Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanserin Nedenleri ve Günümüzdeki Kanser Hastalarının Sayısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanserin Nedenleri ve Günümüzdeki Kanser Hastalarının Sayısı"— Sunum transkripti:

1 Kanserin Nedenleri ve Günümüzdeki Kanser Hastalarının Sayısı
Eğitim ve Öğretim Yılı Biyoloji Dersi Dönem Ödevi FATMA KUTLUYUVA Hazırlayan: HATİCE NAMAL A. İmam-Hatip Lisesi A 9/C 556

2 Umursamadığımız Gerçek: KANSER

3 KANSER NEDİR? Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir hastalıktır. Hücreler henüz tam bilinmeyen bir nedenle, kontrolsüz olarak bölünmeye başlarlar. Bu yüzden bedende hızlı hücre çoğalmasından oluşan kötü urlar oluşur ve bunlara Kanser denir. Kanser oluştuğu dokuya bağlı olarak yüzden fazla çeşidi olan bir hastalık grubudur. Kanserler tümörlerin ilk olarak başladıkları organa bağlı olarak sınıflandırılırlar. Örneğin ilk olarak akciğerde oluşan kansere Akciğer Kanseri denir.

4

5 Kanserli hücreler

6 Onkoloji (Kanser Bilimi): Teşhis ve tedavi yollarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapan tıp dalının alanıdır. Bir çok kişi onkolojik hastalıkların tedavisi için kemoterapi almaktadır. Kemoterapinin kelime anlamı "ilaçla tedavi"dir. Kemoterapi tek başına kullanılabileceği gibi radyoterapi ile birlikte, ameliyattan önce ya da sonra uygulanabilmektedir. Kemoterapide bir çok değişik ilaç kullanılmaktadır. Tedavide tek bir ilaç kullanılabileceği gibi bir kaç ilaç birlikte de kullanılabilir.

7

8

9 19. yüzyıl'da "beyaz ölüm" diye nitelendirilen verem, Ortaçağ'da "kara ölüm" diye nitelendirilen veba, ondan önce de cüzzam gibi, günümüzün toplumunda da kanser, insanların çoğunluğu tarafından en çok korkulan hastalıklar öbeğidir. Tüm dünyayı ilgilendiren ve sınır tanımayan küresel bir sorun olan kanser ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada geliyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 12.5'i kanserden kaynaklanıyor. Kanser nedeniyle meydana gelen ölümler AIDS verem ve sıtma yüzünden gerçekleşen ölümlerin toplamından daha fazla.

10

11 1980 yıllarının ortalarında dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon yeni kişinin çeşitli kanserlere yakalandığı ve 4 milyondan çok kişinin kanserden öldüğü bildirilmiştir. Söz konusu verilerle, en yaygın öldürücü kanser biçimi mide kanseriyken (özellikle Asya'da), günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde sigara içmenin yaygınlaşması dolayısıyla, akciğer kanseri hızla tırmanmış ve en çok ölüme yol açan kanser biçimi haline gelmiştir.

12 Kanserli bir akciğer

13 Özellikle Çin'de ve Japonya'da hızla artış gösteren üçüncü en büyük öldürücü kanser türü, meme kanseridir. Listede dördüncü sırada yer alan kanser çeşidi de, daha çok yaşlılarda görülen kalınbağırsak kanseridir. Hem erkeklerde, hem kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi, deri kanseridir; onu erkeklerde prostat kanseri, kadınlarda meme kanseri izlemektedir. Buna karşılık, gerek erkeklerde, gerek kadınlarda, ölümlerin çoğunluğuna akciğer kanseri neden olmaktadır.

14

15 Kan kanseriyse, çocuklarda en yaygın kanser tipidir
Kan kanseriyse, çocuklarda en yaygın kanser tipidir. Son yirmi-otuz yıl içinde, ortalama ömrün uzamasıyla nüfusun içindeki yaşlı sayısının artmasına, aynı zamanda da sigara içenlerin çok büyük sayıda artmış olmasına (özellikle kadınlar arasında) bağlı olarak, kanser hastalıklarının sayısında gözle görülür bir artma olmuştur.

16 Yüzden fazla kanser türü bulunmaktadır
Yüzden fazla kanser türü bulunmaktadır. Her doku ya da organın enfeksiyonunun farklı bir hastalığı tanımladığı gibi kanser de her doku ve organda farklı bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Üst solunum yolları enfeksiyonu, üriner enfeksiyon, yumuşak doku enfeksiyonu ve sepsis gibi kanser de farklı yerleşim yerlerinde farklı hastalıklar olarak karşımıza çıkar. Cildin bazal hücreli kanseri, rahim ağzının insitu kanseri gibi kanserler hasta açısından çok kolay atlatabilecek hastalıklar olmasına karşın pankreas kanseri ve karaciğer kanseri gibi hastalıklar hasta açısından ciddi problem oluşturabilirler.

17 Kanserin Görüldüğü Yerler
Beyin ve omurilikte %1, Ciltte %10, Tenasül yollarında; erkeklerde %10, kadınlarda % 6, Memelerde %14, Sindirim sisteminde %25, Solunum yollarında; erkeklerde %2, kadınlarda %3, Karaciğer ve safra kesesinde %3, Diğer organlarda %8. Bu bilgilerin ışığı altında; akciğer, deri, dil, dudak, gırtlak, mide, incebağırsak, kalınbağırsak, mesane, meme ve prostat kanserinin daha fazla görüldüğü söylenebilir.

18 Göz Kanseri Gırtlak Kanseri Tiroid Kanseri

19 Mesane Kanseri Bağırsak Kanserinin Oluşumu

20 Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi'nin Türkiye ile ilgili 2002 yılı verilerine göre; Erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında sırayı yüzde 33.8 ile akciğer kanseri alıyor. Mide kanseri yüzde 8.7 ile 2.sırada mesane kanseri yüzde 7.8 ile 3.sırada bağırsak kanseri yüzde 6.7 ile 4.sırada gırtlak kanseri yüzde 5.8 ile 5.sırada prostat kanseri yüzde 5.5 ile 6.sırada bulunuyor.

21

22 Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise yüzde 24. 2 ile meme kanseri
Kadınlarda en sık görülen kanser türü ise yüzde 24.2 ile meme kanseri. Bu kanser türünü sırasıyla yüzde 9.3 ile bağırsak kanseri yüzde 6.9 ile mide kanseri yüzde 5.9 ile yumurtalık kanseri yüzde 5.7 ile akciğer kanseri ve yüzde 5.4 ile lösemi izliyor.

23

24

25 Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ile birlikte hazırladığı "Kanser Yükü 2006" raporuna göre her yıl Dünya’da 11 milyon Türkiye'de ise 150 bin kişi kansere yakalanıyor yılında bu rakamların yaklaşık yüzde 50 oranında artış göstereceği belirtiliyor.

26 Dünyada bugün yaklaşık 25 milyon kanser hastası bulunuyor.
Dünyada her yıl 7 milyon kişi kanserden ölüyor yılına kadar bu rakamın 10 milyonu geçmesinden endişe ediliyor. 2020'ye kadar 2 milyon kişinin 2040'a kadar 6.5 milyon kişinin kurtarılabileceği öngörülüyor. Dünyada her yıl 160 bin çocuk kansere yakalanırken bunların 90 bini yaşamını yitiriyor.

27 Kanserden Vefat Eden Ünlüler

28 KANSERİN SEBEPLERİ Kanserin sebepleri tam anlamı ile ortaya çıkmamıştır. Fakat kanseri meydana getiren birçok etken bilinmektedir. Bunların bilinmesi korunma bakımından önemlidir. Kansere sebep olduğu bilinen etkenler şöyle sıralanabilir :

29 1.İçsel Nedenler A)Kalıtım: Bazı ailelerin birçok fertlerinde kanser görülmesi, hastalığın kalıtım yolu ile geçtiği konusunda düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yol tek başına bir rol oynamadığı, doğuştan istidadın yanında başka etkenlerin de bulunmasının gerektiği bilinmektedir. Yalnız ana rahminde, çocuğun teşekkülü esnasında başka organlara ait hücrelerin bir başka doku içerisinde kalması mümkündür. Bu artıklar ilerde bir ur meydana getirebilirler.

30

31 Kanserlerin yaklaşık %20 sinin kalıtımsal nedenlere bağlı olduğu düşünülüyor. Tüm meme kanserlerinin %5–10’u ailevi geçişe bağlı. Kalıtımın önemli olduğu diğer bir kanser türü de bağırsak kanseri. Ebeveynlerde bağırsak polipi ya da kanseri olan kişilerin bağırsak kanserine yakalanma riski diğer insanlara göre daha fazla. Babasında prostat kanseri olan erkeklerin de prostat kanserine yakalanma riski yüksek. Bu nedenle bu kişilerin 40 yaşından sonra senede en az 1 kere Ürolog’a gitmeleri gerekir.

32

33 B)Hormonlar:Hormonlar vücut fonksiyonlarının ve metabolizma olaylarının düzenli bir şekilde cereyanını temin eden özel organların salgılarıdır. Vücutta meydana gelişleri belirli bir düzen içindedir. Bunların karışıklıkları bazı kanserlerin meydana gelmesinde veya büyümesinde etkilidir. Hormonların etkisi olan kanserin başında meme ve cinsel organlara ait kanserler gelir.

34 2.Dış etkenler: İnsanların etkisi altında kaldığı bazı dış etkenler kanser oluşumuna ortam hazırlayabilir. Bu dış etkenler mekanik, fiziksel, kimyasal, virüsler ve beslenmeye bağlı olarak beş grupta toplanabilir. A- Mekanik etkenler: Basit mekanik tahrişler tek başına kanser yapmaz. Kanserin meydana gelmesi için başka etkenlerin de bulunması gerekir. Uygun olmayan diş protezleri, hatalı diş kaplamaları, ağız içinde dilin ya da yanakların devamlı sürtünmesine sebep olan bozuk dişler bu etkenler arasında sayılabilir. Pipo içenlerde de piponun devamlı dudağa baskı yapması etken olarak sayılabilir.

35 B-Kimyasal etkenler: Bazı kimyasal maddelerle devamlı temasın kansere sebep olduğu bilinmektedir. Bunların ilk ve en çok tanınanı baca temizleyicilerinde ortaya çıkan bir çeşit cilt kanseridir. Bazı kimyasal maddelerin yapımında ve kullanılmasında çalışan işçilerde belirli kanserlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Yine bazı tür maden ocaklarında çalışan işçilerde özel maddelerin etkisi ile karaciğer kanserleri meydana gelebilir. Bütün bunlara karşı koruyucu tedbirler almak ve kanser yapmalarına engel olmak mümkündür. Kimyasal etkenler arasında en önemlisi sigaradır. Sigaranın gırtlak ve akciğer kanserlerinin meydana gelmesinde büyük rolü olduğu bilinen bir gerçektir.

36

37 C-Fiziksel etkenler: En önemli fiziksel etken radyasyondur. Radyasyon önemli bir kanser nedeni. DNA zincirinde kırılmalara böylece kromozom yapısında bozulmalara yol açıyor. Radyasyona maruz kalan hücrelerde, anormal kromozom yapıları görülüyor. Kromozom parçaları yer değiştirip birbiri üzerine binebiliyor. Bunun sonucunda hücrelerde anormal proteinler oluşmaya başlıyor ve hücrelerin normal kontrol mekanizmaları devre dışı kalıyor. Radyasyonun bu etkisi uzun zaman dilimi içerisinde oluşuyor. Radyasyona maruz kalan hücreler belirli bir süre sonra kanserleşiyor. Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıldıktan yıllar sonra birçok kanser vakası görüldü.

38 Çernobil Patlamasından Etkilenen Ülkeler

39

40 En önemli radyasyon kaynaklarından biri de, morötesi ışınlar yayan Güneş’tir. Tüm cilt kanserlerinin %90‘ından fazlasına, Güneş’in bu zararlı ışını yol açıyor. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan korunmak ya da koruyucu kremler kullanmak gerekiyor. Doğada bulunan ve insanların yaşadığı tüm ortamlara rahatlıkla sızan radon gazı da belirli bir miktarın üzerine çıkınca akciğer kanserine yol açıyor.

41

42 Derinizi belli aralıklarla muayene edin
Derinizi belli aralıklarla muayene edin. Eğer benlerinizde büyüme değişiklik olursa, derinizde renk değişikliği ve iyileşmeyen yaralar varsa bir an önce Dermatoloji Uzmanına muayene olunuz.

43 D -Virüsler: Virüsler genellikle çiçek, kızamık gibi çeşitli ateşli hastalıkları yapan en küçük mikroplardır. Bunların kanser yapan türleri olduğuna dair bazı deliller elde edilmiştir. Bu konu üzerinde yıllardan beri çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonunda kesin bir sonuç alındığında, virüsün etken olduğu ortaya çıkarsa korunma ve tedavi daha da kolaylaşacaktır. Hemen belirtmekte fayda vardır ki virüsün etken olmasından şüphe edilmesine rağmen kanserde bulaşıcı bir özellik görülmemiştir.

44 Kanser Riski Yapabilen Virüs – HPV
100’den fazla çeşidi vardır. Siğil denilen oluşumları yaparlar. Parmaklarda, ellerde veya yüzde olabilirler. Bazı tipleri cinsel yolla bulaşıp rahim ağzı, penis veya anüs, vajina’da kansere yol açabilir.

45 E - Beslenme bozuklukları
Kansere yol açan başlıca etkendir. Şöyle sıralayabiliriz: Katkı maddeleri: Bazı katkı maddeleri kansere zemin hazırlar. Bu nedenle, güvenilmeyen katı yağlar, limonatalar ve çikolatalar pek yenmemelidir. Gıdalarda çok kullanılan 3 madde kansere yol açabiliyor ve ölümlere neden oluyor. ABD ve İngiltere'de yasak olan sodyum benzoat, aspartam ve siklomat, Türkiye'de turşudan bisküviye kadar pek çok gıdaya konuluyor. Gıdalara katıldığında zehirli maddelere dönüşen bu katkı maddeleri, 3 E olarak adlandırılıyor. E 221 Sodyum Benzoat, E 951 Aspartam ve E 952 Siklomat’ın daha az kullanılmaya özen gösterilmesi ve market alışverişlerinde ürünlerin üzerlerinin mutlaka okunması gerekiyor.

46 Sağlıksız beslenme (fast-food) kanserin nedenlerindendir.

47 Prof. Dr. Süleyman Türk, Son yıllarda ülkemizde kanser vakalarında olağanüstü bir artış yaşandığına dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre kansere neden olan faktörlerin başında sağlıksız beslenmenin geldiğine işaret eden Türk, bunda da en büyük etkenin özellikle fast foodlarda yağların tekrar tekrar kullanılması olduğunu öne sürdü. Gıdalarda yağların bir defadan fazla kullanılmasının bile kanser riski taşıdığını ifade eden Türk, “yağı kaç defa kullanıyorsanız kanser riski de o oranda artıyor.” dedi.

48 Tatlandırıcılar(sakkarin): Tatlandırıcı olarak kullanılan sakkarin, bir gıda maddesi değildir ve böbreklere zarar verdiği gibi, mesane kanserine de neden olmaktadır. Küfler: Kuruyemişler üzerinde üreyen küfler, "aflatoksin" denilen kanser yapıcı maddeyi meydana getirirler. Kahve: Kahve içenlerde, içmeyenlere göre 2-3 misli fazla mesane ve pankreas kanseri ortaya çıkmaktadır.

49 Gıdalar bozulmuş kısmın atıldıktan sonra kalan kısmın tüketilmesi çok tehlikeli. Doç. Dr. Nevcihan Gürsoy, “Evlerde bayatlamış ya da küflenmiş ekmekler kapıcı ya da yandaki tavuk besleyen komşuya verilir. Bu küfler hayvan yemi olarak kullanıldıktan sonra kaslarda birikir. Ardında kanser yapıcı öğe taşıyan süt, yumurta veya et olarak tekrar döner” dedi.

50 Alkol: Yapılan araştırmalara göre alkol kullananlarda; Ağız, Yemek borusu, Mide, Bağırsak, Karaciğer ve Pankreas Kanseri yaygın olarak görülmektedir. Yiyecekler ve hazırlanış şekli: Fazla et yiyenlerde kalın bağırsak kanseri sık görülür. Proteinli gıdalar, 100 C üzerinde pişirildiklerinde kanser yapan maddeler oluşur. Aşırı ısıtılan yağlarda kızartılan yiyecekler kanser yapıcı olurlar. Kullanılmış yağları tekrar kullanmak ta sakıncalıdır. Hormonlu maddelerin kansere yol açtığı gözlenmiştir. Ateşte kızartma, tütsüleme, tuzlanarak korunan yiyecekler, kurutularak korunan yiyecekler, turşu ve salamura tarzında hazırlanan yiyeceklerin de kansere neden olduğu saptanmıştır.

51 Mangal keyfi üç paket sigaraya bedel
Prof. Dr. Ömer Özütemiz, mide kanserine yol açan bazı gıda maddelerinin tüketilmesinin Türkiye'nin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Mangal üzerinde pişirilen et, biber, domates ve soğan gibi yiyeceklerin tüketilmesinin, günde 3 paket sigaraya bedel kanser etkisi yaptığını" söyledi.

52 Ruhsal bozukluklar: Sinir bozuklukları, üzüntüler vücudu zayıf düşürür ve kişinin kansere yakalanmasını kolaylaştırır. Ayrıca; Aşırı ilaç kullanma, Zirai İlaçlar, Gıda Boyaları, Dengesiz beslenme, Gıdalardaki selüloz, Proteince zengin gıdalar, Nişastalı, unlu ve şekerli gıdalar gibi unsurlar da kanseri tetiklemektedir.

53 KANSERİN SEBEPLERİ

54 Kansere neden olan alışkanlıkların başında elbette sigara kullanımı gelmektedir. Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere, ağız boşluğu, hava yolları (larinks), böbrek, idrar kesesi, rahim ağzı (serviks) ve pankreas kanserlerinin gelişiminden sorumlu tutulmaktadır. Kanserin yol açtığı tüm ölümlerin % 30'u sigara ve diğer tütün ürünlerine atfedilmektedir. Akciğer kanserlerinin %90’ı Ağız, Larenks Özofagus kanserlerinin %75’i, Mesane ve Pankreas kanserlerinin %50’si sigara ve tütünle ilgilidir.

55

56 Sigara içenlerde Akciğer Kanseri görülme olasılığı 10 kat, Larenks Kanseri görülme olasılığı 8 kat, Ağız ve Yutak Kanseri görülme olasılığı 4 kat, Özofagus Kanseri görülme olasılığı 3 kat, Mesane ve Pankreas Kanseri görülme olasılığı 2 kat daha fazladır. Günde 1-10 adet sigara içmekle akciğer kanseri riski, içmeyenlere göre %20 artarken, iki paket içildiğinde bu rakam %80'e varmaktadır. Öte yandan sigara içilmese bile sigara içilen ortamda bulunulması da (pasif içicilik) akciğer kanseri riskini yaklaşık 1,5 kat arttırmaktadır.

57

58 Dudak kanseri olmuş bir hastanın fotoğrafı, acaba, sigara içme isteğinizi azaltabilir mi? Şansımızı deneyelim..

59 Ulusların beslenme alışkanlıklarını ve belli kanserlerin görülme sıklığını dikkate alınarak yapılan çalışmalar, yüksek yağ ve protein, düşük lif içeren gıdalar yenmesinin kalın bağırsak, meme, rahim, pankreas ve prostat kanserleri riskini artırdığını ortaya koymuşlardır. Yanlış beslenmenin bütün kanserlerin % 35'inden sorumlu olduğuna inanılmaktadır. A.B.D. Ulusal Bilimler Akademisi ve Ulusal Kanser Enstitüsü'nün bu konudaki ilk önerisi alınan yağ miktarını kısıtlamaktır.

60

61 Buna göre yağlardan alınan kalori günlük kalori alımının % 30'unu geçmemelidir. Öte yandan lifli gıdalara ağırlık verilmeli, rafine gıdalardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Özellikle taze sebze ve meyveler, ve son yıllarda ülkemizde de tüketimi giderek yaygınlaşan tam işlenmemiş tahıl ürünleri tercih edilmelidir. Füme gıdalardan kaçınılmalıdır. Uzak Doğu ülkelerindeki yüksek mide kanseri sıklığından isli balık yeme geleneğinin sorumlu olduğu kabul edilmektedir.

62 Domateste bulunan Likopenin, vucutta kansere neden olan serbest radikallerin dolasimina engel oldugu bununla birlikte alzheimer, osteoporoz ve deri hastaliklarini onlemede de önemli oldugu tespit edilmiştir. Soyalı ürünler içindeki ''daidzein'' ve ''genistein'' maddeleri özellikle prostat ve göğüs kanseri riskini azaltıyor, kontrol altına alıyor.Brokoli, karnabahar, beyaz lahana gibi iç içe yapraklı, dallı ve köklü sebzeler de içindeki ''isotiyonat'' adlı maddenin etkisiyle kanser oluşumunu engelliyor. Bu madde, en çok brokolide bulunuyor.Enginar ve kereviz, kandaki kolesterolün fazlasını safra asidine dönüştürerek, kolesterolün dengede tutulmasını sağlıyor, damar kireçlenmesine karşı koruyor, kandaki yağ ile toksiklerin dışkı ile atılımını sağlayarak kansere yakalanma riskini azaltıyor.

63 Etleri pişirmede yeterince iyi yanmamış mangal ateşi kullanılması da bazı kanser yapıcı kimyasal maddelerin oluşmasına neden olmaktadır. Aynı risk yüksek miktarda nitrit içeren salam, sosis gibi şarküteri ürünleri için de geçerlidir. Şişmanlığın menopoz sonrası meme, prostat, kalın bağırsak kanseri ihtimalini arttırdığına dair veriler mevcuttur.

64

65 Kanserin ortaya çıkmasından sorumlu bir başka önemli neden ise giderek artan çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği sadece hava kirliliğinden ibaret değildir. İçme ve kullanma sularının, toprakların, dolayısıyla yiyeceklerin kirliliği de bu kapsam içerisine girmektedir. İnsanoğlu toprağı kazıp pek çok madeni yeryüzüne çıkarmakta, ne var ki aslında yeryüzünde bulunmaması gereken bu madenlerin atıklarını zararsızlaştırmada aynı duyarlılığı göstermemektedir. Her gün kullanılıp çöpe atılan"piller" bunun en basit örnekleridir. Çevre kirliliğinin kanser oluşumuna katkısı ozon tabakasının incelmesi ve mesleki faktörleri de işin içine kattığımızda %10'u bulmaktadır. Stratosferik ozonun azalması ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerini artırmıştır ve ultraviyolenin cilt kanserine neden olucu etkisi kesindir.

66

67

68

69 Belirtiler Kanser apansız gelişerek hastanın durumunun hızla bozulmasına neden olabilir ya da yıllarca yavaş yavaş ilerleyebilir.Yavaş ilerleyen kanserde kişi durumunun farkında olmayabilir bu yüzden tedavide geç olur. Amerikan kanser derneği kanserin 7 temel uyarı işaretini belirtmiştir:

70 Bağırsak ve idrar kesesi işleyişinde değişiklik
Olağan dışı kanama ya da akıntı Memede veya başka bir yerde kalınlaşma ya da şişme Sindirim bozukluğu ya da yutkunma güçlüğü İnatçı ses kısıklığı veya kalınlaşması Sindirim ya da yutkunma güçlüğü Bir siğil ya da et beninde gözle görülür değişiklik

71 Kanserden korunabilmek için Amerikan Kanser Derneği’nin beslenme ile ilgili 7 öğütü’ne kulak verebiliriz. 1- Şişmanlamayın 2- Yiyeceklerinizdeki total yağ miktarını azaltın 3- Çok miktarda fiber yani posa (kepek,sebze,meyve) içeren besinleri tüketin. 4- Yemeklerinizde her zaman daha çok A ve C vitaminli besinler bulunsun. 5- Karnıbahar ve lahanayı da fazlasıyla tüketin. 6- Alkollü içkilerde makul bir ölçünün dışına çıkmayın. 7- Tuz veya nitritlerle konserve edilmiş,işlenmiş besinleri çok yemeyin.

72 UNUTMAYALIM!!! Erken teşhis edilebildiği takdirde kanser tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır.

73

74 Kaynaklar 1) http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser
2) 3) 4) 5) 6) 7)http://www.konusanturk.net/kanser_hastaliginin_sebepleri_tedavisi_dogal_ilaclari.html 8)http://afaca.blogcu.com/

75 9.doktorburcu.com/index.php?subcat=174
10.ankara-haber.bloggum.com/.../denizli%20haber/ 11.http://www.ensonhaber.com/Saglik/112427/Gidalarda-kuf-uyarisi-.html 12.yenisafak.com.tr/saglik/?t= &i=163395


"Kanserin Nedenleri ve Günümüzdeki Kanser Hastalarının Sayısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları