Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ zlenimler: Destinasyon markası, imaji ve yenilikleri Prof Dr. Muzaffer Uysal Virginia Polytechnic Institute and State University Pamplin College of Business.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ zlenimler: Destinasyon markası, imaji ve yenilikleri Prof Dr. Muzaffer Uysal Virginia Polytechnic Institute and State University Pamplin College of Business."— Sunum transkripti:

1 İ zlenimler: Destinasyon markası, imaji ve yenilikleri Prof Dr. Muzaffer Uysal Virginia Polytechnic Institute and State University Pamplin College of Business Department of Hospitality and Tourism Management Aralik 6-9, 2013, Kayseri – Turkiye

2 2 Destinasyon imajı nedir ? Destinasyonu izlenimi, hayal etme veya tasarimi seklinde ozetlenmektedir. Örnegin, bundan sonraki resimlere bakarak destinasyon hakkında hiç araştırma yapmadan ne düşündü ğ ünüzü veya ilk düşünncenizi ortaya koyunuz?

3 3 Bu imajlara baktı ğ ınızda hafizanıza ilk gelen nedir? Fransa’nın genel imajını francala ekmek ve bükülmüş bıyık şeklinde görülmesi sözkonusu olabilir!

4 4 Aşa ğ ıdaki resim veya logolar size ne hatırlatır? Lederhosen, Bira ve Pretzel insanlara Almanya ça ğ rışımı yaptırır.

5 5 Bu resimler sizde ne ça ğ rışımı yapıyor? Sizde oluşan ilk imaj nedir? Hamburger Avrupa ve di ğ er pek çok ülkenin ABD’yi görüşü diyebiliriz.

6 6 Son bir örnek daha? Pasta, Mafia, Pitza – nereye giderseniz gidin bu ifadeler İ talya’yı tanımlıyor. Ama, İ talyanlar ne diyor?

7 7 Destinasyon imajını en önce tanımlayanlar Clare Gunn, John Hunt, John Crompton’dur. İ ki boyutlu tanım yapmışlardır. ◦ Organik imaj (organic image) – turistin gitmedi ğ i her hangi bir yer için genel düşüncesi veya fikri. ◦ Yapay imaj (induced image) – marka yoluyla veya pazarlama – promosyon aracılı ğ ıyla, veya destinasyonda elde edilen deneyimle oluşmuş, de ğ işmeye açık olan imaj. ◦ Kompleks imaj (complex image) ise destinasyonun fiziki olarak ziyaretiyle gerceklişmiş olan imaj. ◦ İ maj ve marka yönetimi açısından ikinci ve üçüncü perspektifdaha onemli...

8 8 Destinasyon imajı Destinasyonu hiç ziyaret etmeden intiba  organik imaj (organic image)

9 9 Destinasyon imaji Destinasyonu ziyaret sonrası oluşturulan intiba (Burada İ talya ornegi)  complex imaj

10 10 Neden destinaston imajı çok önemlidir? Rakabet gücü yaratma potensiyeline sahiptir. Seyahat etme kararını ve davranışını etkiler. Seyahatin planlanması, ayrılan bütçe, kalma süreci, ve yapılacak aktiviteler, de buna dahil olabilir. İ nsanın belle ğ inde yer tutar, ikamet eder, degişmesi uzun zaman alır. Politika geliştirme, güvenlik ve do ğ al afetlerle mücadelede imaj yonetimi ve de ğ işmesi açısından önemlilik arz eder.

11 11 Imajı etkileyen faktörler incelendi ğ inde – hem arz ve hem de talep odaklı faktörler önemlidir IMAJ Pisikolojik özellikler Deneyimler Söylenen intibalar PazarlamaMedya Eğitim Sosyo– ekonomik faktörler (gelir, yaş, meslek, cinsiyet gibi) Motivasyon Algılama

12 İ maj araştırmalarının genel konumu nedir? İmaj (marka) çalışmalarının çoğu tüketici açıısından incelenmistir – (demand perspective). Kişilerin düşüncesiyle ilgilidir. Üretici açısından (supply perspective) yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Hem tüketici ve hem de üretici odaklı çalışmalar çok nadirdir. İmaj ölçümlerinde değişik method kullanimlarına ihtiyaç vardır (comlex, mixed, or simulasyonlar gibi). İmaj daha çok müşteri sadakati (loyalty), müşteri memmuniyeti ile (satisfaction) veya müşterinin tekrar ziyareti, tüketimi ile alakalı (intention to visit or repurchase) olarak incelenmiştir. 12

13 13 Destination Markalama Son 10 yıl içinde çok dikkat çeken ve araştırılan konu haline gelmiştir. Fakat, bilimsel yeri literatürde tam oturmuş degildir. İ maj kavramının turizm açısından, baslangıcı1990 yıllarin başındadır. Fakat, genel marka imajı ve marka oluşturma çalışmalarının 19. yuzyılın başına kadar uzandı ğ ı söylenir.

14 14 Destinasyon Markalama Süreci Destinasyon logolari marka imajının ana elemanlarindan birisidir. Destinasyonun ana temasını veya özünü yansıtır. Kişilerin ilgisini çekme veya uyrama fonksuyonlarına sahiptir.

15 15 Markalama Süreci Marka tanındı ğ ında – tüketiciye söz ve güven verir. Ne beklendi ğ ini yansıtır. Beklentilerimizle örtüşür. Söz verilen ürün ile tecrübe edilen ürünün örtüşmesi çok önemlidir. Bu iki unsur yerine gelmezse, tüketici memnuniyetsizli ğ i artar.

16 16 Destinasyon Markalama Surecinde Destinasyon Kimligi ve Kisiligi Destinasyon marka imaji (DMI) destinasyonun her yonunu dogru olarak yansitmalidir. DMI destinasyonun basarili olma sartlarindan birisidir. Destinasyon marka imaji ve logolari tuketicinin gozunden farkli asamalarda incelenmelidir (ornegin pre-tests and post tests). Cok taninmis bazi urun ve destinasyon logolari sunlardir:

17 17 Bazı meşhur logo örnekleri..

18 18 Ayni marka icinde farkli logo ornekleri..

19 Markalama (Marka) çalışmaları? Literatürde görülen çalışmalar daha çok tüketici odaklı(consumer – based brand equity) Finansman odaklı (financial brand equity) olanlar (marka denkliğide dahil) ise az. Destinasyon markasının yaşam kalitesi ve sürdürülebilir yaşam kavramlarina etkisi henüz incelenmemiştir. Destinasyon markası ve imajının algılanan imaj arasındaki örtüşmesi detaylı olarak incelenmemiştir.

20 Slogan ve markayla duygusal bileşim http://www.youtube.com/watch?v=KGYif RwCjrw http://www.youtube.com/watch?v=KGYif RwCjrw http://www.youtube.com/watch?v=7AUPS U30cvo http://www.youtube.com/watch?v=7AUPS U30cvo http://www.youtube.com/watch?v=kVaJkq wgrXQ http://www.youtube.com/watch?v=kVaJkq wgrXQ Teşekkür ederim!


"İ zlenimler: Destinasyon markası, imaji ve yenilikleri Prof Dr. Muzaffer Uysal Virginia Polytechnic Institute and State University Pamplin College of Business." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları