Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütçe Uygulama Talimatı ve Üretilen Hizmetlerin Faturalandırılması Dr. Erol Eroğlu SDÜ/Isparta, Eylül 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütçe Uygulama Talimatı ve Üretilen Hizmetlerin Faturalandırılması Dr. Erol Eroğlu SDÜ/Isparta, Eylül 2006."— Sunum transkripti:

1 Bütçe Uygulama Talimatı ve Üretilen Hizmetlerin Faturalandırılması Dr. Erol Eroğlu SDÜ/Isparta, Eylül 2006

2 Tarihçe 1985’de Madde 14 ; Tıp Fakülteleri ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde indirimli tarifeden hizmet verecekler (17 Fakülte), 1985’de Madde 14 ; Tıp Fakülteleri ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan protokoller çerçevesinde indirimli tarifeden hizmet verecekler (17 Fakülte), 1987’de 21 Tıp Fakültesi ile imzalanmış, 1987’de 21 Tıp Fakültesi ile imzalanmış, 1989’da ilk kez ortak fiyat tarifesi yayınlanmış. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri ayrı fiyatlardan işlemlerini faturalandırıyorlar. 1989’da ilk kez ortak fiyat tarifesi yayınlanmış. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile Tıp Fakülteleri Hastaneleri ayrı fiyatlardan işlemlerini faturalandırıyorlar. 2001 yılında bölümlere göre ayrılmış hizmet listesi ve fiyatlandırma yürürlüğe giriyor 2001 yılında bölümlere göre ayrılmış hizmet listesi ve fiyatlandırma yürürlüğe giriyor 2004 yılında liste bugünkü halini alıyor. 2004 yılında liste bugünkü halini alıyor.

3 Neler İçeriyor ? Kimleri İlgilendiriyor Kimleri İlgilendiriyor Nasıl Yararlanılır Nasıl Yararlanılır Tahakkuk ve Tahsilat ilkeleri nelerdir Tahakkuk ve Tahsilat ilkeleri nelerdir İlaçların Kullanım İlkeleri Nelerdir İlaçların Kullanım İlkeleri Nelerdir Tıbbi Malzemelerin Kullanım İlkeleri ve Fiyatları Tıbbi Malzemelerin Kullanım İlkeleri ve Fiyatları Tıbbi Hizmetler Nelerdir ve Fiyatları Tıbbi Hizmetler Nelerdir ve Fiyatları Paket Uygulamalar ve Fiyatları Paket Uygulamalar ve Fiyatları Yurtdışı tedaviler, gözlük camları, diş tedavileri, kaplıcalar, sağlık kurulu raporu verebilecek hastaneler Yurtdışı tedaviler, gözlük camları, diş tedavileri, kaplıcalar, sağlık kurulu raporu verebilecek hastaneler

4 Neler İçermiyor ? Hizmeti verenlere ait nitelik tanımlaması Hizmeti verenlere ait nitelik tanımlaması Verilen hizmetin kayıt edilmesine ait açıklama Verilen hizmetin kayıt edilmesine ait açıklama Verilen hizmetin belgelendirilmesine ait açıklama Verilen hizmetin belgelendirilmesine ait açıklama Verilen hizmetlerin denetim ilkeleri Verilen hizmetlerin denetim ilkeleri Talimat dışı durumların tanımlandırılması, yönlendirilmesi Talimat dışı durumların tanımlandırılması, yönlendirilmesi Anlaşmazlıkların çözümü için yol haritası Anlaşmazlıkların çözümü için yol haritası Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi

5 Ek 5/A Sağlık kurumları tarafından temini zorunlu veya hastalara reçete edilemeyecek ve faturalarda gösterilecek tıbbi sarf malzemesi; Sağlık kurumları tarafından temini zorunlu veya hastalara reçete edilemeyecek ve faturalarda gösterilecek tıbbi sarf malzemesi; –Genişletilebilir –Ciddi tasarruf sağlayabilir –Fiyatları insaf sınırları içinde belirlenebilir 2006’da çok tüketilenlerde düşüş 2006’da çok tüketilenlerde düşüş –Malzeme kullanımının bir ayniyat işi olduğu, kullanım ve denetim ilkelerinin çok net kurallarla yapılması gerektiği unutulmamalıdır

6 Ek 5/B Bedeli ödenmeyecek basit sıhhi sarf malzeme listesi 2001 yılında listelendiriliyor; Bedeli ödenmeyecek basit sıhhi sarf malzeme listesi 2001 yılında listelendiriliyor; Tarihi Tarihi Bazı maddelerin neden bedelinin ödenmeyeceğini anlamak zor Bazı maddelerin neden bedelinin ödenmeyeceğini anlamak zor Penröz dren Penröz dren Oksijen maskesi Oksijen maskesi Aspiratör ucu ve hattı Aspiratör ucu ve hattı Spesmen kavanozu ve torbası Spesmen kavanozu ve torbası Endoskopik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcı Endoskopik tetkiklerde kullanılan her türlü kaydırıcı Tartışma ve ek iş yükü yaratmamalı Tartışma ve ek iş yükü yaratmamalı

7 Ek 8 Sağlık kurumları fiyat tarifesi; Sağlık kurumları fiyat tarifesi; Her bir işlemin puanı var Her bir işlemin puanı var Bu puanlar belirlenmiş standart bir katsayı ile çarpılarak fiyatlar oluşturuluyor (0.593) Bu puanlar belirlenmiş standart bir katsayı ile çarpılarak fiyatlar oluşturuluyor (0.593) İşlemler birimlere, amaçlarına, uygulama yerlerine göre sınıflandırılmış durumda İşlemler birimlere, amaçlarına, uygulama yerlerine göre sınıflandırılmış durumda

8 Ek 9 Tanıya Dayalı Paket Fiyat Listesi Tanıya Dayalı Paket Fiyat Listesi Cerrahi birimlerin cerrahi işlemleri Cerrahi birimlerin cerrahi işlemleri Daha çok işleme dayalı Daha çok işleme dayalı Her türlü işlem, tetkik, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi fiyata dahil Her türlü işlem, tetkik, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi fiyata dahil İstisnaları ve kolaylaştırıcı hükümleri mevcut İstisnaları ve kolaylaştırıcı hükümleri mevcut

9 Tıbbi Hizmetlerin İçerikleri Uygun mu? 2002 yılında Yoğun Bakım-Temel Yaşam Desteği (15023) 2002 yılında Yoğun Bakım-Temel Yaşam Desteği (15023) Moniterizasyon Moniterizasyon Yara pansumanı küçük Yara pansumanı küçük Vücut temizliği yenidoğan Vücut temizliği yenidoğan Kardiyopulmoner ressüsitasyon Kardiyopulmoner ressüsitasyon Oksijen inhalasyon tedavisi seansı Oksijen inhalasyon tedavisi seansı Kateter pansumanı ve bakımı günlük Kateter pansumanı ve bakımı günlük

10 Tıbbi Hizmetler İşletmelere Göre Sınıflandırılmış mı? Hayır Hayır Herkes herşeyi yapabilir Herkes herşeyi yapabilir Algoloji-ağrı tedavisi uygulamaları 90 başlık Algoloji-ağrı tedavisi uygulamaları 90 başlık Sindirim sistemi cerrahisi 171 başlık Sindirim sistemi cerrahisi 171 başlık

11 Tıbbi Hizmetlerin Fiyatları Gerçekçi mi? Pansuman küçük4.2 TL Pansuman küçük4.2 TL Kateter pansuman ve bakımı 6.0 TL Kateter pansuman ve bakımı 6.0 TL Transkutan PO2 ölçümü 24 saatlik 17.8 TL Transkutan PO2 ölçümü 24 saatlik 17.8 TL Transkutan PO2 ölçümü saatlik 1.2 TL Transkutan PO2 ölçümü saatlik 1.2 TL Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3kez/gün den fazla ödenmez 89.0 TL Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3kez/gün den fazla ödenmez 89.0 TL İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 11.9 TL İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü 11.9 TL Whipple operasyonu 1.186,5 TL Whipple operasyonu 1.186,5 TL Sistektomi total 1.186,5 TL Sistektomi total 1.186,5 TL Böbrek transplantasyonu 1.186,5 TL Böbrek transplantasyonu 1.186,5 TL Total hepatektomi 1.186,5 TL Total hepatektomi 1.186,5 TL Ventral herni onarımı 1.186,5 TL Ventral herni onarımı 1.186,5 TL

12 Tıbbi Hizmetlerin Ücretlendirilmesinde Basamaklandırma Var mı? Altyapı Altyapı Tıbbi Demirbaş Altyapısı Tıbbi Demirbaş Altyapısı Personel Yapısı Personel Yapısı Amortisman Amortisman Risk Paylaşımı Risk Paylaşımı Güvence Sistemleri Güvence Sistemleri

13 Başka ? Eksikler var: Eksikler var: İntraabdominal abse İntraabdominal abse Benzer hizmetler farklı isimlerde birden fazla tanımlanmış: Benzer hizmetler farklı isimlerde birden fazla tanımlanmış: Total barsak irrigasyonu Total barsak irrigasyonu Özel kolon temizliği Özel kolon temizliği Laparatomi, brid ileusta+bridektomi Laparatomi, brid ileusta+bridektomi Laparatomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklıklarına ve konjenital bandlara bağlı Laparatomi, intestinal obstrüksiyonlarda barsak yapışıklıklarına ve konjenital bandlara bağlı Kullanıcılar ve denetçiler için sorun oluşturuyor: Kullanıcılar ve denetçiler için sorun oluşturuyor: Solunum egzersizleri Solunum egzersizleri Postural drenaj Postural drenaj Kan veya ürünleri transfüzyonu Kan veya ürünleri transfüzyonu Tendon onarımı, tendon onarımı ilave her tendon için, tırnak çekimi (her biri) Tendon onarımı, tendon onarımı ilave her tendon için, tırnak çekimi (her biri) Gereksiz işlem yükü yaratıyor: Gereksiz işlem yükü yaratıyor: Biyopsi, lokal anestezi, pansuman Biyopsi, lokal anestezi, pansuman

14 Paket Uygulama Esasları Doğru ve Açıklayıcı mı? Uygulayanlar ve denetleyenler arasında ciddi tartışma yaratıyor. Uygulayanlar ve denetleyenler arasında ciddi tartışma yaratıyor. Hellp Sendromlu hasta trombosit aferezi yapılmış? Hellp Sendromlu hasta trombosit aferezi yapılmış? Genel vücut travması büyük kemik kırık tedavisi yapılmış? Genel vücut travması büyük kemik kırık tedavisi yapılmış? KOAH’lı hasta inguinal herni onarımı yapılmış? KOAH’lı hasta inguinal herni onarımı yapılmış? Over ca metastazlı hasta ileus tanısıyla laparatomi, bridektomi yapılmış? Over ca metastazlı hasta ileus tanısıyla laparatomi, bridektomi yapılmış? Tanıya dayalı değil, işleme dayalı Tanıya dayalı değil, işleme dayalı Malzeme ve ilaç ücretleri ciddi sorun yaratıyor Malzeme ve ilaç ücretleri ciddi sorun yaratıyor

15 Paket Fiyatları Gerçekçi mi? Travma hastalarında paket fiyatları uygun değil, travmada paket uygun değil Travma hastalarında paket fiyatları uygun değil, travmada paket uygun değil Sorunlu hastalar için paket fiyatları uygun değil Sorunlu hastalar için paket fiyatları uygun değil Eğitim hastaneleri (referans hastaneleri) için paket fiyat uygulaması uygun değil Eğitim hastaneleri (referans hastaneleri) için paket fiyat uygulaması uygun değil Paket uygulaması tıbbi hizmet kalitesini düşürüyor, etik sorunlar yaratıyor. Paket uygulaması tıbbi hizmet kalitesini düşürüyor, etik sorunlar yaratıyor.

16 Sonuç: BUT hazırlıklarına herkes katılabilmeli, BUT hazırlıklarına herkes katılabilmeli, Öneriler dikkate alınmalı Öneriler dikkate alınmalı Hizmetlerin kaydı, faturalandırılması, denetlenmesi açısından en az sorun yaratacak bir sistem oluşturulmalı Hizmetlerin kaydı, faturalandırılması, denetlenmesi açısından en az sorun yaratacak bir sistem oluşturulmalı Denetim ilkeleri çok açık belirtilmeli Denetim ilkeleri çok açık belirtilmeli Meslek örgütleri tarafından hazırlanacak izlenecek yol haritaları rehber kabul edilmeli Meslek örgütleri tarafından hazırlanacak izlenecek yol haritaları rehber kabul edilmeli Hizmetler ve ücretler basamaklandırılmalı Hizmetler ve ücretler basamaklandırılmalı

17 Fatura = Sansasyon! Medyanın en sevdiği konulardan birisi Medyanın en sevdiği konulardan birisi Siyasetçilerin en sevdiği konulardan birisi Siyasetçilerin en sevdiği konulardan birisi Denetim kurumlarının en sevdiği konulardan birisi Denetim kurumlarının en sevdiği konulardan birisi Sevk kurumlarının en sevdiği konulardan birisi Sevk kurumlarının en sevdiği konulardan birisi Hastane yöneticilerinin baş belası: Hastane yöneticilerinin baş belası: FAHİŞ FATURA!

18 Fatura = Sansasyon ! Neden sansasyonel: Neden sansasyonel: Medya için okunması veya izlenmesi garanti konulardan birisi, çünkü tüm izleyenlerin- okurların bir sağlık kurumu anısı var, Medya için okunması veya izlenmesi garanti konulardan birisi, çünkü tüm izleyenlerin- okurların bir sağlık kurumu anısı var, Siyasetçiler içinde aynı gerekçeyle popüler konulardan birisi, Siyasetçiler içinde aynı gerekçeyle popüler konulardan birisi, Denetimciler yaptıkları kesintilerin haklı ve doğru olduğunu göstermek istiyorlar, Denetimciler yaptıkları kesintilerin haklı ve doğru olduğunu göstermek istiyorlar, Ödeme kurumları şişen faturalar nedeniyle tedavi giderlerinin arttığını düşünüyorlar, Ödeme kurumları şişen faturalar nedeniyle tedavi giderlerinin arttığını düşünüyorlar,

19 Hastane Yöneticileri İçin: Yumuşak karın, Yumuşak karın, Sıradan olay, Sıradan olay, Ne zaman, nereden çıkacağı belli olmayan freni patlamış kamyon gibi, Ne zaman, nereden çıkacağı belli olmayan freni patlamış kamyon gibi, Kimseye anlatamazsınız !

20 Sistemin Özü Nedir? Hizmetler hasta adına kaydediliyor Hizmetler hasta adına kaydediliyor Barkod veya forma kaydedilen hizmet veya mal, barkod okuyucu veya insan eli ile sisteme aktarılıyor Barkod veya forma kaydedilen hizmet veya mal, barkod okuyucu veya insan eli ile sisteme aktarılıyor Tüm bu işlemler hasta adına açılmış bir talepte tutuluyor ve işlemin kapatılması emredilince fatura haline dönüşüyor. Tüm bu işlemler hasta adına açılmış bir talepte tutuluyor ve işlemin kapatılması emredilince fatura haline dönüşüyor.

21 Sistemin Zayıf Noktaları Nelerdir? Kayıt için çok fazla insanın çabası gerekiyor Kayıt için çok fazla insanın çabası gerekiyor Kayıt için insan çabası çok fazla gerekiyor Kayıt için insan çabası çok fazla gerekiyor Bu kadar çokluk sorun yaratıyor Bu kadar çokluk sorun yaratıyor

22 Sıfır Hata Mümkün mü? İnsan faktörünün olduğu her yerde hata olasılığı var demektir. İnsan faktörünün olduğu her yerde hata olasılığı var demektir. Hataları saklamak yerine paylaşmak gelecek için daha doğru olacaktır. Hataları saklamak yerine paylaşmak gelecek için daha doğru olacaktır. Hataları suç genellemesi altında değerlendirmek yerine, çözülmesi gereken bir sorun olarak algılamak ve ortak çözüm yolları üretmek gerekir. Hataları suç genellemesi altında değerlendirmek yerine, çözülmesi gereken bir sorun olarak algılamak ve ortak çözüm yolları üretmek gerekir.

23 Hangi Önlemler İşe Yarayabilir? Tüm hizmet, işlem ve mallar sınırlandırmaya tabii tutulmalıdır. Tüm hizmet, işlem ve mallar sınırlandırmaya tabii tutulmalıdır. Kullanıcıların kayıtları yapmasını özendirmek, takip etmek ve kontrol etmek gerekir. Kullanıcıların kayıtları yapmasını özendirmek, takip etmek ve kontrol etmek gerekir. Yeni teknolojilerden yararlanabilecek alt yapı yatırımları gerekir. Yeni teknolojilerden yararlanabilecek alt yapı yatırımları gerekir.

24 İşbirliği? Hizmetlerin üretim aşamasında hekimler ve işletme arasında işbirliği Hizmetlerin üretim aşamasında hekimler ve işletme arasında işbirliği İşletmeler arasında işbirliği İşletmeler arasında işbirliği Ortak Standartların belirlenmesi Ortak Standartların belirlenmesi Ödeme ve denetim kurumları ile hastaneler arasında rekabet yerine işbirliği Ödeme ve denetim kurumları ile hastaneler arasında rekabet yerine işbirliği Kurumlar arasında işbirliği (Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, Eğitim Hastaneleri ve Üniversiteler) Kurumlar arasında işbirliği (Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, Eğitim Hastaneleri ve Üniversiteler)

25 Sonuç ? Çok Fazla veri üretiyoruz, ancak bunları bilgiye dönüştürüp yönetilebilir hale getiremiyoruz Çok Fazla veri üretiyoruz, ancak bunları bilgiye dönüştürüp yönetilebilir hale getiremiyoruz Herkesin kamu sağlığı için ve kamu adına çalıştığını unutuyoruz Herkesin kamu sağlığı için ve kamu adına çalıştığını unutuyoruz Kurumlar arasında rekabet yerine işbirliği anlayışını yerleştirmemiz gerekiyor Kurumlar arasında rekabet yerine işbirliği anlayışını yerleştirmemiz gerekiyor Oluşan tablo hepimizin ortak çabası sonucunda ortaya çıkmıştır, herkesin bu tabloda sorumluluğu vardır! Oluşan tablo hepimizin ortak çabası sonucunda ortaya çıkmıştır, herkesin bu tabloda sorumluluğu vardır!

26 Kamu sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek, ancak sağlıklı sağlık çalışanları ve sağlıklı “sağlık kurumları” ile mümkündür !


"Bütçe Uygulama Talimatı ve Üretilen Hizmetlerin Faturalandırılması Dr. Erol Eroğlu SDÜ/Isparta, Eylül 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları