Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI
Efendiler, nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir. NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI Adres İşlemleri Takip Şube Müdürlüğü VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ N Ü F U S VE ADRES KAYIT SİSTEMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ARALIK 2009 ANTALYA Yılmaz ÖRNEK Adres Takip Şube Müdürü EFENDİLER, NÜFUS MESELESİ BİR MEMLEKETİN EN ÖNEMLİ HAYATİ MESELELERİNDENDİR.

2 I. KURUMSAL SORUMLULUKLAR
ADRES KAYIT SİSTEMİ I. KURUMSAL SORUMLULUKLAR OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ SSK ULUSAL ADRES VERİ TABANI KPS ASKİ MERNİS GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA . Kurumlar Belediye İl Özel İdaresi NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. . . . İlçe nüfus müdürlükleri OSB ASKİ TEDAŞ İSKİ PTT . . . Hizmet veren kurumlar

3 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi Adres Kayıt sistemi çok sektörlü bir yapı olup, sektörlerin ve alıcı kurumların sorumlulukları mevzuatla düzenlenmiştir. GENEL SORUMLULUKLAR: A.1) Adres Kayıt Sistemini oluşturma, A.2) Adres standardını belirleme, A.3) Veri akışını sağlama, A.4) Koordinasyon ve denetim, A.5) Veri kontrolü, A.6) Veri güvenliği, A.7) Sistem Yönetimi, İşletim, Bakım-Onarım, Gelişim, Güvenlik, Koordinasyon, Denetim, Eğitim ve Tanıtım Hizmetleri.

4 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.1) Adres Kayıt Sistemini oluşturmaktan; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, TSE, TÜİK, Sorumlu tutulmuştur.

5 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.2) Adres Standardını oluşturmaktan; Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün takip ve sorumluluğunda; - Genel Müdürlük, - Türkiye İstatistik Kurumu, - Türk Standartları Enstitüsü, - ve ilgili diğer kuruluşlar ortaklaşa sorumlu tutulmuşlardır. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü tespit edilen standardın il özel idaresi ve belediyelere bildirilmesinden sorumludur. Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.

6 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.3) Veri Akışını Sağlamaktan; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve İl Özel İdareleri , Organize Sanayi Bölgeleri, Muhtarlıklar ve Hizmet Almak Üzere Müracaat Edilen Kurumlar (Belediye, Elektrik Ve Su İdareleri…) , Dış Temsilcilikler, Müstakil Konut Sahipleri ve Yöneticiler (Apartman, Site ve Lojman) Sorumlu tutulmuştur. -

7 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.4) Koordinasyon ve Denetim Hizmetlerini Yapmaktan; Belediyeler-Özel idareler, köy ve mahalle muhtarlıkları özelinde; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlıklar, Sorumlu tutulmuştur.

8 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.5) Veri Kontrolünü Sağlamaktan; Belediyeler ve İl Özel İdareleri , Organize Sanayi Bölgeleri, Hizmet Almak Üzere Müracat Edilen Kurumlar (Belediye, Elektrik Ve Su İdareleri…) , Kolluk Kuvvetleri, Muhtarlıklar , Sorumlu tutulmuştur.

9 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.6) Veri Güvenliğini Sağlamaktan; Yansılarda belirtilen Paydaş kurumlar ile kamu kurumları ve Bankacılık Kanununa tabi alıcı kurumlar, Sorumlu tutulmuştur.

10 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi A.7) Sistem Yönetimi, İşletim, Bakım-Onarım, Gelişim, Güvenlik, Koordinasyon, Denetim, Eğitim ve Tanıtım Hizmetlerinden; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sorumlu tutulmuştur.

11 B. AKS KAPSAMINDA TEMEL KURUMLARIN SORUMLULUKLARI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi B. AKS KAPSAMINDA TEMEL KURUMLARIN SORUMLULUKLARI B.1) Belediye ve İl Özel İdareler Numaralama çalışmalarını yapmaktan, UAVT Veri Tabanına Tespit edilen adres bileşenlerinin işlenmesi ve güncellenmesini sağlamaktan,

12 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi Yapı belgelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak verilmesini; - Numaralamanın yapılması, tabela ve levhaların asılmasını, - Yeni verilen yapı belgelerinin sisteme işlenmesini, Vatandaşlara yeni adreslerinin duyurulmasını (2008/8 sayılı Başbakanlık Gen.), Sağlamaktan sorumludurlar.

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi B.2) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Adres standardının, il özel idareleri ve belediyelere bildirilmesinden, Özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ve levhalama çalışmalarının, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takibi ve alanda kontrolünden,

14 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi Özel idareler ve Belediyelerde UAVT’dan sorumlu personel istihdamı ve kontrolünden, Belediye kurulması, belediye sınırı içinde mahallelere ilişkin değişikliklerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda 10 (on) iş günü içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

15 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi B.3) İller İdaresi Genel Müdürlüğü; Yeni bir il veya ilçe kurulması yada mevcut isimlerin değiştirilmesi, belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden, Bir bucak ve bu bucağa bağlı köy ve belediyelerde meydana gelebilecek değişiklikleri, elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

16 II. MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

17 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi

18 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi 1.YETKİ VE SORUMLULUKLAR 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddesi ile muhtarların yetki ve görevleri hüküm altına alınmıştır. 50. maddenin beşinci fıkrası gereğince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizleri bildirme sorumluluğu verilmiş, 51. madde gereğince Adres Kayıt Sisteminin güncelliğinin sağlanmasına yönelik olarak kontrol mekanizmaları içinde sayılmış, 52. madde doğrultusunda Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sisteme bağlanma, kendi sorumluluk alanlarındaki adresleri görme yetkisine haiz kılınmış, İlgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereğince de “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” üretme imkânı sağlanmıştır.

19 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi 2. CEZAi HÜKÜMLER 5490 sayılı Kanunun 67. maddesinin 1 ve 2. fıkraları Muhtarlar ve Kamu görevlileri hakkında cezai yaptırımlar öngörmektedir.

20 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi 3.MUHTAR TANIMLAMA YETKİSİ VE MUHTARLARA ŞİFRE VERİLMESİ A.MUHTAR TANIMLAMA YETKİSİ Bakanlık Makamının tarihli onayı ile muhtarların Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanmasına ilişkin İkili Anlaşma imzalama ve şifre verme yetkisi Nüfus Müdürlerine verilmiştir.

21 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi B. YETKİNİN ALINMASI Genel Müdürlük tarafından her ilçedeki İlçe Nüfus Müdürü ve Mernis’te İlçe Yetkili Personeli olarak tanımlanacak personel için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılması, İlçe Nüfus Müdürünün yetkilendirilmesi, İlçe Nüfus Müdürü ve yetkili personele nüfus cüzdan seri numarasının şifre olarak verilmesi.

22 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi C. MUHTARLAR KPS DOSYASININ OLUŞTURULMASI KPS’ne bağlanmak isteyen muhtarlardan; Talep dilekçesinin alınması, protokolün imzalanması ve Muhtarlar KPS Dosyasının Oluşturulması. İmzalanacak protokol; http//adresnvi.gov.tr adresinden indirilebilir.

23 D. MUHTAR TANIMLAMA A. İnternete giriş yap.
B. Adres satırına http//adres.nvi.gov.tr yazıp ENTER tuşuna basınız. C. T.C. Kimlik No alanına bilgi girişini yapınız. Ç. Parola alanına Başkanlığımızca verilen şifreyi girerek giriş yap düğmesine basınız. D. Açılan sayfada, ekranın sağında kullanıcı bilgileriniz ve kurum adınız görüntülenecektir.Doğruluğunu kontrol ettikten sonra muhtar işlemleri menüsünden Muhtar düzenleme seçeneğini tıklayınız.

24 E. Ekranda ilçenize ait muhtarlıklar
listelenecektir. F. Tanımlayacağınız muhtarlık köy muhtarlığı ise KÖY MUHTARLIĞINI, Mahalle muhtarlığı ise MAHALLE MUHTARLIĞINI seçili hale getiriniz. G. Muhtarı tanımlamak için ilgili muhtarlığın sağındaki simgeyi tıklamak suretiyle MUHTAR ATAMA EKRANINI açınız. Ğ. Muhtarın T.C. Kimlik No bilgisini yazarak ARA düğmesini tıklayınız.

25 H. Ekranda muhtar Ad Soyad bilgisi
görünecektir.Bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. I.Adres Kayıt Sistemine Muhtarı eklemek için EKLE düğmesine tıklayınız. İ.Muhtarın eklendiğine dair başarı mesajı ekranda görünecektir. j.Başarı mesajına TAMAM diyerek muhtar atama ekranını kapatınız.

26 K.Eklediğiniz muhtarın ismini, muhtarlığın
karşısında görmek için bir kere ara düğmesine basınız. Sistemde tanımlanmış muhtarın ad ve soyadı, ilgili mahallelerin karşısında görülür. L.Yanlış tanımlanan muhtar bilgisini silmek için muhtar adının sağında bulunan simgeyi tıklayınız. M. Açılacak olan ekrandan SİL komutuna basınız. N. Muhtarın görevden ayrılması veya görevinin bitmesi durumunda muhtar silinir.

27 E. TANIMLANAN MUHTARLARCA YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESi
ÜRETİLMESİ E.1. İnternete giriş yap. E.2. Adres satırına http//adres.nvi.gov.tr yazıp ENTER tuşuna basınız. AKS kullanıcı giriş sayfası açılacaktır. E.3. Bu sayfanın sağında T.C. Kimlik No alanına T.C. numaranızı yapınız. E.4. Parola alanına, NÜFUS CÜZDANI SERİ NO bilginizi girerek GİRİŞ YAP yazısının bulunduğu alana tıklayınız. E.5. Ekrana Parola güncelleme ön sayfası gelecektir. ‘Lütfen öncelikle parolanızı değiştiriniz’’ cümlesinin altındaki TAMAM kutucuğunu tıklayınız.

28 E.6. Ekrana parola güncelleme sayfası gelecektir.Bu sayfanın
solunda bulunan Geçerli parola alanına nüfus cüzdanı seri no bilginizi giriniz. Yeni parolanız ve yeni parolanız tekrarı alanına unutmayacağınız bir şifre girerek sayfanın sağında bulunan Değiştir kutucuğunu tıklayınız E.7. Ekrana bilgi güncelleme sayfası gelecektir. Eksik olan bilgileri Doğru şekilde tamamlayarak bu sayfanın sağında bulunan Güncelle kutucuğuna tıklayınız. E.8. Ekrana Yerleşim Yeri Belgesi Verme ön sayfası gelecektir. Bu sayfanın solunda Muhtar İşlemleri menüsünden, Yerleşim Yeri Belgesi seçeneğini tıklayınız.

29 E.9. Ekrana Yerleşim Yeri Belgesi Verme sayfası
gelecektir. Bu sayfanın solunda bulunan T.C. Kimlik No alanına belgeyi isteyen Türk vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarasını veya Türkiye’de 6 aydan fazla kalan yabancılar için Yabancı Kimlik No bilgisini girerek Belgeyi Al kutucuğunu tıklayınız. E.10. Ekranda görünen Open (Aç) kutucuğunu tıklayarak Yerleşim Yeri Belgesini görüntüleyiniz ve çıktısını alınız. E.11. Çıkan belgeyi mühürleyip imzaladıktan sonra ilgiliye veriniz.

30 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi 4 .SIKÇA KARŞILAŞILAN SORULAR VE SORUNLAR A)Sisteme şifremi tanıtamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? A.1)Nüfus Cüzdanınızı kontrol ediniz. Tarihi 2000 yılı veya daha önce verilmiş ise bu sisteme tanıtılamaz. Nüfus cüzdanınızın yenilenmesi gerekir. B) Sistemde işlem yapamıyorum. Yardımcı olur musunuz? B.1) Bilgisayarınızda ‘ADOBE READER’’ proğramı yüklü olmayabilir.Lütfen kontrol ediniz.

31 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi C) Benim mahallemde kişi ikamet ediyor. Form-D ile kontrolü nasıl sağlayacağım. Bu formu lütfen kaldırın? C.1) Yukarıda zikredilen meri mevzuat hükümleri gereğince, yerleşim yeri adres değişikleri bildirim listelerinin muhtarlarca kontrolü, adres bilgilerinin sağlıklı tutulmasında önemli yer teşkil etmektedir. Ancak bu işlemin özellikle büyük şehirlerde işgücü, zaman ve kaynak gerektirdiği dikkate alınarak ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma sürdürülmektedir.

32 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi D) Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince tebliğ mazbatalı zarfları teslim alma zorunluluğu nedeniyle Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kişileri adresten sorgulama imkânı sağlanabilir mi? D.1) KPS Yönetmeliğin 11 inci maddesinde internet tarayıcıları veya internet servisleri üzerinden hangi kriterlerin kullanılarak hangi sorgulama hizmetlerinin sağlanacağı hüküm altına alınmış olup, “adresten sorgulama” yapılmasına ilişkin herhangi bir madde yer almamaktadır. Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde “adresten sorgulama” yapılması mümkün değildir.

33 NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ADRES KAYIT SİSTEMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ARALIK 2009 ANTALYA Yılmaz ÖRNEK Adres Takip Şube Müdürü SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları