Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

.Net teknolojisi ve C# Yasin Gedik Dokuz Eylül Üniversitesi (4. Sınıf) Microsoft Danışman Öğrenci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ".Net teknolojisi ve C# Yasin Gedik Dokuz Eylül Üniversitesi (4. Sınıf) Microsoft Danışman Öğrenci"— Sunum transkripti:

1 .Net teknolojisi ve C# Yasin Gedik Dokuz Eylül Üniversitesi (4. Sınıf) Microsoft Danışman Öğrenci deu_mdo@msakademik.net

2 .Net Framework Nedir? .Net Framework bir uygulama platformudur  Kütüphanelerin bir araya gelmesi ile oluşan çerçeve  Bir çok ortamı destekler  Masaüstü,  İnternet  Smart Device  Nasıl edinirim?

3 C# Giriş  C# Programlarımızı nasıl, nerede yazacağız?  Notepad  Sharpdevelop (Ücretsiz)  C Sharp editor  Visual Studio.net (Öğrencilere ücretsiz)  C# Programlarımızı nasıl, nerede yazacağız?  Notepad  Sharpdevelop (Ücretsiz)  C Sharp editor  Visual Studio.net (Öğrencilere ücretsiz)

4 Visual Studio.net 2003 Kurulumu

5 Kuruluma Devam

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 C# ilk uygulama  Hello World! class HelloWorld { public static void Main() public static void Main() { System.Console.WriteLine(“Hello, World!”); System.Console.WriteLine(“Hello, World!”); }}

17 Main()  Her C# uygulaması Main adında tanımlanmış bir fonksiyona sahip olmalıdır.  Bu fonksiyon bir giriş noktasıdır.  Uygulama çalıştığında ilk çağrılan fonksiyon budur.

18 Uygulamamızı Çalıştıralım  Uygulamamızı çalıştırmak için öncelikle yazdığımız kodu derliyoruz..  Bunun için.net komut satırı açılır...  csc helloworld.cs  Çalıştırmaya hazırız komut satırından veya çift tıklayarak uygulamamızı çalıştırabliriz.  ReadLine() ???

19 Kodu Kısaltmak using System; class HelloWorld { public static void Main() public static void Main() { Console.WriteLine(“Hello, World!”); Console.WriteLine(“Hello, World!”); }}

20 Kodu Kısaltmak using System.Console; class HelloWorld { public static void Main() public static void Main() { WriteLine(“Hello, World!”); WriteLine(“Hello, World!”); }}

21 Değişkenler  Değişkenler tanımlanırken;  Karakterler kullanılmalı (“_” da dail),  İlk karakter sayı olamaz.  Ayrılmış anahtar kelimeler vardır, bunlar değişken ismi olamaz.

22 Ayrılmış Anahtar Kelimeler abstracteventnewstruct asexplicitnullswitch baseexternobjectthis boolFALSEoperatorthrow breakfinallyoutTRUE bytefixedoverridetry casefloatparamstypeof catchforprivateuint charforeachprotectedulong checkedgotopublicunchecked classifreadonlyunsafe constimplicitrefushort continueinreturnusing decimalintsbytevirtual defaultinterfacesealedvolatile delegateinternalshortvoid doissizeofwhile doublelockstackalloc elselongstatic enumnamespacestring

23 İlkel veri tipleri intTam sayılar int count; count = 42; longTam sayılar (Geniş) long wait = 42L; floatNoktalı değerler float away; away = 0.42F; doubleNoktalı değerler (Geniş) double trouble; trouble = 0.42; decimalOndalık (Parasal) decimal coin = 0.42M; stringKarakter dizisi string vest; vest = “42”; charKarakter char grill; grill = ‘4’; booltrue yada false bool teeth; teeth z = false;

24 Metodlar int topla(int sayi1, int sayi2) { //burada işlemlerinizi gerçekleştirin //burada işlemlerinizi gerçekleştirin} void ekranaYazdir(int sonuc) { Console.WriteLine(sonuc); Console.WriteLine(sonuc);}

25 Return deyimi int topla(int sayi1, int sayi2) { return (sayi1 + sayi2); return (sayi1 + sayi2);} void ekranaYazdir(int sonuc) {........ if (...) if (...) return; return;........}

26 Metodları çağırmak topla;topla();topla(21); topla(“21”, “12”); topla(21, 12); √ int result = topla(21, 12); ekranaYazdir(result);//veya ekranaYazdir(topla(21, 12));

27 Scope class ornek { void fonksiyon() void fonksiyon() { int degisken; int degisken; } void method() void method() { degisken = 21; degisken = 21; }}

28 Scope class ornek { void fonksiyon() void fonksiyon() { degisken = 21; degisken = 21; } void method() void method() { degisken = 21; degisken = 21; } int degisken; int degisken;}

29 Operatörler OperatörAnlamıÖrnek age = 42 == Eşittir Age == 100False != Eşit değildir Age != 0True < Küçüktür Age < 21False <= Küçük veya eşit Age <= 18False > Büyüktür Age > 16True >= Büyük veya eşittir Age >=30True Mantıksal Opreatörler *   ve  &&   veya  ||   değil  !

30 if deyiminin kullanımı int dakika; İnt saniye;... if (saniye == 59) { saniye = 0; saniye = 0; dakika = dakika + 1; dakika = dakika + 1;}else saniye = saniye + 1; saniye = saniye + 1;

31 switch deyiminin kullanımı Switch (day) { case 0: case 0: dayName = “Sunday”; dayName = “Sunday”; break; break; case 1: case 1: dayName = “Monday”; dayName = “Monday”; break; break; case 2: case 2: dayName = “Tuesday”; dayName = “Tuesday”; break; break;...... default: default: dayName = “Unknown”; dayName = “Unknown”; break; break;}

32 Birleşik atama operatörleri Bunu kullanmaktansaBunu kullanın x = x * y;x *= y; x = x / y;x /= y; x = x % y;x %= y; x = x + y;x += y; x = x - y;x -= y; x = x + 1;x++; x = x - 1;x--; * *

33 while döngüleri int i = 0; while (i != 10) { Console.WriteLine(i); Console.WriteLine(i); i++; i++;}

34 for döngüleri for (int i = 0; i != 10; i++) { Console.WriteLine(i); Console.WriteLine(i);} for (int i = 0; ; i++) { Console.WriteLine(“Biri beni durdursun”); Console.WriteLine(“Biri beni durdursun”);} int i = 0; for ( ; i != 10; ) { Console.WriteLine(i); Console.WriteLine(i); i++; i++;} *

35 do-while döngüleri int i = 0; do{ Console.WriteLine(i); Console.WriteLine(i); i++; i++;} while (i != 10);

36 break ve continue deyimleri int i = 0; while (true) { Console.WriteLine(i); Console.WriteLine(i); i++; i++; if (i != 10) if (i != 10) continue; continue; else else break; break;}

37 Enumeration tipleri  Bildiğimiz küme mantığına benziyor.  Benzer elemanları gruplamamızı sağlıyor. enum Aylar { Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayis, Haziran, Temmuz, Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayis, Haziran, Temmuz, Agustos, Eylul, Ekim, Kasim, Aralik Agustos, Eylul, Ekim, Kasim, Aralik}... Aylar ilk = Aylar.Ocak; Console.WriteLine(ilk);

38 Struct yapıları  Eklenenler:  yapı içine fonksiyon koyabilme  Ve dahası... struct Zaman { public int saat, dakika, saniye; public int saat, dakika, saniye;}... Zaman sınav; sınav.saat = 9; sınav.dakika = 30; sınav.saniye = 0;

39 Diziler  Dizi tanımlama yöntemleri int[] sayilar = new int[4]; int boyut = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] sayilar = new int[boyut]; int[] sayilar = {9, 3, 7, 2}; // Doğru int[] sayilar; sayilar = new int[4]; int[] sayilar; sayilar = {9, 3, 7, 2}; // Yanlış int[] sayilar; sayilar = new int[4]{9, 3, 7, 2}; // Doğru

40 Diziler Zaman[] sinavTakvimi = new Zaman[5];... sinavTakvimi[0].saat = 9; sinavTakvimi[0].dakika = 30; sinavTakvimi[1].saat = 13; sinavTakvimi[1].dakika = 0; int[,] sayilar = new int[4,3]; sayilar[0, 2] = 32;

41 Karakter tabanlı dosya işlemleri  Dosyaya bilgi yazmak using System; using System.IO; class textDosyayaYazmak { public static void Main() public static void Main() { StreamWriter file = new StreamWriter("test.txt"); StreamWriter file = new StreamWriter("test.txt"); string str = "text dosya\r\nyazmak"; string str = "text dosya\r\nyazmak"; file.WriteLine(str); file.WriteLine(str); file.Close(); file.Close(); }}

42 Karakter tabanlı dosya işlemleri  Dosyadan bilgi okumak using System; using System.IO; class textDosyadanOkumak { public static void Main() public static void Main() { int counter = 0; int counter = 0; string line; string line; StreamReader file = new StreamReader("test.txt"); StreamReader file = new StreamReader("test.txt"); while((line = file.ReadLine()) != null) while((line = file.ReadLine()) != null) { Console.WriteLine (line); Console.WriteLine (line); counter++; counter++; } file.Close(); file.Close(); }}

43 Sorular?

44


".Net teknolojisi ve C# Yasin Gedik Dokuz Eylül Üniversitesi (4. Sınıf) Microsoft Danışman Öğrenci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları