Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Emin Çetin Haşar 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Emin Çetin Haşar 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, İzmir."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Emin Çetin Haşar 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, İzmir

2 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 2 Çerçeve 1. Bölgesel kalkınmanın yönetimi ve kalkınma ajansları 2. Türkiye’deki yapılanma 3. Yerel Kalkınma Kuruluşları 1. Faaliyetler 2. Projeler 3. Sorunlar 4. Öneriler

3 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 3 B ö lgesel Kalkınmanın Y ö netimi Avrupa Birliği, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla, fonlarını dağıtmak için bölgesel mekanizmaların oluşturulmasına işaret ediyor. Bölgesel mekanizmalar farklı şekillerde oluşturulabilir:  Bölge düzeyinde seçilmiş özerk yönetimler (Çek Cumhuriyeti)  Bölge düzeyinde seçilen ve atanan y ö netimler (Polonya)  Yerel düzeyde seçilenlerin/atananların bölge düzeyinde bir araya geldiği temsil mekanizması (Macaristan) B ö lgesel kalkınma ajansları

4 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 4 Bölgesel Kalkınma Ajansları Bir bölge için birden çok ajans kurulabilmektedir. Ajansların statüleri aynı ülke içinde bile fark edebilir. Bölgesel kalkınma ajanslarının faaliyetleri:  Yatırımları destekleme  B ö lgedeki kurumlara teknik destek sağlama  Bölgeye yabancı yatırımları çekme  KOBİ’lere eğitim verme, finans kaynağı yaratma  Veri tabanı oluşturma  Stratejik plan hazırlama Avrupa’da bölgesel kalkınma ajansları genellikle yapısal fonların yararlanıcılarıdırlar.

5 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 5 Türkiye’deki Durum Kalkınma Ajansları – Kalkınma Kurulları  Bölgesel kalkınmanın koordinasyonu  Yerel yönetimlere planlama konusunda destek vermek  Bölgenin tanıtımını yapmak  Kaynaklarını kullandırmak, fonların dağıtılması  Projelere destek sağlamak  KOBİ’leri desteklemek Yasayla kurulan kalkınma ajanslarından başka kalkınma kuruluşları T ü rkiye ’ de de var.

6 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 6 Yerel Kalkınma Kuruluşları Yerel aktörlerin inisiyatifiyle kurulanlar  Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV)  Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV)  Mersin Kalkınma ve İşbirliği Konseyi (MEKİK)  Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Konseyi (SABEK)  Denizli Platformu Bölgesel Kalkınma Odaklı Projeler  Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKAP)  GAP Girişimci Destekleme Merkezleri (GAP-GİDEM) Kalkınma Birlikleri  Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB)  Orta Karadeniz Kalkınma Birliği (OKAB)  Erzurum Erzincan Bayburt İlleri Kalkınma Birliği

7 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 7 İhtiyaca göre de biçimlenmişlerdir:  Ölçek: Bölge (Düzey1-2), İl, Havza  Yasal statü: Kamu Kurumu, Ö zel Şirket, Tüzel Kişiliği Olmayanlar  Kurucu ve liderlik: Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediye, Valilik, Üniversite Faaliyetleri:  Veri tabanı, bilgi vb. oluşturma  Stratejik plan hazırlama ve izleme  Girişimcilere teknik destek verme  Yatırımları destekleme  Yabancı yatırımcıları bölgeye çekme  KOBİ’lere eğitim verme, finans kaynakları yaratma  İnovasyona yönelik çalışmalar yürütme  Lobicilik ve ağ oluşturma faaliyetleri Yerel Kalkınma Kuruluşları

8 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 8 Ö rnek Projeler Strateji Geliştirme:  Stratejik plan, stratejik yol haritası, eylem planları  B ö lgesel G ö zlem Evi (BAGEV) K ü melenme:  Havacılık ve Uzay Sanayi (ESBAŞ-EGEV)  Organik Tarım (Şanlıurfa GİDEM)  Tekstil (Adıyaman GİDEM) İnovasyon:  B ö lgesel İnovasyon Stratejisi (MTSO-MEKİK)  Geleceğin Teknolojileri Fuarı (ESBAŞ) İzleme:  İl karnesi (Balance score card) (Amasya)

9 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 9 Yerel kuruluşlar neden ö nemlidir? İlin ya da b ö lgenin ö nceliklerini tespit etmenin en iyi yoludur, Koordinasyon en iyi bi ç imde sağlayabilir ve dışlanmanın ö n ü ne ge ç ebilir, Sosyal sermayenin gelişmesine katkıda bulunur ve s ü rd ü r ü lebilirdir, Yalnızca merkezden y ü r ü t ü len kalkınma ç alışmalarının verimliliği d ü ş ü k olmakta ve başarılı olamamaktadır!

10 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 10 Sorunlar Kalkınma ajanslarının kurulması (ve ardından durdurulması) yerel kalkınma kuruluşlarını nasıl etkiledi? Kamu kurumlarıyla ilişkiler ve koordinasyon  Üst yönetimin ve yerel kuruluşların sahiplenmesi  İl i ç indeki ve b ö lgedeki koordinasyon S ü rd ü r ü lebilirlik  Liderliğin değişmesi  Finansmanın kesilmesi Veri eksikliği  Yeterli veri yok (İl ve b ö lge ö l ç eklerinde)  Mevcut veriler tutarsız Finansman eksikliği

11 Türkiye'de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Slide 11 Ö neriler Kalkınma Ajansları yerel kalkınma kuruluşlarının deneyimlerinden yararlanmalı ve bu kuruluşlarla birlikte ç alışmalı, yetki sorumluluklarını paylaşmalı ve yerel sahiplenmeyi oluşturmalıdır. Yalnızca AB Fonlarına ve merkezden aktarılan kaynaklara bağlı kalmamalı, yerel kaynakları ö rg ü tlemelidir. B ö lgedeki illerin ortak değerlerini ortaya ç ıkarmalı ve birbirlerini tamamlamalarını sağlamalıdır. Yerel kuruluşları s ü rece katmadığı takdirde, hantal bir yapı oluşma tehlikesi vardır. Ajanslar dinamik yapılarını korumalıdır.


"Türkiye’de Yerel ve Bölgesel Kalkınma Kuruluşları Emin Çetin Haşar 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları