Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzun Dönem Kontrasepsiyonda Risk Var mıdır? Mustafa Uğur Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara, Türkiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzun Dönem Kontrasepsiyonda Risk Var mıdır? Mustafa Uğur Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara, Türkiye."— Sunum transkripti:

1 Uzun Dönem Kontrasepsiyonda Risk Var mıdır? Mustafa Uğur Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara, Türkiye

2

3 Suçlu Kim? Verilen endikasyon doğru muydu? Şeker gibi dağıtıyor muyuz? Hasta, olabilecek komplikasyonlar konusunda bilgilendirildi mi? Risk araştırması (trombofili) yapılmalı mıydı? Onam formu alınmalı mıydı? İlaç firması sorumlu mudur? Bu durum tıbbi bir hata(malpractice)mıdır?

4 4 Expectant management of functional ovarian cysts: an alternative to hormonal therapy. Fonksiyonel over kistlerinde düşük-doz monofazik, yüksek-doz monofazik, multifazik OKS ile tedavi ve beklentisel yaklaşım arasında fark yok. Turan C., Zorlu CG, Ugur M, Ozcan T, Kaleli B, Gokmen O. Int J Gynaecol Obstet,1994

5 Hormonal Kontrasepsiyonda Riskler Venöz Tromboemboli (VTE) Arteryel tromboz (MI) İnme (stroke) Safra kesesi hastalıkları Karbonhidrat metabolizması değişiklikleri Kanser riskinde artış (meme, serviks, karaciğer) Kilo alımı Yüzde kloazma Seksüel disfonksiyon Hipertansiyon

6 OKS Koagulasyon Sistemi EE Faktör V, VIII, X, Fibrinojen Estrojen dozu ile ilişkili (50>35 µgr) Risk, yaş ve VKİ ile artar. Sigara kullanımı VTE de etkin değil.

7 OKS Venöz Tromboemboli Kullananlarda 3-4 kat daha fazla risk Desogestrel, CPA, gestoden, drosperinon ile daha fazla risk (?) Trombofili varlığında çok artmış risk Risk artışı 4.aydan itibaren ilk yılda belirgin sonra azalıyor.

8 Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C., BMJ. 2009 Aug 13;339:b2890. doi: 10.1136/bmj.b2890. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. Stud y Healthy Danish women 15-49 years, from 1995-2005, 10.4 M woman – years

9 Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C., BMJ. 2009 Aug 13;339 Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. StudyHealthy Danish women 15-49 years, from 1995-2005, 10.4 M woman – years

10 Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C., BMJ. 2009 Aug 13;339 Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. Stud y Healthy Danish women 15-49 years, from 1995-2005, 10.4 M woman – years

11 van Hylckama Vlieg A, et al. BMJ. 2009 Aug 13;339:b2921. doi:0.1136/bmj.b2921. MEGA: Venous thromboembolism increased with OC use irrespective of progestin type Study1524 Premenopausal women <50 years old vs 1760 controls MEGA study: multiple environmental and genetic assessment of risk factors for venous thrombosis-study.

12 Risk of venous thromboembolism* by population characteristics *Cases of non-fatal venous thromboembolism. FDA. FDA Talk Paper. 1995. Ridker PM, et al. JAMA. 1997 Apr 23-30;277(16):1305-7.

13 Rutin Trombofili Araştırması Yapalım mı? Anamnez ve aile öyküsü olanlarda trombofili araştıralım. Olmayanlarda araştırma yapmak ekonomik değil. Kullanırken VTE olursa trombofili araştıralım WHO Contraceptive Technology Update, 2004

14 OKS Arteriyel Tromboz (MI) Estrojen dozu önemli, progesteronlar arasında fark yok 50 µg EE, 35 yaş üzeri, risk faktörü varlığında MI riskinde artış. Yaş, sigara içimi, VKI eşitlendiğinde OKS kullanımı riski artırmıyor. OR=1.14 (CI=0.24-4.72) Sidney, 1998 Önceki kullanıcılarda risk artışı yok

15 Risk of myocardial infarction in current OC users by smoking status Heavy smokers defined as: *10 cigarettes/day; **15 cigarettes/day; ***25 cigarettes/day. WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Lancet 1997 Apr 26;349(9060):1202-9. Croft P, Hannaford P. BMJ. 1989 Jan;298(6667):165-8. Rosenberg L, et al. Am J Epidemiol 1990 Jun;131(6):1009-16. WHO (Europe). 1997*Croft P (RCGP). 1989**Rosenberg L. 1990***

16 OKS ve İnme (Stroke) Uzun süreli ve daha önceki kullanımda risk artışı yok Hipertansiyon ve sigara kullanımında belirgin risk artışı. Migren inme riski için bağımsız risk faktörü. Migrende Aura semptomları varsa riskte belirgin artış

17 Migren İnme ve OKS Kullanımı Genç kadınlarda oluşabilecek absolut risk – 6 / 100,000 ♀ / yıl – sağlıklı –12 / 100,000 ♀ / yıl – migren –18 / 100,000 ♀ / yıl – aura ile migren –12 / 100,000 ♀ / yıl – sağlıklı OKS kullanan –19 / 100,000 ♀ / yıl – migren OKS kullanan –30 / 100,000 ♀ / yıl – aura ile migren OKS –34 / 100,000 ♀ / yıl – gebelikte inme Gillum et al,JAMA 2000

18 18

19 OKS Meme Kanseri Halen kullananlarda minimal bir risk artışı var. Kestikten sonra risk azalıyor. 10 yıl sonra kalkıyor. Kullanan hastalardaki meme ca. daha az metastatik. Aile öyküsünde meme kanseri olanlarda risk artışı yok. BRCA1, BRCA2 mutasyonu taşıyanlarda risk artışı var.

20 OKS Servikal Kanser Epidemiolojik çalışmalarda minimal risk artışı. HPV riski artıran kofaktör. Risk kullanım süresi ile artar.

21 Oral Kontraseptif ve Serviks Kanseri HPV E6 E7 p53Rb Seks Steroid hormonlar

22 Smith JS, et al,, Lancet. 2003 Apr 5;361(9364):1159-67. OCP use and Cervical Cancer StudyMeta-Analysis: 28 studies, 12531 cases

23 Smith JS, et al,, Lancet. 2003 Apr 5;361(9364):1159-67. OCP use and Cervical Cancer: HPV POSITIVE StudyMeta-Analysis: 28 studies, 12531 cases

24 OKS Kloazma Yapar mı? Carruthers R. 1967 British Medical Journal

25 OKS Seksüel Disfonksiyon Yapar mı?

26 Hipoaktif seksüel istek disfonksiyonu (HSDD) olan kadınların OKS kullananlarında daha düşük testosteron ve yüksek SHBG seviyleri Warnock 2006 J. Sex Med. Anti-androjenik OKS Kullanımı varsa androjenik progestagene değiştirilebilir. OKS Seksüel Disfonksiyon Yapar mı?

27 OKS-Karşılaştırmalı etkiler Progestogenik Androgenik Antiandrogenik Antimineralokortikoid Glukokortikoid Progestogenik Androgenik Antiandrogenik Antimineralokortikoid Glukokortikoid etki etki etki etki etki etki etki etki etki etki Progesteron + – (+) + – Drospirenon + – + + – Siproteron asetat + – + – (+) Desogestrel + (+) – – – Dienogest + – + – – Gestoden + (+) – (+) – Levonorgestrel + (+) – – – Norgestimate + (+) – – – + etki; (+) terapötik dozlarda ihmal edilebilir; – etkisiz

28 OKS Kilo alımına neden olur mu? Progesteron anabolizan etki EE Na ve su tutulumu, iştah artımı 44 çalışmanın meta analizinde (3’ünde plasebo var) OKS ile kilo alımı arasında sebep sonuç ilişkisi yok. Gallo MF, 2006. Cochrane Systematic Review.

29

30 Kontraseptif Metodlarda WHO Sınıflaması WHO 1Metodu kullanabilir. Kullanımda kısıtlama yok. WHO 2Metodu kullanabilir. Metodun faydası riskinden daha yüksek. WHO 3Metodu kullanmamalı. Ancak bir doktor veya hemşire metodu kullanmasında yarar görüyorsa kullanabilir. WHO 4Metod kullanılmamalı. Kabul edilemez bir sağlık riski oluşabilir.

31

32

33 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/wheel

34

35

36

37

38

39 Hormonal Kontrasepsiyon Değerlendirme Anamnez (VTE, kanser, migren, safra kesesi-kolestaz) Pelvik muayene, ultrason, smear. AKŞ, AST, ALT, Lipid profili Yan etkiler ve yararlar konusunda bilgilendirme Tehlike işaretleri

40 Hormonal Kontrasepsiyon Tehlike İşaretleri Abdominal pain Chest pain and shortness of breath Headaches Eye problems (blurred vision, flashing light, blindness) Severe leg pain

41

42 Sigmund Freud

43 Hormonal Kontrasepsiyonda Resmin Bütünü Sıfır risk yok, fayda zarar oranı hesaplanmalı. İstenmeyen bir gebeliğin riskleri çok daha büyük. Hormonal kontraseptifler güvenli yöntemler. Küçük bir grup hastada önemli yan etki oluşturablirler. Kullanım öncesi ve süresince uygun değerlendirme ve takip gerekli.

44


"Uzun Dönem Kontrasepsiyonda Risk Var mıdır? Mustafa Uğur Zekai Tahir Burak Hastanesi, Ankara, Türkiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları