Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aralık 2009, ANKARA Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aralık 2009, ANKARA Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Aralık 2009, ANKARA Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi

2 SUNUM PLANI  Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu ?  Bütçe Hazırlık Sürecinde ve Sınıflandırmasında Yapılan Değişiklikler,  Bütçe Uygulama Süreci (Ödenek Dağılımı, AFP, Ödenek Gönderme vs.)

3 PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? Birim Bazlı Bütçelemenin Neden Olduğu Sorunlar  İdarelerin bütçe üzerindeki inisiyatiflerini azaltmaktadır.  Ödeneklerin verimli ve etkin kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir.  Bürokratik işlemleri artırmaktadır.

4 PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? Kurum esaslı bütçelemeye geçiş neler sağlayacaktır?  Üniversitelerin bütçe yapıları sadeleşecektir,  Tertip sayıları azalacaktır,  Birimler arası bütçe işlemleri kurum yetkisinde olacaktır,  Bürokratik işlemler azalacaktır,

5 PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?  Önceliklendirme inisiyatifleri artacaktır,  Bütçe ödeneklerinin daha etkin ve verimli kullanımına imkan sağlanacaktır,  Performans programı-bütçe ilişkisinin daha net kurulmasını sağlayacaktır.

6 Bütçe Hazırlık Sürecinde ve Sınıflandırmasında Yapılan Değişiklikler

7 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER  Kurumsal tertip düzeyinde bütçe fişleri,  Bütçe görüşmeleri öncesi kurumların ihtiyaçlarının belirlenmesi,  Bütçe görüşmeleri,

8 BÜTÇE SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİKLİKLERİ  Fonksiyonel, Finansman Tipi ve Ekonomik Sınıflandırma açısından mevcut yapı devam etmektedir.  Kurumsal sınıflandırmada gösterilen fakülte, yüksekokul gibi akademik birimlerle idari birimlere Bütçe Kanununda yer verilmemektedir.  00.01 Üst Yönetim, Akademik ve İdari birimler,

9 BÜTÇE SINIFLANDIRMASI DEĞİŞİKLİKLERİ

10

11 Detaylı Bütçe Yapısı-II (Birim Bazlı Bütçeleme) Merkezi Yönetim Bütçesi Tertip Sayıları 2009 2010 Fark Merkezi Yönetim Bütçesi 107.603 63.129 44.474 Yükseköğretim Kurumları 70.650 28.297 42.353 Yükseköğretim Kurumları Payı %65 %44 %95

12 Detaylı Bütçe Yapısı-II (Birim Bazlı Bütçeleme) Ödeneği 10.000 TL’den küçük olan tertip sayıları 2009 2010 Yükseköğretim Kurumları 39.071 11.202

13 HARCAMALARIN İZLENMESİ BİRİM KODLARI  Harcamaların birim bazında izlenmesine devam edilecektir.  Kurumsal sınıflandırma anahtarına paralel yeni bir Birim Kodu Anahtarı oluşturulmuştur.

14 HARCAMALARIN İZLENMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİRİM KODLARI ANAHTARI 600 - 799 SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

15 Bütçe Uygulama Süreci

16 UYGULAMA SÜRECİ Ödeneklerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesi Ödeneklerin Birimlere Ödenek Dağılım Modülü yardımıyla dağıtılması Ödenek dağılımının görüşülmek üzere sunulması AFP Birim Detay’ın hazırlanması Ödeneklerin dağılım çerçevesinde ödenek gönderme belgesi ile birimlere gönderilmesi Harcamaların yapılması

17 ÖDENEK DAĞILIMI  Üniversiteler Bütçe Uygulama ve Bütçe İşlemleri Modülü  Birimlere Ödenek Dağılım Alt modülü

18 ÖDENEK DAĞILIMI  Ödenek dağılımı, 4/1/2010 tarihine kadar harcama birimleri bazında üst yönetici tarafından onaylanacaktır.  Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde hazırlanacak, ikinci düzeyde onaylanacaktır.  Yapılan ödenek dağılımının üst yönetici tarafından sunulması,

19 ÖDENEK DAĞITIM KURALLARI  Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen genel esaslara uyulmaya devam edilecektir.  Uygulamalar ABS ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.  Öz gelirlere ilişkin ödeneklerin dağılımı ve kullanımında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan esaslar dikkate alınacaktır.

20 ÖDENEK DAĞITIM KURALLARI  Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite senatosunun giderleri ile araştırma projelerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki “Özel Kalem”de;  Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ile genel idare kurulu giderlerine ilişkin ödenekler ise genel sekreterlik altındaki “Özel Kalem”de,  Yurt dışına eğitime gönderilen araştırma görevlilerinin yurt içi maaşları ilgili harcama biriminde; yurt dışı maaşları, yollukları ve diğer giderleri ise rektörlük altındaki “Özel Kalem”de,

21 ÖDENEK DAĞITIM KURALLARI  Toplu projelerden; - Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımlar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı altında, -Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile büyük onarımlar, İMİD Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı birimler altında, -Diğer projeler ise ilgili harcama birimi altında izlenecektir.  Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin fonksiyonlar ile diğer giderler fonksiyonunda yer alan ödenekler, SKS Daire Başkanlığı altında izlenecektir.

22 ÖDENEK DAĞITIM KURALLARI  Ödeneğin gönderileceği harcama birimi tarafından gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilecek ihaleli işler öncelikle göz önünde bulundurulacaktır.  Ödeneklerin etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlayacak yükseköğretim kurumları tarafından oluşturulabilecek objektif kriterler dikkate alınacaktır.

23 ÖDENEK DAĞILIMI  Yazılı bildirim  Üst yönetici onayı ile değişiklik  Değişikliklerin bildirilmesi  Harcama ve taahhüt durumlarının dikkate alınması

24 AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI  Ayrıntılı Finansman Programı, kurumsal tertip düzeyinde Bakanlıkça hazırlanacaktır.  AFP Birim Detay, Bakanlıkça vize edilen AFP’nin ödenek dağılımları esas alınarak harcama birimlerine dağıtılması sonucunda kurum tarafından hazırlanacaktır.

25 AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

26 ÖDENEK GÖNDERME  Birim detayında kullanılabilir bütçe ödenekleri, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ilgili harcama birimlerine gönderilecektir.  Herhangi bir harcama birimine başlangıçta planlanan ödeneklerden daha fazla ödenek gönderilmesi ancak ödenek dağılımının değiştirilmesi suretiyle mümkün olabilecektir.  Üst yöneticiden alınabilecek genel bir onay çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından ödenek gönderme belgesi düzenlenebilecektir.

27 HARCAMA BİRİMLERİ VE HARCAMA YETKİLİLİĞİ  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alacak hüküm gereği, Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimidir.  Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

28 ÖDENEKLERİN KULLANILMASI  Harcama birimleri, serbest bırakılan ödenekler ve gelir gerçekleşmelerini de dikkate alarak Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekleri kullanma yetkisine sahip olacaklardır.  Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde veya Ödenek Gönderme Belgelerindeki ödenek miktarını aşan ödeme emri düzenleyemeyecek ve bu tutarları aşan bir harcama yapamayacaklardır.

29 AKTARMA İŞLEMİ Birimler Arası Ödenek Değişikliği Kurumsal Tertibi Değiştiren İşlemler > %20 < %20 BAKANLIK YETKİSİNDE KURUM YETKİSİNDE Birimler Arası Ödenek Değişikliği TAMAMI KURUM YETKİSİNDE

30 AKTARMA İŞLEMİ KURUMSAL TERTİBİ DEĞİŞTİREN AKTARMA İŞLEMİ BİRİMLER ARASI ÖDENEK DEĞİŞİKLİĞİ iŞLEMİ

31 REVİZE İŞLEMİ Bakanlık tarafından yapılan AFP Revize Bakanlıkça yapılan AFP Revizenin AFP Birim Detay’a yansıtılması

32 REVİZE İŞLEMİ Bakanlıkça vize edilen AFP’yi değiştirmeyen revize işlemi kurum yetkisi dahilinde gerçekleştirilecektir.

33 EKLEME İŞLEMİ  Gelir fazlası ödenek kaydı ve likit karşılığı ödenek kaydı işlemleri kurum yetkisi dahilinde sonuçlandırılacaktır.

34 UYGULAMA SÜRECİ  Kurumsal tertip düzeyinde yer alan ödenekler, 5018 sayılı Kanunda ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan aktarma yasaklarına tabi olduğundan söz konusu tertiplere ilişkin aktarma işlemleri, ilgili tertiplerin yıl sonu harcama tahminlerinin dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.  Harcama birimlerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları öncelikle AFP (Birim Detay) nin değiştirilmesi ve/veya birimler arası ödenek değişikliği yapılmak suretiyle karşılanacaktır.  Kurumsal düzeyde tertiplenen ödenekleri değiştirmemek kaydıyla ödenek dağılımlarında yapılacak her türlü değişiklik üst yöneticinin onayıyla yükseköğretim kurumları tarafından sonuçlandırılacaktır.

35 İlginiz için teşekkürler


"Aralık 2009, ANKARA Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin Yeniden Yapılandırılması Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları