Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 1 Learning Objectives

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 1 Learning Objectives"— Sunum transkripti:

1 Chapter 1 Learning Objectives
7. BÖLÜM Nakit Akışı Analizi Chapter 1 Learning Objectives 1. Give examples of the investment and financing decisions that financial managers make. 2. Distinguish between real and financial assets. 3. Cite some of the advantages and disadvantages of organizing a business as a corporation. 4. Describe the responsibilities of the CFO, treasurer, and controller. 5. Explain why maximizing market value is the logical financial goal of the corporation. 6. Explain why value maximization is not inconsistent with ethical behavior. 7. Explain how corporations mitigate conflicts and encourage cooperative behavior. McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2 Nakit Akışı Analizi Bu bölüm nakit akışlarının doğru belirlenmesi ve hesaplanması kriterlerini öğretiyor. Chapter 9 Outline Identifying Cash Flows Discount Cash Flows, Not Profits Discount Incremental Cash Flows Discount Nominal Cash Flows by the Nominal Cost of Capitol Separate Investment & Financing Decisions Calculating Cash Flows Example: Blooper Industries 9-

3 Nakit Akışı Analizi Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:
Yeni bir proje önerisi ile ilgili oln nakit akışlarını tespit etme Standart finansal tablolardan yararlanarak bir projenin nakit akışlarını hesaplama Şirke vergi tutarının amostısmandan nasıl etkilendiğini ve bunun proje değerinin nasıl etkilediğini anlama Proje etkileşimiyle ilgili problemleri analiz etme 9-

4 Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Nakit Akışı vs Muhasebe Karları
İskonto edilmiş nakit akışları net kar olmak zorunda değildir. Nakit akışı yerine muhasebe kar değerlerini kullanmak hatalı kararlara götürebilir. 9-

5 NBD: Muhasebe Karı NBD 1. Yıl 2. Yıl Nakit girişleri 1500 500
Örnek Projenin maliyeti $2,000 ve ömrü 2 yıldır. Yıllık nakit akışları $1,500 ve $500‘dır. Projenin yıllık amortisman oranı %50, yani $1,000. Beklenen getiri oranı (iskonti oranı) 10% ise, nakit akışları ve muhasebe gelirleri üzerinden hesaplanan NBD’i karşılaştırın. 1. Yıl 2. Yıl Nakit girişleri 1500 500 Amortisman -1000 Muhasebe Karı -500 NBD 9-

6 NBD: Nakit Akışları NBD = Bugün 1. Yıl 2. Yıl Nakit girişleri 1500 500
Örnek Projenin maliyeti $2,000 ve ömrü 2 yıldır. Yıllık nakit akışları $1,500 ve $500‘dır. Projenin yıllık amortisman oranı %50, yani $1,000. Beklenen getiri oranı (iskonti oranı) 10% ise, nakit akışları ve muhasebe gelirleri üzerinden hesaplanan NBD’i karşılaştırın. Bugün 1. Yıl 2. Yıl Nakit girişleri 1500 500 Maliyeti -2000 Serbest Nakit Akışı NBD = 9-

7 NBD: Nakit Akışları 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Satışlar 250
Örnek Bir süpermarket zinciri, tüm mağazalarına bir makşne alma kararı vermektedir. Bir makinenin maliyeti dolardır. Makine başına tahmin edilen yıllık karlar şöyledir: 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Satışlar 250 300 Faaliyet Giderleri 200 Amortisman 50 Muhasebe Karı SORU: 4. ve 5. yıllarda hiç kar sağlamamasına rağmen süpermarketler makineyi kullanmaya neden devam etmelidirler? 9-

8 NBD: Nakit Akışları CEVAP: Projenin gerçek katkısı kar değil, nakit akışı üzerinden hesaplanmalıdır. 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Satışlar -250 250 300 Faaliyet Giderleri 200 Nakit Akışları 50 100 9-

9 EK Nakit Akışları - = Ek nakit akışlarını iskonto edin
Tüm ikincil etkileri dikkate alın Batık maliyeti unutun Fırsat maliyetlerini dikkate alın Net Çalışma Sermayesini hatırlayın Dağıtılmış genel üretim maliyetlerine dikkat edin Projenin iptali durumundakı nakit akışlarını dikkate alın Incremental Cash Flow – The extra cash flows produced by a project. Ek Nakit Akışı Projeyle Nakit Akışı Projesiz Nakit Akışı = - 9-

10 EK Nakit Akışları Örnek: Honda her sene fazladan satdığı Accord başına 200,000 yen kazanmaktadır. Accord’un yerine koymak üzere yeni bir model çıkarma önerisi üzerinde düşündüğünü varsayın. Honda yeni model satışlarından araba başına 210,000 yen kazanacağını tahmin etmektedir. Incremental Cash Flow – The extra cash flows produced by a project. Ek Nakit Akışı Projeyle Nakit Akışı Projesiz Nakit Akışı = - 9-

11 Tüm ikincil etkileri dikkate alın
İkincil etkiler bir projenin mevcut yatırımlar üzerinden sağladığı ek katkıdır. Bu katkı pozitiv veya negativ olabilir. Pozitiv: Antepia ve Zirve Üniversitesi, Jet motor satışları ve yedek parçalar Negativ: Lüks Toyota Avenis ve Lexus ES Indirect Effect Rule: You must include all indirect effects 9-

12 Batık Maliyetler – Geri çevrilemeyen nakit çıkışlarıdır. Projeyi kabul etseniz de, etmeseniz de batık maliyetler aynı kalacaktır, geri getirilmeyecktir. Yanlış: Zaten şimdiye kadar 1 milyon dolar yatırılmış, bu aşamada projenin durdurulması mantıksızdır. Doğru: Projeye devam etmek için ne kadar yatırılması gerektiği ve tamamlanan ürünün ek yatırımı karşılayıp karşılamaması sorgulanmalıdır. Sunk Cost – A cost already paid that cannot be recovered Sunk Cost Rule: Always ignore sunk costs. 9-

13 Fırsat Maliyetleri Fırsat Maliyetleri – Kaynaklar hiç bir zaman bedava değildir. Her yatırımın bir fırsat maliyetı vardır. Projeleri “projeyle/projesiz” yerine “proje öncesi/proje sonrası” ile değerlemeye karşı sızı uyarır. Zaten şirketin sahıp olduğu boş arsayı yeni bir projede kullanan yönetici, değerlendirmeyı “proje öncesi/proje sonrası” yöntemi ile yaparsa, arsaya bir değer biçmeye bilir, cünki he önce hem onra arsa şirketindir. Opportunity Cost – Benefit or cash flow foregone as a result of an action. OPPORTUNITY COST RULE: Be sure to recognize the opportunity cost (that which is foregone) 9-

14 Net Çalişma Sermayesi Net Çalışma Sermayesi - Şirketin dönen varlıklarıyla kısa süreli borçları arasındaki farktır. Dönen varlıklar: Ödenmeyen faturalar, hammadde ve mamul stokları. Çoğu proje, çalışma sermayesine ek bir yatırım gerektirir: 1. Üretime başlamadan önce hammadde stoklarına yatırım yapmak gerekir. 2. Ürünü teslim ettiğinizde, müşteriler ödemeyi geciktire bilir. Net Working Capital – Current assets minus current liabilities Working Capital Rule: Investments in working capital, just like investments in plant and equipment, result in cash outflows. 9-

15 Net Çalişma Sermayesi Çalişma Sermayesi ile ilgili en yaygın hatalar:
1. Çalışma sermayesinin tamamen unutulması. 2. Projenin yaşam süresi boyunca çalışma sermayesinin değişebileceğinin unutulması. 3. Projenin sonunda çalışma sermayesinin geri alınacağını unutulması. Net Working Capital – Current assets minus current liabilities Working Capital Rule: Investments in working capital, just like investments in plant and equipment, result in cash outflows. 9-

16 Diğer Hususlar 1. Dağıtılmış genel üretim maliyetleri: Kira, ısıtma ve elektrik gibi giderlerin projeler arasında nasıl dağıtıldığına dikkat edin 2. Projenin iptali durumundakı nakit akışları: Projeni iptali durumunda mevcut varlıkların satışından nakit girişi elde edilebilinir. 3. Yatırım ve finansman kararlarının ayırt edilmesi: Bir projenin nakit akışları hesaplandığında, onun nasıl finanse edildiğine bakmayız. 9-

17 Son bir bakış: Ek Nakit Akışları
Şu soruyu sorun: Bu proje olmasaydı, aynı nakit akışları oluşur muydu? Eğer cevabınız evetse, analizlerinize dahil etmeyin. Eğer hayırsa, dahil edin. 9-

18 Nakit Akışlarının Hesaplanması
Nakit akışları üç parçadan oluşur: Toplam NA = + sermaye yatırımlarından doğan NA + çalışma sermayesindeki değişmenin NA + faaliyet giderlerinen doğan NA Faaliyet Giderlerinden Doğan NA = Faaliyet Karları - Maliyet - Vergiler 9-

19 Nakit Akışlarının Hesaplanması
Yıl 0 Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Duran Varlıklar Fabrikanın satınalınması (4 yıl sonra satışı) -$100,000 $ $ 50,000 Duran Varlıklartan Toplam NA İşletme Sermayesi Stoklar -$ 20,000 -$ 10,000 $ 10,000 $ 20,000 Alacaklar -$ 35,000 -$ 25,000 $ 30,000 İşletme Sermayesinden Toplam NA -$ 55,000 $ 40,000 Faaliyetler Gelirler $120,000 $125,000 $150,000 Harcamalar $ 60,000 $ 61,250 $ 70,000 Amortisman $ 12,500 VÖK $ 47,500 $ 51,250 $ 67,500 VSK (vergi oranı = 35%) $ 30,875 $ 33,313 $ 43,875 Faaliyetlerden Toplam NA $ 43,375 $ 45,813 $ 56,375 Toplam NA -$11,625 $10,813 $ 96,375 $156,375 9-

20 Faaliyetlerden Kaynanlanan Nakit Akışı Hesaplama Yöntemleri
Yöntem 1: Giren para eksi çıkan para Faaliyetlerden doğan NA = Faaliyet Karları - Maliyet - Vergiler Yöntem 2: Muhasebe karları Faaliyetlerden doğan NA = VSK + Amortisman Yöntem 3: Vergi Tasarrufu Faaliyetlerden doğan NA = (Gelir - Harcamalar) x (1-Vergi Oranı) +(Vergi Oranı x Amostisman) Depreciation Tax Shield – Reduction in taxes attributable to depreciation. 9-

21 Proje Etkileşimleri Yatırım Zamanlaması: Yatırımın ertelenmesı NBD’sini artırabilir. En optimal yatırım zamanı nedir? Az maliyetlerı ve kısa ömürlü yatırım mı, yoksa yüksek maliyetli ve uzun ömürlü proje mi? Depreciation Tax Shield – Reduction in taxes attributable to depreciation. 9-

22 Yatırım Zamanlaması Örnek: XYZ Teknolojı, yeni bir bilgisayar sistemi kurarak daha etkin çalışma ile yıllık masraflarndan 70,000 tasarruf edeceğini biliyor. Bilgisayar fiyatları şu anda 50,000 dolar, ama bu fiyatın her yıl düşeceğini görebiliyor. Sermayenin fırsat mailyetinin %10 olduğunu düşünürsek, XYZ Teknolojı fırmasına bilgisayar alımını hangi yılda yapmasını tavsiye edersiniz? Yıl Maliyet Tasarruf NA NBD (%10) 9-


"Chapter 1 Learning Objectives" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları