Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Efendiler, nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir. N Ü F U S VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE EFENDİLER, NÜFUS MESELESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Efendiler, nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir. N Ü F U S VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE EFENDİLER, NÜFUS MESELESİ."— Sunum transkripti:

1 Efendiler, nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir. N Ü F U S VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE EFENDİLER, NÜFUS MESELESİ BİR MEMLEKETİN EN ÖNEMLİ HAYATİ MESELELERİNDENDİR. NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES DAİRE BAŞKANLIĞI Adres İşlemleri Takip Şube Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM 14-18 ARALIK 2009 ANTALYA Yılmaz ÖRNEK Adres Takip Şube Müdürü 591 22 16 Yilmaz.ornek@nvi.gov.tr.

2 ......... Kurumlar NÜFUS MD. NÜFUS MD. NÜFUS MD. İlçe nüfus müdürlükleri OLAĞANÜSTÜ YEDEKLEME SİSTEMİ KPS NÜFUS MD. SSK ASKİ MERNİS GENEL MÜDÜRLÜK ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ I. KURUMSAL SORUMLULUKLAR... TEDAŞ İSKİPTT ASKİ ULUSAL ADRES VERİ TABANI Belediye İl Özel İdaresi Hizmet veren kurumlar OSB

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adres Kayıt sistemi çok sektörlü bir yapı olup, sektörlerin ve alıcı kurumların sorumlulukları mevzuatla düzenlenmiştir. Adres Kayıt sistemi çok sektörlü bir yapı olup, sektörlerin ve alıcı kurumların sorumlulukları mevzuatla düzenlenmiştir. A.GENEL SORUMLULUKLAR: A.1) Adres Kayıt Sistemini oluşturma, A.2) Adres standardını belirleme, A.3) Veri akışını sağlama, A.4) Koordinasyon ve denetim, A.5) Veri kontrolü, A.6) Veri güvenliği, A.7) Sistem Yönetimi, İşletim, Bakım-Onarım, Gelişim, Güvenlik, Koordinasyon, Denetim, Eğitim ve Tanıtım Hizmetleri.

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.1) Adres Kayıt Sistemini oluşturmaktan; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, TSE, TSE, TÜİK, TÜİK, Sorumlu tutulmuştur.

5 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.2) Adres Standardını oluşturmaktan; Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün takip ve sorumluluğunda; Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün takip ve sorumluluğunda; - Genel Müdürlük, - Genel Müdürlük, - Türkiye İstatistik Kurumu, - Türkiye İstatistik Kurumu, - Türk Standartları Enstitüsü, - Türk Standartları Enstitüsü, - ve ilgili diğer kuruluşlar ortaklaşa sorumlu tutulmuşlardır. - ve ilgili diğer kuruluşlar ortaklaşa sorumlu tutulmuşlardır. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü tespit edilen standardın il özel idaresi ve belediyelere bildirilmesinden sorumludur. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü tespit edilen standardın il özel idaresi ve belediyelere bildirilmesinden sorumludur. Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır. Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adres ile ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.3) Veri Akışını Sağlamaktan; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Muhtarlıklar ve Hizmet Almak Üzere Müracaat Edilen Kurumlar (Belediye, Elektrik Ve Su İdareleri…) Muhtarlıklar ve Hizmet Almak Üzere Müracaat Edilen Kurumlar (Belediye, Elektrik Ve Su İdareleri…), Dış Temsilcilikler, Dış Temsilcilikler, Müstakil Konut Sahipleri ve Yöneticiler (Apartman, Site ve Lojman) Sorumlu tutulmuştur. -

7 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.4) Koordinasyon ve Denetim Hizmetlerini Yapmaktan; Belediyeler-Özel idareler, köy ve mahalle muhtarlıkları özelinde; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Belediyeler-Özel idareler, köy ve mahalle muhtarlıkları özelinde; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlıklar, Valilik ve Kaymakamlıklar, Sorumlu tutulmuştur.

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.5) Veri Kontrolünü Sağlamaktan; Belediyeler ve İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Hizmet Almak Üzere Müracat Edilen Kurumlar (Belediye, Elektrik Ve Su İdareleri…) Hizmet Almak Üzere Müracat Edilen Kurumlar (Belediye, Elektrik Ve Su İdareleri…), Kolluk Kuvvetleri, Kolluk Kuvvetleri, Muhtarlıklar, Muhtarlıklar, Sorumlu tutulmuştur.

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.6) Veri Güvenliğini Sağlamaktan ; Yansılarda belirtilen Paydaş kurumlar ile kamu kurumları ve Bankacılık Kanununa tabi alıcı kurumlar, Yansılarda belirtilen Paydaş kurumlar ile kamu kurumları ve Bankacılık Kanununa tabi alıcı kurumlar, Sorumlu tutulmuştur.

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.7) Sistem Yönetimi, İşletim, Bakım-Onarım, Gelişim, Güvenlik, Koordinasyon, Denetim, Eğitim ve Tanıtım Hizmetlerinden; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sorumlu tutulmuştur.

11 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B. AKS KAPSAMINDA TEMEL KURUMLARIN SORUMLULUKLARI B.1) Belediye ve İl Özel İdareler Numaralama çalışmalarını yapmaktan, UAVT Veri Tabanına Tespit edilen adres bileşenlerinin işlenmesi ve güncellenmesini sağlamaktan,

12 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı belgelerinin Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak verilmesini; - Numaralamanın yapılması, tabela ve levhaların asılmasını, - Yeni verilen yapı belgelerinin sisteme işlenmesini, Vatandaşlara yeni adreslerinin duyurulmasını (2008/8 sayılı Başbakanlık Gen.), Sağlamaktan sorumludurlar.

13 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.2) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Adres standardının, il özel idareleri ve belediyelere bildirilmesinden, Özel idarelerin ve belediyelerin numaralama ve levhalama çalışmalarının, valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla takibi ve alanda kontrolünden,

14 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel idareler ve Belediyelerde UAVT’dan sorumlu personel istihdamı ve kontrolünden, Belediye kurulması, belediye sınırı içinde mahallelere ilişkin değişikliklerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmek üzere elektronik ortamda 10 (on) iş günü içinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B.3) İller İdaresi Genel Müdürlüğü; Yeni bir il veya ilçe kurulması yada mevcut isimlerin değiştirilmesi, belediyeden ayrılarak başka bir köyle birleştirilmesinden, Bir bucak ve bu bucağa bağlı köy ve belediyelerde meydana gelebilecek değişiklikleri, elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludur.

16 II. MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.YETKİ VE SORUMLULUKLAR 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddesi ile muhtarların yetki ve görevleri hüküm altına alınmıştır. 50. maddenin beşinci fıkrası gereğince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizleri bildirme sorumluluğu verilmiş, 51. madde gereğince Adres Kayıt Sisteminin güncelliğinin sağlanmasına yönelik olarak kontrol mekanizmaları içinde sayılmış, 52. madde doğrultusunda Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden sisteme bağlanma, kendi sorumluluk alanlarındaki adresleri görme yetkisine haiz kılınmış, İlgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereğince de “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” üretme imkânı sağlanmıştır.

19 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. CEZAi HÜKÜMLER 5490 sayılı Kanunun 67. maddesinin 1 ve 2. fıkraları Muhtarlar ve Kamu görevlileri hakkında cezai yaptırımlar öngörmektedir.

20 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3.MUHTAR TANIMLAMA YETKİSİ VE MUHTARLARA ŞİFRE VERİLMESİ Bakanlık Makamının 06.06.2008 tarihli onayı ile muhtarların Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanmasına ilişkin İkili Anlaşma imzalama ve şifre verme yetkisi Nüfus Müdürlerine verilmiştir. A.MUHTAR TANIMLAMA YETKİSİ

21 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlük tarafından her ilçedeki İlçe Nüfus Müdürü ve Mernis’te İlçe Yetkili Personeli olarak tanımlanacak personel için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılması,  İlçe Nüfus Müdürünün yetkilendirilmesi,  İlçe Nüfus Müdürü ve yetkili personele nüfus cüzdan seri numarasının şifre olarak verilmesi. B. YETKİNİN ALINMASI

22 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPS’ne bağlanmak isteyen muhtarlardan; Talep dilekçesinin alınması, protokolün imzalanması ve Muhtarlar KPS Dosyasının Oluşturulması. İmzalanacak protokol; http//adresnvi.gov.tr adresinden indirilebilir. C. MUHTARLAR KPS DOSYASININ OLUŞTURULMASI

23 D. MUHTAR TANIMLAMA A. İnternete giriş yap. B. Adres satırına http//adres.nvi.gov.tr yazıp ENTER tuşuna basınız. C. T.C. Kimlik No alanına bilgi girişini yapınız. Ç. Parola alanına Başkanlığımızca verilen şifreyi girerek giriş yap düğmesine basınız. D. Açılan sayfada, ekranın sağında kullanıcı bilgileriniz ve kurum adınız görüntülenecektir.Doğruluğunu kontrol ettikten sonra muhtar işlemleri menüsünden Muhtar düzenleme seçeneğini tıklayınız.

24 E. Ekranda ilçenize ait muhtarlıklar listelenecektir. F. Tanımlayacağınız muhtarlık köy muhtarlığı ise KÖY MUHTARLIĞINI, Mahalle muhtarlığı ise MAHALLE MUHTARLIĞINI seçili hale getiriniz. G. Muhtarı tanımlamak için ilgili muhtarlığın sağındaki simgeyi tıklamak suretiyle MUHTAR ATAMA EKRANINI açınız. Ğ. Muhtarın T.C. Kimlik No bilgisini yazarak ARA düğmesini tıklayınız.

25 H. Ekranda muhtar Ad Soyad bilgisi görünecektir.Bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. I.Adres Kayıt Sistemine Muhtarı eklemek için EKLE düğmesine tıklayınız. İ.Muhtarın eklendiğine dair başarı mesajı ekranda görünecektir. j.Başarı mesajına TAMAM diyerek muhtar atama ekranını kapatınız.

26 K.Eklediğiniz muhtarın ismini, muhtarlığın karşısında görmek için bir kere ara düğmesine basınız. Sistemde tanımlanmış muhtarın ad ve soyadı, ilgili mahallelerin karşısında görülür. L.Yanlış tanımlanan muhtar bilgisini silmek için muhtar adının sağında bulunan simgeyi tıklayınız. M. Açılacak olan ekrandan SİL komutuna basınız. N. Muhtarın görevden ayrılması veya görevinin bitmesi durumunda muhtar silinir.

27 E. TANIMLANAN MUHTARLARCA YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESi ÜRETİLMESİ E.1. İnternete giriş yap. E.2. Adres satırına http//adres.nvi.gov.tr yazıp ENTER tuşuna basınız. AKS kullanıcı giriş sayfası açılacaktır. E.3. Bu sayfanın sağında T.C. Kimlik No alanına T.C. numaranızı yapınız. E.4. Parola alanına, NÜFUS CÜZDANI SERİ NO bilginizi girerek GİRİŞ YAP yazısının bulunduğu alana tıklayınız. E.5. Ekrana Parola güncelleme ön sayfası gelecektir. ‘Lütfen öncelikle parolanızı değiştiriniz’’ cümlesinin altındaki TAMAM kutucuğunu tıklayınız.

28 E.6. Ekrana parola güncelleme sayfası gelecektir.Bu sayfanın solunda bulunan Geçerli parola alanına nüfus cüzdanı seri no bilginizi giriniz. Yeni parolanız ve yeni parolanız tekrarı alanına unutmayacağınız bir şifre girerek sayfanın sağında bulunan Değiştir kutucuğunu tıklayınız E.7. Ekrana bilgi güncelleme sayfası gelecektir. Eksik olan bilgileri Doğru şekilde tamamlayarak bu sayfanın sağında bulunan Güncelle kutucuğuna tıklayınız. E.8. Ekrana Yerleşim Yeri Belgesi Verme ön sayfası gelecektir. Bu sayfanın solunda Muhtar İşlemleri menüsünden, Yerleşim Yeri Belgesi seçeneğini tıklayınız.

29 E.9. Ekrana Yerleşim Yeri Belgesi Verme sayfası gelecektir. Bu sayfanın solunda bulunan T.C. Kimlik No alanına belgeyi isteyen Türk vatandaşı ise T.C. Kimlik Numarasını veya Türkiye’de 6 aydan fazla kalan yabancılar için Yabancı Kimlik No bilgisini girerek Belgeyi Al kutucuğunu tıklayınız. E.10. Ekranda görünen Open (Aç) kutucuğunu tıklayarak Yerleşim Yeri Belgesini görüntüleyiniz ve çıktısını alınız. E.11. Çıkan belgeyi mühürleyip imzaladıktan sonra ilgiliye veriniz.

30 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A)Sisteme şifremi tanıtamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım? A.1)Nüfus Cüzdanınızı kontrol ediniz. Tarihi 2000 yılı veya daha önce verilmiş ise bu sisteme tanıtılamaz. Nüfus cüzdanınızın yenilenmesi gerekir. B) Sistemde işlem yapamıyorum. Yardımcı olur musunuz? B.1) Bilgisayarınızda ‘ADOBE READER’’ proğramı yüklü olmayabilir.Lütfen kontrol ediniz. 4.SIKÇA KARŞILAŞILAN SORULAR VE SORUNLAR

31 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C) Benim mahallemde 50.000 kişi ikamet ediyor. Form-D ile kontrolü nasıl sağlayacağım. Bu formu lütfen kaldırın? C.1) Yukarıda zikredilen meri mevzuat hükümleri gereğince, yerleşim yeri adres değişikleri bildirim listelerinin muhtarlarca kontrolü, adres bilgilerinin sağlıklı tutulmasında önemli yer teşkil etmektedir. Ancak bu işlemin özellikle büyük şehirlerde işgücü, zaman ve kaynak gerektirdiği dikkate alınarak ilgili mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin çalışma sürdürülmektedir.

32 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ D) Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince tebliğ mazbatalı zarfları teslim alma zorunluluğu nedeniyle Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden kişileri adresten sorgulama imkânı sağlanabilir mi? D.1) KPS Yönetmeliğin 11 inci maddesinde internet tarayıcıları veya internet servisleri üzerinden hangi kriterlerin kullanılarak hangi sorgulama hizmetlerinin sağlanacağı hüküm altına alınmış olup, “adresten sorgulama” yapılmasına ilişkin herhangi bir madde yer almamaktadır. Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde “adresten sorgulama” yapılması mümkün değildir.

33 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ADRES KAYIT SİSTEMİ HİZMET İÇİ EĞİTİM 14-18 ARALIK 2009 ANTALYA Yılmaz ÖRNEK Adres Takip Şube Müdürü 591 22 16 Yilmaz.ornek@nvi.gov.tr


"Efendiler, nüfus meselesi bir memleketin en önemli hayati meselelerindendir. N Ü F U S VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE EFENDİLER, NÜFUS MESELESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları