Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK TESİSLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK TESİSLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK TESİSLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ (SUT- Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi) Kıymet ERGUN Finansal Analiz Birimi 06 Şubat 2015

2 SUNUM İÇERİĞİ *Sağlık Sisteminin Temel İlkeleri
*Finansal Sürdürülebilirlik *Finansal Performanslar *Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) *Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine *Sorunlar ve Öneriler

3 Sağlık Sisteminde 4 Temel İlke; 1. etkililik 2. verimlilik
Bir veya daha çok amaca ulaşmak için birbiriyle ilgili ve birbirine bağımlı bileşenin düzenine sistem denir. Bir sağlık sistemi kurabilmek için insan kaynağı, finansman, bilgi, malzeme, ulaşım, iletişim ve bütün bunlara rehberlik (yönetişim) gerekir. Sağlık Sisteminde 4 Temel İlke; 1. etkililik 2. verimlilik 3. hakkaniyet 4. insancıllık (sunuş kalitesi)

4 Sağlık Sistemlerinde Performans Kriterleri
ülkelerin sağlık sistem performansı 5 ana parametre üzerinden değerlendirilmektedir: *Erişim *Sağlık çıktıları *Kalite *Etkinlik *Hakkaniyet

5 Hakkaniyet Eşitsizliklerin giderilmesi ve insanca muamele içinde bütün bireylere hizmetin ulaştırılmasıdır. (Eşit ihtiyaç sahiplerine eşit erişim ve hizmet kullanım hakkı)

6 Bu üç öncelik eşit derecede önemlidir ve en iyi sağlık sisteminin olmazsa olmazlarıdır.
Bu yüzden, ideal sağlık sistemi, tüm nüfusun erişebileceği en yüksek kalitedeki sağlık hizmetini en düşük maliyetle sunabilen sistemdir.

7 yüksek kalite;  etkin, güvenli, koordinasyon yoğun ve hasta odaklılığı  ifade etmektedir. 
Sağlık hizmetlerinin nihai amacı kişilerin ve böylelikle toplumun sağlığının geliştirilmesidir.

8 *Pratikte kısıtlı kaynaklar bu hedeflere aynı anda ulaşmada bir engeldir.
*Mevcut ekonomik parametreler ve değişen demografik yapı, maliyet odaklı sistemin işleyişi için sürdürülebilirlik ve kaliteyi ön plana çıkarmıştır. *Sağlık Politikalarında Yönelim  “Sürdürülebilir Bir Sağlık Sistemi” haline gelmiştir.

9 Sağlık sektöründe finansal sürdürülebilirlik için temel ilke
GELİR = GİDER Sağlık sisteminde kaliteden ödün vermeden, israfı önleyici politikalarla finansal sürdürülebilirliği sağlamak stratejik plan ve hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

10 Performans Ölçüm Parametrelerinden Sağlık Harcamaları
Son yıllarda, Türkiye sağlık sisteminin performans ölçüm parametrelerinden olan sağlık harcamaları ve finansal koruma,  sağlık hizmetinde kullanılan kaynaklar,  sağlık düzeyi,  sağlık hizmetlerinden yararlanma ve hasta memnuniyeti alanlarında gözle görülür ilerleme kaydetmiştir.  Daha iyi bir sağlık adına hala gidilecek yol bulunmaktadır. 

11 Sağlık Sisteminde Süreç
Girdiler (insan gücü, bina, malzemeler, cihazlar, arsa vb.) Süreç (işlemler) Erken Çıktılar (verilen hizmet miktarı) Akıbet Çıktıları (hizmetten toplumun yararlanma düzeyi) girdiler süreç çıktılar akıbet

12 Sağlık Sistemi Gelirlerinin Yönetimi ve Kaynaklar
Gelir Kaynağı Yönetim Sunum Vergiler Kamu kuruluşu Toplumsal gelirler Doğal kaynakların satılması Kamu Kamu Sosyal sigorta / Zorunlu primler Özel sigorta ve kuruluşlar Özel Bağışlar Borçlanma İşverenler Özel Vakıflar Bireyler Cepten ödeme Özel sigorta

13 Sağlık hizmetinin tarafları
Sağlık hizmetinde 4 tarafı olan bir ilişki var; 1.    Hasta 2.    Sağlık profesyonelleri 3.    Arz eden kuruluş ve 4.    Ödeyen kuruluş

14 HİZMET VERİLEN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI
SGK Kapsamındaki Hastalar Ayaktan Hasta Günübirlik Hasta Yatan Hasta Adli-trafik-İş kazası Özel Ya da Diğer kamu Kurumları Oda-borsa-banka çalışanları Er-Erbaş TBMM, Üniversiteler Suriyeli Hastalar Ücretli Hastalar T.C Vatandaşı Yabancı Uyruklu (Sağlık Turizmi-Turistin Sağ Vatansız Sığınmacı)

15 HİZMET VERİLEN KİŞİLERE GÖRE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
SGK Sosyal güvencesi olan hastalar (Medula Takip No Alınanlar) Acil durum olarak değerlendirilen TC vatandaşları SGK ya istisnalar dışında Paket fiyat üzerinden fatura ediliyor RESMİ KURUM SGK Kapsamında Olmayan Özel Sandıkları Olan Kuruluş Üyeleri Bankalar, Oda - Borsa Çalışan ve Aileleri İlgili Kurumlara Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre fatura ediliyor. Er-erbaş ve ücretli adli vaka tutuklular SUT üzerinden fatura ediliyor ÜCRETLİ tarihi itibariyle TC Vatandaşı Olan Ücretli Kişilere Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi uygulanıyor. Yurt Dışı Yabancı Ülke Vatandaşları -Sağlık Turizmi Fiyat Tarifesi uygulanıyor. Suriye vatandaşları SUT kriterlerine göre AFAD’a fatura ediliyor

16 Tutuklu – Hükümlü Cezaevi Sevki
Adli Muayene Raporu, Dr. İmza Kaşeli Epikriz Kati Rapor Trafik Kazası İş Kazası Adli Vaka- Tutuklu Hükünlü- Kati Muayene Raporu

17 HASTA KAYIT İŞLEMLERİ Sağlık Tesislerinde ayaktan muayene olacak hastaların poliklinik sekreterleri tarafından takip (provizyon) kontrolü yapılır. Sosyal güvenceleri varsa provizyon alınabilir. Doğru tanı girilen, tetkik ve tedavileri yapılan hastaların tüm işlemleri HBYS ye kaydedilir. Provizyon alınamayanlar ücretli değerlendirilir. Eğer Sistemden dolayı takip alınamadığı durum var ise ek/8 hasta bilgilendirme formu düzenlenir, 10 gün içerisinde takip alıp almadığı kontrol edilerek takip vermezse ücretli değerlendirilir ve ek/8 ile işlemler başlatılır. Ücretli hasta ise poliklinik de işlem yapılmadan önce ücretini yatırır. Acil hal durumu varsa acile yönlendirilir.

18

19 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

20

21

22

23 2.1.2.B-Günübirlik tedavi (1) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir. a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi, c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler, ç)Hemodiyaliz tedavileri, d)Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu, e) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler, f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları. şeklinde tanımlanmıştır.

24

25 Paket dışında süreden sonraki işlemler ayrıca hizmet başına faturalandırılır.

26

27 Yoğun Bakım (8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır. YANİ YATTIĞI İLK GÜN   YOĞUN BAKIM (104 TL) SUT KODU EKLENİR VE AYRICA DİĞER AYNI GÜN VERİLEN TÜM HİZMETLER FATURA EDİLİR. diğer günler ise P P P Paket işlem kodlarından uygun olan eklenir. 

28  2.4.4.H- Yoğun bakım tedavisi
(2) Yoğun bakım tedavileri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar üzerinden faturalandırılır. Yoğun bakım tedavisi uygulanmayan günlerde verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılabilir. Yoğun bakım tedavisi sürmekte iken; EK-2/C Listesinde yer alan A, B, C grubu işlemin uygulanması durumunda işlemin yapıldığı gün, tanıya dayalı yoğun bakım puanı faturalandırılabilir. Bu durumda yapılan işlemin SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ile tanıya dayalı işlemlerde ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri faturalandırılabilir. D ve E grubu işlemler yoğun bakım bedellerine dâhil olup ayrıca faturalandırılamaz. (3) Anestezi sonrası bakım hizmetleri (PACU) için yoğun bakım bedelleri faturalandırılamaz. (4) Yoğun bakımdaki hastalara uygulanan hemofiltrasyon, plazmaferez tedavileri, prematüre retinopatisinde lazer tedavisi SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem puanı ve o işleme ilişkin ayrıca faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri ile hemodiyaliz tedavisi SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden ayrıca faturalandırılabilecektir. (5) “Trombosit süspansiyonu” ve “aferez trombosit” bedelleri ile aferez trombosit işlemine ilişkin SUT’ta belirtilen faturalandırılabilecek tıbbi malzeme bedelleri de ayrıca faturalandırılabilecektir. (6) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) tarafından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir. (7) Aynı sağlık kurumunda aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi gören hasta için bir yoğun bakım bedeli faturalandırılabilir. Hastanın genel durumu itibariyle bulunduğu basamaktan farklı bir basamağa geçmesi durumunda, gelişmeler hizmet detay belgesinde yer alan epikriz notunda belirtilmelidir. (8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır.

29 (11) Tanıya dayalı işlem kapsamına dahil olup ayrıca faturalandırılmayan tıbbi malzemelerden, Kurumca belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak tıbbi malzemeler MEDULA sistemine kaydedilir. Tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler (Paket dışı fatura edilebilen malzemeler) (1) Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi ile faturalandırılan işlemlere dahil tıbbi malzemeler için de SUT ve eki listelerde belirtilen kurallar geçerlidir. (2) Tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemeler; a)Plak, çivi, vida, b)Kemik çimentosu, c)(EK:RG-24/12/ / 9 md. Yürürlük:01/10/2014)Eksternal fiksatörsetleri, ç) Her türlü eklem implantı, D)Omurga implantı, E)Kalp pili, F)Pace elektrodu, G)Koroner stentler, ğ) Kalp kapakları, h) İntraaortik balon, ventrikül destek cihazı, ı) Kapaklı kapaksız kondüit, i) Valf ringi, j) Her türlü greft, shunt ve suni damar, k) Protezler, l) Aterektomi cihazı, m) Çift yüzlü yamalar (meshler), n) İntraoperatif nöromonitarizasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, o) SUT eki EK-2/C Listesi açıklama bölümünde tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerin, (Ek:RG-14/10/ /2 md. Yürürlük: 14/10/2014) ö) SUT eki EK-3/F-2 listesinde yer alan “Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti” SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (3) SUT eki listelerdeki işlemlerin açıklama bölümlerinde yer alan işlem puanına dahil olmadığı belirtilen tıbbi malzemelerle aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemeler de işlem kapsamı dışında değerlendirilir.

30 Nebulizatör ile ilaç uygulaması SUT’ta oksijen ile birlikte günlük olarak fiyatlandırıldığı için hastalara gün içinde birkaç çeşit ilaçla ve belirlenen aralıklarla uygulandığı halde birden fazlası faturalandırılamamaktadır. SUT’a göre IM, IV ve SC enjeksiyon 3 kez/gün olarak faturalandırılabiliyor. IV infüzyon SUT’ta 1 kez günlük olarak girilebiliyor Hastanın farklı yerlerinde pansuman yapılması ya da aynı yerin günde birkaç kez pansumanının yapılması gerektiği halde pansuman sayısı SUT’ta 1/günde olarak sınırlandırılmıştır. Dolaşım takibi, SUT’ta yer almamaktadır

31 P619910 Müdahaleli vajinal doğum 400 TL P619911 Müdahaleli vajinal doğum (İlk doğum) 500 TL P619912 Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik) P619913 Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik) 519,47 P619920 Normal vajinal doğum P619921 Normal vajinal doğum (İlk doğum) P619929 Sezaryen (Çoğul gebelik) 519,47 TL Sağlık Uygulama Tebliği EK2C listesindeki işlemlere örnek olarak; ilk doğum ücreti 500 TL iken 2.3 doğum ücreti 400 TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru olan hizmet SUT kodunun hasta epikrizine yansıması son derece önemlidir.

32 İŞLEM PUANINA DAHİL BASİT SIHHİ SARF MALZEMELER EK-3/B-1
SIRA NO TIBBİ MALZEME ADI AÇIKLAMA 1 Bistüri ucu veya disposable bistüri Cerrahi malzemeler 2 Çam ağacı tek, çift taraflı 3 Pernöz dren 4 Eldiven (cerrahi steril eldiven hariç) 5 Aspiratör ucu ve hattı 6 Disposable kep, maske, galoş, örtü 7 Hastane tekstili olan ürünler 8 Süt sağma seti 9 Keton stripleri 10 Disposable enjektör (1,2,5,10,20 ve 50 cc likler) (yatarak tedavilerde) Enjeksiyon, kateter malzemesi ve anestezide kullanılan malzeme 11 Disposable enjektör iğnesi 12 Oksijen maskesi 13 Turnike 14 Gazlı bez ve çeşitleri Sargı-pamuk-flaster-ateller ve diğer pansuman malzemesi 15 Fındık tampon 16 Her türlü flaster (hipofiks, sanifiks ve hipoallerjik flasterler, IV katater sabitleyici v.b) 17 Kağıt bant 18 Lastik bant (esmach bandaj, elastik bandaj, turnike) 19 Mermerşahi 20 Ped 21 Pamuk ve çeşitleri 22 Sargı bezi ve çeşitleri 23 Alçı 24 Diyalizli hastalarda banyo bandı (opside bandı /sprey) 25 Cam tüp Her türlü laboratuvar malzemesi 26 İdrar dansimetresi 27 Kültür tüpü 28 Lam

33 29 Lamel Her türlü laboratuvar malzemesi 30 Lancet 31 Petri kutusu 32 Spesmen kavanozu veya torbası 33 Alkol Aseptik-antiseptik-serumlar ve diğer solüsyonlar 34 Her türlü el ve alet dezenfektanı 35 Distile su 36 Ether 37 Formol 38 Iyot ve çözeltisi (mersol vb.) 39 Oksijen (pansuman için) 40 Her türlü antiseptik solusyon (batticon, savlon, hibiscrup gibi,) 41 Puar 42 Kan şekeri (yatarak tedavilerde) ve idrar ölçüm çubukları, 43 Suni göz yaşı solüsyonu 44 Abeslang (dil baskısı) Diğer malzeme 45 Rondel 46 Vazelin (katı ve sıvı) 47 Disposable EKG elektrodu 48 EKG kâğıdı 49 Endoskobik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcı 50 Beden derecesi 51 Anne-bebek bileziği SGK ya fatura edilemeyen tıbbı malzemeler yukarda belirtilmiş olup bunların dışındakiler hasta başına sistemde düşülmeli ve epikrizine yansımalıdır.

34 FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ
Ayaktan provizyon alınan hastalar 10 günlük kontrol muayeneleri düşünülerek otomatik sistem üzerinden toplu faturalandırma yapılır. Ancak takip alınması, hizmet eklenmesi veya doktor tescil kaydı problemleri gibi sebeplerden fatura edilemeyen ve hatalıya düşen ayaktan SGK lı hastaların muayeneleri tek tek kontrol edilerek faturalandırılır. Geçmişe dönük fatura edilmeyenler daima kontrol edilir. SGK lı ama 45 günü geçtiğinden veya 2 ayı geçtiğinden takip alınamayanlar manuel fatura edilip, listeleri oluşturulur.

35 Hastanelerde yapılmış
olan tüm muayene, tetkik, tedavi ve hizmetlerin ilgili kurumlara Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine uygun olarak faturalandırılması işlemi yapılmaktadır

36 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Poliklinik sekreterleri, hastayla ilk karşılaşan kişi olması nedeniyle faturalandırma sürecinde önemli bir role sahiptir. Muayene takiplerinin düzgün alınması, ayaktan günübirlik işlemlerin karıştırılmaması; adli vaka, iş kazası, trafik kazası hastalarında Doktor imzalı epikriz raporu, adli muayene raporu gibi evrakların hazırlanıp fatura edilmek üzere günlük Gelir Tahakkuk birimine teslim etmeleri konularında bilgilendirilmelidir. SGK Kapsamı dışında olup; Takip alınamayan tüm hastalardan, ilgili evrakları alınarak günlük Gelir tahakkuk servisine teslim edilmesi Poliklinik sekreterleri için bir prensip haline getirilmesi; takipsiz hastaların da faturalarının oluşturulup ilgili kurumlara gönderilmesini sağlayacaktır.

37 Ek/8 hasta bilgilendirme formu özellikle acilde muayene olan SGK olmadığı için takip vermeyen hatta banka çalışanı veya er-erbaş olduğu belirtilen, yabancı uyruklular ve ücretini ödeyemeyen ya da evrakını teslim etmeyenler için mutlaka düzenlenmelidir. Ayrıca sekreterlerinin hastaların adres ve telefon bilgilerini her muayenede güncellemesi hastalara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu hastalara mutlaka dönüş yapılmalıdır.

38 Yatan dosyalarının hasta taburcu olur olmaz epikrizlerinin yazılıp, hizmetlerinin eksiksiz eklenip, evraklarının tam olacak şekilde hazırlanıp, Gelir tahakkuk birimine teslim edilmesi dosyaların zamanında faturalandırılmasını sağlayacaktır. Gelir tahakkuk birimi teslim edilmediği için fatura edilmeyen dosyaları günlük tespit edip ilgili servislerle görüşülmelidir. Takip alınmayan yatan dosyalarına sistemden takip alınıp, 45 güne düşmemesi sağlanmalıdır. 2 aya hiç düşmemelidir. Hizmetleri eksik ya da yanlış girilmiş olan dosyalar elimize ulaştığında ilgili Doktorla irtibata geçilip, teyit edilerek dosyasının gerçeğe uygun şekilde hazırlanması noktasında ilgili servisle görüşülmektedir.

39 Malzemeli dosyalarda SUT kodsuz malzeme olmamalıdır
Malzemeli dosyalarda SUT kodsuz malzeme olmamalıdır. Varsa eğer UBB sorgulama ekranından kontrol edilerek ayniyat sarf depoya bilgi verilmelidir. Satın alma birimi doğru UBB kodunu ve SUT kodunu ilk kayıtta belirtmesi gerekmektedir. Hastaya kullanılan ilaçlar SGK ödeneni ile satın alış fiyatları kontrol edilmedir; SGK ödenenden daha yüksek satın alma fiyatı olanlarla ilgili eczaneyle görüşülmelidir. Yoğun bakımda paket dışı fatura edilebilen ilaçlara dikkat edilmelidir.

40 Yatan Hasta İşlemler kontrol edilir, tüm hizmetler var ama paket işlem eklenmeme , ilaç veya malzemenin kaydedilmemesi, ana tanının eklenip eklenmediği, raporu olup olmaması kontrol edilmelidir. Tüm kontroller bitip, ilgili kişilerle görüşülüp gerekli düzenlemeler yapıldıktan ve evrakları, imzaları tamamlandıktan sonra hasta dosyaları TİG klinik kodlama ve faturalandırma için hazır hale gelmiş olur.

41 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"SAĞLIK TESİSLERİNDE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları