Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DASK ve ZORUNLU DEPREM SİGORTASI *4 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği’nde yapılan değerlendirme toplantısında yapılan sunumdur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DASK ve ZORUNLU DEPREM SİGORTASI *4 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği’nde yapılan değerlendirme toplantısında yapılan sunumdur."— Sunum transkripti:

1 1 DASK ve ZORUNLU DEPREM SİGORTASI *4 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği’nde yapılan değerlendirme toplantısında yapılan sunumdur.

2 2 ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Zorunlu deprem sigortasının düzenlenmesi, Bakanlar Kurulu’nca 25.11.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsam dahilindeki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirildi. Sigorta yapmak ve bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık nezdinde kamu tüzel kişiliğini haiz “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kurulmuştur. 587 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname

3 3 Kapsamdaki konutları, depreme karşı sigortalamak, Sigorta sistemini kullanarak devletin depremlerden kaynaklanan mali yükünü azaltmak, Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek, Deprem riskini sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak, Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak. DASK’ın Amacı

4 4 Zorunlu Deprem sigortası 25 Sigorta Şirketi ve bu şirketlere bağlı Banka şubeleri ve acenteler tarafından düzenlenmektedir.

5 5 Kapsamdaki Binalar Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Kapsamdaki Binalar

6 6 Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir. Kapsamdaki Binalar

7 7 Kapsam Dışında Kalan Binalar Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.), İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar, Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar. Kapsam Dışında Kalan Binalar

8 8 Yıllara göre poliçe üretimleri TarihPoliçe adedi (Bin)PrimAdet artış % 27.09 -31.12.20001593.765- 20012.42854.525- 20022.12865.756-12 20032.02285.688-5 20042.090126.2163 20052.417159.08516 01.01 - 31.03.2006 714.307 55.402

9 9 Toplam Poliçe Adedi (yaşayan)2.522.736 Toplam Teminat (YTL) (yaşayan)100.743.127.445.- Toplam Prim (YTL) (yaşayan)173.658.333.- Ortalama Teminat (YTL)39.934.- Ortalama Prim (YTL)69.- Yıllık Artış (%)17,40 Yenileme Oranı (%)32 Ödenen Hasar Dosyası(2000’den it.)8.135 Ödenen Hasar Tutarı(YTL)(2000’den it.) 15.620.726.- Mevcut Durum / 31 Mart 2006

10 10 BÖLGELERTOPLAM KONUT SİGORTALI KONUT PENETRASYON ORANLARI%TEMİNATPRİM AKDENİZ BÖLGE1.663.126196.97111,84%8.259.564.375,0012.505.465,11 DOĞU ANADOLU BÖLGE611.78858.6539,59%2.417.001.040,004.741.523,34 EGE BÖLGE2.318.262456.64119,70%17.358.561.380,0039.377.092,11 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE742.86546.7446,29%1.901.670.645,002.423.561,42 KARADENİZ BÖLGE1.282.095162.65612,69%6.390.042.355,0010.489.301,27 MARMARA BÖLGE4.143.4731.155.60227,89%46.761.536.105,0089.730.205,59 İÇ ANADOLU2.227.055445.46920,00%17.654.751.545,0014.391.184,37 TÜRKİYE GENEL12.988.6632.522.73619,42%100.743.127.445,00173.658.333,21 Bölgelere göre Penatrasyon oranları%

11 11 TEMİNAT KAPSAMI VE LİMİTİ Kapsama giren konutlar için, depremin deprem sonucu yangının, deprem sonucu infilakın, deprem sonucu yer kaymasının, verdiği zararlar. Teminat Kapsamı ve limiti

12 12 Sigortalı binalarda; Temeller, ana duvarlar, Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, Merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, Çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere Depremin doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Teminat Kapsamı ve limiti

13 13 Sigorta Bedelim2 fiyatı Çelik,Betonarme,Karkas410,00 Yığma Kagir290,00 Diğer Yapılar155,00 Sigorta Bedeli ve Primler

14 14 DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 2006 yılı için 100.000 YTL olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir. Teminat Kapsamı ve limiti

15 15 Primlerin Tespiti Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir: binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, binanın yapı tarzı, meskenin brüt yüzölçümü. Sigorta Bedeli ve Primler

16 16 Önce sigorta bedeli bulunur ve daha sonra bu bedel aşağıdaki tabloda gösterilen tarife fiyatıyla çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. ÖRNEK 100 metrekare, birinci derecede deprem bölgesinde bulunan betonarme bir konutun sigorta bedeli ve sigorta primi şu şekilde hesaplanır: Sigorta Bedeli = brüt yüzölçüm x birim metrekare maliyeti (betonarme) = 100 x 410 YTL = 41.000 YTL Sigorta Primi = sigorta bedeli x tarife fiyatı + maktu prim = 41.000 YTL x 0.0022 + 10 YTL maktu prim =100,20 YTL) Sigorta Bedeli ve Primler

17 17 Poliçe yenilemelerinin takibi 15 Aralık 2005 tarihinden itibaren geçmiş 60 güne ait yenilenmeyen ve 60 gün ileriye dönük vadesi dolacak poliçeler için; Günlük olarak yenilenen poliçeler, gün sonlarında bu data ve listelerde güncellenmektedir. Önemli noktalar


"1 DASK ve ZORUNLU DEPREM SİGORTASI *4 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği’nde yapılan değerlendirme toplantısında yapılan sunumdur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları