Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SATI TEKSTİL GRUBU IPPC UYGULAMASI 23 Mart 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SATI TEKSTİL GRUBU IPPC UYGULAMASI 23 Mart 2012."— Sunum transkripti:

1 SATI TEKSTİL GRUBU IPPC UYGULAMASI 23 Mart 2012

2 Çevre koordinatörü olarak bir çalışanın tahsis edilmesi (Silvia Diloy)
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması) IPPC izin belgesini almak için SATI bünyesinde hangi adımların atılması gerekti? 1998 yılında entegre kirlilik önleme ve kontrol konusunda Katalonya bölgesel yasasının çıkması ile beraber şu kararlar alınmıştır: Dışardan uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıyla sözleşme yapılması. Başlama aşamasında, çevre yönetim sistemi uygulayabilmek amacıyla bir çevresel değerlendirme gerçekleştirilmesi (ISO ) Çevre koordinatörü olarak bir çalışanın tahsis edilmesi (Silvia Diloy) Bir çevre yönetim sisteminin uygulanması (ISO )

3 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması)
IPPC izin belgesi başvurusu. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki bilgileri içeren “temel proje dosyası” hazırlanması ve ibraz edilmesi gerekti: Çevresel değerlendirme için: Faaliyetlerin, tesislerin, proseslerin ve ürün türlerinin tanımlanması. Belediye’den “faaliyet belgesi’nin” alınması için gerekli dokümantasyon. Başlama aşamasındaki çevresel durum ve öngörülen çevresel etki hakkında rapor. Tesiste kullanılan ham maddeler, maddeler ve elektrik ile üretilen elektrik.. Emisyon kaynakları (türler ve miktarlar).. Atığın önlenmesi ve yönetimi için önlemler. Emisyonların ve atık su deşarjlarının kontrolü için kullanılan sistemler. Yangın önleme sisteminin değerlendirilmesi için: Yangın önleme ekipmanlarını ve boru hattını gösteren güncel lenmiş kroki. Yangın çıkması durumunda çalışanların kullanması gereken binayı boşaltma yollarının tanımlanması ve yeni tahliye yollarının yapımı. Herbir bölümün yangın çıkma riskinin değerlendirilmesi. Bölümler arasındaki geçişlerde normal kapıların yangın geçirmez kapılarla ikame edilmesi. Yangın riskini düşürmek için hatlara ayırmak suretiyle yangın riskini tekrar dağıtmak. Yangın kontrol ağını büyüterek tüm tekstil terbiye ünitesini kapsamasını sağlamak.

4 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması)
Bu proje tanıtıldıktan sonra yetkilendirilmiş bir çevre firması tarafından doğrulama gerçekleştirilir. Çevreden sorumlu bölgesel yetkili otorite tarafından, alınacak bazı önlemleri ve tesislerde yapılması gereken değişiklikleri içeren, IPPC izin belgesinin ilk taslağı temin edilir. Sonuçta IPPC izin belgesi 8 yıl geçerli olacak şekilde alındı. Tesiste önemli bir değişiklik yapılmadıkça tekrar bir izin belgesine başvurma gereği yok. SATI tarafından yerine getirilmesi gereken sorumluluklar: Tüm çevre konuarında her iki yılda bir periyodik kontroller yapmak. Şu ana kadar 2009 ve 2011 yıllarında olmak üzere iki periyodik kontrol gerçekleştirildi. Her ikisinde de halihazırda çözümlenmiş çevresel küçük konular vardı, böylece endüstriyel faaliyet devam edebildi.

5 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması)
Son yıllarda çevre yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde aşağıdaki hedeflere ulaşılmıştır: Boyama makinelerinde tekstil’in kg başına tüketilen su miktarında %11 azalma. Hazırlama ve yıkama aşamalarında tekstil’in kg başına tüketilen su miktarında %7 azalma. Boyama makinelerinin soğutma prosesinden kaynaklanan sıcak suyun, sisteme 60ºC ısıda tekrar sokularak tekrar kullanılması. Atık su arıtma tesisinden deşarj edilen suyun, hipokloritle önarıtmaya tabii tutulmasından sonra, endüstriyel arıtma prosesinde kullanılması. Atık su arıtma tesislerinden deşarj edilen kirletici atık suların %30’dan daha fazla oranda azaltılması özellikle de oksitleyebilir maddeler açısından (mgO2 / l ). Yüksek oranda tuz içeren, arıtma tesisisinden gelen, boyama prosesinde kullanılmak üzere doğrudan ve kontrollü bir şekilde atık su arıtma tesisine gelen suların kanallara verilmesi ve böylece atıksu arıtma tesisinin biyolojik arıtma prosesinin performansının arttırılması.

6 2012 yılında çevresel yönetim sisteminde yer alan temel hedefler:
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması) 2012 yılında çevresel yönetim sisteminde yer alan temel hedefler: Nihai kumaş üretiminde kg başı elektrik tüketimi %7.6 oranında azalmıştır Nihai kumaş üretiminde kg başı ısı tüketimi %4.7 oranında azalmıştır Basınçlı hava devresinde tüketilen elektriğin %23 oranında azaltılması. Atık su arıtma tesisinde elektrik tüketimi %26 oranında azalmıştır İç aydınlatma sisteminin elektrik tüketiminde %20’nin üzerinde azalma olmuştur. Dış aydınlatma sisteminin elektrik tüketiminde azalma olmuştur. Baskıda kullanılmayan kimyasal ürünlerin miktarında azalma. Daha yüksek parçalanabilirliğe sahip kimyasal ürün kullanımında artış. Üretilen toplam atık miktarında azalma. Karton boruların yerine tekrar kullanılabilir metal boruların kullanılması.

7 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması)
IPPC izin belgesi almak için yapılan MALİYETLER/YATIRIMLAR (€ cinsinden) 2007 2008 2009 2010 2011 IPPC izin belgesinin alınması ile ilgili maliyetler 34.484 25.230 4.800 4.200 Periyodik kontroller 6.820 6.767 IPPC izin belgesinde yazılı olan standartlara uyumlu hale gelmek için yapılan yatırımlar 73.989 38.634 10.642 8.511 Diğer çevresel yatırımlar 13.786 12.796 13.099 13.684 9.093 Kimyasal ürünler/ atık su arıtma 77.469 76.585 70.240 79.029 Kendi atık su arıtma tesisimizden belediye kanalizasyon sistemine yapılan deşarjlar için ödenen vergiler 84.603 90.309 75.741 76.886 59.150

8 Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC’nin ulusal ve bölgesel uygulaması)
Avantajları İyi bir çevre yönetim sistemi uygulama gerekliliği. Su, enerji ve elektrik tüketiminin, uygun tasarruflarla azaltılması. Üretilen atık miktarının azaltılması. Dezavantajları Yeni yasal zorunluluklara uyum sağlamak için yatırım giderleri. Artan insan kaynakları giderleri (çevre koordinatörü). Her iki yılda bir yapılan periyodik kontrollerin maliyetleri. Her 8 yılda bir IPPC izin belgesinin yenilenme zorunluluğu. Yetkili İdareye gönderilmesi gereken bilgilerin birden fazla kez istenmesi (atık yönetimi, PRTR, DUCA).

9 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


"SATI TEKSTİL GRUBU IPPC UYGULAMASI 23 Mart 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları