIS 2012 İTİBARİYLE; 26.000 TOPLAM YAZILAN E-REÇETE SAYISI 7.400 ECZANEDEN KARŞILANAN TOPLAM E-REÇETE SAYISI 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü46

47 E REÇETE TEŞEKKÜRLER 31.03.2015Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü47


"T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme D. Bşk. Mayıs 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları