Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.3 Bölüm 13 Stoklar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar Bölüm 18 Maddi Olmayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.3 Bölüm 13 Stoklar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar Bölüm 18 Maddi Olmayan."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.3 Bölüm 13 Stoklar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar Bölüm 18 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Bölüm 27 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 IFRS for SMEs Bölüm 13 ve 16–18’in Kapsamı

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 13- kapsam Stoklar: –işin olağan akışı içinde satılmak üzere elde tutulan (mamul); –bu tür satışa konu olmak üzere üretilmekte olan (yarı mamul); veya –üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır (ilk madde malzeme & işletme malzemesi). Bölüm 13 stokların muhasebeleştirilmesi + raporlanmasını belirler

5 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13- kapsam dışı bırakma Bölüm 13 aşağıdakiler hariç tüm stoklara uygulanır –inşaat sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan yapılmakta olan işler –finansal araçlar –tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler 5

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 17 – MDV’ların tanımı Maddi Duran Varlıklar (MDV) şu amaçlarla elde tutulur: –mal veya hizmet üretimi veya arzında kullanılmak üzere, –başkalarına kiraya verilmek için, veya –idari amaçlar için; & birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki varlıklardır.

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 17 – kapsam Bölüm 17 aşağıdakilerin muhasebeleştirilmesi & raporlanmasını belirler: –maddi duran varlıklar; ve –gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkuller

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 16 – kapsam Yatırım amaçlı gayrimenkul kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi ya da finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan arsa ya da binadır (binanın bir kısmı, veya ikisi) Bölüm 16 aşağıdakilerin muhasebeleştirme & raporlanmasını belirler: –gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan güvenilir bir şekilde ölçülebilen yatırım amaçlı gayrimenkuller

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Bölüm 18 – maddi olmayan duran tarlıkların tanımı Maddi Olmayan = fiziksel niteliği olmayan, tanımlanabilir nitelikteki parasal olmayan Aşağıdaki durumlarda tanımlanabilir niteliktedir: –ayrılabilir olması, diğer bir deyişle işletmeden ayrılabilir olma özelliğine sahip olması & bireysel olarak ya da ilgili sözleşme ile birlikte, varlık ya da borçla satılabilir, devredilebilir, lisans altına alınabilir, kiralanabilir ya da takas edilebilir olması, veya –sözleşmeye bağlı haklardan ya da diğer yasal haklardan kaynaklanması

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm18 – kapsam Bölüm 18 aşağıdakiler hariç maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi & raporlanmasını belirler, –şerefiye –finansal varlıklar –petrol, doğal gaz ve benzeri yenilemeyen kaynaklar gibi maden hakları & maden kaynakları

11 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 & 16–18 – kapsamla ilgili örnekler B13, B16, B17 veya B18 kapsamında mıdır? Ör 1*: A gayrimenkul alım-satımı yapmaktadır (yani A kârlı bir şekilde kısa sürede satmak için gayrimenkul almaktadır) Ör 2*: B devredilebilir taksi lisansı ticareti yapmaktadır Ör 3*: C bağından hasat ettiği üzümleri 3 yıllık üretim sürecinden geçirerek şarap üretmektedir. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 13 ‘deki aynı numaralı örnekler 11

12 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 & 16–18 –örnekler devamı B13, B16, B17 veya B18 kapsamında mıdır? Ör 4*: D üretimde kullandığı makinede kullanmak üzere yağ bulundurmaktadır. Ör 6*: E demirbaşının bakımını: –uzun ömürlü özel dizayn edilmiş bir temizleme makinesi; & –hırdavat dükkanından aldığı düşük değerli bir grup ekipman kullanarak yapmaktadır. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül13 ‘deki aynı numaralı örnekler 12

13 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 & 16–18 –örnekler devamı B13, B16, B17 veya B18 kapsamında mıdır? Ör 9*: F sahip olduğu bir binayı otel olarak işletmektedir –f otel odalarını kısa dönemli olarak kiraya vermektedir –oda ücretine dahil olan konaklama hizmeti= kahvaltı ve televizyon –ayrı olarak ücretlendirilen hizmetler= diğer yemekler, bar, spor tesisi & rehberli tur * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 16’daki örnek 9 13

14 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 & 16–18 –örnekler devamı B13, B16, B17 veya B18 kapsamında mıdır? Ör 3*: G iştirakinden faaliyet kiralaması kapsamında kira geliri elde etmek için bir bina satın almıştır. İştirak ürünlerini bu binadan satmaktadır. Ör 7*: H aşağıdakilere sahiptir –bir inek sürüsü—tarımsal faaliyetten yetiştirilmiş stoklar –sürüyü beslemek için yem taşımada kullanılan bir traktöre * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 17 ‘deki aynı numaralı örnekler 14

15 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 & 16–18 –örnekler devamı B13, B16, B17 veya B18 kapsamında mıdır? Ör 1: I müşterisi için lisanslanmış dijital film ve ses kaydına sahiptir Ör 12: rakibin net varlıkların ve faaliyetlerinin elde edilmesinin muhasebeleştirilmesi kapsamında, J tek başına varlık olarak tanımlanamayacak varlıklardan (şerefiye) gelecekte sağlanacak ekonomik faydayı muhasebeleştirmiştir 15

16 © 2011 IFRS Foundation Sınıflandırma hükümlerine ilişkin örnekler –gayrimenkulün elde edilme amacı belirli değilse (stoklar, YAG veya MDV?) –gayrimenkulün sahibi gayrimenkulde oturan tarafa yardımcı hizmetler sağladığında (YAG veya MDV?) –gayrimenkulün karma olarak kullanılması (YAG veya MDV?) –gerçeğe uygun değerin devamlı olarak ölçülmesi fazla maliyet veya çaba gerektirdiğinde (YAG veya MDV?) 16

17 © 2011 IFRS Foundation 17 IFRS for SMEs Bölüm13 Stoklar ve Paragraflar 27.2–27.4 (stoklarda değer düşüklüğü)

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Bölüm13 – ölçme Bölüm 13 kapsamındaki stoklar aşağıdakilerden düşük olanı ile ölçülür: –maliyet; ve –tahmini satış fiyatından tamamlama ve satışla ilgili maliyetlerin düşüldükten sonraki değeri (SF-TM&SM).

19 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 – ölçme istisnası Bölüm 13 aşağıdakilerin stoklarının ölçülmesinde uygulanmaz –tarım ve orman ürünleri,hasat dönemi sonrası tarımsal ürünlerin, ve madenlerin ve madeni ürünlerin üreticilerinin stoklarının, veya –mal simsarı ve aracısının stoklarının gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardaki değişiklikler kar veya yansıtıldığında. 19

20 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 13 – ölçme örnekleri Bu stoklar Bölüm 13’e göre ölçülür mü? Ör 7*: Bir aracı kısa dönemde satmak amacıyla buğday satın almaktadır. Aracı bu tür stokların gerçeğe uygun değerden satış maliyetlerini düşerek ölçmektedir. Ör 8*: Aracının stoklarını maliyeti ile ölçmesi dışında Ör 7 ile aynıdır. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 13 ‘deki aynı numaralı örnekler 20

21 © 2011 IFRS Foundation 21 Bölüm 13 – maliyet Maliyet = satın alma maliyeti+ dönüştürme maliyeti+ stokların mevcut durum ve konuma getirilmesi için katlanılan diğer maliyetler

22 © 2011 IFRS Foundation 22 Bölüm 13 – satın alma maliyeti Satın alma maliyeti = satın alma fiyatı + ihracat vergileri + diğer vergiler (iade alınamayanlar) + diğer direkt maliyetler –ticari iskonto, indirimler vb. düşüldükten sonraki satın alma maliyeti –eğer satın alma anlaşması, belirtilmemiş bir finansman unsuru içeriyorsa, örneğin peşin alım fiyatı ile vadeli ödeme tutarı arasında bir fark varsa, fark, finansmanın söz konusu olduğu dönem boyunca faiz gideri olarak muhasebeleştirilir (yani stokların maliyetine dahil edilmez).

23 © 2011 IFRS Foundation 23 Bölüm 13 – satın alma maliyeti örnekleri Ör 13*: A, Z’den birim fiyatı 500 PB olan ürün almaktadır. Z, A’yı 100+ birim sipariş verdiğinde %20 iskonto ve 1 yıl içinde 999+ birim aldığında ayrıca %10 iskonto ile ödüllendirmektedir. İskonto bir yıl içinde alınan tüm birimlere uygulanmaktadır A şunları almıştır: 1/1/20X1’de 800 birim ve 24/12/20X1’de 200 birim. 31/12/20X1’de, 150 birim satılmamıştır (yani A’nın stokları). * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül13 örnek 13

24 © 2011 IFRS Foundation 24 Bölüm 13 – satın alma maliyeti örnekleri Ör 13 devamı : A 20X1yılında stoklarını 350.000 PB’den ölçer [yani 1.000 birim × (500 PB liste fiyatı eksi %30(500PB) alış miktarı iskontosu)], çünkü o yıl alınan bütün birimler toplam %30 iskontoludur. A aşağıdakileri kayda alır: –20X1 yılında kar veya zararda 297.500 PB Gider (satış maliyeti) [yani satılan 850 birim× (500 PB liste fiyatı eksi %30 (500PB) alış miktarı iskontosu)] –31/12/20X1 tarihinde 52.500 PB varlık (stok) [yani satılmayan 150 birim × (500 PB liste fiyatı eksi %30(500PB) alış miktarı iskontosu)]

25 © 2011 IFRS Foundation 25 Bölüm 13 – satın alma maliyeti örnekleri Ör 17*: A 2 yıl vadeli 2,000,000PB faizsiz kredi ile stok satın almıştır. Uygun iskonto oranı = yıllık %10. Stokların maliyeti 1.652.893 PB’dir (yani gelecekteki ödemelerin bugünkü değeri). Hesaplama: 2.000.000 PB gelecekteki ödemeler ÷ (1,1) 2. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül13 örnek 17

26 © 2011 IFRS Foundation 26 Bölüm 13 – dönüştürme maliyeti Dönüştürme maliyeti = direkt maliyetler+ endirekt maliyetler (dağıtılmış genel üretim giderleri) –dağıtılmış genel üretim giderleri= sabit genel üretim giderleri + değişken genel üretim giderleri

27 © 2011 IFRS Foundation 27 Bölüm 13 – dönüştürme maliyeti örnekleri Ör 18*: A çok kullanımlık kalıplar içinde beton bloklar üretmektedir. Bloklar kurutma odasında iki haftada kurumaktadır. Kuruyan bloklar & hammaddeler ayrı bir odada depolanmaktadır. Bir ön yükleme makinesi operatörü (kişi 1) maddeleri kişi 2 tarafından kullanılan karıştırma makinesine aktarmaktadır. Gündelik işçiler blokları kalıptan çıkarmaktadır. Kişi 3 fabrikayı yönetmektedir. Kişi 4 yönetim, finans ve satışları yönetmektedir. A kiralık bir arazide faaliyet göstermektedir. (sabit ödemeli). * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 13 örnek 18

28 © 2011 IFRS Foundation 28 Bölüm 13 – dönüştürme maliyetleri örnekleri Ör 18 devamı : Dönüştürme maliyetleri şunları içermektedir: –direkt maliyetler: gündelik işgücü. –genel üretim giderleri: fabrika kirası (hammadde alanı & kurutma odasını içerir fakat mamul ambarını içermez ); 1,2 & 3 personel maliyetleri; ekipmanların amortismanları (ön yükleme makinesi, karıştırma makinesi ve kalıplar).

29 © 2011 IFRS Foundation 29 Bölüm 13 – genel üretim giderlerinin dağıtımı Genel üretim giderlerini aşağıdakilere göre dağıtılır –normal veya daha düşük üretim varsa, normal kapasiteye göre –eğer çok yüksek miktarda üretim varsa cari üretime göre (böylece stoklar maliyetlerini geçecek şekilde ölçülmez) –not: dağıtılmamış genel üretim giderleri oluştuklarında giderleştirilir Değişken genel üretim giderleri cari üretime göre dağıtılır

30 © 2011 IFRS Foundation 30 Bölüm 13 – genel SÜ giderleri örnekleri Ör 20*: Genel sabit üretim (SÜ) giderleri = 900.000 PB. 200.000 birim üretim yapılmıştır. Normal kapasite= 250.000 birim. Dağıtım oranı: 900.000 PB ÷ 250.000 birim Normal kapasite= 3,6 PB üretilen birim başına. Stoklara dağıtılan: 3,6 × 200.000 birim = 720.000 PB. Dağıtılmamış 180.000 PB genel üretim gideri, gider olarak yazılmıştır. (yani 900.000 PB eksi stokların maliyetindeki 720.000 PB). * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül13 örnek 20

31 © 2011 IFRS Foundation 31 Bölüm 13 – sabit genel üretim giderleri örnekleri Ör 21*: 300.000 birim üretim yapılması dışında Ör 20 ile aynıdır. Normal kapasite = 250.000 birim. Dağıtım oranı: 900.000 ÷ 300.000 birim cari üretim= 3 PB üretilen birim başına. Stoklara dağıtılan: 3 PB × 300.000 birim = 900.000 PB * Bakınız IFRS Foundation eğitim materyali Modül13 ‘deki örnek 21

32 © 2011 IFRS Foundation 32 Bölüm 13 – fire örneği Ör 27*: Üretim sürecinin toplam maliyeti= 100.000 PB (2.000 PB normal fire maliyetini de kapsamaktadır). Yönetici hastanedeyken faaliyet kontrolünün zayıflaması, üretim süreci başına hammadde firesinin 7.000 PB’ye çıkmasına neden olmuştur. Anormal fire maliyeti olan 5.000 PB (7.000 PB – 2.000 PB)stokların maliyetine dahil edilmez, gider olarak muhasebeleştirilir. * Bakınız IFRS Foundation eğitim materyali Modül13 ‘deki örnek 27

33 © 2011 IFRS Foundation 33 Bölüm 13 – ortak ve yan ürünler Üretim süreci aynı anda üretilen birden fazla ürünle sonuçlanabilir –ortak ürün, veya –ana ürün ve yan ürün. Ortak maliyetler mantıksal ve tutarlı biçimde dağıtılır Eğer yan ürün önemsizse –yan ürünler satış fiyatı eksi tamamlama maliyeti ve satış maliyetleri ile ölçülürler (SF-TM&SM) –bu tutar ana ürünün maliyetinden düşülür.

34 © 2011 IFRS Foundation 34 Bölüm 13 – ortak ürün örneği Ör 22*: Bir üretim sürecinin maliyeti 100.000 PB’dir. (dağıtılan genel giderleri içermektedir). Bu süreçte aşağıdaki ürünleri üretmek için temel kimyasallar karıştırılmaktadır: –5.000 litre ürün A (satış değeri= 250.000 PB); ve –1.000 litre yan ürün C (satış değeri= 2.000 PB). A’nın litre başına maliyeti = 19,60 PB (100.000 eksi 2.000 C’nin satış fiyatı) ÷ 5.000 litre = 19,60 PB. * Bakınız IFRS Foundation eğitim materyali Modül13 ‘deki örnek 22

35 © 2011 IFRS Foundation 35 Bölüm 13- ortak ürün örneği Ör 23*: ‘C’ yan ürünü yerine ‘B’ ortak ürünü olması dışında örnek 22 ile aynıdır. Aşağıdaki ürünleri üretmek için Toplam maliyet = 300.000 : –5.000 litre A (satış değeri= 250.000)PB; ve –4.000 litre B (satış değeri= 400.000 PB). Ortak sürecin maliyetini satış değerleri üzerinden dağıtınız * Bakınız IFRS Foundation eğitim materyali Modül13 ‘deki örnek 23

36 © 2011 IFRS Foundation 36 Bölüm 13 – ortak ürün örneği devamı Ör 23 devamı : A’nın litre başına maliyeti = 23,08 PB & B = 46,15 PB. A’nın hesaplanması: 250.000 PB A’nın Satış Fiyatı ÷ 650.000 PB A & B’nin toplam Satış Fiyatı × 300.000 PB maliyet = 115.385 PB 5.000 litre A’nın maliyeti. 115.385 PB ÷ 5.000 litre = 23,08 PB. B’nin hesaplanması: 400.000 PB B’nın Satış Fiyatı ÷ 650.000 PB A & B’nin toplam Satış Fiyatı × 300.000 PB maliyet = 184.615 PB 4.000 litre B’nin maliyeti. 184.615 PB ÷ 4.000 litre = 46,15 PB.

37 © 2011 IFRS Foundation 37 Bölüm 13 – diğer maliyetler Diğer maliyetler sadece stokların mevcut durum ve konumuna getirilmesi için yapılması halinde stokların maliyetine dahil edilir. Ör 25*: A tek tek paketlenmiş kalemler üretmektedir. Stokların maliyeti kalemlerin üretim maliyetini ve kalemlerin satışa hazır hale getirilmesi için yapılan paketleme maliyetini içermektedir. * Bakınız IFRS Foundation eğitim materyali Modül13 ‘deki örnek 25

38 © 2011 IFRS Foundation 38 Bölüm 13 – maliyet hesaplama yöntemleri Aşağıdakiler için gerçek parti maliyet yöntemi kullanılır –birbiriyle ikame edilemeyen mallar veya –özel projeler için ayrılanlar Diğer stoklar için –FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) –ağırlıklı Ortalama (AO) Sonuçlar maliyete yakınsa aşağıdaki yöntemler kullanılabilir –standart maliyet –perakende yöntemi –en güncel alış fiyatı

39 © 2011 IFRS Foundation 39 Bölüm 27 – stoklarda değer düşüklüğü Stokların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı her raporlama döneminde aşağıdaki şekilde gözden geçirilir, –her stok kaleminin defter değeri (DD) ile satış fiyatından tamamlama ve satış maliyetleri düşüldükten sonraki değeri (SF- TM&SM) karşılaştırarak –eğer DD > SF- TM&SM ise defter değeri satış fiyatından tamamlama ve satış maliyetleri düşüldükten sonraki değerine indirilir –indirilen tutar= değer düşüklüğü zararıdır –değer düşüklüğü zararı= kar veya zararda gider olarak dikkate alınır

40 © 2011 IFRS Foundation 40 Bölüm 27 – değer düşüklüğü örnekleri Ör 1: Raporlama tarihinde –hammaddelerin DD (maliyeti) = 100 –yenileme maliyeti= 80 –mamullerin tahmini satış fiyatı= 200 –hammaddeleri mamule dönüştürmek için gereken tahmini maliyet = 60 –mamullerin satılması için gerekli tahmini maliyet = 30 Ör 2: Tahmini SF= 180 olması dışında Ör 1 ile aynıdır.

41 © 2011 IFRS Foundation 41 Bölüm 27 – değer düşüklüğü istisnası Stoklar değer düşüklüğü için kalem kalem değerlendirilir –sadece SF- TM&SM’in kalem kalem belirlenmesinin elverişli değilse : –benzer amaçlar ve kullanım alanlarına sahip olan aynı üretim ürün grubundaki; ve –aynı coğrafi alanda üretilen ve piyasaya sunulanlar –değer düşüklüğünün değerlendirilmesi amacıyla gruplandırılabilirler.

42 © 2011 IFRS Foundation 42 Bölüm 27 – değer düşüklüğü örnekleri Ör 3: A grup olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulabilecek 3 stok kalemine (mamuller) sahiptir. –DD (maliyet) 90 + 100 + 130 = 320 –3 kalem için Tahmini SF-TM&SM = 330 Ör 4: Aşağıdaki hariç Ör 3’le aynı –kalemler grup olarak değer düşüklüğüne tabi tutulmaya uygun değil; ve –her bir kalem için SF-TM&SM = 110

43 © 2011 IFRS Foundation Bölüm 27 – değer düşüklüğünün iptali Değer düşüklüğü aşağıdaki durumlarda iptal edilir: –stoklarda değer düşüklüğüne neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi; veya –değişen ekonomik koşullar nedeniyle SF- TM&SM’de artış olduğuna dair açık bir göstergenin bulunması durumunda İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü zararı ile sınırlıdır. –yani DD > maliyet olamaz 43

44 © 2011 IFRS Foundation 44 Bölüm 27 – değer düşüklüğü iptali örnekleri Ör 5: 31/12/20X1 tarihinde –ekonomik koşullardaki bozulmadan dolayı bir stok kalemi için 30 değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmiştir ( maliyet = 100 & SF- TM&SM = 70) 31/12/20X2 tarihinde – ekonomik koşullardaki düzelmelerden dolayı bu kalemin SF- TM&SM’ i 120 olmuştur.

45 © 2011 IFRS Foundation 45 Bölüm 13 – ölçüm hükümleri Maliyetler için örnekler şunları içermektedir –normal kapasitenin belirlenmesi –normal & anormal firenin ayrılması –bileşik maliyetlerin bileşik ürünlere dağıtılması – eğer ayrılma noktasında bileşik ürünler için bir piyasa yoksa – eğer çoklu bileşik ürünler varsa ve bileşik üretimin farklı aşamalarındaysa Değer düşüklüğü için –tahmini SF- TM&SM

46 © 2011 IFRS Foundation 46 Bölüm 13 – bilanço dışı bırakma Stoklar aşağıdaki durumlarda giderleştirilir –zayi olma, –bilanço dışı bırakma (yani satıldığında) Stokları diğer varlıklara dağıtma –örneğin stokların işletmenin kendi ürettiği MDV’ın bileşeni olarak kullanılması

47 © 2011 IFRS Foundation 47 Bölüm 13 – açıklamalar Açıklamalar –stokların ölçümünde benimsenen muhasebe politikaları –stokların sınıflar itibariyle analiz edilmiş defter değerleri –dönemde gider olarak kaydedilen stoklar –muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı ve iptal edilenler –yükümlülüklere karşılık teminat gösterilen tutar

48 © 2011 IFRS Foundation 48 IFRS for SMEs Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar (gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerir)

49 © 2011 IFRS Foundation 49 Bölüm 17 – muhasebeleştirme Bir MDV’ın maliyeti aşağıdaki durumlarda varlık olarak muhasebeleştirilir: –gelecekteki faydanın işletmeye aktarılmasının muhtemel olması; ve –maliyetin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi.

50 © 2011 IFRS Foundation 50 Bölüm 17 – ölçüm MDV’ın ilk ölçümü = maliyet –maliyet = satın alma fiyatı+ MDV’ın amaçlanan şekilde çalışması için gerekli direkt maliyetler + sökme/taşıma için tahmini yükümlülükler –muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri – eğer ödeme normal kredi ve vadelerin ötesine erteleniyorsa, maliyet= gelecekteki ödemelerin bugünkü değeri Sonraki ölçüm= maliyet eksi amortisman ve değer düşüklüğü zararı

51 © 2011 IFRS Foundation 51 Bölüm 17 – yenilenen parçalar Düzenli aralıklarla yenilenmesi gereken parçalar (örneğin çatı ve fırın astarı) –eğer yenileme fayda sağlıyorsa yenileme maliyeti MDV kaleminin defter değerine ilave edilir –eğer tüketim eğilimi farklıysa, bileşen yararlı ömrü üzerinden ayrıca amortismana tabi tutulur –yenilenen parçanın bilanço dışı bırakılması. Günlük bakım maliyetleri = gider

52 © 2011 IFRS Foundation 52 Bölüm 17 – varlığın takas edilmesi Parasal olmayan varlık değişimi ile elde edilen MDV’ın maliyeti = takas işlemi ticari içerikten yoksun olmadığı sürece gerçeğe uygun değer –eğer gerçeğe uygun değer güvenilir bir şekilde ölçülemiyorsa, maliyet = elden çıkarılan varlığın defter değeri

53 © 2011 IFRS Foundation 53 Bölüm 17 – maliyet MDV’ın maliyeti şu unsurları içerir: –satın alma fiyatı (ticari iskontolar & indirimler düşüldükten sonra fiyat, gümrük & satın alma vergileri dahil) –MDV’ı yönetim tarafından amaçlanan koşullarda çalışabilir konum & duruma getirmek için gerekli direkt maliyetler –yerleştirileceği alanın hazırlık maliyetleri, teslim & elde etme, yükleme & montaj, & test etme). –sökme & taşıma maliyetleri ve yerleştirileceği yerin restorasyonuna ilişkin ilk tahmini maliyetler.

54 © 2011 IFRS Foundation 54 Bölüm 17 – maliyet örneği Ör 15*: İstenilen şekilde kullanılabilir hale gelmeden önceki maliyetler: –satın alma fiyatı= 600 (50 iade alınamaz satın alma vergisi dahil) –varlığı alana getirmek ve yüklemek için 120 maliyet –10 yılda alanının restore edilmesi (restore etmenin bugünkü değeri= 100) –ekipmanın istenilen şekle getirilmesi için değiştirilmesinin maliyeti 135 –personelin eğitimi ve ekipmanın faaliyete geçirilmesinin maliyeti 10. –test etme ve son değişikliklerin maliyeti 37 23 = kullanılabilir duruma getirildikten sonraki faaliyet zararları. * IFRS Foundation eğitim materyalinden Modül 17’nin örnek 15’den uyarlanmıştır.

55 © 2011 IFRS Foundation 55 Bölüm 17 – amortisman Kalemlerin amortismana tabi tutarları yararlı ömrü boyunca dağıtmak için aşağıdakilerin tahmin edilmesi için değerlendirilme yapılması gerekir –faydalı ömür –artık değer –amortisman yöntemi (örneğin, doğrusal, azalan bakiyeler, üretim birimi gibi) Göstergeler değiştiyse tahmin yeniden değerlendirilir –değişim muhasebe tahminindeki değişikliktir.

56 © 2011 IFRS Foundation 56 Bölüm 17 – amortisman devamı Amortisman ayırma işlemi MDV kullanılabilir hale geldiğinde başlar –şöyle ki; yönetim tarafından istenilen şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan konum ve durumda olduğu zaman Amortisman ayırma işlemi MDV finansal tablolardan çıkarıldığında sona erer

57 © 2011 IFRS Foundation 57 Bölüm 17 – amortisman örneği Ör 20*: 1/1/20X1’de 100.000 PB’ye bir makine almıştır. Başlangıçtaki tahminler & değerlendirmeler: –faydalı ömür= 10 yıl & artık değer= 0 –doğrusal amortisman yöntemi uygundur 31/12/20X5’de yeniden değerlendirilmiştir: –faydalı ömür= 24 yıl (satın alma tarihinden itibaren) ve artık değer= 20.000 PB –doğrusal amortisman yöntemi uygundur * IFRS Foundation eğitim materyalinden Modül 17’nin örnek 20’den uyarlanmıştır.

58 © 2011 IFRS Foundation 58 Bölüm 17 – bilanço dışı bırakma MDV elden çıkarıldığında veya kullanımından veya elden çıkarılmasından gelecekte ekonomik fayda beklenmediğinde bilanço dışı bırakılır Kazanç ya da kayıp= net elden çıkarma tahsilatı (eğer varsa) eksi defter değeri –kazanç ya da kayıp kar veya zararda gösterilir (bazı satışlar & geri kiralama hariç) –kazanç hasılat değildir

59 © 2011 IFRS Foundation 59 Bölüm 17 – amortisman örneği Ör 35*: 1/11/20X5’de bir bina 3.500’e satılmıştır. Defter değeri = 2.000. Satış maliyeti= 350 komisyon & 10 resmi ücretler. 1/11/20X5’de 1.140 PB kar veya zararda kazanç kaydedilmiştir. [hesaplama: 3.500 eksi (2.000 + 350 + 10)] * bakınız IFRS Foundation eğitim materyali Modül 17 örnek 35

60 © 2011 IFRS Foundation 60 Bölüm 17 – açıklamalar MDV’nin her sınıfı için açıklanacaklar –ölçüm esasları –amortisman yöntemi –faydalı ömür veya amortisman oranı –dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri & birikmiş amortismanı (birikmiş değer düşüklüğü zararını içerir) –defter değerinin dönem başındaki & dönem sonundaki belirli kalemleri gösteren mutabakatı (karşılaştırmalı olmasına gerek yoktur)

61 © 2011 IFRS Foundation 61 Bölüm 17 – diğer açıklamalar Ayrıca aşağıdaki hususlar da açıklanır –kısıtlı hak sahibi olunan MDV’ın veya borçlar için teminat olarak gösterilen MDV’ın varlığı & defter değeri –MDV edinmek için yapılan sözleşmeye bağlanmış taahhütlerin tutarı

62 © 2011 IFRS Foundation 62 IFRS for SMEs Bölüm 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

63 © 2011 IFRS Foundation 63 Bölüm 18 – muhasebeleştirme Maddi olmayan duran varlıkların maliyeti aşağıdaki durumlarda varlık olarak muhasebeleştirilir: –gelecekteki ekonomik yararların olası olması, ve –maliyetin güvenilir olarak ölçülebilmesi –varlığın maddi olmayan duran varlık kalemi üzerinden gerçekleştirilen bir harcaman kaynaklanmaması – marka, amblem, yayın hakları, müşteri listeleri; yeni bir tesis açmak veya yeni ürünleri faaliyete geçirmek için yapılan harcamalar; eğitim faaliyetleri; reklam; yer değiştirme veya yeniden yapılandırma faaliyetleri ile ilgili maliyetler gibi AR- GE harcamaları ile ilişkili maliyetler muhasebeleştirilmesi mümkün değildir.

64 © 2011 IFRS Foundation 64 Bölüm 18 – bu marka muhasebeleştirilir mi? Ör 1: A, ürünleri için prim elde etmesini sağlayacak bir marka geliştirmiştir. A, markasını bölgesel etkinliklere sponsor olarak ve reklam vererek kalıcı hale getirmekte ve geliştirmektedir Ör 2: A’nın markayı rakibinden (ayrı) münferit olarak satın alması dışında, olay Ör 1 aynıdır.

65 © 2011 IFRS Foundation 65 Bölüm 18 – işletme birleşmesindeki maddi olmayan duran varlıklar İşletme birleşmesi kapsamında elde edilen maddi olmayan duran varlıklar –normal koşullarda ayrı bir varlık olarak muhasebeleştirilir –gerçeğe uygun değeri güvenilir şekilde ölçülebiliyorsa –ancak, yasal veya sözleşmeye bağlı haklardan kaynaklandığında ve varlığın gerçeğe uygun değeri aşağıdakilerden bir nedeniyle güvenilir olarak ölçülemediğinde muhasebeleştirilemez –şerefiyeden ayrılamıyorsa; veya –şerefiyeden ayrılabilmesine rağmen aynı ve benzeri varlıklar için takas işlem kaydı veya bu işleme ait bir kanıt yoksa ve diğer taraftan gerçeğe uygun değerin tespiti ölçülebilir olmayan değişkenlere bağlıysa.

66 © 2011 IFRS Foundation 66 Bölüm 18 – ilk ölçüm Maddi olmayan duran varlığın ilk ölçümü= maliyet –eğer ayrı olarak elde edildiyse, maliyet = satın alma fiyatı+ amaçlanan kullanıma hazır hale getirmekle doğrudan ilişkili maliyetler –eğer işletme birleşmesi kapsamında elde edildiyse, maliyet = birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri –eğer devlet teşviki yoluyla elde edildiyse, maliyet = teşviğin alındığı veya alınacağı tarihteki, gerçeğe uygun değeri İşletme içinde yaratılan maddi olmayan duran varlıklar muhasebeleştirilmez & buna bağlı olarak ölçülmezler.

67 © 2011 IFRS Foundation 67 Bölüm 18 – işletme birleşmesi örneği Ör 3: A, B’yi satın aldığında B’nin maddi olmayan varlıkları aşağıdaki gibidir: A yapılmakta olan Ar-Ge projesini tamamlamak için 200 TL harcamış ve proje kapsamındaki ürünü ticari olarak geliştirmeye karar vermiştir. DDGUD Müşteri listesi050 Yapılmakta olan AR-GE projesi080 Faaliyet gösterme lisansı100150 Marka (ticari marka & marka ismi)0300

68 © 2011 IFRS Foundation 68 Bölüm 18 – maliyetle ilgili hükümler Maliyetlerin ölçülmesi ile ilgili hükümler aşağıdakileri içermektedir : –ertelenmiş ödemeler—iskonto oranının belirlenmesi –takas işlemi—varlığın alındığı veya satıldığı aktif bir piyasa bulunmaması durumunda gerçeğe uygun değerin tahmin edilmesi –işletme birleşmesi kapsamında elde etme—aktif bir piyasa yoksa gerçeğe uygun değerin tahmin edilmesi & gerçeğe uygun değerin güvenilir şekilde ölçülebiliyorsa tahmin edilmesi (muhasebeleştirme için) –devlet teşviği yoluyla elde etme — aktif bir piyasa yoksa gerçeğe uygun değerin tahmin edilmesi

69 © 2011 IFRS Foundation 69 Bölüm 18 – sonraki ölçümler İlk muhasebeleştirmeden sonra maddi olmayan duran varlıklar maliyetinden amortisman & değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarı ile ölçülür MDV ile benzer şekilde ama –bütün maddi olmayan duran varlıkların sınırlı yararlı ömre sahip oldukları göz önünde bulundurulur –yararlı ömür> sözleşmeden doğan haklar/yasal hakların geçerlilik süresi olamaz –önemli maliyetlere katlanmadan yenileme yapılabileceğine dair kanıt bulunuyorsa, yenileme dönemi yararlı ömre dahil edilir –eğer güvenilir olarak ölçülemiyorsa, yararlı ömür = 10 yıl –özel koşullar haricinde kalıntı değer 0 (sıfır)’dır,

70 © 2011 IFRS Foundation 70 Bölüm 18 – yararlı ömrün tahmini Ör 4: A müşteri listesi edinmiştir. Listeden 1-3 yıl fayda elde etmeyi beklemektedir. Ör 5: B, 5 yıllığına ve her 5 yıl için maliyetsiz şekilde yenilenebilen havayolu güzergah hakkı (HGH) edinmiştir –belirlenen kural & düzenlemelere uyulması durumunda yenileme rutin olarak yapılmaktadır –B kurallara uymayı & süresiz bir şekilde rotada uçmayı ummaktadır (beklemektedir) –talep ve nakit akımı analizleri de bu varsayımları desteklemektedir

71 © 2011 IFRS Foundation 71 Bölüm 18 – bilanço dışı bırakma Maddi olmayan duran varlıklar elden çıkarıldıklarında veya kullanım ve satışından gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmediği durumlarda bilanço dışı bırakılır Kazanç veya kayıp= net elden çıkarma geliri (eğer varsa) eksi defter değeri –kazanç veya kayıplar kar veya zararda gösterilir (bazı satışlar & geri kiralama işlemleri dışında) –kazanç hasılat değildir

72 © 2011 IFRS Foundation 72 Bölüm 18 – açıklamalar Maddi olmayan duran varlıkların her bir sınıfı için aşağıdakiler açıklanır –itfa payının dahil edildiği gelir tablosu kalemi (veya KGT veya GT & DK) –itfa yöntemi –yararlı ömür veya itfa oranı –raporlama dönemi başı &sonu itibariyle brüt defter değeri & birikmiş itfa payları (değer düşüklüğü zararlarını içerir) –raporlama dönemi başı & sonu itibariyle defter değerinin belirli kalemleri gösteren mutabakatı (karşılaştırmalı olarak sunulması zorunlu değildir)

73 © 2011 IFRS Foundation 73 Bölüm 18 – diğer açıklamalar –dönem içinde yapılan Ar-Ge harcamaları –kullanım hakkı sınırlı olan veya borç karşılığında teminat olarak verilen maddi olmayan duran varlıkların varlığı &defter değerleri –maddi olmayan duran varlığın edinilmesi ile ilgili sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin tutarı –(i) tanım, (ii) defter değeri ve (iii) işletmenin finansal tabloları için önemli olan herhangi bir maddi duran varlığın kalan itfa dönemi –eğer devlet teşviği ile elde edilmiş & ilk olarak gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilmişse - ilk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değeri & defter değeri

74 © 2011 IFRS Foundation 74 IFRS for SMEs Bölüm 27 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

75 © 2011 IFRS Foundation 75 Bölüm 27 – kapsam Bölüm 27 aşağıdakiler hariç bütün varlıklardaki değer düşüklüklerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını belirlemektedir : –ertelenmiş vergi varlıkları –çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan varlıklar –Bölümler 11 & 12 kapsamındaki finansal varlıklar –gerçeğe uygun değerinden ölçülen varlıklar

76 © 2011 IFRS Foundation 76 Bölüm 27 – genel ilkeler Stoklar dışındaki varlıklar: –raporlama tarihinde varlıklarda değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığının değerlendirilmesi –eğer böyle bir gösterge varsa, varlığın geri kazanabilir tutarını (GKT) tahmin eder –defter değeri (DD) > GKT defter değeri düşürülür –değer düşüklüğü zararı kar veya zararda muhasebeleştirilir Not: eğer değer düşüklüğü göstergesi varsa –eğer değer düşüklüğü bulunamazsa varlığın kalan yararlı ömrü, amortisman (itfa) yöntemi veya kalıntı değeri gözden geçirilir

77 © 2011 IFRS Foundation 77 Bölüm 27 – değer düşüklüğü testinin düzeyi Değer düşüklüğü testi –tek bir varlık için (eğer mümkünse) –aksi takdirde nakit yaratan birim (NYB) için – örneğin kullanım değerinin belirlenmesine ihtiyaç olduğunda ve tek bir varlık yalnız başına nakit yaratmadığında yapılır. Bir NYB, diğer varlıklardan veya varlık gruplarından sağlanan nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız bir nakit girişi yaratan belirlenebilir en küçük varlık grubudur.

78 © 2011 IFRS Foundation 78 Bölüm 27 – değer düşüklüğü göstergeleri Asgari olarak aşağıdakiler dikkate alınır: Bir dönemdeki işletme dışı bilgi kaynakları –varlığın piyasa değerinin önemli derecede azalışı > beklenen azalış –teknolojik, ekonomik, hukuki çevrede ve piyasada önemli değişikliklerin meydana gelmesi –artan piyasa faiz oranları (örneğin iskonto oranı üzerindeki etkileri) –net varlıkların defter değeri> işletmenin (bir bütün olarak) tahmini gerçeğe uygun değeri

79 © 2011 IFRS Foundation 79 Bölüm 27 – değer düşüklüğü göstergeleri devamı İşletme içi bilgi kaynakları –varlığın değer yitirmesi veya fiziksel hasar görmesi –varlığın kullanımında (veya beklenen kullanımında) önemli derecede değişiklik olması – örneğin varlığın atıl olması, faaliyetin durdurulması veya yeniden yapılandırma planlarının bulunması, öngörülen tarihten önce elden çıkarılmasının planlanması, ve yeniden değerlendirmeyle varlığın yararlı ömrünün sınırsız değil sınırlı olduğu sonucuna varılması. –İşletme içi raporların, varlığın ekonomik performansının beklenenden daha kötü olduğunu veya olacağını göstermesi (örneğin faaliyet sonuçları ve nakit akışları)

80 © 2011 IFRS Foundation 80 Bölüm 27 – geri kazanılabilir tutar Geri kazanılabilir tutar = kullanım değeri (KD) & gerçeğe uygun değer eksi satış maliyetlerinden (GUD-SM) yüksek olanıdır –eğer KD veya GUD-SM > DD ise başka bir şey belirlemeye gerek yoktur –eğer KD> GUD-SM olması için bir neden yok ise GUD-SM geri kazanılabilir tutar olarak kullanılabilir

81 © 2011 IFRS Foundation 81 Bölüm 27 – GUD-SM tahmin edilmesi GUD-SM = karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi sonucu oluşacak tutar, eksi elden çıkarma maliyetleri –en gerçekçi kanıt, karşılıklı pazarlık ortamında yapılmış bağlayıcı bir satış anlaşmasındaki veya aktif bir piyasadaki fiyattır –eğer bunlara ulaşılamıyorsa, aynı endüstri dalındaki benzer varlıklara ilişkin yakın geçmişte yapılan işlemlerin sonuçları göz önüne alınarak tahmin yapılır

82 © 2011 IFRS Foundation 82 Bölüm 27 – KD’nin tahmin edilmesi KD = bir varlıktan kaynaklanması beklenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. KD’nin ölçmenin adımları: –varlığın devamlı kullanımından & elden çıkarılmasından sağlanacak nakit akımlarına (giriş&çıkışlar) ilişkin tahminler ve –gelecekteki nakit akışlarına, uygun iskonto oranının uygulanması

83 © 2011 IFRS Foundation 83 Bölüm 27 – KD tahmin edilmesi KD’nin ölçümünün gösterimi: –varlıktan beklenen gelecekteki nakit akımlarının (GNA) tahmin edilmesi –GNA’ların zamanlaması ve miktarının olası varyasyonlarına ilişkin beklentiler –paranın zaman değeri (cari piyasa risksiz faiz oranı) –varlığa özgü olan belirsizliğin fiyatı –piyasa katılımcılarının belirlediği diğer faktörler (örneğin likidite azlığı) GNA & iskonto oranının iki kez dikkate alınmasından kaçınınız

84 © 2011 IFRS Foundation 84 Bölüm 27 – KD nakit akışlarının tahmini GNA’ların tahmini aşağıdakileri içerir: –devamlı kullanımdan elde edilen nakit girişleri –nakit girişi elde etmek için gerekli nakit çıkışları (doğrudan ilişkili olanlar veya makul & tutarlı bir şekilde atfedilebilenler) –eğer varsa, varlığın yararlı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen net nakit girişi GNA’ların tahmininde aşağıdakiler de kullanılabilir: –yakın geçmişteki bütçeler/tahminler –başka bir yöntem uygun olmadığı sürece, tahmin dönemine ilişkin gelecek tahmininde sabit veya azalan büyüme oranı kullanılarak tahmin edilebilir.

85 © 2011 IFRS Foundation 85 Bölüm 27 – KD nakit akışlarının tahmini devamı Varlığın içinde bulunduğu mevcut durum açısından GNA’ların tahmini GNA’ların tahmini aşağıdaki giriş/çıkışları içermez: –henüz yükümlülük altına girilmemiş gelecekteki bir yeniden yapılandırma, veya –varlığın performansının geliştirilmesi veya iyileştirilmesi. GNA tahminleri aşağıdakileri içermez –finanslama faaliyetlerine ilişkin nakit girişi/nakit çıkışı –vergiden doğan alacaklar/vergi ödemeleri.

86 © 2011 IFRS Foundation 86 Bölüm 27 – KD iskonto oranının tahmini İskonto oranı/oranları aşağıdakilere ilişkin cari piyasa değerlendirmelerini yansıtan vergi öncesi oran/oranlardır: –paranın zaman değeri (yani cari piyasa risksiz faiz oranı); ve –varlığa özgü olan ve gelecekteki nakit akış tahminlerinin, riske göre düzeltilmiş olduğu riskler(yani iki kez dikkate alınmasından kaçınma).

87 © 2011 IFRS Foundation 87 Bölüm 27 – nakit yaratan birim (NYB) Değer düşüklüğü zararının dağıtılması: –1inci olarak NYB’e dağıtılan şerefiyeye –2nci olarak NYB içinde yer varlıkların DD oranında diğer varlıklara –ancak, hiçbir varlığın değeri DD; 0 (sıfır), GUD-SM & KD (eğer belirlenebiliyorsa) yüksek olanının daha fazla altına düşürülemez –NYB’in diğer varlıklarına dağıtılır

88 © 2011 IFRS Foundation 88 Bölüm 27 – NYB değer düşüklüğü zararı örneği Ör 1: 31/12/20X1’de NYB’nin DD = 210 (150 taksiler, 50 taksi lisansı & 10 şerefiye) Değer düşüklüğü göstergesi & GKT = 170. Taksilerin GUD= 140. Değer düşüklüğü zararı = 40 (210 DD eksi 170 GKT) 1 inci olarak 10 değer düşüklüğü zararı şerefiyeye dağıtılır 2 nci olarak kalan 30 değer düşüklüğü zararı, yani 22.5 taksilere & 7.5 lisanlara (defter değeri oranında) 3üncü olarak 12.5 taksilerden lisanlara tekrar dağıtılır

89 © 2011 IFRS Foundation 89 Bölüm 27 – şerefiye Edinme tarihinde şerefiye, birleşmesinden sinerjisinden fayda sağlaması beklenen her nakit yaratan birime dağıtılır Kısmen alınan NYB’in DD’i, GKT ile karşılaştırılmadan önce kontrol edilmeyen paya ilişkin şerefiye tutarı kurumsal olarak düzeltilir

90 © 2011 IFRS Foundation 90 Bölüm 27 – şerefiye örneği Ör 2: 1/1/20X1’de A’nın B’nin %75’ini alması nedeniyle şerefiye tutarı 40 PB’dir. Grubun sinerjisini yansıtmak için grup, 10 PB şerefiyeyi A’ya 30 PB şerefiyeyi B’ye dağıtmıştır. Değer düşüklüğü testi yapmak amacıyla sadece B’nin şerefiyesi kurumsal olarak 40’a çıkartılır. (kontrol edilemeyen paya ilişkin ek şerefiye= 10).

91 © 2011 IFRS Foundation 91 Bölüm 27 – şerefiye devamı Şerefiyenin NYB’lere dağıtılmaması durumunda, şerefiyenin test edilmesi amacıyla, aşağıdakilerden birinin geri kazanılabilir tutarının belirlenmesi suretiyle değer düşüklüğü test edilir: –edinilen işletmenin bütünü (şerefiye, entegre edilmemiş edinilen işletmeyle ilgili ise). –entegre edilmemiş işletmeler hariç olmak üzere bir bütün olarak işletme grubu (şerefiye, entegre edilmemiş edinilen işletmeyle ilgili ise).

92 © 2011 IFRS Foundation 92 Bölüm 27 – değer düşüklüğü zararının iptali Genel İlkeler: –raporlama tarihinde değer düşüklüğü zararının iptal edilme göstergesi olup olmadığının değerlendirilir –böyle bir gösterge mevcutsa, GKT tahmin edilir –DD < GKT ise değer düşüklüğü kar veya zararda iptal edilir, ama –varlığın değer düşüklüğü zararının iptali nedeniyle artan DD önceki dönemlerde söz konusu varlık için değer düşüklüğü zararı muhasebeleştirilmemiş olsaydı ulaşacağı (amortisman ve itfa payı sonrası net değer) DD’yi aşamaz. –şerefiyenin değer düşüklüğü iptal edilemez.

93 © 2011 IFRS Foundation 93 Bölüm 27 – değer düşüklüğü iptali örneği Ör 3: Olaylar Ör 1’den. 31/12/20X2’de NYB’nin DD= 120 (100 taksiler & 20 lisanlar) Değer düşüklüğü iptali göstergesi & tahmini GKT = 150 Potansiyel değer düşüklüğü iptali= 30 (150 GKT eksi 120 DD) ama 20 ile sınırlandırılmış (aşağıdaki gibi) 1 inci olarak DD ile orantılı olarak dağıtılır yani 5 lisanlara & 25 taksilere 2 nci olarak taksiye dağıtılan 7 ile sınırlandırılmıştır (20X1’de değer düşüklüğü olmasaydı, 20X2’deki DD = 107)

94 © 2011 IFRS Foundation 94 Bölüm 27 – iptal örneği devamı Ör 3 devamı : 3 üncü olarak 18 iptal tutarı taksilerden lisanslara geri dağıtılır Lisanslara karşılık olarak dağıtılan toplam iptal tutarı = 23 (yani 5 + 18) 4 üncü olarak lisanslara dağıtılan amortisman 13 ile sınırlandırılır (20X1’de değer düşüklüğü olmasaydı, 20X2’deki DD = 33) 5 inci olarak dağıtılamayan 10 (yani 23 eksi 13) değer düşüklüğü iptalinin dağıtılabileceği başka bir varlık olmadığından, değer düşüklüğü iptali 20 ile sınırlandırılmıştır (yani 7 taksiler için ve 13 lisanslar için)

95 © 2011 IFRS Foundation 95 Bölüm 27 – değer düşüklüğü iptalinden sonra Değer düşüklüğü zararının iptalinden sonra –varlığa ilişkin amortisman/itfa tutarı, varlığın gözden geçirilmiş DD’nden kalıntı değeri (varsa) düşüldükten sonraki değeri üzerinden ayrılan amortisman/itfa tutarı kalan yararlı ömrü üzerinden gelecek dönemler için düzeltilir.

96 © 2011 IFRS Foundation 96 Bölüm 27 – değer düşüklüğü açıklamaları Her bir varlık sınıfı için aşağıdakiler açıklanır ―(a) stoklar; (b) MDV; (c)şerefiye; (d) şerefiye dışındaki diğer maddi olmayan duran varlıklar; (e) iştiraklerdeki yatırımlar; (f) iş ortaklıklarındaki paylar –kar veya zararda & değer düşüklüğü zararının dahil edildiği gelir tablosu kalemlerinde (veya DKG veya GT & DK) muhasebeleştirilen değer düşüklüğü tutarı –aynısı değer düşüklüğü zararının iptalini için de açıklanır


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.3 Bölüm 13 Stoklar Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar Bölüm 18 Maddi Olmayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları