Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ
EDAT BAĞLAÇ ÜNLEM KONULARININ SORU VE CEVAPLARI

2 BAĞLAÇ 1-)Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç isimleri bağlamamıştır? A-)O ve sen bu konuyu araştırın. B-)Okulda ve evde gürültü yapmak sizce doğru mu ? C-)Başı dumanlı dağları ve ovaları izliyorduk. D-)Ayşe ve Rana çalışkan öğrencilerdir.

3 CEVAP :A

4 2-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?
A-)Kötü not aldı , oysaki çok çalışmıştı. B-)Gel gör şu halimizi! C-)Her gün gelmesine rağmen yok yazılmış. D-)Oraya git , ancak fazla kalma.

5 CEVAP:C

6 3-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur ?
A-)Ne ağlayıp duruyorsun bu parkta? B-)Ne portakal aldı ne de elma. C-)Sait tembeldir, ancak kardeşi çok çalışkandır. D-)Sen de bu toplantıya katıl.

7 CEVAP:A

8 4-)´´ile´´ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak
kullanılmıştır? A-)Elindeki makasla bütün ipleri kesiyordu. B-)Çantasıyla ceketini koltuğa fırlattı. C-)Seyahate uçakla gitmesini söyledim. D-)Ona bunları güzellikle anlatmalıyız.

9 CEVAP:B

10 5-)´´ve´´ bağlacı aşağıdakilerin hangisinde farklı türden
Sözcükleri bağlamıştır? A-)Anadolu’da yazlar sıcak ve kurak geçer. B-)Uzun ve zayıf bir adam karşımıza dikilmişti. C-)Beyaz ve kırmızı renk olsun da nasıl olursa olsun. D-)Binlerce yerli ve yabacı turist geldi.

11 CEVAP:A

12 6-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ´´ki´´ bağlacı sitem anlamı katmıştır?
A-)Sen bilgisayardan anlamazsın ki bilgisayar istiyorsun. B-)Birde baktım ki seninki çoktan uyumuş. C-)Bugün öyle yorgunum ki yarın gelsen olur mu? D-)Ne zaman sözümü dinledi ki , şimdi dinlesin.

13 CEVAP:D

14 7-)Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?
A-)Sinema ile tiyatro birbirine çok benzer. B-)Hem kitap okuyor hem de müzik dinliyordu. C-)Gönül ne kahve ister ne kahvehane. D-)Bir ömür boyu yalnız yaşadı.

15 CEVAP:C

16 8-)´´ki´´ bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde ´´olasılık´´ anlamı katmıştır?
A-)Sen bana hediye aldın mı ki benden bekliyorsun. B-)Mademki beğenmedin , almak zorunda değilsin. C-)Sen ki beni tanırsın , hakkımda niçin böyle düşünüyorsun? D-)Dün gece geç yatmış ki bu saatte hala gelmedi.

17 CEVAP:D

18 BAĞLAÇ VE EDAT 9-)Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç ve edat bir arada kullanılmıştır? A-)Oysa biz onu bugünlere getirmek için uğraştık. B-)Elinde çiçeklerle kapıda durmuş bekliyordu. C-)O vakit , gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. D-)Akşama doğru ,o şiddetli fırtınadan eser kalmadı.

19 CEVAP:A

20 10-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?
A-)O saatten sonra yüzünü görmek istemedim. B-)Şimdiye kadar bir hediye bile almadın. C-)Kömür gibi gözleri vardı o çocuğun. D-)Geri getirmek üzere bisikletimi alabilirsin.

21 CEVAP:B

22 EDATLAR 11-)Aşağıdakilerin hangisinde edat, sıfat grubu oluşmuştur? A-)Arkadaşı için her özveride bulunur. B-)Buz gibi sularda yüzebilir misin? C-)Bu kalem ile iyi şiir yazar mısın? D-)Denize karşı oturup çay içtiler.

23 CEVAP:B

24 12-)Aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
A-)Sabaha kadar bekledik ; ama gelmedi. B-)Bana göre bu dünya güzel olmalı. C-)Testere ile yeşil ağaçlar kesilmesin. D-)Doğal meyve suyu için ki sağlıklı olasınız.

25 CEVAP:D

26 13-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ´´ile´´ sözcüğü edat
Görevinde kullanılmıştır? A-)İzmir’e trenle gidecekmiş. B-)Murat ile hakan, yarın bize gelecekmiş. C-)Resim ile şiir bir tutkudur. D-)Otobüs ile taksi taşıma aracıdır.

27 CEVAP:A

28 14-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinden çok edat vardır?
A-)Senin gibiler hep bizi bulur zaten. B-)Konuştuğumuz üzere yarın buluşuruz. C-)Sorunu halletmek için seninle geliyorum. D-)Edebiyata karşı çok ilgim var.

29 CEVAP:C

30 15-)´´İçin´´ edatı aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç
İlişkisi kurmuştur? A-)Televizyonu daha iyi görebilmek için yanına yaklaştı. B-)Ağabeyleri üniversiteyi bitirdiği için onlarda okunuş. C-)Bu çiçekleri sizin için karşıdaki beyefendi gönderdi. D-)Vatan için ölenler yüreğimizde yaşarlar.

31 CEVAP:B

32 16-)´´Yalnız´´ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat
Görevinde kullanılmıştır? A-)Elindeki parayla yalnız bir kitap alabilirdi. B-)Babaları işe girince evde yalnız kaldılar. C-)Seni gezdireceğim , yalnız önce dileklerimi yap. D-)Meyveler güzel , yalnız biraz ezilmiş.

33 CEVAP:A

34 17-) Bu hediyeleri, çocuklara dağıtmak için aldım.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ona yardım etmek için her yola başvurmuşlardı. B) Biz, bu üç elbise için yirmi milyon lira vermiştik. C) Arkadaşları için katlanmadık fedakârlık bırakmadı. D) Sizin için güzel şeyler söylemiyorlar.

35 CEVAP:A

36 18-)"Yalnız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?
A) Onun, evde yalnız olduğunu öğrenince şaşırdım. B) İhtiyar, uzun zamandan beri yalnız yaşıyordu. C) Köylüler yalnız onun söylediklerini dinlerdi. D) Size yardım ederim, yalnız siz de bana yardım edeceksiniz.

37 CEVAP:C

38 19-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?
Doğru söze itiraz etmek hata olur. B) Doğrusunu söylemek gerekirse zaten bu işin ola­cağını düşünmemiştim. C) Tek kol ve doğru tutum, her zaman iki kol ve yanlış tutumu yener. D) Asansöre doğru yürürken, yüksek sesle konuşur­ken gördüm.

39 CEVAP:D

40 20-)Aşağıdakilerin hangisinde edat cümleye karşılaş­tırma anlamı vermiştir?
Tembel insanlara göre başarı, çalışmaya değil, şansa bağlıdır. B) Başarısız insanlara göre başarılı insanların daha zeki olduğu düşüncesi doğru değildir. C) Bana göre başarmanın birinci şartı başarabilece­ğine inanmaktır. D) insanların giyim kuşamları kendileri hakkındaki düşüncelerine göre şekillenir.

41 CEVAP:B

42 21-) Kardeşler arasına, heyhat, su-'i zan düştü
Zedelendi sağduyu; körleşen iz 'an düştü Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Yukarıdaki dizelerde kaç tane edat kullanılmıştır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4

43 CEVAP:A

44 22-) I. - Yaa, demek inkâr ediyorsun, öyleyse suç ortağısın, yürü bakalım karakola!
II. - Elli yıllık çiftçiyim, böyle bir vahşet görmedim. Vah! Vah! III. - "Hayvanlık bu, hayvanlık!" dedi öteki. IV. - Buldum hırsızları, buldum! Bu çocuk, hepsini tek tek biliyor. V. Kafasına koymuşsa seni barındırmaz burada! Yukarıda verilenlerin hangilerinde "tehdit, korkutma" anlamı vardır? A) II. ve III. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) I. ve V.

45 CEVAP:D

46 23-) I. Âh eder seni andıkça çamlar
II. Âh, o yollar ki her zaman ıssız III. Âh, o yollarda söylenen sözler IV. Âh, o ruhumu yakan gözler V. Âh, o yollarda kurulan hayaller Numaralanmış cümlelerin hangisinde "âh" sözcüğü ünlem olarak kullanılmamıştır? A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

47 CEVAP:A

48 24-) . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye "üzülme, acıma" anlamı katmıştır?
Hey viran olası dünya hey! B) Off , sabahtan beri patladım sıkıntıdan! C) Vay Koca Ali vay, ne hale gelmiş adamcağız! D) Oh, kötü bir şey olacak diye ödüm koptu! E) Eh, ben de kalkayım artık!

49 CEVAP:C

50 26-) Belki haziranda mavi benekli çocuksun
Ah seni kimseler bilmiyor bilmiyor Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? a)      ünlem b)      edat c)      adıl d)      zarf

51 CEVAP:B

52 27-) Aşağıdakilerin hangisi bir ünlem cümlesidir?
Ne kadar da güzel bir gün B) Buralara yavaş yavaş ısınıyorum C) Bunları az önce aldım D) İstediğin kitap daha gelmedi E) Bu akşam yemeği sizde yiyeceğim

53 CEVAP:A

54 28-)Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlam ifade eden
Ünlem kullanılmıştır? A-)Ey Türk gençliği! B-)Hey! Biraz bakar mısın? C-)Aa! Bu da ne? D-)Hişt! Buraya gel.

55 CEVAP:C


"TÜRKÇE PERFORMANS ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları