Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 7. BÖLÜM Nakit Akışı Analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 7. BÖLÜM Nakit Akışı Analizi."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 7. BÖLÜM Nakit Akışı Analizi

2 9- Bu bölüm nakit akışlarının doğru belirlenmesi ve hesaplanması kriterlerini öğretiyor.

3 9- Bu bölüm aşağıdakileri öğretir:  Yeni bir proje önerisi ile ilgili oln nakit akışlarını tespit etme  Standart finansal tablolardan yararlanarak bir projenin nakit akışlarını hesaplama  Şirke vergi tutarının amostısmandan nasıl etkilendiğini ve bunun proje değerinin nasıl etkilediğini anlama  Proje etkileşimiyle ilgili problemleri analiz etme Nakit Akışı Analizi

4 9- Nakit Akışlarının Belirlenmesi: Nakit Akışı vs Muhasebe Karları İskonto edilmiş nakit akışları net kar olmak zorunda değildir. Nakit akışı yerine muhasebe kar değerlerini kullanmak hatalı kararlara götürebilir.

5 9- NBD: Muhasebe Karı Örnek Projenin maliyeti $2,000 ve ömrü 2 yıldır. Yıllık nakit akışları $1,500 ve $500‘dır. Projenin yıllık amortisman oranı %50, yani $1,000. Beklenen getiri oranı (iskonti oranı) 10% ise, nakit akışları ve muhasebe gelirleri üzerinden hesaplanan NBD’i karşılaştırın. 1. Yıl2. Yıl Nakit girişleri 1500500 Amortisman -1000 Muhasebe Karı 500-500 NBD

6 9- Örnek Projenin maliyeti $2,000 ve ömrü 2 yıldır. Yıllık nakit akışları $1,500 ve $500‘dır. Projenin yıllık amortisman oranı %50, yani $1,000. Beklenen getiri oranı (iskonti oranı) 10% ise, nakit akışları ve muhasebe gelirleri üzerinden hesaplanan NBD’i karşılaştırın. Bugün1. Yıl2. Yıl Nakit girişleri 1500500 Maliyeti -2000 Serbest Nakit Akışı -20001500500 NBD = NBD: Nakit Akışları

7 9- Örnek Bir süpermarket zinciri, tüm mağazalarına bir makşne alma kararı vermektedir. Bir makinenin maliyeti 250000 dolardır. Makine başına tahmin edilen yıllık karlar şöyledir: 1. Yıl2. Yıl3. Yıl4. Yıl5. Yıl Satışlar250300 Faaliyet Giderleri200 Amortisman50 Muhasebe Karı050 00 NBD: Nakit Akışları SORU: 4. ve 5. yıllarda hiç kar sağlamamasına rağmen süpermarketler makineyi kullanmaya neden devam etmelidirler?

8 9- 1. Yıl2. Yıl3. Yıl4. Yıl5. Yıl Satışlar-250250300 250 Faaliyet Giderleri 200 Nakit Akışları-25050 10050 NBD: Nakit Akışları CEVAP: Projenin gerçek katkısı kar değil, nakit akışı üzerinden hesaplanmalıdır.

9 9- EK Nakit Akışları  Ek nakit akışlarını iskonto edin  Tüm ikincil etkileri dikkate alın  Batık maliyeti unutun  Fırsat maliyetlerini dikkate alın  Net Çalışma Sermayesini hatırlayın  Dağıtılmış genel üretim maliyetlerine dikkat edin  Projenin iptali durumundakı nakit akışlarını dikkate alın Ek Nakit Akışı Projeyle Nakit Akışı Projesiz Nakit Akışı = -

10 9- EK Nakit Akışları Ek Nakit Akışı Projeyle Nakit Akışı Projesiz Nakit Akışı = - Örnek: Honda her sene fazladan satdığı Accord başına 200,000 yen kazanmaktadır. Accord’un yerine koymak üzere yeni bir model çıkarma önerisi üzerinde düşündüğünü varsayın. Honda yeni model satışlarından araba başına 210,000 yen kazanacağını tahmin etmektedir.

11 9- Tüm ikincil etkileri dikkate alın İkincil etkiler bir projenin mevcut yatırımlar üzerinden sağladığı ek katkıdır. Bu katkı pozitiv veya negativ olabilir. Pozitiv: Antepia ve Zirve Üniversitesi, Jet motor satışları ve yedek parçalar Negativ: Lüks Toyota Avenis ve Lexus ES

12 9- Batık Maliyetler – Geri çevrilemeyen nakit çıkışlarıdır. Projeyi kabul etseniz de, etmeseniz de batık maliyetler aynı kalacaktır, geri getirilmeyecktir. Yanlış: Zaten şimdiye kadar 1 milyon dolar yatırılmış, bu aşamada projenin durdurulması mantıksızdır. Doğru: Projeye devam etmek için ne kadar yatırılması gerektiği ve tamamlanan ürünün ek yatırımı karşılayıp karşılamaması sorgulanmalıdır.

13 9- Fırsat Maliyetleri Fırsat Maliyetleri – Kaynaklar hiç bir zaman bedava değildir. Her yatırımın bir fırsat maliyetı vardır. Projeleri “projeyle/projesiz” yerine “proje öncesi/proje sonrası” ile değerlemeye karşı sızı uyarır. Zaten şirketin sahıp olduğu boş arsayı yeni bir projede kullanan yönetici, değerlendirmeyı “proje öncesi/proje sonrası” yöntemi ile yaparsa, arsaya bir değer biçmeye bilir, cünki he önce hem onra arsa şirketindir.

14 9- Net Çalişma Sermayesi Net Çalışma Sermayesi - Şirketin dönen varlıklarıyla kısa süreli borçları arasındaki farktır. Dönen varlıklar: Ödenmeyen faturalar, hammadde ve mamul stokları. Çoğu proje, çalışma sermayesine ek bir yatırım gerektirir: 1. Üretime başlamadan önce hammadde stoklarına yatırım yapmak gerekir. 2. Ürünü teslim ettiğinizde, müşteriler ödemeyi geciktire bilir.

15 9- Net Çalişma Sermayesi Çalişma Sermayesi ile ilgili en yaygın hatalar: 1. Çalışma sermayesinin tamamen unutulması. 2. Projenin yaşam süresi boyunca çalışma sermayesinin değişebileceğinin unutulması. 3. Projenin sonunda çalışma sermayesinin geri alınacağını unutulması.

16 9- Diğer Hususlar 1. Dağıtılmış genel üretim maliyetleri: Kira, ısıtma ve elektrik gibi giderlerin projeler arasında nasıl dağıtıldığına dikkat edin 2. Projenin iptali durumundakı nakit akışları: Projeni iptali durumunda mevcut varlıkların satışından nakit girişi elde edilebilinir. 3. Yatırım ve finansman kararlarının ayırt edilmesi: Bir projenin nakit akışları hesaplandığında, onun nasıl finanse edildiğine bakmayız.

17 9- Son bir bakış: Ek Nakit Akışları Şu soruyu sorun: Bu proje olmasaydı, aynı nakit akışları oluşur muydu? Eğer cevabınız evetse, analizlerinize dahil etmeyin. Eğer hayırsa, dahil edin.

18 9- Nakit Akışlarının Hesaplanması Nakit akışları üç parçadan oluşur: Toplam NA = + sermaye yatırımlarından doğan NA + çalışma sermayesindeki değişmenin NA + faaliyet giderlerinen doğan NA Faaliyet Giderlerinden Doğan NA = Faaliyet Karları - Maliyet - Vergiler

19 9- Yıl 0Yıl 1Yıl 2Yıl 3Yıl 4 Duran Varlıklar Fabrikanın satınalınması (4 yıl sonra satışı)-$100,000$ 0 $ 50,000 Duran Varlıklartan Toplam NA -$100,000$ 0 $ 50,000 İşletme Sermayesi Stoklar$ 0-$ 20,000-$ 10,000$ 10,000$ 20,000 Alacaklar$ 0-$ 35,000-$ 25,000$ 30,000 İşletme Sermayesinden Toplam NA $ 0-$ 55,000-$ 35,000$ 40,000$ 50,000 Faaliyetler Gelirler$ 0$120,000$125,000$150,000 Harcamalar$ 0$ 60,000$ 61,250$ 70,000 Amortisman$ 0$ 12,500 VÖK$ 0$ 47,500$ 51,250$ 67,500 VSK (vergi oranı = 35%)$ 0$ 30,875$ 33,313$ 43,875 Faaliyetlerden Toplam NA $ 0$ 43,375$ 45,813$ 56,375 Toplam NA-$100,000-$11,625$10,813$ 96,375$156,375 Nakit Akışlarının Hesaplanması

20 9- Faaliyetlerden Kaynanlanan Nakit Akışı Hesaplama Yöntemleri Yöntem 1: Giren para eksi çıkan para Faaliyetlerden doğan NA = Faaliyet Karları - Maliyet - Vergiler Yöntem 2: Muhasebe karları Faaliyetlerden doğan NA = VSK + Amortisman Yöntem 3: Vergi Tasarrufu Faaliyetlerden doğan NA = (Gelir - Harcamalar) x (1-Vergi Oranı) +(Vergi Oranı x Amostisman)

21 9- Proje Etkileşimleri Yatırım Zamanlaması: Yatırımın ertelenmesı NBD’sini artırabilir. En optimal yatırım zamanı nedir? Az maliyetlerı ve kısa ömürlü yatırım mı, yoksa yüksek maliyetli ve uzun ömürlü proje mi?

22 9- Yatırım Zamanlaması Örnek: XYZ Teknolojı, yeni bir bilgisayar sistemi kurarak daha etkin çalışma ile yıllık masraflarndan 70,000 tasarruf edeceğini biliyor. Bilgisayar fiyatları şu anda 50,000 dolar, ama bu fiyatın her yıl düşeceğini görebiliyor. Sermayenin fırsat mailyetinin %10 olduğunu düşünürsek, XYZ Teknolojı fırmasına bilgisayar alımını hangi yılda yapmasını tavsiye edersiniz? Yıl Maliyet Tasarruf NANBD (%10) 050 70 20 20.0 145 70 25 22.7 240 70 30 24.8 336 70 34 25.5 433 70 37 25.3 531 70 39 24.2


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 7. BÖLÜM Nakit Akışı Analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları