Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Bursa Sağlık Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Bursa Sağlık Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Bursa Sağlık Müdürlüğü
MİCROSOFT OFFİCE 2000 WORD DERSİ Hazırlayan: Bursa Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi

2 1. DERS Ders Akışı Word Programını Başlatmak Word Menüsünün Tanıtımı
Yeni bir belge açmak,Varolan bir belgeyi açmak Dosya kaydetmek ve Farklı kaydetmek. Araç çubuklarının tanıtımı ve Araç çubuklarını özelleştirme. Belgenin ve Word programının kapatılması.

3 Microsoft Word 2000 Giriş Microsoft Word 2000’i Başlatmak
Microsoft Office 2000 bilgisayarınızda yüklenmiş ise, Microsoft Word 2000 programını başlatmanın bir kaç değişik yolu vardır. Windows 2000 Professional görev çubuğundaki Başlat düğmesinden, Word dört şekilde başlatılabilir. Şekil 1’de gösterilen Programlar, Belgeler menüleri ya da Yeni Office Belgesi, Office Belgesi Aç komutları kullanılarak işlem gerçekleştirilir. Şekil 1 Başlat Menüsü

4 Microsoft Word Ekranı

5 Başlık Çubuğu Şekil 7 Başlık Çubuğu

6 Standart Araç Çubuğu Yatay menünün altında bulunan çubuktur (Bkz. Şekil 9). Bu çubuktaki Yeni, Aç, Kaydet vb. komut düğmeleri ile daha kolay ve çabuk kullanım sağlanır. Fare imlecini bu düğmelerden birinin üzerine getirirseniz, sarı bir dikdörtgen içinde denetim ipucu belirir. Şekil 9 Standart Araç Çubuğu Araç çubuğuna komut eklemek istiyorsanız aşağıdaki yöntemi izleyiniz: Düğme eklemek istediğiniz araç çubuğunu gösterin. Araçlar menüsünden, önce Özelleştir'i, sonra Komutlar kulakçığını tıklatın. Kategoriler kutusundan, düğmenin gerçekleştirmesini istediğiniz komut için bir kategori tıklatın. İstediğiniz komutu veya makroyu Komutlar kutusundan görüntülenen araç çubuğuna sürükleyin. İstediğiniz komutu belirli bir kategori altında görmüyorsanız, Kategoriler kutusundan Tüm Komutlar'ı tıklatın. Hızlı olarak yerleşik düğme ya da yerleşik araç çubuğu eklemek için, takılı araç çubuğundan, Ek Düğmeler'i seçin (ya da imleci kayan araç çubuğunun sol üst köşesindeki simgesini tıklatın), Düğme Ekle/Kaldır'ı tıklatın ve eklemek istediğiniz düğmenin yanındaki onay kutusunu seçin.

7 MENÜLERİN TANITIMI

8 Dosya Menüsü Yeni:Yeni, boş bir dosya yaratır.
Bu menünün altında yapılan işlemler şunlardır. Yeni:Yeni, boş bir dosya yaratır. Kaydet:Etkin dosyayı geçerli dosya adı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder. Farklı Kaydet: Etkin dosyayı farklı dosya adı, yeri ve dosya biçimiyle kaydeder. Sayfa Yapısı :Etkin dosya için kenar boşluklarını, kağıt kaynağını, kağıt boyutunu, kağıt yönünü ve diğer düzenleme seçeneklerini ayarlar. Baskı Önizleme :Bir dosyayı yazdırdığınızda nasıl görüneceğini gösterir. Yazdır :Etkin dosyayı veya seçili öğeleri varsayılan yazıcıya göndererek yazdırır.

9 Düzen Menüsü Bu menünün altında yapılan işlemler şunlardır. Kes: Seçimi etkin belgeden kaldırır ve Pano'ya yerleştirir. Kopyala: Seçimi Pano’ya kopyalar. Yapıştır : Pano'nun içindekileri ekleme noktasından sonraki kısma ekler ve herhangi bir seçimin yerine yerleştirir. Bu komut ancak bir nesnenin, metnin veya hücrenin içindekileri kestiğinizde veya kopyaladığınızda kullanılabllir. Tümünü Seç: Etkin penceredeki tüm metni ve grafiği veya seçilen nesnedeki tüm metni seçer. Bul: Belirtilen metni veya biçimlendirmeyi arar.

10 Görünüm Menüsü Bu menünün altında yapılan işlemler şunlardır. Normal: Yazma, düzenleme ve biçimlendirme gibi birçok Word sözcük işleme görevleri için varsayılan belge görünümü olan normal görünüme geçer. Web Yerleşimi: Etkin belgeyi, Web tarayıcınızda görünecek şekilde görüntüleyen düzen görünümü olan Web düzeni görünümüne geçirir. Sayfa Düzeni: Etkin belgenin yazdırma düzeni görünümüne geçiş yapar; bu görünüm, belgeyi yazdırılacağı şekilde görüntüleyen bir düzenleme görünümüdür. Yazdırma düzeni görünümü fazla sistem belleği kullandığı için özellikle belgeniz çok resim içeriyorsa ve karmaşık bir biçimlendirilmesi varsa, kaydırma yavaş olabilir. Araç Çubukları: Araç çubuklarını görüntüler veya gizler. Bir araç çubuğu görüntülemek için araç çubuğu adının yanındaki onay kutusunu seçin. Bir araç çubuğunu gizlemek için onay kutusunu temizleyin. Üstbilgi ve Altbilgi: Her sayfanın veya slaydın üstünde ve altında görünen metni ekler veya değiştirir. Yakınlaştır: Yürürlükteki dosyanın ekranda ne kadar büyük veya küçük görüneceğini denetler

11 Biçim Menüsü Yazı Tipi : Seçilen metnin yazı tipini ve karakter aralığı biçimini değiştirir. Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Seçilen paragraflara madde işaretleri ve numaralar ekler ve varolanları değiştirir. Kenarlıklar ve Gölgeleme : Seçilen metne, paragraflara, sayfalara, tablo hücrelerine veya resimlere kenarlık ve gölgeleme ekler. Büyük/Küçük Harf Değiştir : Seçilen metnin büyük küçük harf biçimini değiştirir. Otomatik Biçim: Etkin dosyanın içeriğini inceler ve sonra dosyayı otomatik olarak biçimlendirir. Stil: Seçime, biçim bileşimini tanımlar veya uygular.

12 Ekle Menüsü Bu menünün altında yapılan işlemler şunlardır.
Kesme : Ekleme noktasına bir sayfa sonu, sütun sonu veya bölüm sonu ekler. Sayfa Numarası (Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu): Sayfa eklediğinizde veya sildiğinizde otomatik olarak güncelleştirilen sayfa numaraları ekler. Resim Yazısı : Tablolara, şekillere, denklemlere ve diğer öğelere resim yazısı ekler. Çapraz Başvuru : Bir belgedeki öğeye çapraz başvuru ekler. Dizin ve Tablolar : Dizin, içindekiler, şekil dizini, kaynakça ve diğer benzer tabloları yaratır. Resim : Etkin dosyadaki ekleme noktasına varolan bir resmi ekler.

13 Araçlar Menüsü Değişiklikleri İzleme: Taşınan ve yapıştırılan içeriklerle eklenen ve silinen satır ve sütunları da içerecek şekilde, paylaşılan bir çalışma kitabındaki hücre içeriklerinde oluşan değişiklikleri izler. Zarflar ve Etiketler : Zarf veya tek bir posta etiketi yaratır veya posta etiketlerinin tüm sayfalarına aynı adı ve adresi ekler. Özelleştir: Araç çubuğu düğmelerini, menü komutlarını ve kısayol tuş atamalarını özelleştirir. Seçenekler : Microsoft Ofis programlarına ilişkin, ekran görünümü, yazdırma, düzenleme, heceleme ve başka seçenekler gibi ayarları değiştirir.

14 Tablo Menüsü Tablo Ekle: Belirlediğiniz satır ve sütun sayısına sahip tabloyu belgenize ekler. Tablo Sil: Belirlediğiniz satır ve sütun sayısına sahip tabloyu belgenizden siler.

15 Pencere Menüsü Programda şu anda açık olan dosyaları listeler. Geçmek istediğiniz dosyayı tıklatın.

16 Yardım Menüsü Microsoft Word programına ilişkin yardım seçeneklerinin bulunduğu menüdür.

17 Yeni Bir Dosya Açmak Yeni Bir Dosya Açmak İçin
Araç çubuğu üzerindeki Yeni ( ) düğmesini tıklayınız. Ekrana adı Belge1, Belge2 gibi Word programı tarafından isim verilmiş boş bir çalışma belgesi gelecektir.

18 Var Olan Bir Dokümanı Açmak
Microsoft Word ile önceden oluşturulmuş dokümanları tekrar kullanmak, üzerinde değişiklik yapmak ya da incelemek için açabilirsiniz. Standart araç çubuğu üzerindeki Aç düğmesini ya da Dosya menüsünden Aç komutunu tıklayın (Bkz Şekil 12). Şekil 13’dekine benzer bir Aç iletişim kutusu görünür. Şekil 12 Aç Komutu Seçeneği Şekil 13 Aç İletişim Kutusu

19 Dosya Kaydetmek Bir dosyayı kaydederken dosyayı nereye kaydedeceğinize dikkat ediniz. Örneğin, eğer bir diskete kaydetmek istiyorsanız iletişim kutusundaki sürücü kutusundan disket (3½ Floppy (A):) sürücüsü seçilmelidir. Eğer sabit sürücüye kaydetmek istiyorsanız sabit disk sürücüsü seçilmelidir. Bunun yanı sıra, eğer belirli bir klasöre kaydetmeniz gerekiyorsa yine aynı iletişim kutusundaki doğru klasörü seçmiş olduğunuzdan emin olunuz. Dosya menüsünde Farklı Kaydet komutunun yanı sıra ( ) Kaydet komutu da bulunmaktadır Kaydet komutu üzerinde değişiklikler yapılan dosyaları aynı adla tekrar kaydetmek için kullanılır. Word programının bir özelliği de kullanıcının belirlediği zaman aralıklarında Otomatik Kaydet yapmasıdır. Herhangi bir doküman üzerinde çalışırken dosyalarınızı sık sık kaydetmenizi ve bunu bir alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederiz. Eğer dosyalarınızın otomatik olarak kaydedilmesini istiyorsanız Araçlar-Seçenekler-Kaydet yolunu izleyerek kaydetme seçeneğini istediğiniz gibi özeleştirebilirsiniz (Bkz. Şekil 81). Örneğin kaydetme sıklığını 10 dakika olarak belirlerseniz Word her on dakika da bir dosyanızı olası aksiliklere karşı kurtarmak için kaydedecektir.

20 Dokümanı Yeni Bir Adla Kaydetmek İçin (Farklı Kaydetmek)
Açık olan bir Word dosyası başka bir adla tekrar saklanmak isteniyor ise Dosya menüsünden Farklı Kaydet komutu seçilir (Bkz. Şekil 12). Şekil 14’dekine benzer bir Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır. Kayıt yeri liste kutusundan Word belgesinin saklanmasını istediğiniz klasörün yeri seçilir. Dosya Adı kutusuna Word belgesine vereceğiniz isim yazılır ve Kaydet düğmesi tıklanır. Dosya uzantısı olan DOC, dosya adına kendiliğinden eklenecektir. Dokümanınız farklı bir isimle kaydedilir ve Farklı Kaydet iletişim kutusu kapanır.

21 Standart Araç Çubuğu Üzerinde Bulunan Komutlar ve Açıklamaları

22 Komut Sembolü Açıklaması Yeni Sayfa: Ctrl-N: Yeni –boş- bir belge açar. Aç: Ctrl-O: (Eskiden yazılmış bir dosyayı daha sonra açmak için) Kaydetme: Ctrl-S / Shift-F12: (Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek kaydetmek için; 2. Kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri de kaydetmek için) Yazdırma: Ctrl-P: (Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını almak için) Kopyalama: Ctrl-C: (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe kopyalamak için kullanılır. Kopyalama: Seçilen alan silinmez. Yerinde kalır. İkinci bir kopyasını yapmak için kullanılır.) Kesme: Ctrl-X  / Shift-Delete: (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe alır. Kopyalama: Seçilen alan silinir.) Yapıştırma: Ctrl-V /  Shift Insert: Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde gidilen yere yazar. Biçim Boyayıcısı: Ctrl-Shift-C: Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara uygulamak için kullanılır. Paragraf seçilir. Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır. Sonra uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir. Paragraf seçilerek biçimin uygulanması sağlanır. Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır. Sonra normal duruma geçilir. Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem birden çok paragrafa uygulanabilir. Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır. Geri Al: Ctrl-Z: En son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. Birden fazla basılırsa önceki işlemleri de geri alır. İleri Al: Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır. Geri alma işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz. Tablo Ekle: Belgeye tablo eklemek için kullanır. Seçilen alan kadar tablo oluşturur. Sütunlar: Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kullanılır. Sayfanın tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir.

23 Biçimlendirme Araç Çubuğu Metinlerin biçimlendirilmesinde kullanılan komutlara karşılık gelen düğmeleri içerir. Araç çubuğuna komut eklemek istiyorsanız Standart Araç Çubuğu konu başlığı altındaki ilgili talimatları takip edebilirsiniz. Komut Sembolü Açıklaması Kalın (Koyu): Ctrl-K İtalik (Eğik Yazı): Ctrl-T Altı Çizili: Ctrl-Üstkrkt-A Sola Hizala: Ctrl-L Ortala: Ctrl-R Sağa Hizala:Ctrl-G İki Yana Yasla:Ctrl-D Numaralandırma Madde İmleri Girintiyi Azalt Girintiyi Artır

24 WORD PROGRAMINDAN ÇIKMAK
BİR BELGEYİ KAPATMAK VE WORD PROGRAMINDAN ÇIKMAK Aktif halde bulunan bir belge birkaç şekilde kapatılır.

25 Word programından çıkmak için kullanabileceğimiz yöntemler.
Aynı zamanda klavyenin Alt +F4 tuşuna basarak da çıkabiliriz.

26 2. DERS Klavyedeki önemli tuşlar. Sözcük kaydırma.
Metin seçme-Kopyalama/Yapıştırma- Kesme/Yapıştırma. Yapılan işlemi geri alma. Metnin ve alanının rengini değiştirme. Metni biçimlendirme (Altı çizgili-kalın-italik-metin boyutu-metin tipi değiştirme-büyük / küçük harf değiştirme). Metin hizalama. Sütun oluşturma. Paragrafın ilk harfini büyütme.

27 Klavyedeki Önemli Tuşlar
Delete (Sil) Bu tuşa her basışınızda ekleme noktasının sağındaki ilk karakter silinir. Eğer seçili bir metin varken bu tuşa basarsanız seçili metnin tümü silinir. Home (Başa Dön) Bu tuşa bastığınızda ekleme noktası, satırın başına (en soluna) gelir. Ctrl+Home bileşimine basarsanız ekleme noktası metnin en başına gelir. End (Son) Ekleme noktasını satır sonuna getirir. Ctrl+End bileşimi, ekleme noktasını metnin en sonuna götürür. Page Up (Sayfa Yukarı) Belge penceresini bir ekran yukarı kaydırır. Bu işlemi Word ekranındaki dikey kaydırma çubuğunun yukarı okuna fare ile tıklayarak da yapabilirsiniz. Page Down (Sayfa Aşağı) Belge penceresini bir ekran aşağı kaydırır. Bu işlemi Word ekranındaki dikey kaydırma çubuğunun aşağı okuna fare ile tıklayarak da yapabilirsiniz. Ok Tuşları Aşağı, yukarı, sola, sağa bakan tuşlardır. Bu ok tuşları ile ekleme noktanızı bu yönlerde belge penceresinde hareket ettirebilirsiniz. Shift Klavyedeki bazı tuşların üstünde birden fazla karakter vardır. Tuşun üst kısmındaki karakterleri yazmak için aynı anda Shift tuşuna da basmalısınız. Küçük harf ile yazarken büyük harf kullanmanız gerekirse Shift tuşunu basılı tutarak harfe basmalısınız. Shift tuşunu bırakınca yine küçük harflerle devam edersiniz. Büyük harfle yazarken aynı işlem yapıldığında tersi durum gerçekleşir. Caps Lock Klavyeyi büyük harf yazma moduna geçirmek için kullanılan tuştur. Bu tuşa bastığınızda klavyenin sağ üst köşesindeki Caps Lock ışığı yanıyorsa harfler büyük yazılır. Backspace (Geri Sil) Ekleme noktasından itibaren geriye (sola) doğru her basışta bir karakteri ya da seçili metni siler. TAB (Sekme tuşu) Ekleme noktasını sabit uzaklıkta içeri doğru girintiler (Seçili metni ekleme noktası başındayken içeri doğru girintiler). Boşluk Tuşu (Spacebar) Yazılan karakterler ve/ya da kelimeler arasına boşluk bırakmak için kullanılır.

28 Sözcük Kaydırma Metni yazarken satır sonlarına geldiğinizde Enter tuşuna basmak zorunda değilsiniz (daktiloda kullanılan sayfa dönüşü gibi). Microsoft Word, satır sonlarına gelindiğini anlar ve satır başlarına otomatik olarak geçer. Yani, satır başı ya da paragraf başı yapmak dışında Enter tuşuna basmadan metinlerinizi yazabilirsiniz. Şimdi Örnek’teki metni yazmaya başlayabilirsiniz. Şimdilik yazım hatalarını görmezlikten gelin, yani onları da yazın, daha sonra bunların nasıl düzeltileceğini göreceğiz. Örnek : İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklillik hükümleri uygulanır.

29 Metin Seçmek Bir metnin üzerinde herhangi bir işlem yapabilmek için ilk önce o metni seçmeniz gerekir. Seçeceğiniz metin; harf(ler), kelime(ler) ya da bir dizi paragraftan oluşabilir. Seçme işlemini gerçekleştirmek için klavye ya da fareyi kullanabilirsiniz. Seçilen metin, kelime(ler), harf(ler) ya da paragraflar Şekil 18’de görüleceği gibi siyah şekilde gölgelenir.

30 Klavye İle Seçim Yapmak
Ekleme işaretini ok tuşlarıyla seçim yapmak istediğiniz noktanın başına (ya da sonuna) getiriniz. Tek bir harf, bir kelime ya da bir satır seçimi yapmak için Shift tuşunu basılı tutarak gitmek istediğiniz yöndeki ok (, ) tuşunu kullanınız. Bir paragraf seçilmek isteniyor ise ekleme işaretini bu paragrafın başına (ya da sonuna) getiriniz. Shift tuşunu basılı tutarak seçim yapmak istediğiniz yöndeki ok (,) tuşunu kullanınız. Fare İle Seçim Yapmak Seçim yapmak isteğiniz metin bir ya da bir birkaç harften oluşuyorsa; farenizin imleci ile ilk harfin üstüne tıklarken parmağınızı farenizin sol düğmesi üstünden kaldırmadan fareyi seçmek istediğiniz metnin sonuna kadar sürükleyiniz ve seçmek istediğiniz metnin bitiminde bırakınız. Seçim yapmak istediğiniz metin yalnızca bir kelime ise; farenizin imlecini o kelimenin üstüne yöneltip fareyi çift tıklayınız. Seçim yapmak istediğiniz metin bir paragraf ise; farenizin imleci o paragrafın içinde bir yerde üç kez ya da paragrafın solundaki boş alanda farenizin oku sağa eğik konuma gelince çift tıklayınız. Seçim yapmak istediğiniz metin yalnızca bir satır ise; farenizin imlecini satırın en soluna kadar yöneltiniz. Seçmek istediğiniz satıra doğru oku sağa eğik konuma gelince (işaret eden bir ok haline gelince) fareyi tıklayınız. Eğer birden fazla satırı seçmek istiyorsanız, farenizin sol tuşunu bırakmadan imleci ekranın solunda ok görünümündeyken seçmek istediğiniz satırlar yönünde (yukarı ya da aşağı doğru) sürükleyiniz. Bütün belgeyi seçmek istiyorsanız, Düzen menüsünden Tümünü Seç’e tıklayın ya da Ctrl+A tuşlarına birlikte basarak tüm belgeyi seçiniz.

31 Bir Metni Kopyalamak ve Yapıştırmak
Yazmış olduğunuz bir metni başka bir yere kopyalayıp yapıştırma işlemini üç değişik şekilde yapabilirsiniz. Araç Çubuğundaki Kopyala ve Yapıştır Düğmelerini Kullanarak 1- Kopyalamak istediğiniz metni seçiniz. 2- Biçimlendirme araç çubuğundan, Kopyala ( ) düğmesine tıklayınız. 3- Ekleme noktasını, metni yapıştırmak istediğiniz yere getiriniz. 4- Biçimlendirme araç çubuğundan, Yapıştır ( ) düğmesine tıklayınız. Fareyi Kullanarak Önce kopyalamak istediğiniz metni seçiniz. Ctrl tuşu basılıyken imleci, seçtiğiniz metni kopyalamak istediğiniz yere fare ile sürükleyiniz. Kısayol Tuşlarını Kullanarak Word’de kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemlerini klavye üzerinde bulunan kısayol tuş kombinasyonlarını kullanarak yapabilirsiniz: CTRL+X: Seçilen alanın bulunduğu yerden kesilerek Panoya kopyalanmasını sağlar CTRL+C: Seçilen alanın bulunduğu yerden kopyalanarak Panoya kopyalanmasını sağlar. CTRL+V: Panodaki kesilen ya da kopyalan alanın imlecin bulunduğu yere yapıştırılmasını sağlar.

32 Düzen Menüsündeki Kopyala ve Yapıştır Komutlarını Kullanarak
Kopyalamak istediğiniz metni seçiniz. Düzen menüsünden Kopyala komutuna tıklayınız. Ekleme noktasını, metni yapıştırmak istediğiniz yere getiriniz. Düzen menüsünden Yapıştır komutuna tıklayınız.

33 Bir Metni Kesmek ve Yapıştırmak (Taşımak)
Yazmış olduğunuz bir metni kesip yapıştırmak, o metni bulunduğu noktadan alıp başka bir yere taşımak anlamına gelir. Bu işlemi de kopyalama ve yapıştırma işlemlerinde olduğu gibi üç değişik şekilde yapabilirsiniz. Araç Çubuğundaki Kes ve Yapıştır Düğmelerini Kullanarak Taşımak istediğiniz metni seçiniz. Biçimlendirme araç çubuğundan Kes ( ) düğmesine tıklayınız. Ekleme noktasını, metni yapıştırmak istediğiniz yere getiriniz. Biçimlendirme araç çubuğundan Yapıştır ( ) düğmesine tıklayınız. Düzen Menüsündeki Kes ve Yapıştır Komutlarını Kullanarak Düzen menüsünden Kes komutuna tıklayınız (Bkz. Şekil 19). Düzen menüsünden Yapıştır komutuna tıklayınız (Bkz. Şekil 19). Fareyi Kullanarak Önce taşımak istediğiniz metni seçiniz. Farenin sol tuşu basılıyken metni taşımak istediğiniz yere sürükleyiniz.

34 Yapılan İşlemi Geri Almak
Belge üzerinde yazdığınız bir yazıyı yanlış yazmanız sonucu değiştirmeniz gerekebilir. Yanlışlığı yapmadan önceki haline getirmek için Düzen menüsünden Geri Al (Geri Al komutunun yanında en son yapılan işlemin adı yazar. Örneğin, Geri Al Yazan gibi) komutu ile yapılan işlemi geri almak mümkündür. Geri Al komutu ile geri aldığınız bir işlemi Yinele komutu ile tekrar yapabilirsiniz. Yapılan son işlemleri sırasıyla geri almak için, Standart Araç çubuğunda bulunan Geri Al düğmesini ya da Ctrl+Z tuş bileşimini kullanabilirsiniz. Geri alınan işlemleri sırasıyla ileri almak (tekrar etmek) için, Standart araç çubuğunda bulunan Yeniden düğmesini ya da Ctrl+Y tuş bileşimini kullanabilirsiniz.

35 Metnin Yazıldığı Alanın Rengini Değiştirmek
Normalde metnin yazıldığı alan beyaz renkte bir fondur. Kullanıcılar zaman zaman metnin yazıldığı alanın rengini değiştirmek isteyebilirler. Bunun için Biçim menüsü içindeki Arka Plan komutu kullanılır Word eklediğiniz arka planları yalnızca Web düzeni görünümü içindeyken görüntüler. Bu arka planlar yazdırılan belgeler için tasarlanmaz. Bir Word belgesi açınız. Biçim menüsünden Arka Plan komutunu seçin. Açılan renk paletinden metnin yazıldığı alana koymak istediğiniz rengi seçiniz.

36 YAZI RENGİNİ DEĞİŞTİRME

37 METİN BİÇİMLENDİRME Metni Altı Çizili Yapmak Metni seçiniz.
Biçimlendirme araç çubuğunun üzerindeki, Altı Çizili düğmesini tıklayınız. Seçtiğiniz metnin altı çizili olur. Eğer altı çizili bir metnin altı çizgisiz olmasını istiyorsanız yukarıdaki iki adımı tekrar ediniz. Metni Kalınlaştırmak (Daha Koyu Hale Getirmek) Biçimlendirme araç çubuğunun üzerindeki, Kalın düğmesini tıklayınız. Seçtiğiniz metin kalın hale gelir. Eğer kalın bir metni normal hale dönüştürmek isterseniz yukarıdaki iki adımı tekrar ediniz. Metni İtalik (Sağa Doğru Yatık) Yapmak Biçimlendirme araç çubuğunun üzerindeki, İtalik düğmesini tıklayınız. Seçtiğiniz metin İtalik hale gelir. Eğer italik bir metni normal hale dönüştürmek isterseniz yukarıdaki iki adımı tekrar ediniz. Metni Aynı Anda Altı Çizili, Kalın ve İtalik Yapmak Biçimlendirme araç çubuğunun üzerindeki, Altı Çizili, Kalın ve İtalik düğmelerini sırasıyla tıklayınız. Yazı Tipini ve Boyutunu Değiştirmek Yazı Tipi listesi Biçimlendirme araç çubuğunun sol tarafındadır. Bu listeyi görebilmek için Yazı Tipi liste kutusunun sağ tarafındaki aşağı oka tıklayınız Listeden bir yazı tipi seçiniz.

38 Metinde Büyük/Küçük Harf Değişimi Yapmak
Harf değişimi yapmak istediğiniz metni seçiniz. Biçim menüsünden Büyük/Küçük Harf Değiştir komutuna tıklayın. Şekil 29’daki Büyük/Küçük Harf Değiştir iletişim kutusu açılır. Büyük/Küçük Harf Değiştir iletişim kutusunda bulanan “TÜMÜ BÜYÜK HARF” seçeneğini işaretleyiniz ve Tamam düğmesine tıklayınız. Sonuç aşağıdaki gibi olur.

39 Metin Hizalama Metni seçiniz.
Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki Sola yasla düğmesine tıklayın. Metin sayfanızda tam olarak sola yaslanır. Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki Ortala düğmesine tıklayın. Metin sayfanızda tam olarak ortalanır, Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki Sağa yasla düğmesine tıklayın. Metin sayfanızda tam olarak sağa yaslanır. Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki iki yana yasla düğmesine tıklayın. Metin sayfanızda tam olarak iki yana yaslanır.

40 Şekil 30 Sütunlar İletişim Kutusu
Sütunlar Oluşturmak Sütunlara ayırmak istediğiniz bir metni seçiniz. Biçim menüsünden Sütunlar komutunu seçiniz. Bununla birlikte Standart araç çubuğu üzerindeki Sütunlar ( ) düğmesini kullanabilirsiniz. Önceden Belirlenenler bölümünden İki’yi seçin (Bkz. Şekil 30). Sütün Sayısı liste kutusunu kullanarak en fazla 12 sütun seçebilirsiniz. Böylece seçmiş olduğunuz metin iki sütun olarak görülecektir. Şekil 30 Sütunlar İletişim Kutusu Normal görünümde sütun yarattıysanız sütunlarınız ekranda yazıcıdan çıkacağı gibi görünmez. Bu nedenle, Sayfa Düzeni görünümüne geçerseniz ekranda yaratmış olduğunuz sütunları görebilirsiniz (Bkz. Şekil 31).

41 Şekil 31 Sayfa Düzeni Görünümü
Sütunları Ayarlamak Bir sütunu istediğiniz bir yerden bölmek isterseniz: Sütunun bölüneceği yere ekleme noktasını getiriniz. Ekle menüsünden Kesme komutunu seçiniz. Açılan Kesme iletişim kutusundan Sütun Sonu’nu seçiniz ve Tamam düğmesine tıklayınız. Böylece ekleme noktasının bulunduğu yerden itibaren metin ikinci bir sütunda yer alır. Şekil 31 Sayfa Düzeni Görünümü Sütunlar Arasına Çizgiler Eklemek Biçim menüsünden Sütunlar’ı tıklayınız. Karşınıza Şekil 30’deki Sütunlar iletişim kutusu gelecektir. Sütunlar iletişim kutusunda Araya Çizgi Koy onay kutusunu işaretleyiniz. Tamam düğmesini tıklayınız.

42 Paragrafın İlk Harfini Büyütmek
Ekleme noktasını ilk harfini büyütmek istediğiniz paragrafın herhangi bir yerine getiriniz. Biçim menüsünden Başlangıcı Büyüt komutunu seçiniz. Karşınıza Şekil 32’daki Başlangıcı Büyüt iletişim kutusu gelir. Başlangıcı Büyüt iletişim kutusunda Konum alanındaki Metinde seçeneğine tıklayınız. Yazı Tipi, Satır sayısı ve Metinden uzaklık ayarlarını istediğiniz şekilde yapınız. Tamam düğmesini tıklayınız.

43 3.DERS Araç çubuğu seçenekler komutu kullanımı
Bul –Değiştir-Git komutları. Belgeye özel simgeler eklemek. Paragraf biçimlendirme(Cetveli kullanmak-Girinti oluşturmak-Satır aralıklarını değiştirmek.) Madde imleri ve numaralandırmak. Sayfa yapısı(Kenar boşlukları ayarı-Kağıt boyutu-Kağıt kaynağı-Tüm Belge için sayfa düzeni ayarlama) Yakınlaştırma Üst bilgi ,alt bilgi oluşturma(Sayfa numarası oluşturma) Dipnot son not ekleme.

44 Bul, Değiştir ve Git Komutları
Belge içinde bir kelimeyi bulmak ve değiştirmek için Bul ve Değiştir komutları, belge içinde bir yerden bir yere hızlı bir şekilde gitmek için Git komutu kullanılır. Düzen menüsü içinden Bul (Ctrl+F), Değiştir (Ctrl+H) ve Git (Alt+Ctrl+G) komutları kullanılır (Bkz. Şekil 84) Bir Metin Bulmak Belge içinde istediğiniz bir metni bulmak için Bul komutu kullanılır. Düzen menüsü içinden Bul komutunu seçiniz. Açılan Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Bul kulakçığını seçiniz (Bkz. Şekil 85). Şekil 85 Bul Kulakçığı Aranan liste kutusu alanına aranmasını istediğiniz metni yazınız. Word yazdığınız metni belge içinde her yeri arar ve size gösterir. Örneğin, “göz” sözcüğünü “gözlükçü” ya da “gözetlemek “ sözcüklerinde de bulur ve gösterir. Sonrakini Bul düğmesini kullanarak bir sonraki sözcük aranır. Şekil 84 Bul, Değiştir ve Git Komutları

45 Bir Metni Bulmak ve Değiştirmek
Belge içinde istediğiniz bir metni bulup değiştirmek için Değiştir komutu kullanılır. Düzen menüsü içinden Değiştir komutunu seçiniz. Açılan Bul ve Değiştir iletişim kutusundaki Değiştir kulakçığını seçiniz (Bkz. Şekil 86) Şekil 86 Değiştir Kulakçığı Aranan liste kutusu alanına değiştirmek istediğiniz metni, Yeni Değer liste kutusu alanına ise yeni metni yazınız. Sonrakini Bul düğmesini kullanarak sözcük bulunur ve Değiştir düğmesine basılarak değiştirilir. Bununla birlikte Tümünü Değiştir düğmesine basılır ise değiştirilecek tüm metinler otomatik olara değiştirilir.

46 Belgeye Özel Simgeler Eklemek
Çoğu yazı tipi özel karakterler ve simgeler içerir. Fakat bu simgelerin hepsi kullandığımız klavye üzerinde bulunmaz. Bu tür simge ve özel karakterlere ihtiyaç duyduğumuzda Ekle menüsü içindeki Simge komutu kullanılır (Bkz. Şekil 88). Karakter ya da simgenin görünmesini istediğiniz yere ekleme noktasını getiriniz. Ekle menüsü içinden Simge komutunu seçiniz. Açılan Simge iletişim kutusundaki Simge kulakçığını seçiniz (Bkz. Şekil 89). Şekil 89 Simge İletişim Kutusu Yazı Tipi liste kutusundan bir yazı tipi seçiniz. Simgelerin bulunduğu alandan arağınız simgenin üstüne fare ile gelip tıkladığınızda simge büyür. Aradığınız simgeyi bulduğunuzda Ekle düğmesine basınız. Böylece simge belge içine eklenecektir. Şekil 88 Simge Komutu

47 PARAGRAF BİÇİMLENDİRME
Paragraf biçimlendirme işlemi yapmak için 2 yol izleyebiliriz: Ana menü’den Biçim \ Paragraf seçeneğiyle. Paragraf seçilerek seçilen paragrafın üzerinde farenin sağ tuşu tıklanıp paragraf seçeneği seçilerek yapılabilir.

48 PARAGRAF BİÇİMLENDİRME

49 Numaralandırma Düğmeleri
Madde İmleri ve Numaralandırma Düğmeleri Biçimlendirme araç çubuğundaki Madde İmleri ve Numaralandırma düğmelerini kullanarak metnin var olan satırlarına madde işaretleri ya da numaraları ekleyebildiğiniz gibi, metni yazarken de otomatik olarak madde işaretli ya da numaralı listeler oluşturabilirsiniz.

50 SAYFA YAPISI AYARLARI

51 SAYFA YAPISI AYARLARI Belgenizin boşluklarını ve diğer sayfa düzeni biçimlendirme seçeneklerini ayarlamak için Dosya menüsündeki Sayfa Yapısı komutunu kullanabilirsiniz (Bkz. Şekil 1). Şekil 1

52 KENAR BOŞLUKLARI Şekil 2

53 KAĞIT AYARLARI Şekil 3

54 DÜZEN AYARLARI Şekil 4

55 Şekil 125 Yakınlaştır Liste Kutusu
Yakınlaştırma Kontrolü Bununla ekrandaki belgenin görünümünü büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Bunun için, Görünüm menüsünden en son komut olan Yakınlaştır komutuna tıklayınız. Yakınlaştırma Kontrolü listesinden muhtelif yüzde oranlarını seçerek ekranda belgenizi izleyiniz. Ayrıca, Standart araç çubuğundaki Yakınlaştır liste kutusunu da kullanabilirsiniz (Bkz. Şekil 125). Şekil 125 Yakınlaştır Liste Kutusu

56 Üstbilgi ve Altbilgi Oluşturmak
Görünüm menüsünden Üstbilgi ve Altbilgi’yi seçiniz. Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki Sağa Hizala düğmesine tıklayınız. Üst bilgi olacak uygun bir başlık yazınız. Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu üzerindeki Üstbilgi ve Altbilgi Arasında Geçiş Yap düğmesine tıklayınız ve Altbilgi bölümüne geçiniz. Biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki Ortala düğmesine tıklayınız. Ekleme noktası altbilginin ortasında iken, Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu üzerindeki Tarih Ekle düğmesine tıklayınız. Normal görüntüye dönmek için Üstbilgi ve Altbilgi araç çubuğu üzerindeki Kapat düğmesine tıklayınız. Baskı Önizleme yaparak, belgeye uygulanan işlemler sonucu oluşan değişiklikleri izleyebilirsiniz.

57 Sayfa Numaraları Koymak
Ekle menüsündeki Sayfa Numaraları komutuna tıklayınız. Şekil 126 Sayfa Numaraları Kutusu Konum başlığının altındaki listeden Sayfa altı (Altbilgi)’yi seçiniz. Hizalama listesinden (seçili değilse) Sağda’yı seçiniz. Numarayı ilk sayfada göster onay kutusuna tıklayarak (ü) işaretini kaldırınız (Böylece ilk sayfada sayfa numarası görünmez). Tamam düğmesine tıklayınız.

58 Şekil 128 Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu
Dipnot ve Sonnotlar, bilimsel makale, araştırma raporu ve teknik belgelerin başlıca öğeleridir. Dipnotlar, sayfanın sonunda ya da metnin bölüm sonunda, Sonnotlar belgenin sonunda ya da belge bölümünün sonunda görünür. Not Eklemek Belgenize dipnot ya da sonnot, belge metninize sayı, simge ya da başka işaretler eklemek içini Ekle menüsünden Dipnot komutu kullanılır. Dipnot ya da sonnot eklemek için: Ekleme noktasını not işaretinin görünmesini istediğiniz yere getiriniz. Ekle menüsünden Dipnot komutunu seçiniz. Şekil 128’da görülen Dipnot ve Sonnot iletişim kutusu görünür. Şekil 128 Dipnot ve Sonnot İletişim Kutusu

59 Dipnot iletişim kutusuna geri dönmek için Tamam düğmesine tıklayınız.
Konum listesinden not konumunu seçiniz. Notları sayfanın altına ya da her sayfadaki metnin son satırından sonra yerleştirebilirsiniz. Sayı Biçim listesinden bir numaralandırma biçimi seçiniz. Seçebileceğiniz çok çeşitli sayı ve simge biçimi vardır. Başlangıç listesinden belgenizde otomatik olarak numaralandırılacak ilk not için kullanılmasını istediğiniz sayıyı giriniz ya da seçiniz. Numaralandırma seçeneklerinden birini seçiniz. Notları sürekli olarak tüm belge boyunca numaralandırmak için Sürekli, ya da notları numaralandırmaya her belge bölümünde ya da sayfanın başında yeniden başlatmak için Her bölümde baştan başlat seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Dipnot iletişim kutusuna geri dönmek için Tamam düğmesine tıklayınız. Dipnot ya da sonnotların bir not sayısı ya da özel bir not işareti ile gözükmesini sağlamak için Otomatik Numaralandır ya da Özel İşaret seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. Notu eklemek için Tamam düğmesine tıklayınız. Sonuç, Şekil 130’de görüldüğü gibi olacaktır. Şekil 130 Dipnot ve Sonnot

60 Şekil 129 Not Seçenekleri İletişim Kutusu
Hangi tür not istediğinizi seçmek için Dipnot ya da Sonnot seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Sayfa sonuna ya da metnin belirli bir bölümüne dipnot ekmek için buraya bilgi giriniz. Belgenin sonuna ya da belge bölümünün sonuna sonnot eklemek için de buraya bilgi giriniz. Açılan Not Seçenekleri iletişim kutusundan çalıştığınız not türü için Dipnotlar ya da Sonnotlar seçeneklerinden birini seçiniz. Örneğin Şekil 129’de Dipnotlar seçeneği gösterilmektedir. Şekil 129 Not Seçenekleri İletişim Kutusu

61 4.DERS Belgeleri yazdırma.(Önizleme-Belgeyi yazdırma.)
Tablolar(Tablo oluşturma-Sütun ve satır ayarları-Hücre biçimlendirme-Hücre birleştirme-Tablodaki metinleri birleştirme-Metni tabloya dönüştürme-kenarlıklar ve gölgelikler ekleme)

62 Şekil 131 Baskı Önizleme Ekranı Araç Çubuğu
YAZDIRMA AYARLARI Baskı Ön İzleme Dosya menüsünden Baskı Önizleme komutuna ya da Standart araç çubuğundan yanda görülen Önizleme düğmesine tıklayın. Karşınıza Baskı Önizleme ekranı çıkar. Buradan belgenizin nasıl yazılacağını görebilirsiniz. Ekranın en üst kısmında, Microsoft Word’ün her zamanki menüsü bulunur. Bu menünün altında ise Önizleme penceresinde kullanabileceğiniz komut düğmelerinin olduğu araç çubuğu bulunmaktadır (Bkz. Şekil 131). Şekil 131 Baskı Önizleme Ekranı Araç Çubuğu

63 Birden Fazla Sayfayı Aynı Pencerede Görmek
Bu düğmelerin bazıları ile aşağıdaki işlemler yapılabilir: Birden Fazla Sayfayı Aynı Pencerede Görmek Araç çubuğundaki Birden Fazla Sayfa düğmesine basınız ve üst sıranın en sağındaki (soldan üçüncü) kutuyu seçiniz. Yan yana üç sayfayı görebilirsiniz. Kenar Boşluklarını Ayarlamak Bir Sayfa düğmesine tıklayınız. Eğer ekranda göremiyorsanız Cetveli Göster düğmesine tıklayarak cetveli ve belgenizin kenar boşluklarını görüntüleyiniz. Kapat düğmesine tıklayarak belgenize geri dönünüz.

64 Standart Araç Çubuğu Üzerinden Belgeyi Yazdırmak
BELGEYİ YAZDIRMA Belgeyi Yazdırmak Bir belgeyi yazdırmanın birkaç yolu vardır. Standart araç çubuğu üzerinden ya da Dosya menüsünden yazdırma işlemi gerçekleştirilir. Diğer bir yol ise klavyeden ctrl + p tuşuna birlikte basılarak yazdırılabilir. Standart Araç Çubuğu Üzerinden Belgeyi Yazdırmak Standart araç çubuğundan Yazdır düğmesine tıklayınız. Yazıcınız bağlı ve yazıcınızda yeterli miktarda kağıt var ise belgenizin tamamı yazdırılacaktır. Menü Üzerinden Belgeyi Yazdırmak Dosya menüsünden Yazdır komutuna tıklayınız. Karşınıza Şekil 132’deki Yazdır iletişim kutusu gelecektir. Şekil 132

65 Bu pencerede bilgisayarınıza bağlı birden çok yazıcı varsa Ad liste kutusunda bu yazıcıların bir listesini görebilirsiniz. Yazdırma işlemini yaptırmak istediğiniz yazıcıyı seçiniz (Tek yazıcınız varsa bu işlemi yapmanıza gerek yoktur). Sayfa aralığı bölümünden yazdırma şeklini seçiniz. Eğer belgenizin tamamını yazdıracaksanız Tümü seçeneğini işaretleyiniz. Yalnızca ekleme noktasının bulunduğu sayfayı yazdıracaksanız Geçerli Sayfa seçeneğini işaretleyiniz. Belgenin içinde farklı yerlerde bulunan sayfaları ya da belgenin içinden yalnızca bir kaç sayfayı yazdıracaksanız Sayfa seçeneğini işaretleyiniz. Sayfa seçeneğini işaretlerseniz sayfa alanının yanındaki metin kutusuna sayfa numaralarını giriniz. Örneğin, yalnızca 1. ve 7. sayfaları yazdıracaksanız bu alana 1,7 sayılarını (araya virgül () işareti koyarak) giriniz. Eğer 19 ile 58 arasındaki sayfaları bastırıp diğerlerini bastırmak istemiyorsanız bu alana sayılarını (araya eksi (-) işareti koyarak) giriniz.

66 Yazdırılacak liste kutusu ile belge içinde yazdırmak istediğiniz bölümü seçebilirsiniz.
Yazdır liste kutusu ile belgenin Tek ya da Çift sayfalarını ya da Tüm sayfalar’ını yazdırabilirsiniz. Kopya sayısı alanını 2 yapınız. Bu işlem, belgenizde yazdırdığınız tüm sayfaların iki kopya olmasını sağlayacaktır. Harmanla onay kutusu işaretlenirse, birden fazla kopya yazdırılırken her belge harmanlanır ya da bir sayfanın tüm kopyalarını bir kerede yazdırmak için onay kutusu temizlenir. Yakınlaştır alanındaki Her kağıt için liste kutusu ile amblem ya da kartvizit gibi, belgenin birden fazla kopyasını bir sayfaya yazdırabilirsiniz. Bununla birlikte, Sayfa boyutu liste kutusu ile değişik sayfa boyutlarına sığdırmak için belgenin içeriğini otomatik olarak yakınlaştırabilirsiniz.

67 TABLOLARLA ÇALIŞMAK

68 Tablo Oluşturmak Yeni bir dosya açınız.
Standart araç çubuğunda Tablo Ekle (Şekil1)komut düğmesine tıkladığınızda Şekil 2’deki görüntü çıkar. İstediğiniz kadar satır ve sütun sayısını giriniz. Şekil2 Şekil1 Şekil 3

69 Sütun Genişliklerini Ayarlamak
Cetveli Kullanarak Cetvelden sütun imlerini görebilmek için önce tabloyu ya da tablodaki bir hücreyi seçmelisiniz. İlk sütunu seçiniz (ilk sütunun en üstüne gelin ve imleç aşağı doğru bakan ok ( ) haline gelince tıklayınız). Cetvelden ilk sütun imini sola doğru kaydırarak sütunu daraltınız. Aynı yöntemi diğer sütunlar için de uygulayınız. Hücre Sınırları Yardımıyla Genişletmek istediğiniz bir sütunun sağındaki dikey ızgara çizgisine fare imlecini getiriniz, fareyi sağa ve sola doğru bakan iki yönlü oku görene kadar çizginin üzerinde hareket ettiriniz. Okları görür görmez sürükle ve bırak yöntemiyle istediğiniz ayarı yapınız. Tablo Özellikleri Komutuyla Bütün tabloyu seçiniz (Önce ilk hücreyi seçiniz. Ardından sürükle ve bırak yöntemi ile diğer bütün hücreleri seçiniz). Tablo menüsünden Tablo Özellikleri’ni seçiniz. Şekil 133’de görülen iletişim kutusundaki Satır ve Sütun düğmelerine tıklayarak boyutları ayarlayınız.

70 Tablo Özellikleri Komutuyla
Bütün tabloyu seçiniz (Önce ilk hücreyi seçiniz. Ardından sürükle ve bırak yöntemi ile diğer bütün hücreleri seçiniz). Tablo menüsünden Tablo Özellikleri’ni seçiniz. Şekil 133 ve Şekil 134’de görülen iletişim kutusundaki Satır ve Sütun düğmelerine tıklayarak boyutları ayarlayınız. Şekil 133 Şekil 134

71 Tablonun Sonuna Sütun Ekleme
Satır ve Sütun Ekleme/Çıkarma Sütun Ekleme Yeni sütunun bulunmasını istediğiniz yerin sağına geliniz (örneğimizde ilk sütuna geliniz). İmleci sütunun üstüne getiriniz. Ekleme noktası aşağı bakan bir ok (yandaki şekilde olduğu gibi) olmalıdır Ekleme noktası istenen şekli alınca fareyi tıklayınız. Böylece bütün sütun seçilmiş olur. Araç çubuğundaki Sütun Ekle düğmesine tıklayınız (Tablo Ekle düğmesi sütun seçimi yapıldığında Sütun Ekle fonksiyonuna dönüşür). Yeni sütun eklenmiş olur. Tablonun Sonuna Sütun Ekleme İmleci tablonun en sağına doğru sürükleyip en son sütundan sonraki boşluğa getiriniz (tablonun üst kenarı ile aynı hizada olmalı). Ekleme noktası aşağı doğru bakan bir ok şekline dönüşünce tıklayınız. Standart araç çubuğundan Sütun Ekle komutunu tıklayınız.

72 Satır Eklemek Sütun Silmek Satır Silmek
İmleci ilk satırın en soluna getiriniz. İmleç, sağa bakan bir ok haline gelince tıklayınız. Bütün satır seçilmiş olur. Standart araç çubuğundan Satır Ekleyi (Tablo Ekle düğmesi satır seçimi yapıldığında Satır Ekle fonksiyonuna dönüşür) tıklayınız. Alttaki satırlar yeni satır eklenince aşağı kayar. Şekil 3 Şekil 2 Şekil 1 Sütun Silmek Silmek istediğiniz sütunu seçiniz. Tablo menüsünden Sil komutuna, açılan alt menüden Sütun komutuna tıklayınız. Satır Silmek Silmek istediğiniz satırı seçiniz. Tablo menüsünden Sil komutuna, açılan alt menüden Satır komutuna tıklayınız.

73 Kısayol Menüsü Kullanılarak Satır – Sütun eklemek
ve Satır - Sütün Silmek Satır ve sütun silme işlemini farenin sağ tuşu ile getirilen kısayol menüsünden de yapabiliriz. Silinecek satır ya da sütun seçildikten sonra farenin sağ tuşuna tıklayınız. Bu menü, satır seçilmesi ile ortaya çıkan kısayol menüsüdür (Bkz. Şekil 1). Buradan Satır Sil komutunu seçiniz (sütun seçilirse menüde Sütun Sil seçeneği gelir (Şekil 2)). Şekil 1 Şekil 2

74 Hücreleri Birleştirme
Uygulama için aşağıdaki tabloyu oluşturunuz İlk satırı seçiniz. Tablo menüsünden Hücreleri Birleştir komutuna tıklayınız. Böylece seçmiş olduğunuz satırdaki hücreler birleşir. Fakat yeni oluşan bu hücreyi düzenlemeniz gerekir. Bunun için ekleme noktasını FİYAT kelimesinin sonuna getiriniz. Klavyeden Delete tuşuna bir kez basınız. Alt satırda görünen LİSTESİ kelimesi bir üst satıra çıkar. Bu durumda iki kelime arasında boşluk vermek için Boşluk (Spacebar) tuşuna bir kez basınız. FİYAT LİSTESİ Ürün Adı Fiyatı Kalem 100000 Silgi 500000

75 Metni Tabloya Dönüştürmek
Yeni bir Word belgesi oluşturmak adımlarını uygulayarak yeni bir Word belgesi oluşturunuz. OCAK-MART ŞUBAT-NİSAN MART-MAYIS NİSAN-HAZİRAN Belgenizin üzerinde yukarıdaki gibi bir metin oluşturunuz. Yazmış olduğunuz bu metni seçiniz. Tablo menüsünden Metni Tabloya Dönüştür komutuna tıklayınız. Karşınıza Şekil 135’de görülen Metni Tabloya Dönüştür iletişim kutusu gelir. Şekil 135

76 Tablodaki Metinleri Biçimlendirme
Bir önceki uygulamada hazırlanan tabloda birleştirmiş olduğunuz ilk satırı seçiniz. Biçimlendirme araç çubuğundan Yazı Tipi Boyutu’nu 14 olarak seçiniz. Yine aynı tablodaki ikinci satırdaki başlıkları seçiniz. Biçimlendirme araç çubuğundan Kalın düğmesine tıklayınız. Aynı satır seçili iken Biçimlendirme araç çubuğundan Ortala düğmesine tıklayınız. Ortala komutunu hücrelere tek tek de verebilirsiniz. Tabloyu Belge Üzerinde Ortalamak Tüm tabloyu seçiniz (Tablo menüsünden Tablo Seç komutu ile ya da sürükle ve bırak yöntemi ile en sol üst hücreden başlayarak). Tablo menüsünden Tablo Özelliklerini seçiniz. Buradan Tablo kulakçığını seçiniz. Hizalamanın altındaki Ortaya seçimini tıklayınız. Tamam’a tıklayınız. Böylece tablonuz metin içinde ortalanmış olur.

77 Şekil 136 Kenarlıklar ve Gölgelendirme Komutu
Kenarlıklar ve Gölgelendirme Eklemek Kenarlıklar ve Gölgelendirme kullanılarak, oluşturulan tablonun tümü, istenilen satır, sütün ya da bir hücrenin kenar çizgileri ve içinin rengi değiştirilebilir. Bunun için, Biçim menüsü içindeki Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutu kullanılır (Bkz. Şekil 136). Şekil 136 Kenarlıklar ve Gölgelendirme Komutu Tabloda kenarlık değişikliği yapılacak olan hücre, satır ya da sütunu seçiniz. Biçim menüsü içinden Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutunu seçiniz. Açılan Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusundaki Kenarlıklar kulakçığını tıklayınız Şekil 137 Kenarlıklar ve Gölgelendirme İletişim Kutusu / Kenarlıklar Kulakçığı

78 Şekil 138 Gölgelendirme Kulakçığı
Ayarlar alanından Tümü ya da Kılavuz seçeneklerinden birini tıklayınız. Stil listesinden kenarlık için kullanılacak çizgi çeşitleri ve genişliklerden uygun olanı seçiniz. Renk liste kutusundan kenarlık çizgileri için istediğiniz rengi seçiniz. Tamam düğmesine basınız. Tabloda gölgelendirme yapılacak hücre, satır ya da sütün için Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusundaki Gölgelendirme kulakçığını seçiniz. Şekil 138 Gölgelendirme Kulakçığı

79 Şekil 139 Örnek Tablo Görüntüsü
Dolgu alanından kullanılacak gölgelendirme rengini seçiniz. Desenler alanındaki Stil listesinden, gölgelendirme için değişik desenli renklerden istediğinizi seçiniz ve Tamam düğmesine basınız. (Bu adımlarda anlatılan işlemleri, vermek istediğiniz biçime göre uygulayınız. Gölgelendirme yapmak istemiyorsanız gölgelendirme ile ilgili adımları uygulamayınız.) Şekil 139’de kenarlık ve gölgelendirme özelliklerinin uygulandığı örnek tabloyu görebilirsiniz. Şekil 139 Örnek Tablo Görüntüsü

80 5.DERS Program Akışı Çizimler Resim ekleme WordArt ekleme
Grafik ekleme Kısayol tuşları Word hakkında sorulara cevap

81 Çizimler, Resim ve WordArt Eklemek

82 Çizimler Microsoft Word belgelerinize, yalnızca metin değil çizim ve resim gibi grafiksel nesneler de ekleyebilirsiniz. Bu işlemi, Word içinde çizim yaparak, başka programlar tarafından yapılmış resimleri alarak ya da bir çizim programındaki resmi kopyalayıp Word belgesinin içine yapıştırarak üç şekilde yapabilirsiniz. Standart araç çubuğunda, Çizim komut düğmesi aktif hale getirildiğinde çizim nesnelerini oluşturabilmemizi sağlayan Çizim araç çubuğu görünür (Bkz. Şekil 149).

83 Çizgi Düğmesi : Düz çizgiler çizmenizi sağlar. Ok Düğmesi Düz ok çizmenizi sağlar. Dikdörtgen Düğmesi Dikdörtgen ve kare çizmenizi sağlar. Oval Düğmesi Oval (elips) ve daire çizmenizi sağlar. Çiz Menüsü Çiz düğmesinde, şekilleri çizimin bütününe uyacak biçimde nasıl değiştireceğinize yönelik komutlar vardır. Dolgu Rengi Çizdiğiniz şekillerin içini otomatik olarak renkle doldurmanızı sağlar. Dolgu Rengi düğmesindeki renk şeridinde, en son seçilen renk görünür. Çizgi Rengi Çizdiğiniz şekillere sınır rengi vermenizi sağlar. Sınır Rengi düğmesindeki renk şeridinde, en son seçilen renk görünür. Yazı Tipi Rengi Bir belgede ya da resimde bulunan metin rengini değiştirmenizi sağlar. Yazı Tipi Rengi düğmesindeki renk şeridinde, en son seçilen renk görünür. Çizgi Biçemi Bir çizimdeki çizgilerin kalınlık ve biçimlerini değiştirmemizi sağlar. Her çizgi ya da her şeklin ana hatlarını değiştirebilirsiniz. Kesik Çizgi Biçemi Kesik çizgiler çizmenizi sağlar. Ok Biçemi Çizgileri ok şeklinde çizmenizi sağlar. Gölgelendirme Gölgelendirme düğmesi kullanarak, çizgiler dahil birçok şekle gölgelendirme eklemenizi sağlar. 3-B Çizgiler dahil olmak üzere her türlü şekle üç boyutlu bir görünüm vermenizi sağlar.

84 Uygulama 12.2 : Otomatik Şekil komut düğmesine tıklayınız.
Temel Şekiller komutunu seçiniz (Bkz.Şekil 150). Açılan alt menüdeki şekillerden,Şekil 151’de işaretli olan küp şekline tıklayınız. Şekil 150 Otomatik Şekil Komutu Menüsü Belgenizin uygun bir yerine gelerek farenizin yardımıyla küpü çiziniz. Sıra komutu menüsü Çizim araç çubuğu üzerindeki şekilleri kullanarak oluşturduğunuz belgeleri düzenlemeniz için Word size Çiz menüsünü sunar. Araç çubuğu üzerindeki Çiz menüsüne tıklayarak gelen menüden Sıra komutunu seçiniz. Sıra Menüsündeki komutları uygulayabilmek için dokümanınıza Araç çubuğundan az iki adet şekil ekleyerek menüde yer alan işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin eklemiş olduğunuz birinci şekil ikinci şeklin önündeyse ve siz bu şekli arkasına atmak istiyorsanız (Şekil 150) de Çizim Araç Çubuğu üzerinde bulunan Çizim menüsüne tıklayarak Sıra komutunu ardından da En Alta Gönder komutunu seçmeniz yeterli olacaktır. Şekil 151 Temel Şekiller Komutu Menüsü

85 Yeni bir dosya açınız. Standart Araç Çubuğundan Çizim komut düğmesine tıklayınız. Ekranın altındaki Çizim Araç Çubuğundan Çizgi düğmesine tıklayınız ve belgenin başına yatay çizgi çiziniz. Dikdörtgen düğmesine tıklayınız ve çizdiğiniz çizginin altına bir dikdörtgen çiziniz. Ok düğmesine tıklayınız ve dikdörtgenin bir köşesinden diğer köşesine kadar bir ok çiziniz. Klavyedeki Shift tuşuna basılı tutarak, dikdörtgen, ok ve çizgiye tıklayınız (Seçim yaparken Shift tuşundan elinizi çekmeyiniz) ve Shift tuşunu bırakınız. Bütün çizilen nesnelerin seçili olduğundan emin olunuz. Çizim Araç Çubuğundan Çiz düğmesine tıklayınız ve menüden Gruplandır komutunu seçiniz. Böylece bütün çizilen nesneler tek bir nesne olurlar. Aynı menüde Grubu Çöz komutu ile nesneyi, ayrı ayrı çizilen nesneler haline getirebilirsiniz. Otomatik Şekil komutu menüsü; çizim için gerekli olan bir çok hazır şekli içeren komutlar topluluğudur. Şekil ve araçlar, Şekil 150’de gösterildiği gibi Otomatik Şekil komut düğmesindeki altı ayrı komut tarafından altı kategoride toplanmıştır.

86 Şekil 152 Örnek Metin Kutusu
Belgenizin belirli bir yerine koyabileceğiniz, resim çerçevesine benzeyen dikdörtgendir. Metin kutusu içine metin, tablo, çalışma sayfası ya da başka bir nesne ekleyebilirsiniz. Metnin kenarlıklarını, gölgelendirmesini, metnin yönünü değiştirebilirsiniz. Uygulama 12.3 Çizim Araç Çubuğundan, Metin Kutusu’na tıklayınız. Belgenin istenen bir yerine fare ile metin kutusunu çiziniz. Metin kutusu içine “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” yazınız. Şekil 152‘deki gibi bir Metin Kutusu oluşacaktır. Şekil 152 Örnek Metin Kutusu

87 Resim Eklemek Dokümanlarınızı, resim dosyalarından resimler ekleyerek çok daha profesyonel hale getirebilirsiniz. Bunun için, Ekle menüsünden Resim alt menüsü içindeki Küçük Resim ya da daha önceden bilgisayarınıza kaydetmiş olduğunuz resim ya da çizimleriniz varsa Dosyadan komutunu kullanılarak belgenize ekleyebilirsiniz.

88 WordArt WordArt, taşınabilen, döndürülebilen, boyutlandırılabilen ve bir sayfaya çizim nesnesi olarak yerleştirilebilen oldukça stilli bir metindir. WordArt’ı kullanarak ticari tasarımlar, sunular ya da posterler için değişik stillerde çok kolay metinler oluşturabilirsiniz.

89 WordArt Nesnesi Yaratmak
Ekle menüsünden Resim altmenüsünde bulunan WordArt komutuna tıklayınız. Karşınıza Şekil 1’deki WordArt Galerisi gelecektir. Bu galeriden oluşturmak istediğiniz metin biçemini seçip Tamam’a tıklayınız. Şekil 1 Galeri İletişim Kutusu

90 Daha sonra karşınıza Şekil 2’de görülen WordArt Metnini Düzenle penceresi gelir. Metin alanı içindeki Metni Buraya Yazın yazısını Delete ile silip bir metin giriniz. Tamam düğmesine tıklayınız. Şekil 2 WordArt Metnini Düzenleme Menüsü

91 Bilgi İşlem Şubesi Metin Buraya Yazılır
Böylece metin, belgenizde seçili olan yere, istenilen WordArt formunda eklenir. Bilgi İşlem Şubesi Metin Buraya Yazılır

92 WordArt Nesnesinde Değişiklik Yapmak
WordArt’da değilseniz oluşturduğunuz metnin üstüne tıklayınız. Şekil 3’deki WordArt araç çubuğu ekrana gelecektir. Şekil 3 Word Art Araç Çubuğu

93 Buradan metninize uygulanmasını istediğiniz şekli seçiniz.
Araç çubuğu üzerindeki Metni Düzenle düğmesine tıklayınız. Şekil 159’deki WordArt Metnini Düzenle iletişim kutusundan Yazı Tipi’ni Arial, Yazı Tipi Boyutu’nu 24 yapınız. WordArt araç çubuğundan WordArt Hizalaması’na tıklayınız ve açılan menüden Ortala’yı seçiniz. WordArt araç çubuğundan WordArt Biçimlendir’e tıklayınız. Gelen pencereden Boyut kulakçığına tıklayınız (Bkz. Şekil 5). Araç çubuğu üzerindeki WordArt Şekli düğmesine tıklayınız. Şekillerin bulunduğu bir palet açılacaktır (Bkz. Şekil 4). Şekil 4 WordArt Biçimlendir iletişim kutusunda, Boyut kulakçığının altında görülen Döndürme alanını 340 yapıp Tamam’a tıklayınız (Bkz. Şekil 162). Araç çubuğundan WordArt Galerisi’ne tıklayınız. Metninize uygulanmasını istediğiniz WordArt biçimini seçiniz. Tamam’a tıklayınız. Belgenizin herhangi bir yerine tıklayınız, WordArt araç çubuğu gider ve oluşturulmuş olan WordArt nesnesine yeni ayarlar uygulanır. WordArt nesnesini, resim konusunda öğrendiğimiz yöntemlerle, nesneyi seçmiş olmak kaydıyla, çerçeveleyebilir, boyutlarını değiştirebilir, belge içinde istediğiniz yere taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz. Şekil 5

94 Word Belgesine Grafik Eklemek
Bir denetleme raporu hazırlıyor, satış ya da giderleri tahmin ediyor ya da matematiksel olarak ikna edici olmanızı gerektiren başka belgeler hazırlıyorsanız, bu bilgilerinizi desteklemek için grafikler eklemek isteyebilirsiniz. Belgelerinize nasıl grafik ekleyeceğiniz bu bölümde anlatılacaktır.

95 Microsoft Graph 2000’i Kullanarak Grafik Oluşturmak
Microsoft Graph 2000, Word 2000 ile birlikte gelen birkaç ek programdan biridir. Graph programını pasta grafikler, alan grafikleri, sütun ya da çubuk grafikler, çizgi ya da dağılım grafikleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Microsoft Graph programını kullanmanın temel yöntemleri aşağıdaki gibidir: Bir Word belgesini açınız ve ekleme noktasını grafiğin görünmesini istediğiniz yere getiriniz. Ekle menüsünden Nesne komutunu seçiniz.(Şekil 1) Şekil 1

96 Açılan Nesne iletişim kutusundaki Nesne Türü listesinden Microsoft Graph 2000 Grafik’i seçip Tamam düğmesine tıklayınız (Bkz. Şekil 2). Şekil 2 Nesne türü listesi

97 Word belgenize yeni bir grafik nesnesi ekler
Word belgenize yeni bir grafik nesnesi ekler. Şekil 3’da görebileceğiniz gibi Word, yalnızca grafik nesnesini değil grafiği çizilen sayıları tutan veri sayfası penceresini de görüntüler. Bunlara ek olarak, Microsoft Graph programının menüleri belge penceresinin üstünde Word menülerinin yerini alır (Bkz. Şekil 3). Şekil 3 Grafik Nesnesi ve Veri sayfası Penceresi

98 Şekil 4 Grafik Türü İletişim Kutusu
Grafiğini çizmek istediğiniz veriyi veri sayfasına giriniz. Yeni grafikler, veri sayfalarında örnek veriye sahiptir ancak hücreleri seçip yeni değerler ve etiketler yazarak veriyi isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Bir grafik türü seçmek için Menü araç çubuğundaki Grafik menüsünden Grafik Türü komutunu seçin. Açılan Grafik Türü iletişim kutusundan grafik türünü seçebilirsiniz (Bkz. Şekil 4) Şekil 4 Grafik Türü İletişim Kutusu

99 Grafik Türü iletişim kutusu üzerindeki Grafik türü listesindeki grafik türlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz grafik türünün alt türleri Grafik alt türü alanında görünecektir. Bu türlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz grafik alt türünün, önceki grafiğinizi nasıl değiştirdiğini görmek için Örneği Görüntülemek İçin Basılı Tut düğmesinin üzerine farenizi getiriniz ve önizleme yapmak için farenizin sol düğmesini basılı tutunuz. Seçtiğiniz grafik türünün önceki grafik türünün yerini alması için Tamam düğmesine basınız.

100 Eğer özel bir grafik türü seçmek istiyorsanız iletişim kutusu üzerindeki Özel Türler kulakçığını açınız ve buradaki türlerden birini seçiniz. Grafikteki verileri değiştirmek ve grafiği düzenlemek için grafiğin üzerine fare ile çift tıklanır ya da sağ tıklanır ve menüden Grafik Nesnesi seçeneğinden Düzenle komutu seçilir. Grafiğin üzerine tekrar sağ tıklandığında seçilen komut satırına göre çizim alanını biçimlendirme, grafik türünü belirleme, grafik seçeneklerini belirleme, 3B görünüm ayarlama ve veri sayfası düzenleme işlemleri yapılır. Grafiğe veri girmek için Veri Sayfası komutu seçilir. Bu komut seçildikten sonra veri sayfasını gösteren bir pencere çıkar ve veriler buradaki hücrelere girilir. Veri sayfasına veri girmek için şu adımları izleyin: İlk önce bir hücre seçin. Veriyi hücreye yazın ya da yapıştırın. Yazdığınız ya da yapıştırdığınız değer ya da etiket var olan bir verinin yerini otomatik olarak alır. Diğer veri girilecek hücreleri de fare yardımıyla, Tab tuşu ile ya da yön tuşlarıyla seçip veriyi ilgili hücreye girin. Pencereyi kapatmak için belge üzerine tıklayın ya da kapat düğmesine basın. Çizim Alanını Biçimlendir komutu seçilerek açılan ekrandan alan rengi ve kenarlık ayarları yapılır. Grafik türünü belirlemek için Grafik Türü komutu seçilir. Grafik Türü iletişim kutusundan her grafik türünün ve çeşitlerinin nasıl göründüğü görülebilir. Grafik Türü listesinden istenilen grafik türü seçilir ve Tamam düğmesine basılır. Grafik Seçenekleri komutu seçilerek grafiğin nasıl görüntülendiği ve üzerinde hangi öğelerin gösterildiğini belirlemek için birçok ayar yapılabilir. Bunlar; Başlıklar, Eksenler, Kılavuz Çizgileri, Gösterge, Veri Etiketleri ve Veri Tablosu ayarlarıdır. İlgili kulakçık seçilerek ayarlar yapılır. 3-B Görünüm komutu üç boyutlu görünüm ayarlarını yapmak için kullanılır. Tüm 3B grafiklerin derinliği vardır ve bir grafiğin görünüm açısını değiştirmek için eğme ya da döndürme işlemi yapılabilir. Eğim ve döndürme ayarları değer girerek ya da düğmeler aracılığı ile gerçekleştirilir. SON

101 KLAVYE KISAYOLLARI

102 Belgeyi Yaratmak, Kaydetmek ve Yazdırmak
Simge Kısayol Açıklama Ctrl+N Yeni bir belge açar (Yeni). Ctrl+O Var olan bir belgeyi açar (Aç). Ctrl+S Belgeyi kaydeder (Kaydet). Ctrl+P Belgeyi yazdırır (Yazdır).

103 Belge İçinde Dolaşmak Kısayol Açıklama  Bir karakter sola gider. 
Bir karakter sağa gider. Bir satır yukarı gider. Bir satır aşağı gider. Home Satır başına gider. End Satır sonuna gider. Page Up Pencerenin üst tarafına gider. Page Down Pencerenin alt tarafına gider. Ctrl+Home Belgenin başına gider. Ctrl+End Belgenin sonuna gider.

104 Belgeyi Düzenlemek Simge Kısayol Açıklama Ctrl+Z
Yapılan işlemleri geri alır. Ctrl+Y Geri alınan işlemleri yineler. Ctrl+X Seçili metni ya da nesneyi keser (Kes). Ctrl+C Seçili metni ya da nesneyi kopyalar (Kopyala). Ctrl+V Panoda (bilgisayarın hafızasında) tutulan metni ya da nesneyi yapıştırır (Yapıştır). Delete Seçili olan metni ya da nesneyi siler (Temizle). Ctrl+A Tüm belgeyi seçer (Tümünü Seç). Ctrl+F İstenilen bir ifadeyi bulur (Bul). Ctrl+H İstenilen bir ifadeyi bir başka ifadeyle değiştirir (Değiştir). Alt+Ctrl+G Ekleme noktasını istenilen bir noktaya götürür (Git).

105 Karakter ve Paragrafları Biçimlendirmek +ÜstKrkt
Simge Kısayol Açıklama Ctrl+K Kalın biçemi uygular ya da kaldırır. Ctrl+T İtalik biçemi uygular ya da kaldırır. Ctrl+ÜstKrkt+A Sürekli bir alt çizgi çeker ya da kaldırır. Ctrl+ÜstKrkt+W Sözcüklerin altına çizgi çeker ya da kaldırır. Ctrl+ÜstKrkt+F Sözcüklerin altına çift çizgi çeker ya da kaldırır. Ctrl+ÜstKrkt+H Seçili metnin tümünü büyük ya da küçük yapar. Ctrl+ÜstKrkt+G Gizli metin biçimi uygular ya da kaldırır. Ctrl+U Yazı Tipi iletişim kutusunu görüntüler.

106 Yardım Simge Kısayol Açıklama F1 Microsoft Word Yardımını açar.
ÜstKrkt+F1 Bu nedir ? Yardımı kısayolu.

107 Sizlere En İyisini Sunabilmek Amacıyla Başladığımız Kursumuzun
Yeni Adımlar Atmanıza Sebep olması Dileğiyle Teşekkürler Bilgi İşlem Şubesi

108 Şekil 4 Yeni Office Belgesi İletişim Kutusu
Office Belgesi Aç Komutu Windows 2000 Professional Başlat menüsünden Office Belgesi Aç komutunu seçtiğiniz zaman, Şekil 4’teki Office Belgesi Aç iletişim kutusunu görebilirsiniz Şekil 4 Yeni Office Belgesi İletişim Kutusu Açmak istediğiniz dosyanın bulunduğu disk ya da diskteki klasörü seçmek için iletişim kutusu üzerindeki Bak listesini açınız. Açılan listeden Word dosyasının bulunduğu klasörü seçiniz. Seçtiğiniz klasörün içinde bulunan Word dosyaları liste alanında görülecektir. Bu listedeki Word dosyalarından açmak istediğiniz dosyayı seçiniz. Dosyayı açmak için Aç düğmesini tıklayınız. Office Belgesi Aç komutunu, herhangi bir Office 2000 programını başlatmak ve Office Belgesi Aç iletişim kutusunda seçtiğiniz belgeyi açmak için kullanabilirsiniz. Yapacağınız tek şey, açmak istediğiniz belgeyi seçmektir. Office uygulaması, belge üzerinde çalışmanız için gereken programı açar.


"Hazırlayan: Bursa Sağlık Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları