Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTR İ KLENME ÇE Şİ TLER İ. 1.SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME Farklı iki türden iki cisim birbirine sürtündü ğ ünde, sürtünme kuvveti etkisindeki cisimlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTR İ KLENME ÇE Şİ TLER İ. 1.SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME Farklı iki türden iki cisim birbirine sürtündü ğ ünde, sürtünme kuvveti etkisindeki cisimlerin."— Sunum transkripti:

1 ELEKTR İ KLENME ÇE Şİ TLER İ

2 1.SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME Farklı iki türden iki cisim birbirine sürtündü ğ ünde, sürtünme kuvveti etkisindeki cisimlerin birbirinden elektron kopardı ğ ı gözlenir. Elektron veren cisim pozitif elektron alan cisim negatif yüklenir. Eski Yunanlı filozof Thales günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce kehribar denilen bir maddenin başka bir cisme sürtündü ğ ünde küçük ka ğ ıt parçalarını çekme özelli ğ inin di ğ er maddelerden daha fazla oldu ğ unu gözlemlemiştir. Kehribar, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam kolay kırılır, fosilleşmiş bir reçinedir. Günümüzde kullanılan elektrik sözcü ğ ü kehribarın Yunanca adı olan elektron sözcü ğ ünden gelmektedir.

3 SÜRTÜNME YOLU İ LE ELEKTR İ KLENMEDE BAS İ T B İ R DENEY Ebonit çubuk ile kürk parçası birbirine sürtündü ğ ünde kürk parçasından ebonit çubu ğ a elektronlar geçer. Ebonit çubuk negatif, kürk pozitif yüklenir. Aynı şekilde cam çubuk ile ipek kumaş birbirine sürtündü ğ ünde camdan ipe ğ e elektron geçer cam çubuk pozitif, ipek kumaş ise negatif yüklenmiş olur. Bu iki olay sonucunda cam çubuk ile ebonit çubuk birbirini çekerken; iki cam çubuk ya da iki ebonit çubuk birbirini iter. Ayrıca sürtünmeler sonucunda ebonit çubuk ile kürk, cam çubuk ile ipek kumaş birbirine çekme kuvveti uygular. Başlangıçta nötr olan iki cisim sürtünme sonucunda ters işaretli ve eşit büyüklükte yüklenmiştir sonucu çıkarılır.

4

5 Elektrik yüklerinin serbestçe hareket ettikleri maddelere iletken madde denir. Yüklerin serbestçe hareket edemedi ğ i maddelere ise yalıtkan madde denir. Ebonit, cam gibi maddeler yalıtkan maddelerdir. Bu tür maddeler sürtünme ile yüklendiklerinde yalnızca sürtünen bölgeler yüklenir. Yük maddenin başka tarafına geçmez. Bakır, gümüş, altın gibi maddelerde ise iletken maddenin küçük bir bölgesi yüklendi ğ inde bile yük cismin her tarafına da ğ ılır. Metaller sürtünme yolu ile elektrikle yüklenmezler. Yüklenmek istenen metal bir çubuk için yalıtkan bir sap kullanılmalıdır.

6 2. DOKUNMA İ LE ELEKTR İ KLENME Yüklü iletken bir cisim başka bir iletken cisme dokundurulursa sistemin toplam yükü cisimlere sı ğ aları oranında da ğ ıtılır. Yarıçapları r 1 ve r 2 olan iki küre için toplam yük yarıçaplar oranında paylaştırılır. Birbirine dokunan tüm iletken kürelerin son durumdaki yüklerinin yarıçaplarına oranı eşit olmak zorundadır. Dokunma ile yüklenmede dokunan cisimlerin son yük işareti, sistemin toplam yük işareti ile aynıdır yani dokunma sonucu cisimlerin tümünün yükü artı(+), eksi(-) ya da sıfır dır.

7

8 3. ETK İ İ LE ELEKTR İ KLENME Yüklü bir cismin dokunmaksızın nötr bir cismi elektriklemesine etki ile elektriklenme denir. Etki ile elektriklenmenin nedeni, iletken cisimde bulunan serbest elektronların yaklaştırılan yüklü cisim tarafından itilmesi ya da çekilmesidir. Yüklü cisim uzaklaştırılınca yüksüz cisimde meydana gelen etki ile elektriklenme yok olur.

9

10 HAZIRLAYAN: LÜTFIYE YILMAZ 10-C 222


"ELEKTR İ KLENME ÇE Şİ TLER İ. 1.SÜRTÜNME İ LE ELEKTR İ KLENME Farklı iki türden iki cisim birbirine sürtündü ğ ünde, sürtünme kuvveti etkisindeki cisimlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları