Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PCR-SSCP Yöntemiyle, Türk Charcot-Marie-Tooth Hastalarının MPZ, PMP22 ve Cx32 Genlerinin Mutasyon Analizi Ayaz Najafov, İbrahim Barış, Esra Battaloğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PCR-SSCP Yöntemiyle, Türk Charcot-Marie-Tooth Hastalarının MPZ, PMP22 ve Cx32 Genlerinin Mutasyon Analizi Ayaz Najafov, İbrahim Barış, Esra Battaloğlu."— Sunum transkripti:

1 PCR-SSCP Yöntemiyle, Türk Charcot-Marie-Tooth Hastalarının MPZ, PMP22 ve Cx32 Genlerinin Mutasyon Analizi Ayaz Najafov, İbrahim Barış, Esra Battaloğlu Boğazici Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2 CMT Nedir? Charcot-Marie-Tooth (CMT) = Herediter Motor ve Duysal N ö ropati (HSMN) Görülme frekansı ~ 1/2500 Distal kol ve bacak kas zayıflığı ve duysal bozukluklar Genetiksel ve kliniksel olarak heterojen bir hastalıktır 17 farklı gen Otozomal baskın, otozomal ç ekinik ve X- linked

3 Gen-Hastalık GenSebep Olduğu Hastalık Myelin Protein Zero (MPZ) CMT1B, CMT2, DSS Peripheral Myelin Protein 22 (PMP22) CMT1A, DSS, HNPP Connexin 32 (Cx32)CMTX

4 3 genin taranması 51 hastanın subtype tanımlanması MPZ, PMP22 ve Cx32 PCR-SSCP noktasal mutasyonlar

5 PMP22 17p12-11.2 ~40 kb = 2 intron ve 4 ekson 160 aa / 22 kDa protein 4 transmembran bölge Miyelin proteinlerinin 5-10% Schwann hücrelerinin ER’unda anlatılıyor Farklılaşmış Schwann hücrelerinin Go fazında devamlılığı Adhesyonda fonksiyon Noktasal mutasyonlar ve gen kopya dozu

6 MPZ 1q22~23 7 Kb / 6 ekson 219 aa / ~28 kDa protein 1 transmembran bölge İmmunoglobulin ailesinin üyesi Miyelin proteinlerinin 50-60% Periferik sinir miyelinin yapısı ve fonksiyonu Kültür hücrelerinde hemofilik adhesiyonu sağlıyor Diğer Schwann hücresi proteinlerinin doğru yerlere dağıtılması

7 Cx32 Xq13.1 283 aa / ~32 kDa protein 2 kodlamayan (alternatif spicing ile doku- spesifik anlatılıyor) ve 1 kodlayan ekson var 4 transmembran bölge, 1 hücreiçi ve 2 hücredışı bölge ve termini Gap junction proteinleri ailesi Gap junctionlar’ın bozulması halinde, önemli hücreiçi pathway’ların bozuluyor

8 Metotlar Bir eksonun PCR ürünü 2% agarose gel check SSCP boyası: Formamide, EDTA, BPB, XC Hasta genomik DNA’sı PCR ürünü + 8% non-denaturing acrylamide:bisacrylamide (29:1) gels 16 saat oda sıcaklığında 10-15V/cm 0.6X TBE buffer Gümüş nitrat boyaması

9 Sonuçlar

10 Sonuçlar – Dizi Analizi

11 Sonuçlar – Restriksiyon Analizi

12 Sonuçlar P126 no’lu hastada, Cx32 geninin ikinci eksonunda, ikinci hücredışı bölgesini etkileyen hemizigot 556 G  A 186 glutamine  lysine mutasyonu bulundu. P180 no’lu hastanın Cx32 geninde yeni mutasyon çeşidi bulundu: 472 C  A (Pro158Thr).

13 Tartışma 2/51, ~4% henüz belirlenmemiş genetik bölgeler SSCP tekniğinin mutasyon tespit edebilme yüzdesi Gliserol (5%) bazı fragmanlar için olumlu, bazıları için ise olumsuz sonuçlar verdi.

14 Referanslar Baris I., 2002, “Short Tandem Repeat And Mutation Analyses In Turkish Charcot-Marie-Tooth Patients”, MS Thesis, Bogazici University, Department of Molecular Biology and Genetics. Shapiro, H., J. P. Doyle, P. Hensley, D. R. Colman and W. A. Hendrickson, 1996, “ Crystal Structure of the Extracellular Domain from P0, the Major Structural Protein of Peripheral Nerve Myelin”, Neuron, Vol. 17, pp. 435-449. Filbin, M. T., F. S. Walsh, B. D. Trapp, J. A. Pizzey and G. I. Tennekoon, 1990, “Role of Myelin P0 Protein as a Homophilic Adhesion Molecule”, Nature, Vol. 344, pp. 871-872. Giese, K. P., R. Martini, G. Lemke, P. Soriano and M. Schachner, 1992 “Mouse P0 Gene Disruption Leads to Hypomyelination, Abnormal Expression of Recognition Molecules, and Degeneration of Myelin and Axons”, Cell, Vol. 71, pp. 565-576.


"PCR-SSCP Yöntemiyle, Türk Charcot-Marie-Tooth Hastalarının MPZ, PMP22 ve Cx32 Genlerinin Mutasyon Analizi Ayaz Najafov, İbrahim Barış, Esra Battaloğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları