Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dağınık Veri Tabanları. Ne öğrenilecek Dağınık Veri Tabanlarının gerekliliği Dağınık veri tabanları, dağınık işlemler ve paralel veri tabanları Dağınık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dağınık Veri Tabanları. Ne öğrenilecek Dağınık Veri Tabanlarının gerekliliği Dağınık veri tabanları, dağınık işlemler ve paralel veri tabanları Dağınık."— Sunum transkripti:

1 Dağınık Veri Tabanları

2 Ne öğrenilecek Dağınık Veri Tabanlarının gerekliliği Dağınık veri tabanları, dağınık işlemler ve paralel veri tabanları Dağınık veri tabanı Yönetim Sistemlerinin yeterli ve yetersiz yönleri Dağınık Veri Tabanlarının işlevleri Dağınık Veri Tabanları Yönetim Sistemlerinin mimarisi Dağınık Veri Tabanlarının tasarımı

3 Kavramlar Dağınık Veri Tabanı (DVT)–bilgisayar ağı üzerinde fiziksel olarak dağıtılmış, mantıksal olarak bütünleşik ilişkili veriler kümesi Dağınık veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)- dağınık veri tabanını yöneten yazılım sistemi; dağınıklığın kullanıcı için şeffaflığını sağlar Parça (fragment)-tek mantıksal veri tabanının bir kısmı Yerel uygulamalar- diğer düğümlerden veri alımını gerektirmez Genel uygulamalar- diğer düğümlerden veri alımını gerektirir

4 DVTYS nitelikleri Veritabanı mantık olarak bütündür Veri Tabloları parçalara ayrılır Parçalar bilgisayar ağının düğümleri üzere dağıtılır Parçaların tekrarlanması mümkündür Her bir düğümdeki veri, yerel VTYS denetimi altındadır Her düğümdeki VTYS özerk olarak yerel uygulamaları işleyebilir Her yerel VTYS en azından bir genel uygulamaya katılmalıdır

5 Merkezlemiş VTYS Bilgisayar ağı düğüm1 Düğüm 4 düğüm 3 düğüm 2 VTYS Dağınık İşlem- Merkezleşmiş veri tabanına ağ üzerinden erişim

6 Dağınık Veri Tabanı Yönetim Sistemi Bilgisayar ağı düğüm 1 düğüm 4 düğüm 3 düğüm 2 Yerel VTYS yerel VTYS

7 Paralel VTYS VTYS, çoğu zaman, başarımı yükseltmek amacıyla işlemleri paralel yürüte bilen işlemciler ve disklerden oluşan ortamda çalışır Paralel VTYS mimarileri: Ortak bellek simetrik çoklu işlemci (SMP),RİSC Ortak disk kümeler (klasters) Hiçbir şey ortak değil çoklu paralel işlemci (massive PP-MPP)

8 Paralel VT mimarileri (ortak bellek) AİB İletişim ağı bellek

9 Paralel VT mimarileri (ortak disk) AİB İletişim ağı bellek

10 Paralel VT mimarileri (ortak kullanım yoktur) AİB İletişim ağı bellek

11 DVTYS’lerin artı yönleri Şirket yapısına uygunluk Paylaşılabilirlik ve yerel özerklik Daha yüksek erişebilirlik Daha yüksek güvenilirlik Modülerliğin yükselmesi

12 DVTYS’lerin eksi yönleri Yapısal Karmaşıklık Yüksek maliyet Düşük Başarım- farklı düğümlerde yerleşen parçalardaki verileri gerektiren uygulamaların yavaşlaması Düşük güvenlik Bütünlük denetiminde zorluklar Zayıf standartlaşma Deneyim yetersizliği Veri tabanı tasarımının daha karmaşık olması

13 Tek türlü ve çok türlü DVTYS’ler Tek türlü sistem- tüm düğümlerde aynı VTYS ürünü kullanılıyor Çok türlü sistem- düğümlerde farklı VTYS ürünleri ve farklı veri modellerine dayalı Veri Tabanı sistemleri kullanılabilir – farklı donanım – farklı VTYS ürünleri – farklı donanım ve farklı VTYS ürünleri Açık Veri Tabanı Erişimi (Open Data Base Access) – SQL Uygulama Programları Arayüzü (API) – Ortak Veri Tabanı protokolü – Ortak bilgisayar ağı protokolü

14 Bilgisayar Ağları Bilgisayar ağı- Birbirileriyle bilgi alış-verişinde buluna bilen, özerk çalışan ve birbirileriyle bağlanmış bilgisayarlar toplusu – yerel alan ağları (LAN) – genel alan aşları (WAN) – protokoller Açık Sistemlerin bağlantısı Modeli -OSİ

15 DVTYS işlevleri Geniş iletişim hizmetleri – uzak düğümlere erişim, ağ üzerinden sorgu ve veri iletimi Geniş sistem katalogu – verilerin dağınıklık ayrıntılarının tutulması Dağınık sorguların işlenilmesi – uzak verilere erişim ve sorgu optimalleştirme Paralel işlemlerin geniş denetimi – tekrarlanan verilerin tutarlığının korunması Geniş kurtarma hizmetleri – düğümlerdeki ve iletişim hatlarındaki hataların hesabının yapılması

16 DVTYS’in Başvuru mimarisi M erkezleşmiş sistemler için ANSI_SPARS mimarisi DVTYS için uygun mimarinin doğrudan kullanımının zorluğu DVTYS’in başvuru mimarisi (reference architecture): – genel dış şemalar kümesi – genel kavramsal şema – parçalama şeması ve yerleştirme şeması – her yerel VTYS için, ANSI-SPARC üç seviyeli mimarisine uygun şemalar kümesi

17 DVTYS’İN şematik mimarisi (devamı) Genel dış şema Genel kavr. şema Yerleşt. Şeması Parç. şeması Yerel Dönüşt şeması Yerel Dönüşt şeması Yerel Dönüşt şeması Yerel Kavr. şema Yerel Kavr. şema Yerel Kavr. şema Yerel iç. şema Yerel İç şema Yerel İç şema VT S1 Sn S2 S1 S2 Sn

18 VTYS’im mimari bileşenleri Yerel VTYS (YVTYS) – standart VTYS- VT bulunan düğümlerdeki yerel verilerin yönetimi Veri İletişim bileşen (Vİ) – tüm düğümlerin biri-birleriyle iletişimini sağlayan yazılım Genel Sistem Katalogu (GSK) – merkezleşmiş sistemdeki ile aynı işlevler; sistemin dağınıklık nitelikleri Dağınık VTYS bileşeni (DVTYS) – tüm sistemin yönetimi

19 DVTYS bileşenleri DVTYS VİYVTYS Vİ DVTYS Bilgisayar ağı GSK VT GSK Düğüm 1 Düğüm 2 GSK-genel sistem katalogu YVTYS-yerel veri tabanı yönetim sistemi

20 Dağınık ilişkisel VT tasarımı M erkezleşmiş ilişkisel VT tasarımı adımları –Parçalama –Yerleştirme –Tekrarlama Tasarım nicel ve nitel bilgilere dayanmalıdır: – her uygulamanın yürütülme sıklığı – uygulamanın yürütüldüğü düğümün özellikleri – iş ve uygulamalar için başarım kıstasları Parçaların tanımlanması ve yerleştirilmesi stratejisi – erişimlerin yerelleştirilmesi – güvenilirlik ve bilgi edinebilirliğin yükseltilmesi – erişebilme başarımı – bellek olanaklarının dengeli kullanımı – iletişim değerinin en az olması

21 Veri Yerleşimi 1.Merkezleşmiş 3. Tamamen tekrarlanan 2.Parçalanmış 4. Seçime göre tekrarlanan Erişimin yerelliği Güvenilirlik ve bilgi edinebilirlik başarımBellek maliyeti İletişim maliyeti 1 En düşükEn azYetersizEn düşükEn yüksek 2 YüksekBirimler için az, sistem için en çok yeterliEn yüksekdüşük 3 En yüksek Okuma için en iyi En yüksek Güncelleme için yüksek Okuma için düşük 4 YüksekBirim için düşük, sistem için yüksek yeterliortadüşük

22 PARÇALAMA Parçalamayı gerektiren sebepler: Kullanım- genelde uygulamalar için, bütün ilişki değil, görünümler gerek oluyor; Verimlilik- verilerin, sıklıkla kullanıldıkları yere yakın bir yerde tutulması daha uygundur; yerel uygulamalar için gerekmeyen veriler uygun düğümde tutulmaz Paralellik- parçalar paylaşım birimi ise, sorgular bu parçalar üzere işlemler yapan altsorgulara bölünebilir. Bu, sistemde paralelliğin yükselmesine, uygun olarak da sorguların güvenli biçimde paralel işlenmesine olanak sağlar Güvenlik- Yerel uygulamalar için gerekli olmayan veriler uygun düğümlerde saklanmadıkları için yetkili olmayan kullanıcıların da bu verilere erişimi olasılığı düşüktür

23 Düzgün Parçalama Parçalama nasıl geldi değil, kurallara uygun yapılmalıdır. Üç parçalama kuralı: Tamlık- eğer R ilişkisi R1, R2, …,Rn parçalarına ayrılmışsa, R’de rast gelinen her veri birimi bu parçaların en azından birinde yer almalıdır. Bu kural parçalama zamanı veri kaybını önlemek içindir Yeniden Oluşturulabilme- R ilişkisinin, parçalarından yeniden oluşturula bilmesi için ilişkisel işlemler tanımlana bilmelidir. Bu kural işlevsel bağımlılığı korumak içindir Kesişmezlik- Eğer d1 veri birimi R1 parçasında ise, diğer parçalarda bulunamaz. Dikey parçalama bu kural dışındadır; yeniden oluşturmayı sağlamak için birincil anahtarlar tekrarlanmalıdır. Bu kural veri fazlalığını en aza indirmek içindir.

24 Parçalama türleri Yatay Parçalama Yatay parça- temel ilişkideki satırların altkümesinden oluşan ilişki Dikey parçalama Dikey parça- temel ilişkinin özelliklerinin altkümesinden oluşan ilişki Karışık parçalama Yatay parçanın dikey parçalanması veya dikey parçanın yatay parçalanmasından alınan ilişki Türeme parçalama yatay parçalama türü

25 Parçalama Türleri /devamı) Yatay parçalama Dikey parçalama Karışık parçalama Yatay parçalanmış dikey parça Dikey parçalanmış yatay parça

26 Bu sunuda kullanılan ilişkiler

27 Yatay Parçalama Yatay parçalama ilişki üzerinde seçme işlemi yapmakla gerçekleştirilir. R ilişkisi verilmişse, onun yatay parçası σ (R) olacak. P-ilişkinin bir veya birkaç özelliği üzere belirlenmiş koşuldur P1: σ (Property_for_Rent) P2: σ (Property_for_Rent) ‘Type=‘Flat’ p ‘Type=‘House’

28 Yatay Parçalama (devamı) PnoStreetAreaCityPcodeTypeRoomsRentCnoSnoBno PA1416 Holhead DeeAberdeenAB75SUHouse6650CO46SA9B7 PG2118 DaleRd Hynd land GlasgowG12House5600CO87SG37B3 PnoStreetAreaCityPcodeTypeRoomsRentCnoSnoBno PL946ArgyllKiburnLondonNW2Flat4400CO87SL41B5 PG46 Lawrence PatrickGlasgowG119QXFlat3350CO40SG14B3 PG362Manor Rd GlasgowG324QXFlat3375CO93SG37B3 PG165 Novar Rd Hyn dland GlasgowG129AXFlat4450CO93SG14B3 P1 parçası P2 parçası

29 Parçalama Kurallarının uygulanması Tamlık- Temel ilişkinin her satırı P1 veya P2 parçasındadır Yeniden oluşturulabilme- Property_for_Rent ilişkisi, parçalardan birleşme işlemi ile alına bilir: P1 ⋃ P2= Property_for_Rent Kesişmezlik-Parçalar kesişmiyorlar; özellik değerleri içinde aynı zamanda hem ‘house’, hem ‘Flat’ ev türü yoktur

30 Dikey Parçalama Dikey parçalama ilişki üzerinde izdüşümü işlemi yapmakla gerçekleştirilir. S1: Π (Staff) S2: Π (Staff) Sno,fname, lname, address, tel_no,Bno Sno,position,dob,salary,nin

31 Dikey Parçalama (devamı) SnoPositionDOBSalaryNIN SL21Manager1-Oct-4530 000WK442011B SG37Snr Asst10-Nov-6012 000WL432514C SG14Deputy24-Mar-5818 000WL220658D SA9Assistant19-Feb-709 000WM532187D SG5Manager3-Jun-4024 000WK588932E SL41Assistant13-Jun-659 000WA290573K SnoFnameLnameAddressTel_noBno SL21JohnWhite19Taylor st,Granford,London0171-884-5112B5 SG37 SG14 Ann David Beech Ford 81 George st,Glasgow,PA1 2J1 63 AsSbyst, Patrick,Glasgow G11 0141-848-345 0141-339-2177 B3 SA9 SG5 SL41 Mary Susan Julie Howe Brand Lee 2 Elm P1,Aberdeen AB2 3SU 5 Gt WesternRd, Glasgow G12 28 Malvern st,Kilburn NW2 0141-334-2001 0181-554-3541 B7 B3 B5 S1 parçası S2 parçası

32 Parçalama Kurallarının uygulanması Tamlık- Staff ilişkisinin her özelliği S1 veya S2 parçasındadır Yeniden oluşturabilme- Staff ilişkisi parçalardan Natural Join işlemi ile alına bilir: S1 ⋈ S2 = Staff Kesişmezlik-Birincil anahtar dışında parçalar kesişmezdir.

33 Karışık Parçalama Staff dikey parçalanmıştır: S1: Π (Staff) Sno,position,dob,salary,nin S2: Π (Staff) Sno,fname,lname,address,tel_no,bno S2’nin şubeler üzere yatay parçalanması böyle olacak: S21: σ (S2) S22: σ (S2) S23: σ (S2) Bno=‘B3’ Bno=‘B5’ Bno=‘B7’

34 Dikey Parçalama (devamı) SnoFnameLnameAddressTel_noBno SL21JohnWhite19Taylor st,Granford,London0171-884-5112B5 SL41JulieLee28 Malvern st,Kilburn NW20181-554-3541B5 SnoFnameLnameAddressTel_noBno SG37 SG14 Ann David Beech Ford 81 George st,Glasgow,PA1 2J1 63 AsSbyst, Patrick,Glasgow G11 0141-848-345 0141-339-2177 B3 SG5SusanBrand5 Gt WesternRd, Glasgow G120141-334-2001B3 S21 parçası SnoFnameLnameAddressTel_noBno SA9MaryHowe2 Elm P1,Aberdeen AB2 3SUB7 S22 parçası S23 parçası

35 Parçalama Kurallarının uygulanması Tamlık- Staff ilişkisinin her özelliği S1 veya S21, S22, S23 parçasındadır Yeniden oluşturabilme- Staff ilişkisi, parçalardan Birleşme ve Natural Join işlemi ile alına bilir: S1 ⋈ (S21 U S22 U S23) = Staff Kesişmezlik-Öğle bir personel yoktur ki, birden fazla şubede çalışmış olsun ve S1 ve S2, zaruri birincil anahtar tekrarlanması dışında kesişmezdir.

36 Türeme yatay parçalama Türeme (alınma) parça- oğul ilişkinin, baba ilişkinin yatay parçalanmasına dayanan yatay parçası Oğul ilişki- yabancı anahtarın bulunduğu ilişki Baba ilişki- birincil anahtarın bulunduğu ilişki Türeme parça Semi-Join işlemi ile alınır. R oğul, S baba ilişki ise, R üzere türeme ilişkiler böyle olacak: Ri=R ⋈ Si F S i - S ilişkisinin i yatay parçası

37 Türeme Yatay Parçalama( devamı) S3: σ (Staff) S4: σ (Staff) S5: σ (Staff) Pi = Property_for_rent Si 3<=i<=5 Sno özelliği Staff ilişkisinde (baba) birincil, Propert_For_Rent ilişkisinde (oğul) yabancıl anahtardır Bno=‘B3’ Bno=‘B5’ Bno=‘B4’ sno Personel bilgileri şubeler üzere parçalanmıştır. Sorgu:Yalnız uygun şube parçalarının denetiminde olan kiralık mülkleri gösteren parçaları oluşturmalı

38 Türeme Yatay Parçalama (devamı) PnoStreetAreaCityPcodeTypeRoomsRentCnoSno PG46 Lawrence PatrickGlasgowG119QXFlat3350CO40SG14 PG362Manor RdGlasgowG324QXFlat3375CO93SG37 PG165 Novar RdHyndlandGlasgowG129AXFlat4450CO93SG14 PG2118 DaleRdHyndlandGlasgowG12House5600CO87SG37 PnoStreetAreaCityPcodeTypeRoomsRentCnoSno PL946ArgyllKiburnLondonNW2Flat4400CO87SL41 P3 parçası P4 parçası PnoStreetAreaCityPcodeTypeRoomsRentCnoSno PA1416HolheadDeeAberdeenAB65SUHouse6650CO46SA9 P5 parçası


"Dağınık Veri Tabanları. Ne öğrenilecek Dağınık Veri Tabanlarının gerekliliği Dağınık veri tabanları, dağınık işlemler ve paralel veri tabanları Dağınık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları