Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer Sunumu Yusuf AKTER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer Sunumu Yusuf AKTER"— Sunum transkripti:

1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer Sunumu Yusuf AKTER 3003100004

2 İÇİNDEKİLER Nükleer Santral Nedir? Nükleer Santral Çeşitleri Nelerdir?
Nükleer Santralin Yapısı Nasıldır? Nükleer Santraller Nasıl Çalışır? Güvenlik Önlemleri Nelerdir? Avantajları ve Dezavantajları

3 NÜKLEER SANTRAL NEDİR? Nükleer enerji santralleri, kömürle çalışan termik santrallerden pek farklı değildir. Termik santrallerde kömür yakılarak su kaynatılır,böylece elde edilen buhar gücüyle bir türbin döndürülür ve türbin elektrik üretir. Nükleer enerji santrallerinde ise, gerekli ısı atomların bir reaktörde bölünmesiyle üretilir.

4

5 NÜKLEER SANTRALLERİN YAPISI

6 Nükleer Santraller Nasıl Çalışır?
Nükleer enerji, maddenin en küçük birimi olan atomların parçalanması veya birleştirilmesi ile oluşmaktadır. Fisyon ve füzyon tepkimeleri ile elde edilen bu enerjiye de “çekirdek enerjisi” veya “Nükleer enerji” adı verilir.

7 Uranyumun fisyon tepkimesine girmesiyle oluşan enerji su buharının çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmasını sağlar. Yüksek sıcaklıktaki bu buhar, elektrik jeneratörüne bağlı olan türbinlere verilir. Türbin kanatçıklarına çarpan yüksek enerjili buhar, bilinen şekilde türbin şaftını çevirir ve jeneratörün elektrik enerjisi üretmesi sağlanır. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan basınç ve sıcaklığı düşmüş buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğunlaştırıcıya gider ve su haline geldikten sonra tekrar bölünme ile açığa çıkan enerji ile ısıtılıp buhar haline getirilir ve döngü devam eder.

8 Nükleer Santrallerde Güvenlik
Nükleer yakıt, seramik formunda, yaklaşık 1 cm çap ve yüksekliğinde silindirik parçaların ard arda dizilmesiyle yine silindirik biçimde kapalı sızdırmaz tüpler içindedir.

9 Bu tüplerin binlercesinin, aralarından soğutucu suyun geçmesine izin verecek şekilde bir araya getirilmesi ile de reaktör kalbi oluşturulmuştur. Bu kalp ise paslanmaz çelikten yapılan bir basınç kabının içinde bulunur (Basınçlı veya Kaynar Sulu reaktörlerde). Basınç kabı ve buna bağlı sistemler ise reaktör korunak binası adı verilen betondan yapılmış kubbemsi yapının içinde bulunurlar. Dolayısıyla, yakıt içinde bulunan radyoaktif maddelerin dışarıya salınmalarını, seramik yakıt, yakıt tübü, basınç kabı, çelik gömlek ve beton korunak binası, kademeli olarak engellemiş olurlar.

10 Günümüzde nükleer atıklar önemli bir sorun
Günümüzde nükleer atıklar önemli bir sorun. Yüksek radroaktiviteye sahip atıklar reaktörden çıktıktan sonra da uzun bir süre soğutulmaları gerektiğinden hemen paketlenip biryere atılamıyor. Bunun yerine santralin içinde bulunan soğutma havuzlarında bekletiliyor.

11 1957 yılında İskoçya'da meydana gelen Windscale kazası;
Bugüne kadar çevreye zarar verebilecek özellikte 3 nükleer santral kazası olmuştur: 1957 yılında İskoçya'da meydana gelen Windscale kazası;  Bu kazada reaktörün civarına bir miktar radyasyon yayılmakla beraber ölümle veya akut radyasyon hastalığıyla sonuçlanan bir olay meydana gelmemiştir.

12 1979 yılında ABD'de meydana gelen Three Mile Island kazası;
Normal bir işletim arızası, ekipman kaybı ve operatör hatası ile kazaya dönüşmüş, ancak kısmi reaktör kalbi ergimesi meydana gelmesine rağmen reaktörü çevreleyen beton koruyucu kabuğun sayesinde çevreye ciddi bir radyasyon sızıntısı olmamıştır.

13 1986 yılında Ukrayna'da meydana gelen Çernobil kazası;
Bu kaza insan ölümüne neden olmuş tek ticari nükleer santral kazasıdır. Kazanın nedenleri; operatörlerin güvenlik mevzuatına aykırı olarak santralda deney yapmaları sonucunda reaktördeki ani güç artışı ve santral tasarımında derinliğine güvenlik prensibine aykırı olarak, reaktörü çevrelemesi gereken bir beton koruyucu kabuğun bulunmaması olarak özetlenebilir.

14 Avantajları; Sera gazı etkisi olmaması Düşük işletim maliyeti
Yüksek kullanım kapasitesi Yakıt fiyatlarının stabilitesi Enerji yoğun üretim Santral ömür uzunluğu

15 Dezavantajları; Emniyet,güvenlik,radyoaktif atık ve depolama sistemlerinden dolayı daha büyük temel giderlere  ihtiyaç duyar. Birçok ülkede uzun-dönem yüksek seviye atıkların depolama probleminin çözümüne gereksinim duyar. Hızlı nükleer güc üretiminden dolayı muhtemel nükleer tehlike problemini doğurur.

16 Yakıtların Maliyetleri

17 Karbon Salınımı

18 Doğal Radyasyon Dağılımı

19 Türkiye Birincil Enerji Üretiminde Kaynak Payları

20 Nükleer Santrallerin Türkiye’deki Gelişim Süreci
Ülkemizde nükleer santral için ilk yer belirleme çalışmaları 1968 yılında başlamıştır.Akkuyu mevkii ilk nükleer santral yeri olarak seçilmiştir. Ülkemizde ikinci nükleer santral alanı olarak seçilen yer Sinop’tur.Buradaki ilk araştırmalar ise 1980 yılında başlamıştır. Türkiye’de etkin durumda olan tek nükleer reaktör; Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde bulunan TR-2 Araştırma Reaktörü’dür.

21

22 Kaynaklar www.slideshare.net www.bilgiustam.com www.guvencetin.com
muhendislik.50megs.com

23 Dinlediğiniz için teşekkürler...


"Elektrik-Elektronik Mühendisliği Seminer Sunumu Yusuf AKTER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları