Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PARAGRAFTA ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PARAGRAFTA ANLAM."— Sunum transkripti:

1 PARAGRAFTA ANLAM

2 “İnsanın bir fert olarak toplumdan,sosyal hayattan soyutlanması mümkün değildir.İşte bunun gibi.insan elinden çıkan yazınsal eserler de toplumun yaşamından ayrı düşünülemez.” sözleriyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A)Sanat eseri toplumsal sorunlara çözüm sunmalıdır B)Sanat eseri içinden çıktığı toplumun aynasıdır. C)Sanat eseri insanların duygu ve düşüncelerine seslenmelidir. D)Sanat eserinin sanattan başka bir amacı yoktur.

3 CEVAP:B

4 Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?
Namık Kemal, gayet büyük ve yuvarlak başlı, yüksek alınlı,   kısa denilebilecek orta boylu, şişmanca; omuzları geniş, elleri ve ayakları küçük bir insandı. Burnunun sağ alt tarafında, attan düştüğünde oluşmuş yaradan kalma bir iz vardır.    Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?    A) Öyküleyici Anlatım   B) Betimleyici Anlatım    C) Tartışmacı Anlatım     D) Açıklayıcı Anlatım

5 CEVAP:B

6 İnsanın değeri, yaptığı işle ölçülür. Etrafımıza şöyle bir
   bakmakla bunu daha iyi açıklamış oluruz. Tarihin sayfalarını süsleyen Sokrates’i, Mimar Sinan’ı, Madam ve Mösyö Curiler’i, Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü bir an gözümüzde canlandırmak, değerin, yapılan, yaptırılan işlerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu kanıtlayan delillerdir. Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?  A) Başarılı olan her insan tarihteki haklı yerini alır. B) İnsanlar yaptıkları işlerin iyiliği ile tarihe geçerler. C) Başarısız insanlar değersizdir. D) İnsanlar başardıkları işlere göre toplumların ve dünyanın gözünde değer kazanır.      

7 CEVAP:D

8 Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir.
  Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Sizi de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.    Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  A) Hayatı seven insanlar mutlu olur. B) Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz. C) Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilmeyen insanlardır. D) Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır.

9 CEVAP:C

10 Konuşmacının durumu herhangi bir türde yazı yazan bir kişinin durumundan farklıdır. Bir yazar, seslendiği okur kesimiyle yüz yüze değildir. Oysa, genellikle konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır. Bu yüzden seçeceği dil ve anlatım kişisel, kişisel olduğu kadar da doğrudan nitelik taşımalıdır.    Yukarıdaki paragrafta konuşmacının durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir? A) Konuşmacı seslendiği kişilerle yüz yüze olduğu için bazı zorluklar yaşar B) Konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır. C) Seçeceği dile dikkat etmesi gerekir. D) Yazarlar gibi hitap ettiği kişilerle uzaktan seslenemez.

11 CEVAP:A

12 Edebiyatın modası geçti mi? Sanata gereksinmesi
kalmadı mı toplumumuzun? ‘Sanata evet’ kampanyaları açılmasına gerek duyulduğuna ve bu kampanyalara rağmen hâlâ yüksek sesle bir ‘Evet!’ gelmediğine göre sanattan umudumuzu kestik mi? Nasıl yücelteceğiz insanımızı sanatsız? Karanlık düşüncelerin fal, burç,astroloji çıkmazından  nasıl kurtaracağız? Televizyon programlarının yapay yorumu yerine nasıl gerçek sanatın doygunluğuna ulaşacağız? Yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır A)  Televizyon programlarının çok izlenmesinden B)   Sanat için ses getirmeyen kampanyalar düzenlenmesinden C)   Sanatın hak ettiği önemini yitirmesinden D)  Toplumun artık sanata ihtiyaç duymamasından

13 CEVAP:C

14 Ne demek istediklerini çoğu zaman çıkarırsınız; ama tahmin ettiğiniz  anlam ile söyledikleri sözden çıkan anlam çok farklıdır. Bu durumda tahmininize mi güveneceksiniz yoksa duyduğunuza mı? Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir A) Bazı insanlar çelişkili konuşmayı sever. B) İnsanları ne düşünecekleri konusunda şaşırtmak çok eğlencelidir. C) Bazı insanlar ileri geri konuşmayı marifet zanneder D) Kimi zaman insanların ne söyledikleri belli değildir.

15 CEVAP:D

16 (1) Batı şiirinde yer yer kendini gösteren duygu düşmanlığını , İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iç ve dış düzeni bozulan insanlığın çırpınan ve çatışan sorunlara bağlamak hiç de yanlış olmaz. (2) Böylece insanlık bir ölüm kalım kavgası içinde bunalırken, şiirde sevgiden, özlemden, uçup giden dakikalardan, çocukluk ve gençlik anılarından bahsetmek, neredeyse ayıp sayıldı. (3) Tüm bu duygusuzluğun sebebi savaştı.(4) Ayıp olmasın derken duygunun yerini düşünce; düşün, hayalin yerini gerçek aldı. (5) Ardından da insanlık sorunlarına duyulan ilgi azaldı Yukarıdaki paragrafta anlatımın akışını bozan cümle hangisidir? A) 2     B) 3       C) 5        D) 4

17 CEVAP:B

18 Çocukların çoğu anne-babasının kendini anlamadığından yakınır
Çocukların çoğu anne-babasının kendini anlamadığından yakınır. (1)Biraz  sohbet edip üzerinde konuştuğunuzda, istedikleri her şeyi yapmalarına izin verilmemesinden şikayet ederler. (2) Bu çocuklar, yasakları anlayış eksikliği olarak yorumlar.(3) Hem anne-babalar hem de çocuklar duyguları anlama ve davranışları kabul etme arasında ayrım yapmadıkları için ‘kuşak farkı’ şeklindeki bahanenin ardına sığınılır. (4)Anne-babalar çoğu kez sözlerinin dinlendiğini kanıtlamak kaygısıyla gelen isteklerin ardında yatan sebepleri anlamaya çalışmazlar. (5) Bu nedenle çocuklarından gelen istekleri hiç düşünmeden geri çevirirler   Yukarıdaki paragraf ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümle ile başlar? A) 2        B) 3         C) 4         D) 5  

19 CEVAP:C

20 A) Hava henüz karanlıktı. B) Odanın içine gecenin serinliği doldu
Aşağıdaki tümcelerle bir paragraf oluşturulduğunda,hangisi son tümce olur? A) Hava henüz karanlıktı.       B) Odanın içine gecenin serinliği doldu C) Önce hoşa gidiyor,sonra üşütüyordu insanı. D) Pencereyi ardına kadar açtım.

21 CEVAP:C

22 Yazarken kitapları bir yana bırakır,aklımdan çıkarırım;kendi gidişimi aksatırlar diye.Gerçekten de iyi yazarlar üstüme iyi abanır,yüreksiz ederler beni.Hani bir ressam varmış,horoz resimleri yaparmış da,uşaklarına  atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş,ben de öyle...     Yazarın paragraftaki ressam gibi davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)Okumaya çok zaman ayırdığından yazılarını ihmal etmesi. B)Uzun sürede kazandığı saygınlığını yitirme kaygısı. C)Özgün eserler verememe korkusu. D)Kendine gereğinden fazla güvenmesi.

23 CEVAP:C

24 Ben insanın iş görme isteğini ve yaşama çabasını daima canlı tutmasını isterim.Ölüm,bahçeme fidanlarını dikerken bulmalı beni;ama ölüm korkusu,bahçemi yitirme korkusu içinde değil diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hayatı sevdiği B) Telaşlı olduğu C) Umutlu olduğu D) Çalışkan olduğu

25 CEVAP:B

26 Yüksek düşüncelerin bayağı zevklerle bir arada bulunması mümkün değildir.Zevklerin bayağılığı düşüncenin asaletini zedeler.Düşünce alanında üst seviyede olduğunu sandığımız insanların zevklerinde basitlik ve bayağılık görüyorsak, o kimsenin fikri değerlendirmelerine de şüphe ile bakmak gerekir.O zaman görülecektir ki düşünce alanında da bu insan aldatıcı bir parlaklığa sahiptir.       Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A)Asil düşünceli insanlar her alanda kendisini geliştirirler. B)Olgun bir insanda düşünce ve zevk birlikte gelişir. C)Estetik duygusu gelişmiş insanlar zevk sahibidir. D)Zevkli insanlar daha az hata yaparlar.

27 CEVAP:B

28 Geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir
Geleneklerimize göre konuk kısmetiyle gelir.Ev sahibi olanlar ölçüsünde elinden geleni yapar.Bu arada dertler paylaşılır,anılar tazelenir,dostluklar pekiştirilir.Kısaca konuk ağırlamak Türk toplumunda dayanışmanın önemli bir göstergesidir.  Paragrafta konuk ağırlamanın hangi işlevi üzerinde durulmamıştır? A) İnsan ilişkilerini güçlendirdiği B)Özveri duygusunu geliştirdiği. C)Sevgi ve saygı ortamı yarattığı. D)Toplumsal gelişmeyi hızlandırdığı.

29 CEVAP:D

30 Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim
    Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak,     Ne bir dostunuz var acınızı alacak,     Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu                                                ( Şükrü ERBAŞ) Bu dörtlükte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A)Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır. B) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar. C) İnsan tek başına yaşayamaz. D)Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır.

31 CEVAP:A

32   Çağdaşlaşma denildiğinde,çağımızın özlemleri,gereksinimleri,akımları karşısında duyarlı ve hoşgörülü olmayı anlıyoruz.Çağdaş insan,çevresiyle,ülkesiyle hatta dünya ile birlikte yaşar;çevresinin sorunlarıyla yüklüdür ve huzursuzdur.Bu insanda mutluluk değerleri toplumsal ve evrenseldir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çağdaş insana uygun düşmez? A)Bilinçli olmak B)Değişime açık olmak C)Sorunları paylaşmak C)Karamsar olmak

33 CEVAP:D

34 Eleştirmenin herhangi bir yapıtı değerlendirmesi için,belli ölçütlerinin olması gerekir.Keyfe bağlı yargılardan kaçınmalı,nesnel değer yargılarının ardına düşmeli.diyor Atilla İlhan.Bunun için de ölçütler üzerinde önemle duruyor.Ama bana sorarsanız,eleştirmeni eleştirmen yapan,kullandığı ölçütün doğruluğu değil,onu kullanışındaki ustalıktır. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)Tanık gösterme B) Betimleme C) Tartışma D) Öyküleme

35 CEVAP:C

36 Tarih bilgisi,öğrencilere kuru,özensiz düzenlenen kitaplarla sunulmamalı.Tarihsel olaylar,ezbere dayalı bilgiler içinde değil;belgelere,yazınsal,tarihsel ve sanatsal yapıtlara dayandırılarak öğretilmeli.Tarihsel,yazınsal ve sanatsal yapıtlar sokaklarda,parklarda sergilenmeli,yalnız tarih kitaplarının sayfalarında değil,toplumun yaşamında da olmalı. Aşağıdakilerden hangisi,bu görüşe temel oluşturmaz? A)Tarih bilgisinin gerçeklerle bağdaştırılmadığı B)Tarih kitaplarının yetersiz olduğu C)Tarih biliminin diğer bilimlerden daha önemli olduğu D)Tarih bilgisinin toplumda yaygınlaştırılmadığı

37 CEVAP:C

38 Ben öykülerimi yazarken genelde bilgisayarla değil de tükenmez kalem ve kağıtlarla çalışıyorum.Çünkü kağıdı önüme her aldığımda bana:Gerçekleri değil,hayalleri getir.dediğini hissediyorum Hayallerini getir ve onların kendi gerçeklerine dönmesine izin ver.Picasso’nun sözü tam da buraya göre:Hayal edebiliyorsam,çizebilirim. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A)Öyküleme-karşılaştırma B)Açıklama-tanık gösterme C)Betimleme-benzetme D)Tartışma-tanık gösterme

39 CEVAP:B

40 İlkokul çağındaki bir öğrencinin kırk dakikalık derste dikkatini öğretmende tutma süresi on beş dakikadır.Lise öğrencilerinde ise dikkatli ders dinleme otuz dakikaya kadar çıkmaktadır.Verimli ders işlemek isteyen öğretmenin bunları göz önünde bulundurması gerekir. Bu paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır? A)Tanımlama B)Tanık gösterme C)Karşılaştırma         D)Benzetme

41 CEVAP:C

42 (1) Artık dağlar,sırtlarından kürklerini attılar;fakat henüz sabahları serince olduğu için omuzlarına sislerden bir atkı alıyorlar.(2) Şimdi rüzgarlar da kuru ağaç filizlerine pek deli gibi koşmuyor.(3) Bitkilerin ve insanların şenlikleri mutlaka ilkbaharda yapılıyor.(4) Her dalın üzerinde renkli ve güzel dokulu ipeklerden ufacık maskeler kıpırdıyor.(5) Akasyaların dallarında kağıt fenerciklere benzer sayısız çiçekler asılı. Yukarıdaki tümcelerden hangisi paragrafın anlatım bütünlüğünü bozmaktadır? A)2             B) 3                C) 4                  D) 5

43 CEVAP:B

44 Şiir beklemez,bekleyemez. Zamanın nabzı gibidir
....Şiir beklemez,bekleyemez.Zamanın nabzı gibidir.İster bireyden çıksın yola,ister toplumdan,belirli bir dünyanın tarihsel koşullarının yürek atımını verir. Bu paragrafın ilk tümcesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)Roman günceli anlatırken şiir sadece geleceği anlatır. B)Romanın tersine şiir geçmişin derinliklerine dalar. C)Şiirin asıl özelliği duygulara hitap etmesidir. D)Şiir güncele öteki sanat türlerinden daha yakındır.

45 CEVAP:D

46 Öfkem kadar güzeldir şefkatim
Öfkem kadar güzeldir şefkatim.Papatyayı,laleyi,gülü,yasemini,hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşıdım dünyaya.Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti,polen polen yaşam.Uçan,sayemde uçtu.Yüreği terlerken ağustos sıcaklarında rençperin alnından ben aldım harareti,ben taşıdım umudu yüreğine tohumun.Ne hikayeler öğrendim zamandan;kimini duydum,kimine şahit oldum:her birinden bir name vurdum sırtıma. Paragrafta aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur? A)Çiçek          B)Bahar       C)Kuş          D)Rüzgar

47 Cevap:D

48 _ -Denizin renginin mavi olduğunu söyleyen genç dostunuza,niçin şiir yazmayı bırakmasını önerdiniz?
    -Deniz mavi olduğu için.     -Peki,söz konusu kişi şair değil de ressam olsaydı,öneriniz aynı mı olurdu?     -Bir ressama denizin ne renk olduğunu sormazdım ki,olsa olsa dalgaların sesini betimlemesini isterdim ondan. Paragraf yorumlandığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Herkes sanatla uğraşsaydı,üretilen her şey sanat eseri olurdu. B)Yaratıcılığın olduğu yerde sanattan söz edilir. C)Sanat eserini değerli kılan konusu değil,işleyişteki ustalıktır. D)Sanatçı imkansızı başarabilendir.

49 CAVAP:A

50 Nihayet akşam oldu.Artık yüzlerimizi görmüyor,yalnız seslerimizi duyuyorduk.Birden arkamızda garip bir fısıltıyı andıran bir hışırtı duyar gibi olduk.Başımızı o yöne çevirdik.İki büyük fıstık ağacı arkasından pırıl pırıl ay sanki yapraklara sürünerek yükseliyordu.Birden bütün manzara değişti.Sanki Japon bir ressamın siyah bir mürekkeple çizdiği belirsiz ve tamamlanmamış hoş bir alem içindeydik Artık... Paragrafı aşağıdakilerden hangisi anlamlı olarak tamamlar? A)Dünyanın güzelliğinden korkmaya başladık. B)Her şeyi açıkça görme ıstırabından kurtulmuştuk. C)Hayal kurmak imkanının sarhoşluğu vücudumuzu uyuşturmuyordu. D)Aydan akan büyünün saadetinden rahatsız olmuştuk.

51 CEVAP:C

52 Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir
Düşünme sanatını öğretmek,uzun süren ve zor bir iştir.Uzun vadede amacımız,ne düşüneceğini değil,nasıl düşüneceğini,ne bilmesi gerektiğini değil,bilgiye nasıl ulaşması gerektiğini kazanmış insanlar yetiştirmektir.Bireysel mutluluğun ve üretkenliğin yanında ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması da düşünen,yaratan,uygulayan,ihtiyacı olduğunda bilgiye ulaşma süreçlerini kullanabilen insan tipi ile mümkündür. Paragrafa göre düşünme konusunda önemli olan aşağıdakilerden hangisidir? A)Bireysel mutluluğun gerçekleşmesi,insanın ne düşündüğüne bağlıdır. B)Düşünmeyi öğretmek,yaratan,uygulayan insan tipi yetiştirmekten daha zordur. C)Düşündüğünü uygulayan insanlar,gelişim içinde olanlardır. D)İnsanın ne düşündüğü değil,nasıl düşündüğü önemlidir.

53 CEVAP:D

54 İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz A)Söz ve hareketleri arasında uyum olması B)Her sözünün bilincinde olması C)Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması D)Söylediklerini yaşamasa bile doğru sözlü olması

55 CEVAP:D

56 Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanatı Korumak B) Sanat ve Toplum C) İnsan ve Sanat D) Toplum ve Emek

57 CEVAP:B

58 Datça. Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım
Datça... Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım. İnsanlar deli gibi esen sıcak rüzgârların önünde iki büklümdüler. Saçlarımın diplerine dolan kumları çıkarıyordum. Herkes ağzında kum çiğniyordu; hatırlıyorum, Datça'yla ilgili hiçbir şeyi unutmadım. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? A) Görme B) Dokunma C) İşitme D) Koklama

59 Cevap:D

60 Bir yazarı en fazla küçük düşüren şey, herkesin bildiği orta malı fikirleri garip ve gösterişli bir şekilde söylemektir. Böyle bir yazarı beğenmek şöyle dursun, herkesin söylediğini söylemek için yeni birtakım kelime düzenleri kurmakla vaktini kaybetmiş olmasına acırız. Bu parçaya göre bir yazardan öncelikle beklenen aşağıdakilerden hangisidir? A)İnandırıcılık B)Yalınlık C)Farklılık D)Tutarlılık

61 CEVAP:C


"PARAGRAFTA ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları