Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları SIHHİYE YERLEŞKESİ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON 26 HAZİRAN 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları SIHHİYE YERLEŞKESİ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON 26 HAZİRAN 2013."— Sunum transkripti:

1 Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları SIHHİYE YERLEŞKESİ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON 26 HAZİRAN 2013

2 BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ MART 2012 FAKÜLTE/ENSTİTÜ BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ BÖLÜM BOLOGNA SORUMLUSU (Bilgi Paketlerinin Online Sisteme Girişi) ÖĞRETİM ÜYESİ (Ders Bilgi Paketi) SENATO (HAZİRAN 2013) ÜNİVERSİTE EĞİTİM KOMİSYONU (Karar) BÖLÜM BOLOGNA SORUMLUSU (Program Bilgi Paketi) BOLOGNA ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞI ÖNLİSANS/LİSANS/LİSANSÜSTÜ BOLOGNA PROJE EKİBİ (Teknik Redaksiyon ve Geri Bildirim) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (Uygulama) 2013-2014 AKADEMİK YILI MYO KURULU (ÖNLİSANS PROGRAMLARI İÇİN KARAR) FAKÜLTE veya YO KURULU (LİSANS PROGRAMLARI İÇİN KARAR) ENSTİTÜ KURULU (LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN KARAR) BÖLÜM BOLOGNA SORUMLUSU (Düzeltmelerin Yapılması)

3 KARARLAR VE İLKELER: 27/04/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Ekip Kurma 27/04/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Ekiplere Verilecek Eğitim 12/06/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Ortak Zorunlu Dersler AKTS 04/06/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Bologna Çalışma Takvimi 20/07/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Lisansüstü Kılavuzlar 08/08/2012 Tarihli Senato Kararı: 2012-2013 Öğretim yılı uygulama ilkeleri 09/08/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Pilot Fakültelerin Eğitim Komisyonuna öğretim programlarını sunması 06/09/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Enstitülerle Yapılan Toplantı 06/09/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: BEK Toplantı Günleri 06/09/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: BEK Ekiplerinin Güncellenmesi 22/11/2012 Tarihli Senato Kararı: Lisansüstü Eğitimle İlgili Çerçeve ve Esaslar 06/11/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Birinci Değerlendirme Toplantısı 28/12/2012 Tarihli Rektörlük Yazısı: Ön lisans ve Lisan Programların Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemine Girilmesi 18/01/2013 Tarihli Rektörlük Yazısı: Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemine Veri Girişleri 17/01/2013 Tarihli Rektörlük Yazısı: Lisansüstü Programların Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemine Girilmesi 18/02/2013 Rektörlük Yazısı: : Eğitim Programları Bilgi Yönetim Sistemine Veri Girişleri

4 GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTILAR: TOPLANTI İSMİKATILIMCILARSAYILARI BEK TOPLANTILARIBOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU 5 PROJE DANIŞMAN VE YARDIMCILARI TOPLANTILARI REKTÖR YARDIMCISI, PROJE DANIŞMANLARI VE YARDIMCI DANIŞMANLARI 25 ANA EKİP TOPLANTILARI REKTÖR YARDIMCISI VE PROJE DANIŞMANLARI 4 BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI ÖĞRENCİLER, BOLOGNA EKİPLERİ 8

5 ÇALIŞMALARA TEKNİK DESTEK: http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/ Proje web sayfası. http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/ Web sayfası şimdiye kadar 62400 kere tıklanmıştır. hubologna@hacettepe.edu.tr Bologna ekipleri mail grubu. hubologna@hacettepe.edu.tr hubologna.destek@hacettepe.edu.tr teknik sorunların yanıtlanması için mail adresi hubologna.destek@hacettepe.edu.tr Şimdiye kadar yaklaşık 500 soru yanıtlandı. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajxb0lehia2qdFg0bzZIRz ZOWGlDd1c4aDlSaFpLVEE#gid=0 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajxb0lehia2qdFg0bzZIRz ZOWGlDd1c4aDlSaFpLVEE#gid=0 Teknik değerlendirilmelerin online yürütülmesi için sayfa Bologna Proje Danışmanları ve Yardımcıları teknik destek için 1000’e yakın mail ile iletişimde bulunmuştur.

6 ÖRNEK AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ ZİYARETLERİ ZİYARET EDİLEN ÜNİVERSİTELER:  Varşova Üniversitesi (Polonya) Tarih: 19-22 Kasım 2012  Amsterdam Üniversitesi ( Hollanda) Tarih: 26-28 Kasım 2012  Gent Üniversite Birliği (Belçika) Tarih: 28-30 Kasım 2012  Ljubljana Üniversitesi (Slovenya) Tarih: 27-30 Ocak 2013  Stockholm Üniversitesi (İsveç) Tarih: 10-13 Şubat 2013  Esllingen Üniversitesi (Almanya) Tarih: 14-17 Nisan 2013  La Sapienza Üniversitesi (İtalya) Tarih: 02-06 Haziran 2013  Kozminski Üniversitesi (Polonya) Tarih: 19-21 Haziran 2013 KATILIMCILAR: Toplam 64 öğretim elemanı, 5 idari personel  Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi  Proje Danışmanı/Yardımcısı,  Bologna Birim Koordinatörü/yöneticisi  Gidilen üniversitenin programlarına göre değişik fakültelerden katılımcılar.

7 DAĞITILAN MALZEMELERDAĞITIM YAPILAN BİRİMLERDAĞITILAN ADET BİLGİSAYAR DEKANLIKLAR (İLGİLİ BÖLÜMLERE DAĞITILMAK ÜZERE), ENSTİTÜLER, YO/MYO, AYNİYAT SAYMANLIĞI, İDARİ MALİ İŞLER150 YAZICI DEKANLIKLAR (İLGİLİ BÖLÜMLERE DAĞITILMAK ÜZERE), ENSTİTÜLER, YO/MYO, İDARİ MALİ İŞLER150 A4 KAĞIT DEKANLIKLAR (İLGİLİ BÖLÜMLERE DAĞITILMAK ÜZERE), ENSTİTÜLER, İDARİ MALİ İŞLER6900 NOTEBOOKBOLOGNA DANIŞMAN VE YARDIMCILARI20 IPADBOLOGNA DANIŞMANLARI5 USB 16GB BELLEKBOLOGNA DANIŞMAN VE YARDIMCILARI20 1000 TL ÖDEMEPİLOT FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI196 KİŞİ 500 TL ÖDEMEPİLOT FAKÜLTE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ36 KİŞİ 1000 TL ÖDEMEDİĞER FAKÜLTE ÖĞRETİM ELEMANLARI PLANLAMA AŞAMASINDA 500 TL ÖDEMEDİĞER FAKÜLTE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ PLANLAMA AŞAMASINDA

8

9 Bologna Süreci Nedir? İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilişim, eğitim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, küreselleşme, toplumun değişen ihtiyaçları her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Buradan hareketle son yirmi yıldır yükseköğretim önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte ülkeler, kendi yükseköğretim sistemlerini karşılaştırmak, benzer sorunlara ortak çözümler üretmek üzere bölgesel çalışmalar kapsamında işbirliği geliştirmeye başlamışlardır. Bunlardan en kapsamlısı, Avrupa bölgesinde öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim alanlarının birbiri ile karşılaştırılabilir olduğu, evrensel eğitim boyutlarını dikkate alan, eğitim/öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş, tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) oluşturmak üzere başlatılan Bologna Süreci'dir. Bologna Süreci, birbirinden farklı ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel yapılara sahip çoğunluğu Avrupa’da yer alan ülkelere yükseköğretim sistemlerini şeffaf, anlaşılır hale koymak ve ülkelerin birbirlerinin yükseköğretim sistemlerini kolayca anlayabilmeleri için araçlar sunmaktadır. Bologna Süreci, her ülkede ihtiyaçlar doğrultusunda önemli reformların yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, Bologna Süreci, sürekli geliştirilen dinamik bir nitelik taşımaktadır. Bologna Sürecinin belirlediği hedefler, yükseköğretim çalışmalarını küresel boyuta ulaştırma konusunda ülkemiz için de uygun araçlar sunmaktadır. Türkiye 2001 yılından itibaren Bologna Sürecine dahil olmuştur Bologna süreci: Ülke dışında yükseköğretim sistemimizin daha iyi tanınmasını sağlar ve yükseköğretim kurumlarına ilgiyi artırır. Öğrenci ve diğer paydaşlara (iş dünyası, sivil toplum kuruluşları vb.) karşı sorumluluklarını yerine getiren (özerk) yükseköğretim kurumlarını destekler. Ulusal yeterlilikler çerçevesinin oluşturulmasını, yeterliliklerin bir bütün olarak sistem içerisinde birbirleri ile ilişkilendirilebilmelerini ve böylece eğitimin farklı düzeyleri arasında ilerleme ve geçişi kolaylaştırır. Değişen toplumsal ihtiyaçlara uygun olan yeni yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olur. Yeterliliklerin tanımlanması, ulusal ve uluslararası tanınmada ve hareketlilikte belirli ölçütlerin oluşturulmasını sağlar, bu da karşılaştırmaları kolaylaştırır. Kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine ve dünya ile rekabet edebilir bir yükseköğretim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlar. Bologna Sürecinin Öğrencilere Kazandıkları Öğrenci merkezli bir yaklaşımı öngörür. Öğrenciler ile eğitimlerinden elde edecekleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin net biçimde paylaşılmasını sağlar. Ders kredileri öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin ders dışındaki öğrenme için harcadığı zaman da dikkate alınır. Öğrencilerin eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine yardımcı olur. Öğrencilerin seçtikleri dersleri ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını, neleri bileceklerini, neleri uygulayabileceklerini ve hangi sosyal, mesleki ve iletişim yetkinliklerine sahip olabileceklerini önceden bilmelerine yardımcı olur. Yükseköğretimin önemli paydaşı olan öğrencilerin yükseköğretimde karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlar. Öğrenci hareketliliğini özendirir ve hareketliliğin önündeki engelleri azaltır. Yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde kurumlar arasındaki kalite farkı azalacağından tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarını sağlayarak öğrenciler arasında fırsat eşitliğini geliştirir. Yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrenciler iş dünyasına daha kolay adapte olabilir. Diploma Eki ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi gibi tanınma araçları sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitimin yurt dışında tanınmasını kolaylaştırır. Sadece örgün öğrenme değil, yaygın ve serbest öğrenmeleri de teşvik eder. Mezunların farklı ülkelerde serbest biçimde dolaşımına imkân verir. Yükseköğretimde kazandırılan yeterliliklerin şeffaflaştırılıp diploma denkliklerinin daha kolay yapılmasına katkı sağlar. Eğitim-öğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişleri anlaşılabilir hale getirir ve kolaylaştırır. AKTS (ECTS) Kredisi nedir? Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), bir diploma programının çıktılarını veya bir dersin öğrenme kazanımlarını başarabilmesi için gereken iş yükü göz önüne alınarak oluşturulan bir kredi sistemidir. Başlangıçta Erasmus programı kapsamında hareketlilik faaliyetlerinde kredi transferi amacıyla kullanılırken, daha sonra kredi biriktirme sistemi olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bologna Süreci'nin en önemli araçlarından birisidir. AKTS kredisi, tam zamanlı bir öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan, öğrencinin iş yükünü gösterir. Bu çalışma okul içi ve dışında gerçekleşen tüm öğrenme etkinliklerini içerir. 1 AKTS kredisi= öğrencinin okul içi ve okul dışında 25-30 saat çalışmasına karşı gelir. AKTS kredisi, bir yarıyıl için 30 AKTS, bir yıl için 60 AKTS olarak belirlenmiştir. Buna göre tam zamanlı bir öğrencinin yıllık iş yükü 1500-1800 saat arasında olmalıdır. Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilir.

10 Teşekkür ederiz… Bologna Koordinatörlüğü


"Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları SIHHİYE YERLEŞKESİ KÜLTÜR MERKEZİ YEŞİL SALON 26 HAZİRAN 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları