Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIK ÖN TANISIYLA ACİL SERVİSE BAŞVURAN UYGUN HASTALARDA İNTRAVENÖZ - İNTRAARTERYEL TROMBOLİZ VE MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIK ÖN TANISIYLA ACİL SERVİSE BAŞVURAN UYGUN HASTALARDA İNTRAVENÖZ - İNTRAARTERYEL TROMBOLİZ VE MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULAMALARI."— Sunum transkripti:

1 AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIK ÖN TANISIYLA ACİL SERVİSE BAŞVURAN UYGUN HASTALARDA İNTRAVENÖZ - İNTRAARTERYEL TROMBOLİZ VE MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULAMALARI Dr.Erdem GÜRKAŞ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Nöroloji Kliniği Girişimsel Nöroloji Ünitesi

2

3

4

5 PROJENİN TANITIMI VE AMAÇLARI PROJENİN TANITIMI VE AMAÇLARI TROMBOLİTİK TEDAVİ NEDİR ? TROMBOLİTİK TEDAVİ NEDİR ? TROMBOLİTİK TEDAVİDE 112 ÇALIŞANLARININ YERİ TROMBOLİTİK TEDAVİDE 112 ÇALIŞANLARININ YERİ 112 ÇALIŞANLARININ HASTA BAŞINDA DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 112 ÇALIŞANLARININ HASTA BAŞINDA DİKKAT ETMESİ GEREKENLER SONUÇ SONUÇ

6 ANEAH NÖROLOJİ KLİNİĞİ ANEAH NÖROLOJİ KLİNİĞİ GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ ÜNİTESİ

7 AMAÇ Akut inmeli hastanın uygun tedaviye hızla ulaşması Akut inmeli hastanın uygun tedaviye hızla ulaşması Zaman “ ZAMAN BEYİNDİR ” Zaman “ ZAMAN BEYİNDİR ” - Hasta yakını - ilk müdahaleyi yapan ekipteki doktor ve yardımcı sağlık personeli - - Hastaneye ulaşma - Hastanedeki inme timi Uygun hasta seçimi Uygun hasta seçimi

8 Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür.

9 Eğitim Eğitim Altyapı oluşturulması Altyapı oluşturulması Denetim Denetim Geliştirme Geliştirme

10 İnme Konusunda Eğitimli Ekip : 112 Acil doktor ve yardımcı personeli 112 Acil doktor ve yardımcı personeli Acil Servis Doktoru Acil Servis Doktoru Acil Servis Hemşiresi (veya Nöroloji Yoğun Bakım Hemşiresi) Acil Servis Hemşiresi (veya Nöroloji Yoğun Bakım Hemşiresi) İnme Nöroloğu İnme Nöroloğu Radyolog Radyolog Radyoloji Teknisyeni Radyoloji Teknisyeni Anestezi Doktoru ve / veya Teknisyeni Anestezi Doktoru ve / veya Teknisyeni Beyin Cerrahı Beyin Cerrahı

11

12

13 Beyin Krizi – ‘Time is Brain’ 1.9 milyon nöron/dk Amaç inme başlangıcı-kapı z. ve kapı-igne z. minimuma indirmek (The Canadian Stroke Strategy Recommendations, 2008) (Saver JL; Stroke; 37:263-266)

14 Hastane Öncesi Dönem İnmeli hastanın değerlendirilmesinde en önemli basamak: İnmeli hastanın değerlendirilmesinde en önemli basamak: Basit kriterlerle inmeli hastanın tanınması

15 F ace A rm S peech T ime

16

17 Hastane Öncesi Dönem Telefonda sorgulama  olası tanı, süre Telefonda sorgulama  olası tanı, süre Sahada  tanı, süre Sahada  tanı, süre Transport öncesi ve süresince uygun müdahale Transport öncesi ve süresince uygun müdahale Uygun hasta yakını ile iletişim kurulması Uygun hasta yakını ile iletişim kurulması Uygun hastanenin hastadan haberdar edilmesi Uygun hastanenin hastadan haberdar edilmesi Hızlı transport Hızlı transport

18 Transporttan Kaynaklanan Engeller İnmeyi bir medikal acil gibi görmemek İnmeyi bir medikal acil gibi görmemek Etkin bir inme triajı yapılamaması Etkin bir inme triajı yapılamaması Sahada girişimler için uzun zaman harcanması Sahada girişimler için uzun zaman harcanması Hastanın uygun olmayan bir kuruma taşınması Hastanın uygun olmayan bir kuruma taşınması Gidilen hastanenin önceden haberdar edilememesi Gidilen hastanenin önceden haberdar edilememesi Tedavide bilgi eksikliği Tedavide bilgi eksikliği

19 Neler Sorgulanmalı? İnmeyi düş ündüren şikayetler:  Vücudun özellikle bir yarısında aniden ortaya çıkan uyuşukluk ya da kuvvet kaybı  Aniden ortaya çıkan konuşma ya da anlama bozukluğu  Tek ya da her iki gözde ortaya çıkan ani görme kaybı  Ani başdönmesi, dengesizlik, çift görme  Nedeni belli olmayan ani ciddi başağrısı

20 İlk 4.5 saat içinde ulaşan hastalara uygulanacak tedavi protokolü İlk 4.5 saat içinde ulaşan hastalara uygulanacak tedavi protokolü İlk 4.5 saatten sonra ulaşan hastalara uygulanacak tedavi protokolü İlk 4.5 saatten sonra ulaşan hastalara uygulanacak tedavi protokolü

21

22

23 Trombolitik Tedavi Endikasyonları Başlangıç saati belli olan inme Başlangıç saati belli olan inme NIH skorunda ölçülebilir defisit olması NIH skorunda ölçülebilir defisit olması BT ’ de kanamanın dışlanması BT ’ de kanamanın dışlanması

24 Ambulansta Vital Fonksiyonlar Hava yolu Hava yolu Solunum Solunum Dolaşım Dolaşım Kapiller kan şekeri Kapiller kan şekeri Antihipertansif ilaç vermemek Antihipertansif ilaç vermemek Hipotansiyonla mücadele etmek Hipotansiyonla mücadele etmek

25 Kesin Kontrendikasyonlar - NINDS Son 3 ayda inme ya da ciddi kafa travması İntraserebral hematom öyküsü Tedaviye rağmen SKB >185 mmHg veya DKB >110 mmHg Hızlı düzelen nörolojik defisit, minör defisit SAK düşündüren bulgular Son 14 günde majör cerrahi Son 21 günde GİS / GÜS kanaması İnme başlangıcında nöbet Son 7 günde arteriyel girişim Son 48 saatte heparin kullanımı ve aPTT yüksek olan (x1.5 N) PT >15 sn, INR >1.7 Trombosit <100.000/mm 3 KŞ > 400 mg/dl veya < 50 mg/dl KB gereken sınıra çekmek için agresif tedavi ihtiyacı ( > 230/130 mmHg ya da DKB >140 mmHg)

26

27

28 NINDS Çalışması IV t-PA Akut İskemik İnme 3 Aylık Sonuçlar Plasebo t-PA Modifiye Rankin Skalası 0-1 2-3 4-5 Ölüm 26 25 27 21 39 21 23 17 The NINDS Stroke Study Group NEJM 1995;333:1581

29 Lancet NINDS, ECASS ve ATLANTIS meta-analiz Zaman aralığı (dak) Tedavi (n) Odds Oranı 0-90 t-PA (181) 2.81 Plasebo (150) 91-180 t-PA (302) 1.55 Plasebo (315) 181-270 t-PA (390) 1.40 Plasebo (411) 271-360 t-PA (538) 1.15 Plasebo (508) İnmeden 3 ay sonraki düzelme Lancet 2004;363:768-74.

30

31 VAKA 1 Ş.D. 66 yasında Ş.D. 66 yasında Sensorimotor afazi, sağ hemipleji Sensorimotor afazi, sağ hemipleji NIHSS : 21 NIHSS : 21 Özgeçmişte : HT, 2 kez iskemik inme, sekel sol silik parezi Özgeçmişte : HT, 2 kez iskemik inme, sekel sol silik parezi

32 Dış Merkeze başvuru 30 dakika Dış Merkeze başvuru 30 dakika 2.5 saatte tetkikleri tamamlanıp merkezimiz arandı 2.5 saatte tetkikleri tamamlanıp merkezimiz arandı 3.5 saat Ankara Numune Hastanesi acil servise giriş yaptı. 3.5 saat Ankara Numune Hastanesi acil servise giriş yaptı. 3 saat 45. dakikada anjio laboratuvarına alındı 3 saat 45. dakikada anjio laboratuvarına alındı Tanısal anjioda sol MCA M1 distal oklüzyonu (bifurkasyon) tesbit edildi. Tanısal anjioda sol MCA M1 distal oklüzyonu (bifurkasyon) tesbit edildi. Hastaya genel anestezi verildi. Hastaya genel anestezi verildi. 4.5 saat mikrokateter ile trombusa ulaşıldı. 4.5 saat mikrokateter ile trombusa ulaşıldı.

33 Acil BBT Acil BBT

34

35

36

37

38 m

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 VAKA 2 YY, 68y bayan hasta YY, 68y bayan hasta Serviste silik parezi nedeniyle yatırılırken şuur bulanıklığı, anlama ve konuşma güçlüğü ve sağ hemipleji gelişiyor. Serviste silik parezi nedeniyle yatırılırken şuur bulanıklığı, anlama ve konuşma güçlüğü ve sağ hemipleji gelişiyor.

52

53

54

55

56

57

58

59

60 2.5 mg tPA sonrası

61 5 mg tPA sonrası

62 FINAL

63

64

65 Sonuç

66 TESEKKÜRLER ANEAH İnme Ekibine 7 gün 24 saat ulaşmak için Dr. Erdem GÜRKAŞ 505 2403987 Dr. Gürdal ORHAN 532 3644618


"AKUT SEREBROVASKÜLER HASTALIK ÖN TANISIYLA ACİL SERVİSE BAŞVURAN UYGUN HASTALARDA İNTRAVENÖZ - İNTRAARTERYEL TROMBOLİZ VE MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları