Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Varşova, 7 Haziran 2005 Muhasebe ile ilgili Topluluk Müktesebatının Kabulü, Uygulanması ve Uygulatılması Jacek Gdański Muhasebe Bölümü, Maliye Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Varşova, 7 Haziran 2005 Muhasebe ile ilgili Topluluk Müktesebatının Kabulü, Uygulanması ve Uygulatılması Jacek Gdański Muhasebe Bölümü, Maliye Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 Varşova, 7 Haziran 2005 Muhasebe ile ilgili Topluluk Müktesebatının Kabulü, Uygulanması ve Uygulatılması Jacek Gdański Muhasebe Bölümü, Maliye Bakanlığı

2 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance Başlangıç koşulları - 1989 zKomünizmin çöküşü – Polonya^da ekonomik geçiş döneminin başlaması (1989) zSermaye piyasası yok zTek düzeyli bankacılık sistemi zKomuta ekonomisinde bilgi kaynağı olarak, muhasebe yerine defter tutma zDenetleme yerine mali kontrol zBasitleştirilmiş mali raporlama gerekleri zBağlı şirketlerin mali tablolarının basitleştirilmiş biçimde bir araya getirilmesi

3 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance zBankacılık ve sigortacılık sektörlerinin yeniden organizasyonu zÖzelleştirme sürecinin başlatılması zBir menkul kıymetler borsası oluşturulması zMuhasebe yaklaşımının bağımsız kuruluşların yönetim aracı olarak değiştirilmesi zGeniş ölçekte hızla farklı şirketlerin ortaya çıkması (sermaye sahipleri [yatırımcılar] ile yöneticiler arasında net ayrım) zGüvenilir, nesnel ve bağımsız mali tablolar hazırlama gereği Muhasebe reformuna neden ihtiyaç duyuldu?

4 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance AB Direktifleri (aşama 1) z15 Ocak 1991 – Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Muhasebe Yönetmeliğinin kabulü ( finans kurumları dışında tüm işletmeleri kapsıyor ( Dördüncü AB Direktifinin gereklerinin çoğunu (ama hepsini değil) bir araya getiren ilk yönetmelik ( Tahakkuk muhasebesi, devam eden ilgi, tarihsel maliyet, maddilik, basiret, tutarlılık ilkelerinin uygulanmaya başlanması

5 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance AB Direktifleri(aşama 2) z29 Eylül 1994 – Dördüncü ve Yedinci AB Direktifleri temelinde Muhasebe Kanununun kabulü – ticari kuruluşlarla kar amacı gütmeyen kuruluşları kapsıyor ( vergi ve muhasebe gerekleri arasında net ayrım ( şunlarla ilgili yeni yönetmelikler: ( muhasebe politikaları ( ertelenen vergiler ( mali tabloların kapsamı (yeni öğeler olarak nakit akış tablosu ve notlar) ( konsolide mali tablolar ( yıllık rapor ( mali tabloların denetlenmesi ve yayınlanması (daha önce ayrı yönetmeliklerde) z30 Nisan 2004 – Muhasebe Kanununda değişiklik – Muhasebe Direktiflerinin güncel sürümlerine tam uyum

6 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance IAS/IFRS Direktifleri (aşama 1) z9 Kasım 2004 – Muhasebe Kanununun Uluslararası Muhasebe Standartlarına (IAS) uyacak şekilde modernizasyonu ( şunlarla ilgili yeni yönetmelikler: şirket birleşmeleri, finansal araçlar, finansal kiralama, uzun vadeli sözleşmeler (şunlarla ilgili bazı iyileştirmeler: konsolidasyon, ertelenen vergiler, bilgi açıklama kapsamı ( şunlara kendi isteğiyle dönüş: (ulusal muhasebe standartları (Ulusal Muhasebe Standartları Komitesi, kuruluş tarihi 2002) (IAS/IFRS

7 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance IAS/IFRS Direktifleri (aşama 2) z27 Ağustos 2004 – Muhasebe Kanununda değişiklik - IAS/IFRS’nin doğrudan uygulanması ( IAS tanımı ( ISA/IFRS uygulanmasında hissedarlar kurulu kararı ( IAS/IFRS uygulama kapsamı ( zorunlu esas: - listelenmiş şirketlerin konsolide hesapları - bankalar ( izin esası: - listelenmiş şirketlerin yıllık hesapları - açık işlem görmek için başvuruda bulunan şirketlerin yıllık ve konsolide hesapları - ana şirketleri konsolide hesaplarını IAS’a göre hazırlayan şirketlerin yıllık ve konsolide hesapları ( 2007’ye kadar erteleme: - borçlanma senetleri düzenelmeye tabi piyasada kabul edilen şirketler zMuhasebe Kanunu ve IAS/IFRS arasında etkileşim - Muhasebe Kanununa dönüş

8 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance Uluslararası yönetmeliklerin kapsamı dışında kalan hususlar zHer zaman AB yönetmelikleri ve uluslararası standartların kapsamı dışınd akalan alanalr olacaktır: ( envanter ( muhasebe kayıtlarının tutulması ( defter tutma makbuzları ( cezai sorumluluk ( verilerin korunması

9 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance Avantajlar zİşletmelerin yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde güvenilirliğinin artması zYatırımcılar için çekicilik zMali tablolara güven zMali tabloların uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir olması

10 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance Zorluklar zKural esaslı muhasebeden ilke esaslı muhasebeye geçiş zVergi mevzuatından net ayrım zÇeviri zIAS/IFRS’nin karmaşıklığı zEğitim

11 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance Çıkartılan dersler zKararlar, herhangi bir değişiklik uygulanmadan önce alınmalıdır zKapasite oluşturmaya özel dikkat gösterilmelidir zSiyasal destek sağlanmalıdır zReform için paydaşların tümü hazırlanmalıdır: muhasebeciler, denetçiler, düzenleyiciler, mali tabloları hazırlayanlar ve kullananlar zEkonominin büyüklüğü ve karakteri hesaba katılmalıdır (hırslı ama gerçekçi hedef) zAB ysalarının nasıl uygulanacağı düşünülmelidir (ötneğin, ulusal mevzuat, prosedür ve geleneğe uyarlama) zUluslararası işbirliğine girilmelidir zDünya Bankasından yardım istemekte tereddüt edilmemelidir

12 Jacek Gdański Accounting Department, Ministry of Finance Modern, sağlam muhasebe standartları güvenilir, saydam ve açık bir ekonomiğ yaratmanın vazgeçilmez şartıdır


"Varşova, 7 Haziran 2005 Muhasebe ile ilgili Topluluk Müktesebatının Kabulü, Uygulanması ve Uygulatılması Jacek Gdański Muhasebe Bölümü, Maliye Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları