Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜRO YÖNETİMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014, BURSA Öğr. Gör. Ercan KOÇOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜRO YÖNETİMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014, BURSA Öğr. Gör. Ercan KOÇOĞLU"— Sunum transkripti:

1 BÜRO YÖNETİMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014, BURSA Öğr. Gör. Ercan KOÇOĞLU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014, BURSA

2 Dersin Künyesi 1 Dersin Adı ve Kodu BYAZ209 BÜRO YÖNETİMİ
Dersin İçeriği Genel olarak yönetim ve büro yönetimi, Büro türleri ve şekilleri, Büro türleri ve şekilleri, Büro çalışanları kavramı, Zaman yönetimi, Bürolarda ergonomik tasarım, Bürolarda iş yönetimi,… Dersin Amacı Büro yönetimi işlerini yapma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Kaynak Kitap Dilaver TENGİLİMOĞLU, Hasan TUTAR (2003); Çağdaş Büro Yönetimi, Günışığı Kitaplığı, Ankara. Perihan DEMİR, Hasan TUTAR (2003); Çağdaş Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Alp Yayınevi Yardımcı Kitaplar, Kaynaklar Nazife KÜÇÜKASLAN (2006); Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Ekin Kitabevi Yayınları, İstanbul. 1 Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

3 Ders İşleme Planı Birinci Hafta “Büro” Kavramı ve “Büro” Tanımı
Konu Başlığı Birinci Hafta “Büro” Kavramı ve “Büro” Tanımı İkinci Hafta Büroların İşlevleri Üçüncü Hafta Büro Türleri, Dördüncü Hafta Büroların İşletme İçerisindeki Yeri Beşinci Hafta Büroların Faaliyet Alanları ve Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler Altıncı Hafta Büro Faaliyetlerinin Değişimi, Geleneksel Büroların Çağdaş Bürolara Dönüştürülmesi Yedinci Hafta Sınav Haftası Sekizinci Hafta “Yönetim” Kavramı Dokuzuncu Hafta “Büro Yönetimi” Kavramı Onuncu Hafta Bürolarda İş Yönetimi Onbirinci Hafta Zaman Yönetimi Onikinci Hafta Bürolarda Tasarım ve Ergonomi Onüçüncü Hafta Bürolarda Otomasyon ve Bilişim Sistemler Ondördüncü Hafta Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

4 “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI
BİRİNCİ HAFTA “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

5 BÜRO YÖNETİMİ Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

6 “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI
Büro sözcüğü, Fransızca bir kelime olan “Bureau”dan gelmektedir. Danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü bir işyeri, bir işletmenin idari işlerinin yürütüldüğü yer anlamındadır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

7 “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

8 “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI
Bürolar; yönetme ve kırtasiye (sekreterlik) işlerinin yürütüldüğü bir alan olarak yönetim için gerekli veri ve bilgilerin toplandığı, kayıt altına alınarak yönetimin gerekli işlerinin yapıldığı bir yer, yani kuruluşlardaki yönetsel işlerin yürütüldüğü bölümler şeklinde tanımlanabilir Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

9 “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI
Bazı kuruluşlar büro terimine “bölüm, şube, kısım, servis, ofis, kalem, yazıhane, çalışma odası, işyeri” gibi kelimeler kullanmaktadır.  Bürolar, gördükleri faaliyetler açısından plan, proje, bütçe, muhasebe, personel ve bunlara benzer pek çok işin ve işlemin yapıldığı alanlar olarak tanımlanmaktadır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

10 “BÜRO” KAVRAMI VE “BÜRO” TANIMI
Gittikçe kompleks bir yapıya bürünen çalışma hayatında bürolar; bu alanda kaydedilen gelişmeler sonucunda “modern büro” şekline dönüşerek, kolay, çabuk, rasyonel ve düzenli çalışmayı sağlayan, bütün gerekli tesisatı ihtiva eden ideal bir çalışma yeri olarak görülmeye başlanmıştır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

11 İKİNCİ HAFTA BÜRO İŞLEVLERİ
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

12 BÜROLARIN İŞLEVLERİ Niçin Büro?
Bilgi toplanması, Elde edilen bilgilerin analizi, Bilginin işlevsel hâle getirilmesi, İşlevsel bilginin bilgi havuzlarında depolanması, Yönetimin ihtiyacı olan bilgilerin iletilmesi. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

13 Bilgi Toplanması Örgütün ihtiyacına yönelik olarak bilgilerin derlenmesi safhasıdır. Örneğin, bir araştırma sonucu kitap, makale, rapor gibi yazılar, gazeteler, görsel-işitsel iletişim araçları {internet, radyo, TV}, düzenlenen konferans ve seminer programları, örgüte yazılan dilekçeler, doldurulan formlar ve mektuplar büronun bilgi ihtiyacının karşılanabileceği en önemli bilgi kaynaklarıdır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

14 Elde Edilen Bilgilerin Analizi
Herhangi bir ortamda kayıtlı veya sözlü olarak bulunan veriler, büroların ihtiyaçları doğrultusunda ayıklama işlemine tabi tutulur. Ancak bu işlemden önce büroların hem geçmişte işine yaradığı hem de gelecekte ihtiyaç duyacağı bilgilerin öngörülmesi gerekmektedir. Bundan dolayı büro yöneticisi örgütle ilgili tüm faaliyetleri takip etmek durumundadır. Elde edilen bilgiler analiz edilirken, kurumun öncelikli bilgi gereksinimleri saptanmalıdır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

15 Bilginin İşlevsel Hâle Getirilmesi
Bilginin düzenlenmesi olarak ifade edilen bu aşamada, sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüştürülmesi için aşağıdaki işlemler yapılır: Özetleme Çoğaltma Gruplama Sıralama Hesaplama Karşılaştırma Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

16 İşlevsel Bilginin Havuzda Depolanması
Toplanan bilgilerin, yönetimin kararlarında etkin bir şekilde tekrardan kullanılabilmeleri için bilgi havuzlarında depolama (arşivleme) işlemine tabi tutulurlar. Örgüt için önemli bilgilerin depolandığı havuzdaki bu türden bilgiler, üçüncü aşamadaki işlemlerden sonra kolayca bulunabilirler. O nedenle erişilmeleri, anlaşılmaları kolaydır ve pragmatiktir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

17 Yönetimin İhtiyacı Olan Bilgilerin İletilmesi
Ham veri önce işleme tabi tutulur ve bilgi haline dönüştürülür. Sonra bunlar gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bilgi havuzlarında arşivlenir. Tüm bunların yönetimin bilgi ihtiyacının anında karşılanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetlerdir. Yönetim karar verme aşamasında iken, tablo, grafik, metin veya şekil biçimlerinde olabilen işlevsel bilgiler (yani özetlenmiş ve düzenlenmiş bilgiler) bir biçimde yönetime iletilir. Bu işlemin adı da yönetimin ihtiyacı olan bilgilerin iletilmesidir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

18 Yönetimin İhtiyacı Olan Bilgilerin İletilmesi
Yöneticiler ihtiyaç duydukları bu türden bilgileri, yönetsel kararlarda kullanmak üzere tüketmektedirler. -Bürolarda Bilgi Akışı Süreci- Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

19 ÜÇÜNCÜ HAFTA BÜRO TÜRLERİ
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

20 BÜRO TÜRLERİ Açık Bürolar Özel Bürolar Panoramik Bürolar Sanal Bürolar
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

21 BÜRO TÜRLERİ Açık Bürolar;
Geniş bir alanda, kesik olmayan, birkaç değişik işin yapıldığı büroya yer veren ve ayırma duvarları olmayan, bunu yerine küçük paravanlar veya alçak setlerle büroların ayrıldığı alanlarıdır. Masalar ve diğer mobilyalar mümkün olduğu kadar ayrı istikamete bakar ve aynı sıradadırlar. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

22 BÜRO TÜRLERİ Açık Bürolar;
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

23 BÜRO TÜRLERİ Açık Büroların Avantajları;
Küçük ve özel bürolardakinden daha fazla kontrol sağlanır, çünkü büro yöneticisinin ve ya kontrolörün personelin çoğunu ya da hepsini görme şansı vardır. Yerden tasarruf sağlar. Personel için daha fazla hareket özgürlüğü vardır. Diğer birimlere giderken, ne duvar ne de kapı engeli vardır. Haberleşme daha kolaydır. Dâhili telefonların kullanımına çok az ihtiyaç vardır, dolayısıyla gürültü azdır. Ayırma duvarları olmadığından, düzenlenmesinde büyük esneklik vardır. Mobilya ve araç-gereçleri hareket ettirmek daha kolaydır. Tüm içi alanında dokümanlar bir birimden diğerine kolayca geçtiklerinden iş akışını kolaylaştırır. Makine ve gereçlerin ortaklaşa kullanım kolaylığı vardır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

24 BÜRO TÜRLERİ Açık Büroların Dezvantajları;
Şahsi olmayan bir atmosfere sebebiyet verir ve personelin içinde birlik hissinin oluşumunu engeller Genel gürültü seviyesinde ve dikkat dağılımında bir artış vardır. Çalışanların, civarda yürüyen diğer çalışanlar veya iş ortamının bir yerinde meydana gelen olaylar nedeniyle dikkatleri dağılabilir Herkesin bir arada olması nedeniyle statüler açıkça belli değildir. Bulaşıcı hastalıkların daha hızlı yayılması mümkündür. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

25 BÜRO TÜRLERİ Özel Bürolar;
1 ile 4 kişinin birlikte oturduğu ve çalıştığı, Kapalı Büro da denilen büro tipidir. Gizlilik özelliği taşıyan işlerin yapılması açısından ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin; araştırma, planlama, dosya incelemesi gibi işler. Açık büroların sahip olduğu avantajlar özel bürolar için dezavantaj; açık büroların sahip olduğu dezavantajlar özel bürolar için avantaj olmaktadır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

26 BÜRO TÜRLERİ Panoramik Bürolar;
Açık bürolar statüsünde bulunan bu tür bürolar aynı zamanda doğal manzaralı bürolar olarak da adlandırılmaktadır. Geniş bir alanda, iş akışına dikkat edilerek çalışanlar grup halinde bir köşe oluşturarak ayrı yönlere doğru asimetrik şekilde yerleştirilirler. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

27 BÜRO TÜRLERİ Panoramik Bürolar;
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

28 BÜRO TÜRLERİ Sanal Bürolar;
Sanal büro kavramı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen ve belli bir fiziksel mekâna bağımlı olmayı gerektirmeyen ofis anlamına gelmektedir. Sanal ofisler, sanal çalışan grubun, ortak kullanımına sunulmuş bir web sitesi üzerinde faaliyetlerin sürdürüldüğü ofislerdir. Sanal ofislerde görülen işler, sanal işlerdir. Sanal işler; sanal çalışmayı, tele işe gidip gelme (telecommuniting) ve tele-çalışmayı (teleworking) mümkün kılan işlerdir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

29 BÜRO TÜRLERİ Açık Büroların Faydaları;
Zamandan bağımsız bir şekilde çalışma olanağı sağlar. Çalışanlar istedikleri bilgiye istedikleri anda ulaşırlar. Birçok mal ve hizmet tanıtımını aynı anda görme ve kıyaslama imkânı var. Fiziki bir ortama ihtiyacı yoktur. Sanal (virtual) ortamda varlığını sürdürür. Maliyeti düşürür. Sınırsız iletişim olanağı vardır. Zamandan tasarruf sağlar. Tüketicilerin büroya gelme gibi bir zorunluluğu yoktur. Personel giderleri sanal büro çalışanları ile sınırlıdır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

30 BÜRO TÜRLERİ Açık Büroların Sakıncaları;
Birebir ilişki ile tüketicileri etkileme olanağı yoktur. Teknolojiyi takip etmeyene uygun değildir. Tüketicilerin, ürünü bizzat görme şansları yoktur. Bilgi ve İletişim teknolojilerinden kaynaklanan veri iletimi problemleri ile hizmetlerde aksaklıklar oluşabilir. Çalışanların denetimi zordur. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

31 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
DÖRDÜNCÜ HAFTA BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

32 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

33 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Bildiğiniz gibi çok sayıda ve farklı büro faaliyeti, işletmenin tüm bölümlerinde yapılmaktadır. Böylesi yaygın faaliyetlerin örgütlenmesinde, işletme örgütü ile büronun ilişkisi büyük önem taşımaktadır. Ancak işletme içinde büronun yerinin belirlenmesi, çeşitli faktörlere bağlı olarak oldukça güçtür. İşletmenin örgüt yapısı içinde büronun yerini etkileyen faktörler, işletmenin yapısıyla, büro faaliyetlerine verilen önemle, kullanılan otomasyonla ve merkezleşme yaklaşımlarıyla ilgilidir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

34 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Büro faaliyetlerine verilen önem: İşletmenin üst düzey yöneticisi büro faaliyetlerinin gerekliliğine ve önemine inanıyorsa, örgütünde, bu birim için özel bir yer ayıracaktır. Tersine büro faaliyetlerini önemsemiyorsa, büyük olasılıkla işletme örgütünde büronun öncelikli bir yeri olmayacaktır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

35 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Kullanılan otomasyonun derecesi: Büro faaliyetleri yerine getirilirken kullanılan makineler az ya da işlev açısından yetersiz olduğunda, bu durumun örgüt yapısına etkisi olmaz. Fakat, özellikle otomasyonun kullanıldığı bir büronun örgüt yapısı ve işletme örgütü içindeki yeri büyük ölçüde değişir. Bu durum büro faaliyetlerinin tek bir merkezden, özel bir bölüm oluşturularak yönetilmesini gerekli kılar. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

36 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Merkezleşme derecesi: Büro faaliyetleri tek bir merkezden yönetilebilir ya da her alt birime kadar yayılabilir. Ancak bu iki uygulama da uç noktalardır; gerçekte bunlardan sadece biri kullanılmaz. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

37 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Teorik olarak büro hizmetlerinin tümünün merkezîleştirilmesi arzulanır. Böylece büro faaliyetlerinin sorumluluğu tek bir kişiye verilmiş olur. Çalışanların iş yükleri dengeli bir şekilde dağıtılır ve denetim kolaylaşır. Fakat büro faaliyetleri, niteliği dolayısıyla kesin çizgilerle tanımlanamadığı için, teoride önerilen tam merkezi uygulamanın hayata geçirilmesi güçtür. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

38 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Çünkü bazı işletmeler bütün ülkeye yayılmış birçok fabrikaya ya da şubeye sahiptir. Bazı işletmelerin diğerlerine göre daha çok büro faaliyeti vardır. Örneğin, hayat sigortası şirketlerinde, bankalarda ve komisyoncu firmalarda büro işinin miktarı bir üretim veya perakende satış örgütüne göre çok daha fazladır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

39 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Bazı işletmeler faaliyetlerinin bir kısmını yürütebilmek için şube büroları kurarlar. İşletmeden işletmeye farklılık göstermesine rağmen çoğunun şube bürosu, sadece bir satış bürosu şeklindedir. Şube büroların faaliyetlerine şube satış müdürü nezaret eder. Merkezi büro müdürünün bu konudaki görevi ise, genellikle büro politikalarının ve yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamak üzere rehberlik etmek ve dönemsel kontrolleri yapmaktır. Bazı şubeler yarı bağımsızlık temeline göre kurulur. Şubedeki büro müdürü, diğer büro müdürlerinin yetki ve sorumluluklarına sahiptir. Eğer şube büronun bağımsızlığı kesin çizgilerle belirlenmediyse, büro işinin çoğu, merkez büronun bir uzantısı olarak yapılır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

40 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

41 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Büro örgütlenmesinde merkezleşme uygulamasının sağlayacağı üstünlükler şu şekilde sıralanabilir: - Büro faaliyetleri tek bir merkezden yürütülmesi ve çalışanların tümünün burada istihdam edilmesi, örgüte esneklik kazandırır. İşlerin, yoğun olduğu durumlarda, çalışanlar arasında paylaşılarak zamanında yapılması sağlanır. - Büro makineleri tam kapasiteyle kullanılır. - Etkili bir performans değerleme sistemi kurulabilir ve buna bağlı olarak adil ücretler ödenir. - Büro çalışanlarının eğitimi daha kolay olur. Gerek yeni işe girenlerin ve gerekse, eski çalışanların eğitilmeleri merkezleşen büroda sorun yaratmaz. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

42 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
- Prosedürler ve yöntemler tekdüze ve hızlı bir şekilde uygulanır. Tüm örgütte geçerli olacak standartların saptanması kolaylaşır. Bu yolla büronun hizmet kalitesi artar. - Büro faaliyetlerini uygulama ve denetleme maliyeti; makinelerin yatırım, bakım ve onarım maliyeti, mobilya ve dekorasyon maliyeti daha düşük olur. - Çalışanlar, kişisel beceri ve yeteneklerine göre işlere atanırlar. Böylece işte uzmanlık sağlanır ve çalışanların potansiyellerinden gerektiği gibi yararlanılabilir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

43 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
- Prosedürler ve yöntemler tekdüze ve hızlı bir şekilde uygulanır. Tüm örgütte geçerli olacak standartların saptanması kolaylaşır. Bu yolla büronun hizmet kalitesi artar. - Büro faaliyetlerini uygulama ve denetleme maliyeti; makinelerin yatırım, bakım ve onarım maliyeti, mobilya ve dekorasyon maliyeti daha düşük olur. - Çalışanlar, kişisel beceri ve yeteneklerine göre işlere atanırlar. Böylece işte uzmanlık sağlanır ve çalışanların potansiyellerinden gerektiği gibi yararlanılabilir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

44 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
Büro örgütlenmesinde merkezleşmenin doğurabileceği sakıncalar şunlardır: - Büro işlerinin çoğu gizlidir ve ancak bu gizliliği güvence altına alabilen bir birim tarafından yürütülebilir. Bazı bilgi ve kayıtların gizli olma niteliği, onlarla ilgili işlemlerin merkezi olarak yapılmasını engeller. - Merkezleşmede gereksiz bürokrasiye doğru bir eğilim vardır. Ayrıca verimsiz dolaşımlar nedeniyle zaman kaybı olabilir. Örneğin, bir personelin zamanının büyük bir bölümü, merkezi dosyalama ya da merkezi çoğaltma bölümüne gidip gelirken kaybolur. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

45 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
- İşlerin çoğu gerekli ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından yapılır. Küçük değişikliklerin ve düzeltmelerin anında yapılması mümkün olmaz. Ayrıca bilgi ve belgelerin akışındaki gecikmeler nedeniyle iletişimde aksamalar ve zaman kayıpları doğabilir. - Merkezi bir büroda faaliyetler, genellikle önem sırası yerine belge sırasına göre yürütülür. Bölümlerin işlerinin aciliyetine ya da önemine dikkat edilmediğinde ciddi sorunlar yaşanabilir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

46 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
- Yöneticiler, büro personelinden uzak olurlar. Merkezi bürodan yararlanan yöneticiler, büro üzerinde doğrudan denetim yetkileri olmadığı için işlerini her zaman büro yöneticisi aracılığıyla yürütmek zorunda kalırlar. Bu da bazı durumlarda çatışmalara neden olabilir. Merkezi büronun, kaynakları etkili ve verimli kullanmak ve maliyetleri düşürmek açısından sağladığı yararların, yaratacağı sakıncalardan daha fazla olduğu söylenebilir. Bu bağlamda merkezleşme uygulamasında, daha iyi sonuçları alabilmek için şu noktaların dikkate alınması gerekir: Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

47 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
- Büro amaçları ve izlenecek temel politikaları konusunda tüm yönetim personeli arasında tam bir anlaşma ve fikir birliği sağlanmalıdır. - Yazılı büro hizmetlerinde, yazılı metnin içeriğiyle ilgili kararların bizzat bu işi talep eden yönetici/büro dışı personel tarafından verilmesi sağlanmalıdır. - Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

48 BÜROLARIN İŞLETME İÇERİSİNDEKİ YERİ
- Büro amaçları ve izlenecek temel politikaları konusunda tüm yönetim personeli arasında tam bir anlaşma ve fikir birliği sağlanmalıdır. - Yazılı büro hizmetlerinde, yazılı metnin içeriğiyle ilgili kararların bizzat bu işi talep eden yönetici/büro dışı personel tarafından verilmesi sağlanmalıdır. - Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

49 BEŞİNCİ HAFTA BÜROLARIN FAALİYET ALANLARI VE
BÜRO FAALİYET ALANLARINDA ÇALIŞAN KİŞİLER Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

50 Büroların Faaliyet Alanları
Büronun faaliyet konuları ve içerdiği işler oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir: - Yazılı, sözlü ve görsel iletişimin sağlanmasıyla ilgili işler. - Kayıt yönetimiyle ilgili tüm işlemler. (Kayıtların yaratılmasından, gelen-giden belgelerin kontrol edilmesine, dosyalama ve arşivlemeye kadar tüm işleri kapsar.) - Veri, enformasyon toplama ve süreçleme işlemleri. (Okuma, özümseme, analiz ve sentez yapma, koordine etme, hesaplama, karşılaştırma, çoğaltma vb. işlemleri kapsar.) Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

51 Büroların Faaliyet Alanları
- Mali işlemler (Bütçeleri, finansal tabloları ve raporları hazırlamayı, muhasebe, tahakkuk, ödeme, maliyet ve fiyat hesaplama işlemlerini, vergi ve yasal belgelerle ilgili işlemleri kapsar.) - Üretim planlaması, ürünlerin ve hizmetlerin tasarlanması, standartların saptanması, kaliteyle ilgili kayıtların tutulması vb.leriyle ilgili işler. - Reklam, halkla ilişkiler ve promosyonla ilgili tasarım, kayıt ve iletişim aşamalarının yerine getirilmesiyle ilgili işler. - Pazar araştırmaları, satış tahminleri, gerçekleşen satışlar, fiyat listeleri, ürün katalogları vb.lerinin tasarlanması, basılması ve yayımlanmasıyla ilgili işler. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

52 Büroların Faaliyet Alanları
- Mali işlemler (Bütçeleri, finansal tabloları ve raporları hazırlamayı, muhasebe, tahakkuk, ödeme, maliyet ve fiyat hesaplama işlemlerini, vergi ve yasal belgelerle ilgili işlemleri kapsar.) - Üretim planlaması, ürünlerin ve hizmetlerin tasarlanması, standartların saptanması, kaliteyle ilgili kayıtların tutulması vb.leriyle ilgili işler. - Reklam, halkla ilişkiler ve promosyonla ilgili tasarım, kayıt ve iletişim aşamalarının yerine getirilmesiyle ilgili işler. - Pazar araştırmaları, satış tahminleri, gerçekleşen satışlar, fiyat listeleri, ürün katalogları vb.lerinin tasarlanması, basılması ve yayımlanmasıyla ilgili işler. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

53 Büroların Faaliyet Alanları
- İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili işler (Ücretlerle, özlük haklarının izlenmesiyle ilgili işlemler, sicil işlemleri, sağlık, izin, rapor, terfi, görevlendirme, yer değiştirme, ödüllendirme, disiplin vb. insan kaynaklarıyla ilgili tüm işlemleri kapsar.) - Ayniyat ve demirbaş işlemleri. - Büro makinelerinin, malzemelerin alımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işlemler. - Büro için personel bulunması, seçilmesi, işe alınması ve eğitilmesi, ilişkilerin sürdürülmesi, çalışanların sağlığının, güvenliğinin ve refahının sağlanmasıyla ilgili işlemler. - Yemekhane, kafeterya, kreş, otopark vb. yerler için idari destek hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işler. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

54 Büroların Faaliyet Alanları
- İnsan kaynakları yönetimiyle ilgili işler (Ücretlerle, özlük haklarının izlenmesiyle ilgili işlemler, sicil işlemleri, sağlık, izin, rapor, terfi, görevlendirme, yer değiştirme, ödüllendirme, disiplin vb. insan kaynaklarıyla ilgili tüm işlemleri kapsar.) - Ayniyat ve demirbaş işlemleri. - Büro makinelerinin, malzemelerin alımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işlemler. - Büro için personel bulunması, seçilmesi, işe alınması ve eğitilmesi, ilişkilerin sürdürülmesi, çalışanların sağlığının, güvenliğinin ve refahının sağlanmasıyla ilgili işlemler. - Yemekhane, kafeterya, kreş, otopark vb. yerler için idari destek hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işler. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

55 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Çok geniş alana yayılmış bu işleri yapmak üzere bürolarda yöneticiler, uzmanlar, teknik ve profesyonel personel, memurlar, sekreterler, güvenlik görevlileri ve diğer büro personeli çalışır. Yöneticiler: Tüm büro faaliyetlerini planlayan, örgütleyen, yönelten, koordine eden ve kontrolünü yapan kişilerdir. Genellikle müdür, müdür yardımcısı ve şef gibi unvanlar alırlar. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

56 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Uzmanlar, danışmanlar: Belli bir uzmanlık alanında teori, uygulama ve deneyim yoluyla geniş bilgi, beceri kazanmış ve ustalaşmış kişilerdir. Bu kişiler emir komuta zincirinde yer almazlar; büronun kurmay elemanlarıdır. Görevleri, yöneticiye ilgili oldukları konularda danışmanlık yapmaktır. Mali müşavir, avukat, ekonomist, siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı vb.leri genellikle büro ortamında çalışan uzmanlardır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

57 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Memurlar: Geniş anlamda bir işi yapmakla görevlendirilmiş kişilerdir. Memur sözcüğü daha çok kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde asli ve sürekli olarak görev yapan kişiler olan “devlet memurları” için kullanılmaktadır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

58 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Türk Kamu Hukuku’nda memurluk bir meslek olarak kabul edilir. Günümüzde memurlar, çağdaş toplumun önemli bir sınıfı haline gelmişlerdir. Büro memuru, öncelikli olarak belge (evrak) ya da kayıt yönetimiyle ilgili faaliyetleri yapmak üzere işe alınmış kişidir. Bu nedenle büro memuruna “kağıt süreçleme operatörü” denebilir. Büro memuriyeti ise, büro memurunun işi, görevi anlamında kullanılır. Bürolarda muhasebe memuru, kayıt kabul memuru, muhaberat memuru, sicil memuru, kütüphane memuru, dosya ve arşiv memuru vb. unvanlar alan çok sayıda memur çalışır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

59 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Sekreterler: Büro ortamının gerektirdiği bilgilerle donatılmış, büroda çalışan bir ya da birkaç kişiye ya da tek bir yöneticiye yardımcılık yapan kişilerdir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

60 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Sekreterlerin görev ve sorumluluklarının tümü, çalıştıkları bölüm ve bu bölümdeki yöneticiler çevresinde odaklanmıştır. Temel görevleri arasında, yazılı ve sözlü iletişimi sağlamak, ziyaretçilerle ve randevularla ilgilenmek, dosyalama ve belgelerle ilgili diğer işleri yapmak sayılabilir. Bir işletmede görev yaptıkları yere ve hiyerarşik düzeye göre bölüm ya da kat sekreteri, bölüm yöneticisi sekreteri, genel müdür sekreteri ve yönetici sekreter gibi unvanlar alırlar. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

61 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Güvenlik görevlileri: Büro güvenliğinden sorumlu olarak çalışan bekçiler, güvenlik memurları, dedektifler ve bina bakıcıları bu grupta yer alır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

62 Büro Faaliyet Alanlarında Çalışan Kişiler
Diğer büro personeli: Bürolarda stenograf, daktilograf, resepsiyonist, bilgi ve posta dağıtıcısı, kurye, veznedar, bilgisayar operatörü, santral görevlisi, temizlik görevlisi, tamir-bakım ve elektrik teknisyeni, şoför gibi farklı alanlarda hizmet veren personel de görev yapmaktadır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

63 ALTINCI HAFTA BÜROLARIN FAALİYETLERİNİN DEĞİŞİMİ,
GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

64 BÜROLARIN FAALİYETLERİNİN DEĞİŞİMİ
Günümüzde büro faaliyetlerinin önceliğini “asıl işi karar vermek olan” yöneticilerin ihtiyaç duyduğu veriyi ihtiyaç duyduğu türde ve formatta toplamak, işlemek ve bilgi haline dönüştürerek vermektir. O nedenle, büro işleri “hizmet işi” değil “bilgi işi” olarak değerlendirilmektedir. Büro çalışanları da “personelden” ziyade “bilgi işçisi” olarak nitelendirilmektedir. Büro faaliyetleri, örgütün asıl işlevleri olan planlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetim faaliyetlerinin yanında ikincil nitelikte çalışmalardır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

65 BÜROLARIN FAALİYETLERİNİN DEĞİŞİMİ
Büro faaliyetlerinin ikincil nitelikte olması bunların yardımcı ve kolaylaştırıcı nitelikteki işler olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bugün bürolarda yapılan işler ikincil olmaktan çıkmıştır. Hatta çağdaş bürolar, örgütün temel faaliyetlerini yürütecek şekilde çalışmalarını planlamaktadır.   İnsan kaynakları yönetiminin gelişmesi, bilginin bir sektör olarak metalaşması (alınıp satılabilmesi) büro faaliyetlerinin temel işi haline gelmiş ve klasik dönemlerde yapılan büro faaliyetleri gelenekselleştirmiştir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

66 GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Hizmet ve mal üretiminin otomasyona dayalı olarak yapılması nedeniyle günümüzdeki çağdaş bürolar, bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiyi işleyen, depolayan ve hizmete sunan kuruluşlar olarak 21.yüzyılda yerlerini almışlardır. “Büro otomasyonu” şeklinde de ifade edilen bu işlemler, bilgisayar sistemleri, modemler, terminaller (networks) ve e- mail gibi araçlarla gerçekleştirilmektedir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

67 GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Hizmet ve mal üretiminin otomasyona dayalı olarak yapılması nedeniyle günümüzdeki çağdaş bürolar, bilgi teknolojilerini kullanarak bilgiyi işleyen, depolayan ve hizmete sunan kuruluşlar olarak 21.yüzyılda yerlerini almışlardır. “Büro otomasyonu” şeklinde de ifade edilen bu işlemler, bilgisayar sistemleri, modemler, terminaller (networks) ve e- mail gibi araçlarla gerçekleştirilmektedir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

68 GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Çağdaş Bir Büronun Yapısı; Geniş bir alana yerleşmiştir. Çok sayıda personeli vardır. Çalışanların eğitim düzeyleri yüksektir. Çağdaş makinalar ve teknikler kullanılır. Yüksek beceri ve uzmanlık gerektirir. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

69 GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Kaynak: Brealey: 1982, 14; Benligiray ve diğerleri: 1991, 9. Büronun Yapısı Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

70 « Eğer bir işletmenin organizasyonu zayıf ve yönetimi yetersiz ise, o işletmede hiçbir şeyin doğru gitmesi beklenemez. » Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

71 GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Destekleyici duvarlar, finansal kontrol ve üretim kalitesidir. Eğer bu duvarlar zayıf ise, tüm yapı çökebilir. İşletmenin bütün faaliyetlerini destekleyecek geliri sağladığı için pazarlama koruyucu çatıyı oluşturur. Çünkü bir işletmenin yaşamını sürdürebilmesi, büyük ölçüde üretime ve ürettiği mal ve hizmeti pazarlayabilme başarısına bağlıdır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi

72 GELENEKSEL BÜROLARIN ÇAĞDAŞ BÜROLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Destekleyici duvarın ve koruyucu çatının ayakta kalabilmesi için ara katlardaki tüm bölümlerin işlevlerini tam olarak yerine getirmesi gerekir. Ara katlardaki işlevlerin tümü de büro hizmetlerinden oluşmaktadır. Öğr.Gör.Ercan KOÇOĞLU | | | Uludağ Üniversitesi


"BÜRO YÖNETİMİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014, BURSA Öğr. Gör. Ercan KOÇOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları