Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ambalaj atıklarının yönetiminde karşılaşılan sorunlar örneğinde

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ambalaj atıklarının yönetiminde karşılaşılan sorunlar örneğinde"— Sunum transkripti:

1 Ambalaj atıklarının yönetiminde karşılaşılan sorunlar örneğinde
belediyelerin çevreye bakışı. Dr.Köksal SARICAOĞLU Samsun İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

2 Samsun İlkadım Belediyesi – Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Bu sunuda 2005 yılından beri, önce Gazi Belediyesinde başlayan 2009 yılında üç belde (Gazi, İlkadım ve Yeşilkent) belediyesinin birleştirilmesi ile kurulan İlkadım ilçe belediyesinde bugüne kadar devam etmekte olan Geri kazanım projesinde (GEKAP) yapılanlar, karşılaşılan problemler, bu problemlerin çözülebilenleri veya çözülemeyenleri anlatılmıştır. Ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yaklaşık 10 yıllık bir tecrübe size aktarılmaya çalışılacaktır. Elde edilen tecrübelerin ışığında yerel yönetimlerin çevreye ve çevre konusunda Avrupa müktesebatına uyum için çıkarılan yasal düzenlemelere bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Samsun İlkadım Belediyesi – Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

3 Samsun İlkadım Belediyesi – Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ambalaj atıkları konusunda yapılan yasal düzenlemelerin ve değişikliklerin muhatapları tarafından tam olarak bilinmemesi ve gerekli olan bilgilere sahip olmamaları. Bu sorunun çözümü; ilgili tarafların eğitilmesidir. Bu eğitimlerin periyodik olarak yapılabileceği gibi talep üzerine de yapılmalıdır. Ancak burada dikkat edilecek en önemli husus eğitimlerin sürekli olmasıdır. Ambalaj Atıklarının Kontrolün Yönetmeliği Madde 23 (2)’de eğitimin yapılması gereken yerler açıkça ifade edilmiştir. “Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alış merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.” Samsun İlkadım Belediyesi – Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

4 OKUL EĞİTİMLERİ SİTE EĞİTİMLERİ
İlçemiz içindeki tüm ilköğretim okullarında geri dönüşüm eğitimleri verilmiştir. Eğitimler sırasında “Atık Abi” denilen bir maskot kullanılmıştır. O maskot bir geri dönüşüm kahramanı olarak tanıtıldı. SİTE EĞİTİMLERİ Kalite ve miktar olarak ambalaj atıklarının en fazla çıktığı yerler sitelerdir. Sitelerde ambalaj atıkları ile ilgili eğitimler yapılmıştır. Bu eğitimler esnasında part time çalışan çevre mühendisliği öğrencileri ile birlikte çalışılmıştır. Afiş ve broşürler yardımcı dokümanlar olarak kullanılmıştır.

5 KURUM EĞİTİMLERİ Kamu veya özel kurumların atıklarının bir çoğunluğu ambalaj atığı gibi geri dönüşüm atıklarıdır. Bu kurumlar özellikle sisteme entegre olmaları için yazı ile uyarılarak bilgilendirilmişlerdir. Talepleri olmaları halinde veya bizim rutin sisteme entegrasyon faaliyetlerimiz çerçevesinde belediyemiz tarafından eğitimler de verilmektedir. Hastanelerin ambalaj atıkları sisteminin kurulmasında yaşadıkları problemlere çözüm bulabilmeleri için talepleri üzerine Kamu Hastaneleri Sekreterliğine “Ambalaj Atıklarının Yönetimi” konulu eğitim verilmiş, belediyemizin onlardan beklentileri de onlara anlatılmıştır. Samsun’daki büyük alışveriş merkezlerinden birinde işletme sahiplerine ambalaj atıkları yönetimi konusunda eğitim verilmiş eğitimde belediyemizin izleyeceği yol bizzat başkanımız tarafından anlatılmıştır.

6 Geri Dönüşüm atıklarının türleri ve ekonomiye sağlayacağı olumlu etkiler konusunda toplumun bilgi ve birikiminin az olması. Bu sorun için çözüm; ambalaj atıklarının ekonomik değerinin vurgulandığı kampanyalar, yarışmalar, konserler vb faaliyetler yürütülmesi gereklidir. Bu şekilde geri dönüşüm bilinci ve ambalaj atıklarının değerli olduğu bilgisi sürekli halk da taze tutulmaya çalışılmıştır.

7 ÇÖPÜNÜZ ALTIN OLACAK KAMPANYASI
Çöpün içinde barındırdığı ambalaj atıklarından dolayı altın kadar kıymetli olduğunu halka anlatmak için yürütülen kampanyamızdır. Bu kampanyada ambalaj atığı verenlere poşet başına 1 adet çekiliş bileti verilmiştir. Ay sonunda dağıtılan biletler arasından canlı yayında yapılan bir çekilişle talihlilere çeyrek altın dağıtılmıştır. ÇEVRE YOLU OYUNU Öğrencilere çevre temalı “Çevre Yolu” isimli bir kart oyunu tasarlanmış, onlara oynatılmış kazananlar ödüllendirilmiştir. Ayrıca öğrencilere oyun belediye tarafından dağıtılmıştır. Bu oyunda çevre ile ilgili sorular sorulmuş, oyundaki cezalar çevre cezaları olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerin oyun oynarken eğitilmeleri sağlanmıştır. GÖKHAN TEPE KONSERİ Giriş biletinin 1 adet ambalaj atığı olduğu konser düzenlenmiştir. Gençlerin tercih etti bir sanatçı şehrin en büyük meydanı olan Cumhuriyet Meydanında konser vermiştir. Konser alanına gelen gençler alana yanlarında getirdikleri ambalaj atığı karşılığında alınmışlardır. Böylece ambalaj atığının değeri vurgulanmıştır.

8 AMBALAJ ATIKLARI İLE BASKET OYUNU
Belediye sınırları içinde olan ilköğretim okullarına yönelik bir yarışma olarak düzenlenmiştir. Öğrenciler kendi getirdikleri ambalaj atıklarını belirli mesafeden ambalaj atığı toplama kutusuna belirli bir sürede atarak yarıştırıldılar. Süre sonunda kim ne kadar çok ambalaj atığı attı ise parça başı sayılarak yarışmamın galibi belirlenmiştir. Dereceye girenlere ödülleri (labtop, tablet, fotoğraf makinesi vb) verilmiştir. Bu oyun ile öğrencilere ambalaj atıklarının neler olduğu ve nereye atılması gerektiği eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır. AMBALAJ ATIKLARI İLE İLGİLİ KISA FİLM YARIŞMASI Belediye sınırları içinde olan ilköğretim okullarına yönelik bir kısa film yarışması düzenlenmiştir. Öğrenciler konusu ambalaj atıkları olan senaryolarını kendi yazdıkları kısa filmleri çekmişlerdir. Çekilen bu filimler bir komisyon tarafından değerlendirilip dereceye girenlere ödülleri konserde halkın önünde dağıtılmıştır. Böylece öğrencilerin ambalaj atıkları konusunda neler bildiklerini ve bunları başka kişilere nasıl aktarabildikleri gözlemlenmiştir.

9 Ambalaj atıklarının toplanmasında belediye adına bu işi yüklenecek firmaların konu hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması. İlimizde ve bölgemizde geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmaların azlığı ve mevcut firmaların da hurdacı esnafının bu sektöre dönüşümü şeklinde kurulması neticesinde konu ile ilgili eksik bilgi ve donanıma sahiptirler. Zamanla bu konuda profesyonelleşecek olan bu firmaların hizmetlerinin kalitesi de artış gösterecektir. Başlangıçta teknik eleman istihdamında çekinilirken zamanla belediyelerin talepleri ve zorlamaları doğrultusunda bu istihdamın yapılmasında gereklilik anlaşılmaya başlamıştır.

10 Ambalaj atıklarının toplanmasında kullanılan telefon numaralarının sürekli değişmesi
Belediye ile çalışan geri dönüşüm firmalarının çalıştığı süre içinde kullandıkları telefon numaraları, sözleşmeleri iptal ettiğinde geçersiz kalmakta idi. Vatandaş tarafından ezberlenen bu numaralar değiştiğinde firma ile oluşan iletişim kopuyordu. Bu probleme çözüm bulmak için belediye olarak 444’lü bir numara satın aldık. Geri dönüşüm firması değiştikçe artık telefon değişmediğinden iletişimin kesilmesinin önüne geçilmiş oldu

11 Mevcut katı atık toplama sisteminin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için yeterli olmaması Konteynır ve yer çöpü şeklinde yapılan çöp toplama hizmeti, ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanmasının önünde problem olmaktadır. Tüm atıklar aynı konteynıra atıldığından vatandaşa ambalaj atıkları için bir seçenek verilmiştir. Şehrin uygun olan yerlerinde çöp konteynırlarının yanına “MAVİ NOKTA” dediğimiz ambalaj atıklarının atılacağı toplama ekipmanları konulmuştur.

12 Ambalaj atıkları toplama sisteminin kurulmasında hurdacı esnafının sistem dışında kalması
Sistemin kurulması esnasında lisans sahibi olmayan basit hurdacı esnafı sistemin dışına itilmek zorunluluğu doğmaktadır. Ambalaj atıklarının toplanması ya belediye tarafından ya da belediyenin yetkilendirdiği firmalar tarafından toplanma zorunluluğu vardır. Bu durumda hurdacılıkla geçimi sağlayan esnafın ambalaj atıklarını toplaması suç teşkil etmektedir. Bu esnaf sınıfının da sisteme dâhil edilebilmesi için gerekli yasal çalışmaların yapılması gereklidir. Kendilerine birleşerek firma kurmalarını ve hep birlikte bu işin içinde aktif rol almaları teklif edilebilir. Ambalaj atıkları konusunda yetkisi olmayan bu kesimin denetimlerle kontrol altına alınması gereklidir. Belediyelerin ruhsat vermediği bu kişiler zaten ruhsatsız çalışmaktadır. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri de ambalaj atıkları biriktiren, satan, taşıyan bu kişiler hakkında yasal yaptırımları uygulamalıdırlar. Onların yapacağı yaptırımlar belediyenin ruhsatsızlıktan dolayı yapacaklarında çok daha etkili olacaktır.

13 Sokak toplayıcıları sorunu
Ambalaj Atıklarının Kontrolün Yönetmeliği’nde Sokak toplayıcıları yok sayılmaktadır. Sokak toplayıcıları bu ülkenin gerçeğidir. Sokak toplayıcılarının sistem dışına itilmesi sosyal ve siyasi problemlere sebep olacaktır. Bu insanlar zor şartlar altında elde ettikleri düşük gelirlerinin de kaybetmenin acısı ile adli olaylara da sebep olabilecektir. Ayrıca bu insanlar siyasetten, dolayısıyla belediyeden iş talebinde bulunurken geri dönüşüm sistemi yüzünden eldeki gelirlerini kaybetmekle karşı karşıya bırakılması büyük bir sorun olarak belediye başkanlarının karşına çıkacaktır. Bu insanların envanterinin çıkarılması ve sisteme dâhil edilebilmeleri için gerekli yasal çalışmaların yapılması gereklidir. Biz belediye olarak sisteme entegre olmak isteyen lisanslı firmamıza çalışmak isteyen sokak toplayıcılarının araçlarını yeniliyor, kıyafetlerini değiştiriyoruz. Getirdikleri ambalaj atıklarının da firma tarafından alınmasını sağlıyoruz. İleri de bu kişilere 1 öğün yemek vermek için çalışmalarımız olacak.

14 Ara depolama sorunu Atık ayırma tesisleri genellikle şehir dışında olması sebebi ile ambalaj atıkları toplama sistemin kurulabilmesi ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi için şehrin uygun yerlerine ara toplama merkezleri kurulması gerekli olmaktadır. Ambalaj Atıklarının Kontrolün Yönetmeliği Madde 26 (1)’de “Çevre lisanslı toplama ayırma tesisleri, ambalaj atığı yönetim planına bulunması durumunda sözleşme yapılan belediye sınırları içinde bir adet ambalaj atığı aktarma merkezi kurulabilir.” denilmektedir. Bazı belediyelerin gerek nüfusları gerekse alanları büyük olduğundan bu aktarma merkezlerinin sayısının bir tane olması yeterli olmamaktadır. Ara toplama merkezlerinde toplanan atıklar biriktirilmeden günlük olarak ayırma tesisine aktarılmalıdır. İstenilen toplama sisteminin kurulabilmesi için yeterli miktarda aktarma tesislerinin kurulmasına yönetmelikle izin verilmelidir.

15 Büyük Ambalaj Atığı Üreticileri Sorunu
Ambalaj Atıklarının Kontrolün Yönetmeliği Madde 23 (2)’de “Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alış merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu noktada belediyenin toplama sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür.” denilmektedir. Ambalaj atığı üreticileri olan perakende tedarik zinciri olan büyük alış-veriş merkezleri ambalaj atıklarını belediyelerin kurduğu sisteme bedelsiz olarak vermemektedirler. Sisteme entegre olmak ve bedelsiz olarak ambalajı teslim etmek yasal bir zorunluluk olmasına rağmen uygulamada bu gerçekleşememektedir. Belediyemiz sınırları içinde şubesi olan market zincirlerine yazdığı uyarı yazılar ile bu marketleri ambalaj atığı toplama sistemine entegre etmiştir. Ayrıca Danıştay TBB’nin açtığı dava sonucunda sanayi bölgelerindeki ambalaj atıklarının bedelsiz şartı aranmaksızın satışına imkan tanıyan maddeyi iptal etmiştir. Buradaki ambalajlarında bedelsiz şekilde belediyelere verilmesi yönünde karar almıştır.

16 Ambalaj Atıklarının kaynağından toplanması konusunda görevli ve yetkili kurumların yetkilerinin karışıyor olması Ambalaj Atıklarının Kontrolün Yönetmeliği Madde 7’de İl çevre ve şehircilik müdürlüğünün, Madde 8’de Büyükşehir ve diğer belediyelerinin görev ve yetkilerini açıklamaktadır. Bu kurumların ambalaj atıkları toplama sisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi çalışmaları esnasında koordineli çalışmaları gerekliliği yönetmelikte verilen görevlerden anlaşılmaktadır. Ancak uygulama bu şekilde gerçekleşememektedir. Sistemi kurmakla, denetlemekle ve koordinasyon sağlamakla görevli kurumların arasında iletişimsizlik ve yetki karışması olmaktadır. Bu sorun hakkında yapılacak yasal düzenlemeler ile ilgili kurumların yetki sınırlarının kalın çizgilerle çizilmesi ve mevcut iletişimsizliğin önüne geçilmelidir. Ambalaj Atığı Kontrolü Yönetmeliğinin uygulayıcısı olan belediyelerin ceza kesme yetkisi de olmalıdır. Uygulamada yönetmeliğe aykırı bir durum tarafımızdan tutanaklandıktan sonra Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmekte cezanın onlar tarafından uygulanması beklenmektedir. .

17 Ambalaj Atıklarının kaynağından yetkisiz kişi veya firmalar tarafından toplanması ve nakliyesi sorunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu sistemin çalışmasını denetlemekle sorumlu üst mercidir. Ambalaj atıklarının sahibi belediye ya da yetkilendirdiği firmalardır. Belediye veya firma haricinde bu atıkları toplayanlar suç işlemektedirler. Topladıkları mal çalıntı maldır. Mahalle aralarında ruhsatsız kaçak sistemin içinde olmayan hurdacı esnafının kaçak yollarla topladığı malın nakliyesi gerçekleştirmesi de yasal değildir. Sistem içindeki kayıtlı nakliye araçları dışında mal taşıyan araçların denetlenmesi ve bu işten men edilerek haklarında yasal işlem yapılması gereklidir. Aksi halde sistemin kurulması ve düzgün şekilde yürütülmesi imkânsızdır. Yasadışı şekilde ambalaj atığı toplayan ve nakleden kişi veya işletmelerin büyük bir kısmı bu yaptıklarının yasadışı olduğunu bilmektedir. Yaptıkları işin engellenmesine direnç göstermektedirler. Bu sorunun çözülmesi için belediyenin kolluk kuvveti olan zabıtanın yanında gerekirse polise de yetki verilmesi gereklidir ya da yapılacak işlemlerde polisten de destek alınabilmelidir. Yasadışı olarak toplanan ambalaj atıklarının nakliyesinin engellenmesi belediye sınırlarında kaçak toplama yapılmasının da önüne geçilmiş olacaktır. Belediye olarak biz yetkili firmamızın tüm araçlarını geri dönüşümün rengi olan mavi renk ağırlıkta olacak şekilde giydirildi ve çalışanlar da toplayıcılar resmi kimlikler verildi. Ankara Valiliğinin bu konu ile ilgili genelgesi bulunmaktadır. Bu genelgenin ülkenin tamamı için İçişleri Bakanlığımız tarafından emir olarak tüm valiliklere gönderilebilir.

18 Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği’ne aykırı iş ve işlemlere uygulanacak idari cezaların yüksek ve uygulamasında sorunların olması. 2872 Sayılı Çevre Kanunun Madde 20’de İdari nitelikteki cezalar kısmının r bendinde “Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere TL Türk Lirası, ithal edenlere TL idarî para cezası verilir.” denilmektedir. (2014 güncellenmiş değerler) Sisteme entegrasyon çalışmaları esnasında buna direnen ve yasal görevlerini yerine getirmeyen kişi ve kurumlar için uygulanacak cezaların yüksek oluşu uygulanabilirliğini düşürmektedir. Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinde bulunmayan ambalaj atıklarını yasalar çıkana kadar çöpten ambalajları ayırarak geri kazanan sokak toplayıcıları ve hurdacı esnafı bu yasa kapsamında cezalara muhatap olacaktır. Bu kişilerin sosyo-ekonomik durumları bu kadar yüksek cezaların uygulanmasında büyük engeldir. Yapılacak yasal düzenlemelerle bu cezaların uygulanmadan önce eğitim ve bilgilendirme için tutanak ile cezaya muhatap olacak kişi ve kurumların en az bir kez uyarılmaları ve tekrarı halinde idari para cezalarının uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca cezaların kurum ve kişiler tarafından ödenebilecek makul bir seviyede olacak şekilde güncellenmelidir.

19 Ambalaj Atıkların toplanması ve yasal yaptırımların uygulanması hususunda siyasi çekincelerin mevcudiyeti. Vatandaşımızın yerel yönetimlere bakış açısı ve yasaların uygulanması esnasındaki tutumları ve tepkileri farklı olmaktadır. Yasanın uygulamasında direnç gösterenlerin maruz kalacağı cezalar onların siyasi davranışlarının değişimine sebep olabilmektedir. Beş yıllık bir hizmet süresince seçmenin bu tutumu da düşünülerek, sistemin yerleştirilmesi çalışmaları ilk üç yıl içinde yapılmalı ve denetimler sıkı şekilde uygulanmalıdır. Yasaların seçime doğru uygulanması esnasında meydana gelebilecek siyasi tutum değişliklerinin olması siyasi aktörlerde çekinceler oluşturmaktadır.

20 Atık yönetimi konusunda tüm paydaşların yararlanabileceği herkesin anlayabileceği tek bir yönetmeliğin oluşturulması gereklidir. Bu konuda bir çalışmanın yürütüldüğü bilinmektedir. Yeni atık yönetimi yönetmeliğinin çıkarılması çalışmalarında bu yönetmeliğin uygulayıcılarından da görüş alınmalıdır (Şu an çıkarılacak yönetmelikler taslak olarak yayımlanmakta ve görüş alınmaktadır). Bu şekilde sürekli yönetmelik tadilatının önüne geçilebilir. Avrupa şartlarından farklılık gösteren ülkemiz şartlarında bir yönetmelik oluşturulmuş olur.

21 Belediyelerin çevreye bakışı

22 Bu bölümde önceki bölümde anlatılan sorunlar, çözümler ve çözüm önerilerinin yanında bir yüksek lisans tezindeki verilerden alıntı yapacağım Bu tez henüz yayımlanmadığından sadece adını ve tezin sahibini paylaşabiliyorum AB ÇEVRE MÜKTESABATI KAPSAMINDA KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BELEDİYELERİN ÇEVRE MEVZUATINA UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Yasin Aslan Çevre Mühendisi Bu tezde belediyelerle bir anket çalışması yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

23 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin AB müktesebatına uyum sürecinden ve uygulamada karşılaşılan sorunlardan dolayı sürekli değişmesi belediyelerin bu değişikliklere uyum sağlamada sorunlara sebep olmaktadır.

24 AB müktesebıtına uyum sürecinden veya uygulamada karşılaşılan sorunlardan dolayı sürekli değişen yasa ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması için istihdam edilen Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisi dolayısıyla teknik eleman sayısının az olması belediyeleri kör ve sağır yapmaktadır. Belediye norm kadrolarında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüklerinin konulması ve istihdam konusunda Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisi istihdamına öncelik verilmelidir. Çevre Mühendisi /Çevre Görevlisi bulundurma oranı İl belediyelerinde : %90,5 İlçe belediyelerinde : %22,5

25 Teknik elemanların azlığı yetki devri taleplerini düşürmekte
Teknik elemanların azlığı aynı zamanda çevre yasalarının uygulamasında gereken yetki devrinin de alınmasını engellemektedir. Yetki devriniz var mı? İl belediyelerinde : %28,6 İlçe belediyelerinde :%5,1

26 Çevre konusunda AB müktesebatına uyum sürecinde çıkarılan yasaların bir çoğu Belediyeleri görevlendirmektir fakat bu görevlerin yerine getirilmesinde kaynak problemleri ortaya çıkmaktadır. Bazı AB fonlarından yardım alınabilme şansı vardır ama bu yardımları alacak projelerin belediyelerde üretilmesinin de önünde engeller vardır. Bu yüzden bir çok görev belediye bütçesinden yerine getirilmektedir. Kaynak sorunu yaşayan belediyeler çevre ile ilgili harcamaları ertelemekte, durdurulmakta veya yapmamaktadır.

27 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin uygulanmasında gerekli araç ve ekipmanların alınmaması
Yetki devri alınmaması denetimler için gereken araç ve ekipmanların alımını da engellemektedir. Çevre denetiminde kullanılan araç ve ekipmanların alımı için kaynak olmaması ve pahalı olması Denetim ve kontroller için cihaz ve ekipman var mı? İl belediyelerinde : %38,1 İlçe belediyelerinde :%3,1

28 Çevre ile ilgili yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmamasının izlenmesi ve bunun sonucunda yaptırımların azlığı idareler tarafından bu konuya gereken önemin verilmemesine neden olmaktadır. Ambalaj atığı yönetim planınız var mı? İl belediyelerinde : %61,9 İlçe belediyelerinde :%19,4

29 Belediyelerde her konuda olduğu gibi çevreye olan bakış açısı doğrudan
FİNAL TESPİT FİNAL BAKIŞ AÇISI Belediyelerde her konuda olduğu gibi çevreye olan bakış açısı doğrudan mevcut belediye başkanının bakış açısıdır. Başkanlar çevreye önem veriyorsa o belediyeler de çevreye önem verilir. Maalesef bu önermenin tersi de doğrudur.

30 İlkadım Belediyesi Çevre Kor. ve Kont.Müd.
Beni İlkadım Belediyesi adına davet edip, sabırla dinlediğiniz için şahsım ve İlkadım Belediyesi adına teşekkür ederim Dr. Köksal SARICAOĞLU Çevre Yük Mühendisi İlkadım Belediyesi Çevre Kor. ve Kont.Müd. /240 Sunu için kare kodu okutunuz


"Ambalaj atıklarının yönetiminde karşılaşılan sorunlar örneğinde" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları