Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SQL’e Giriş ve SELECT Komutu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SQL’e Giriş ve SELECT Komutu"— Sunum transkripti:

1 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
VTYS üzerinde tüm işlemler SQL dilinde yazılan komutlar ile halledilir SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgulama Dili) SQL komutları tüm VTYS yazılımları tarafından desteklenir Bu komutlar temelde iki kategoriye ayrılır DDL (Data Definition Language) komutları DML (Data Manipulation Language) komutları

2 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
DDL Komutları Tablo, VT, index, anahtar oluşturma ve buna benzer yapısal değişiklik yapmak ile ilgili komutlardır Örneğin CREATE TABLE, CREATE DATABASE, ALTER DATABASE v.b. Komutlar CREATE – ALTER – DROP DML Komutları Veri işlemek için kullanılan komutlarıdır Örneğin kayıt Seçme, Ekleme, Listeleme ve Silme SELECT – INSERT – UPDATE – DELETE (Diğer adıyla CRUD – CReate Update Delete)

3 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
DML Komutlarının en sık kullanılanı ve ilki SELECT komutudur. Tablo veya tablolardan veri/satır seçmek için kullanılır SELECT sütun adları veya * FROM tablo1, tablo2, tablo3,… WHERE kriterler ORDER BY sıralama şartı

4 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
SELECT komutunu en basit haliyle SELECT… FROM şeklinde kullanabilirken, diğer tüm kombinasyonlar da geçerlidir (Ama farklı sonuçlar üretir) SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler WHERE must_ulke = ‘Türkiye’ SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler ORDER BY must_ad SELECT must_ad, must_sehir FROM musteriler WHERE must_ulke = ‘Türkiye’ ORDER BY must_ad

5 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Örnek tablolarımız saticilar tablosu urunler tablosu

6 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
İlk SQL ifademiz (tüm satırları ve sütunları listelemek) *  Tablodaki tüm sutunları getir WHERE ifadesi yok; demek ki tüm satırlar isteniyor. (WHERE filtreleme demektir) Çalıştırılan SQL sorgusu Sorgu sonucu dönen sonuç

7 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
İkinci SQL ifademiz Tablodaki belli sütunları ve tüm satırlar getiriliyor Tablodaki sütun sırasının sorgu sırasında değiştirilebilir olduğuna dikkat edin

8 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Satıcıların sadece ülkelerinin listelenmesi Satıcılar tablosundaki satır sayısı kadar sonuç geldi

9 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Satıcıların sadece ülkelerinin listelenmesi Satıcılar tablosundaki satır sayısı kadar sonuç geldi

10 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Satıcıların sadece ülkelerinin listelenirken AYNI ZAMANDA SIRALAMAK İSTERSEK: Ülkeler alfabetik olarak sıralandı ve küçükten büyüğe (A-Z) sırasında getirildi

11 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
ORDER BY komutu Satırların sıralamasını değiştirmek için kullanılır ORDER BY sütun adı ASC | DESC | Boş formatında SELECT komutunun en sonunda yazılır Sütun adından sonra ASC yazılırsa veya hiçbir şey yazılmazsa, sıralama küçükten büyüğe (sayılar için 0-9, alfabetik ifadeler için A-Z sırası) sıralanır. DESC yazılırsa tam ters yönde sıralanır

12 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Aynı listeyi TERSTEN sıralamak istersek (Yani büyükten küçüğe azalan sırada) Ülkeler alfabetik olarak sıralandı ve büyükten küçüğe (Z-A) sırasında getirildi

13 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Bazen tek sütuna göre sıralamak yetmeyebilir, satırlarda tekrarlar bulunabilir. Böyle durumlarda iki veya daha fazla sütunu da sıralamaya dahil edebiliriz Satırları Önce ülkeye göre, ülkesi aynı olanları da sonra şehre göre kendi içinde sıraladık

14 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Bazen tek sütuna göre sıralamak yetmeyebilir, satırlarda tekrarlar bulunabilir. Böyle durumlarda iki veya daha fazla sütunu da sıralamaya dahil edebiliriz Satırları Önce ülkeye göre, ülkesi aynı olanları da sonra şehre göre kendi içinde sıraladık

15 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Tüm satırları seçmek yerine belli şartları sağlayan satırları almak isteyebiliriz. Bu durumda WHERE ifadesi ile şart (lar) yazılarak filtrelemek yapılır WHERE ile şunlar elde edilebilir: -fiyatı 3 olan ürünün adı -a ile başlayan ürünlerin fiyatı -memleketi ankara olan müşterilerin adı en pahalı ürünün adı V.b.

16 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
WHERE şart yazım örnekleri where urun_fiyat =10 where siparis_no= 5 where sip_num=20009 (metinsel eşitliklerde tek tırnak kullanılır) where must_sehir=‘gaziantep’ where urun_id=‘DLL01’ where satici_id=‘BNG02’

17 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
WHERE ile birlikte kullanılan filtreleme seçenekleri şunlardır = Eşitlik : fiyatı 3 olan gibi <> veya != Eşit değil : sipariş sayısı 5 olmayan < Daha küçük : fiyatı 5 ten az olan > Daha büyük : fiyatı 3.99 dan fazla olan <= Küçük ve eşit >= Büyük ve eşit between İki değer arasında : 5 ile 10 arasında gibi is null Değer girilmemiş , NULL olan

18 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Fiyatı 5’den fazla olan ürünlerin adlarını ve fiyatlarını fiyata göre artan sırada listeleyiniz

19 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Satıcı ID değeri BRS01 olan ürünlerin adını, fiyatını ve satıcı id değerini listeleyiniz

20 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Satıcı ID değeri BRS01 OLMAYAN ürünlerin adını, fiyatını ve satıcı id değerini listeleyiniz

21 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Birden fazla şart AND ve OR gibi mantıksal operatörlerle birleştirilerek yazılabilir. Ör: fiyatı 4’den büyük VE satıcı id’si DLL01 olan ürünler WHERE urun_fiyat > 4 AND satici_id = ‘DLL01’ Ör: Ülkesi İngiltere VEYA Fransa olan satıcılar WHERE satici_ulke = ‘İngiltere’ OR satici_ulke = ‘Fransa’

22 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
BRS01 kodlu satıcıya ait, fiyatı 4’den büyük ürünlerin fiyata göre sıralanarak listelenmesi

23 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
LIKE kıyaslama operatörü Metinler içinde arama yaparken kullanılan bir kıyaslama aracıdır. ‘%’ ve ‘_’ gibi özel karakterleri kullanarak yazılan bir desenin/arama metninin satırdaki verilere uygunluğuna bakar Örneğin: WHERE urun_ad LIKE ‘%ayı%’ ifadesi ürünn adının herhangi bir yerinde ayı ifadesi geçen kayıtları getirir

24 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
WHERE urun_ad LIKE ‘%ayı%’ Adının herhangi bir yerinde ayı ifadesi geçen ürünleri seçer WHERE urun_ad LIKE ‘ayı%’ Adının başında ayı ifadesi geçen ürünleri seçer WHERE urun_ad LIKE ‘%ayı’ Adının sonunda ayı ifadesi geçen ürünleri seçer

25 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
BRS01 kodlu satıcıya ait ve ürün adında “a” harfi geçen ürünleri adına göre tersten listeleyen sorgu

26 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Birbirinden farklı satırları veya kayıtları almak için DISTINCT veya GROUP BY ifadesi kullanılır Örneğin aşağıdaki sorgu bize satıcılar tablosundaki tüm ülke isimlerini vermekte ama satırlardaki tekrarlara dikkat etmeden satırda ne varsa getirmektedir. SELECT must_ulke FROM musteriler

27 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
İki sorgudan herhangi birisi SELECT DISTINCT must_ulke FROM musteriler SELECT must_ulke FROM musteriler GROUP BY must_ulke SELECT must_ulke FROM musteriler

28 SQL’e Giriş ve SELECT Komutu
Fiyatı 3 ve 8 arasında ürünleri olan birbirinden farklı satıcıların id’lerini listeleyiniz


"SQL’e Giriş ve SELECT Komutu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları