Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTAK LENSLERE SIVI DİFÜZYONUNUN ESR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTAK LENSLERE SIVI DİFÜZYONUNUN ESR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ"— Sunum transkripti:

1 KONTAK LENSLERE SIVI DİFÜZYONUNUN ESR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

2 Manyetik momenti sıfırdan farklı olan atom,iyon veya moleküller, manyetik alan içerisine yerleştirildiklerinde, atomun elektron kaynaklı manyetik momentleri ile uygulanan dış manyetik alanın etkileşmesi sonucu enerji düzeylerinde yarılmalar gerçekleşir. ESR, bu atom,iyon veya moleküllerin uygun koşullar altında mikrodalgadan enerji soğurmasından yararlanarak maddenin özelliklerini inceler Spin sisteminin soğurduğu enerji manyetik alanın fonksiyonu olarak kaydedilirse ESR spektrumu elde edilir.

3 Diamanyetik özellik gösteren polimerik ortamlar,
Radyasyon(γ, UV ışınları)’ dan yararlanılarak kimyasal bağların kırılması Çiftlenimsiz elektron taşıyan moleküllerin ortama sokulması yöntemleri ile ESR tekniğine duyarlı hale getirilebilir.

4 Nitroksit spin etiketinde çiftlenmemiş elektronun N14 (I=1) ile etkileşmesi durumunda, nitroksit kökçesinin enerji düzeyleri ve bu enerji düzeyleri arasındaki elektronik geçişler.

5 Katı yada sıvı ortamlarda bulunan spin etiketi moleküllerinin ESR spektrumları birbirinden çok farklıdır. Çünkü bu farklı ortamlarda, spin etiketi molekülünün hareketleri farklı niteliklere sahiptir. Nitroksit kökçesinin sıvı çevre spektrumu.

6 Nitroksit kökçesinin sıvı+katı çevre spektrumu

7 Nitroksit kökçesinin katı çevre spektrumu.

8 Kontakt Lensler Yüksek gaz ve sıvı geçirgenliği Islanabilirlik
Kimyasal ve Termal kararlılık Yüksek optik kalite Mekanik dayanıklılık

9 Kontakt Lenslerin Sınıflandırılması
Sert Lensler Yumuşak Lensler

10 . Kontak Lensler için Difüzyon Kuramı
Difüzyon, homojen olmayan bir ortamda konsantrasyonun yüksek olduğu bölgeden, düşük olduğu bölgeye doğru gelişigüzel molekül hareketler sonucu, bir akının oluşması demektir. Fick ‘in 1.yasası şeklinde ifade edilir. D’ nin zamana, yapıya giren madde konsantrasyonuna ve koordinatlara bağlı olmadığı, yani difüzyon katsayısının değişmez olduğu varsayıldığında, Fick’ in 2. yasası olarak bilinen, ifadesi geçerli olur.

11 Fick ‘in 1. ve 2. eşitlikleri düzlem koordinatlarda yazılırsa, başlangıç dağılımı düzgün yüzey konsantrasyonları farklı olan kalınlığındaki bir plaka için madde konsantrasyonu; İfadesi ile verilir. Konsantrasyondan yapıya giren maddemiktarı M’ye geçiş, İfadesinin çözümlenmesi ile Şeklinde elde edilir.

12 Eşitliğinde n’in 0’dan büyük değerlerinin toplama getireceği katkı ihmal edilirse
Eşitliği elde edilir. Ve; difüzyon katsayısı için Eşitliği elde edilir.

13 Kontakt Lens Örneklerinin Hazırlanması ve Vakumlanması

14 Deneysel çalışmalarda spin etiketi olarak bir nitroksit kökçesi olan Tempo(2,2,6,6,tetrametilpiperidin-1-oksil) molekülleri(C9H18NO) kullanılmıştır.

15 Lens solüsyonunun lens içerisine giriş spektrumları

16 Nitroksit kökçesinin t=0,2,80 ve 300 dakika sonra verdiği spektrum ve parametre değerleri

17 1., 2. ve 3. pikler için ΔHpp niceliğinin zamanla değişimi

18 Üç pik için tepeden tepeye sinyal şiddet değerinin zamanla değişimi

19 Lens solüsyonunun lens içerisine girişi ile ilgili normalize edilmiş değerlerin zamanla değişimi

20 1.Pik için ln(1- Mt /M∞) ifadesinin zamanla değişimi

21 2.Pik için ln(1- Mt /M∞) ifadesinin zamanla değişimi

22 3.Pik için ln(1- Mt /M∞) ifadesinin zamanla değişimi

23 Beklentimiz dışında ortaya çıkan üçüncü bölgenin analizi amacı ile kaydedilen sıvı spektrumu.

24 3. Pik için birinci bölge

25 3.Pik için ikinci bölge

26 3. Pik için üçüncü bölge

27 3. Pik için tek eğim

28 Kontakt lense solüsyon girişi(40 mM) için hesaplanan D difüzyon katsayısı değerleri

29 Değişik molaritelerde stok çözelti içerisinde bekletilen kontakt lenslerin Dortalama değerleri

30 TEŞEKKÜR EDERİM..!


"KONTAK LENSLERE SIVI DİFÜZYONUNUN ESR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları