Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü & Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü & Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü & Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2 Amaç ve Kapsam Sistem İçeriği Sistemin Anlatılması

3 Av Yönetimi Bilgi Sisteminin Amacı Kurum personelleri ve avcılar tarafından kullanılacak olan sistem, Merkez Av Komisyonu(MAK) tarafından tescil edilen genel, devlet ve örnek avlaklarının kota ve tür bilgilerinin sunulup yönetilebileceği, avcı bilgilerinin ve avcılara ait kabahat işlemlerinin düzenlenebileceği, Avcı Derneklerinin ve Av Bayilerinin bilgilerinin yönetilebildiği ve pul satış işlemlerinin yapılabildiği yaban hayatı veritabanı uygulaması üzerine geliştirilmiş web tabanlı bir yönetim bilgi sistemidir. Av ve Yaban hayatına yönelik tüm işlemlerin tek bir sistem üzerinden yönetilerek en güncel bilgi ve belgelere hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayan coğrafi bilgi sistemleri ile entegre bir sistemdir.

4 Av Yönetimi Bilgi Sisteminin Kapsamı Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı ilgili birimleri tarafından kullanılacak olan sistem; avcılık eğitimi takibi, avcılık belgesi takibi, av suçlarının sorgulanması, av turizmi kapsamında geçici avcılık belgelerinin takibi işlemlerinin yürütüleceği internet tabanlı bir sistem oluşturulmuştur. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin, mevcut verilerin analizini, yeni verilerin oluşturulmasını ve düzenlenmesini, veritabanı yapısının oluşturulmasını, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ara yüzlerini ve gerekli raporlamaların sağlanmasını kapsamaktadır.

5  Avcılara ait eğitim, katılım ve başarı bilgilerinin zaman ve mekan bazında raporlanması,  Avcılara ait sertifika, silah, harç, nakil ve üye olduğu dernek bilgilerinin yönetilmesi,  Kişilere ait av suçlarının, verilen para ve belge iptali cezalarının yönetilmesi, cezaların güncel miktarlara göre hesaplanması,  Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından Avcılar, Avcı Dernekleri ve Av Bayilerinin verilen pulların takibi ve kontrolü,  Avlaklarda avlanabilecek av hayvanlarına ait yıllık olarak belirlenen tür ve kota bilgilerinin girilip belirlenen koşullarla yönetilmesi,

6 Av Yönetimi Bilgi Sistemi üç modül şeklinde tasarlanmıştır.

7 Yönetici KullanıcısıBölge KullanıcısıŞube Kullanıcısı Yetki Sırası Yönetici Kullanıcısı, tüm bölgelere Bölge Kullanıcısı yetkisi izni verir. Bölge Kullanıcısı, sadece kendi altındaki şubelere Şube Kullanıcısı yetkisi verir. Şube Kullanıcısı ise, yetki aldığı iş işlemleri gerçekleştirme hakkına sahiptir.

8 Yönetici Kullanıcısı; Bölgelere kullanıcı açma yetkisi verir ve pul satışı ile ilgili yıllık programı belirleyip oluşturur.

9 Yönetici Kullanıcısı Yönetici Kullanıcısı; Bölgelere kullanıcı açma yetkisi verir ve pul satışı ile ilgili yıllık programı belirleyip oluşturur.

10 Bölge Kullanıcısı Bölge Kullanıcısı; Bölgenin altında yer alan şubelere kullanıcı açma yetkisi verir. Örneğin Ankara Bölge Müdürlüğü sadece kendi altındaki şubelere yetki verir. Şube Kullanıcısı Şube Kullanıcısı; yetki aldığı iş işlemleri gerçekleştirir bunlar sonraki sayfalarda detaylı olarak anlatılacaktır.

11

12 http://avbis.ormansu.gov.tr http://avbis.ormansu.gov.tr adresiyle sisteme ulaşılmaktadır. “Kullanıcı adı ve parola” girildikten sonra simgesine tıklanarak sisteme giriş yapılır.

13 Avcının “TC Numarası” girildikten sonra basılır o avcının bilgileri listelenir.

14 Avcı Sertifika bilgisi girilir. Sertifikanın alındığı yer, sıra no, tarih bilgisi girilir ve “sertifika kaydet” butonuna basılır.

15 Silah Bilgileri bu kısma girilir. Silahın taşıma durumu, sayı ve veriliş tarihi bilgisi girilir “silah kaydet” butonuna basılır.

16 Harç Bilgileri bu kısma girilir. Bitiş yılı otomatik olarak 1 yıl 1 ay olacak şekilde belirlenir. Başlangıç Yılı 01.01…..olacak şekilde seçilir. Harç Miktarı da girildikten sonra “Harç Kaydet” butonuna basılır.

17 Nakil işlemleri bu kısma girilir. Nakil olunacak il ve ilçe bilgisi girilerek il “Nakil Yap” butonuna basılarak il naklini gerçekleştirmiş oluruz. Avcının, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü kimlik ve adres kayıt sistemi olan “MERNİS” sisteminde kayıtlı olduğu adrestir.

18 Üye Dernek kısmı buraya girilir. Avcının üye olduğu dernek il ve dernek ismi bilgisi seçilerek “Dernek Kaydet” butonuna basılır. Not: Herhangi bir derneğe üye olan avcı İl ve Ülke Geneli pul alırken indirimli fiyata tabiidir.

19 Ceza bilgileri sekmesi, kabahatler kanunu menüsünde avcı ile ilgili girilen kabahatler bu kısımda listelenmektedir. İşlediği suç, ceza bedeli ve mahkeme durumu takibi yapılabilmektedir. belge iptali Aynı suç iki defa işlendiğinde belge iptali gereklidir. (Örnek olarak 4.1.1 maddesi iki defa işlenmiş olduğu görülmektedir.)

20 aynı suçun 2 defa Belge iptali sekmesi, avcının işlediği aynı suçun 2 defa tekrar edildiği takdirde yapılan belge iptali işlemidir. Birinci ceza no, ikinci ceza no; avcı ceza kaydederken sistem tarafından üretilen numaradır. Not: Belgesi iptal edilen avcının sisteme giriş yetkisi yoktur.

21 Avlak ile ilgili bilgiler ve kısıtlamalar girilerek “Avlak Kaydet” butonuna basılır. Avlağa günlük girebilecek avcı sayısı yazılır. Avcı(il geneli pula sahip ise) bu avlağa senelik giriş sayısı Avcı(Ülke geneli pula sahip ise) bu avlağa senelik giriş sayısı

22 Avlak-Hayvan Türü Girişi Avlakta yer alan türler tek tek seçilerek sisteme “Kaydet” butonuna basılarak kaydedilir.

23 Avlaklara girilen her bir tür için ayrı ayrı yıllık program oluşturulur. Türün avlanmasının başladığı tarih Türün avlanmasının bittiği tarih Türün belirlenen tarih aralığındaki ülke geneli pula sahip avcılar için kotası girilir Türün belirtilen tarih aralığındaki il geneli pula sahip avcılar için kotası girilir Türün günlük avlanma limiti

24 Dış kullanıcılar, sistemden üzerinden Pul satışı yaptığımız Avcı Dernekleri ve Av Bayileridir. Bu kısımda dernek ve bayii yetkili olan bireyin kaydı yapılıp sisteme erişim için şifre üretildiği ekrandır. Yandaki bilgiler girildikten sonra “Şifre Üret” butonu ile dış kullanıcının şifresi belirlenir ve sisteme “Kaydet” butonuyla sisteme kaydedilir.

25 Avcının TC numarası girildiğinde sistem, avcının harcını yatırıp yatırmadığını kontrol eder yatırılmamış ise Avcı Bilgi İşlemlerinin, Harç Bilgileri kısmından o yılın harç ödemesi yaptırılır. Avcıların, Avcı Derneklerinin ve Av Bayilerinin harçlarının kontrolü, pul satışının ve pul kaydının yapıldığı kısımdır. Satılacak pulun seri numarası girildiğinde daha önceden yönetici kullanıcısı tarafından sisteme girilmiş il geneli ve ülke geneli pulların seri numaraları ve ücretleri sistem tarafından kontrol edilir otomatik olarak girilen seri numarası ile ücret belirlenir ve “Pul Sat” butonu ile de pul satışı işlemi gerçekleştirilir.

26 Avcı Derneklerinin ve Av Bayilerinin harçlarının kontrolü pul satışının ve pul kaydının yapıldığı kısımdır.

27 2 defa Avcılar aynı suçu 2 defa tekrar ettiğinde “Belge İptali” yapılmalıdır. Uygulamaya kullanıcı adı ve şifre ile girdikten sonra karşımıza çıkan ekranda o İl’e bağlı olan avcıların avcıların işledikleri kabahatler listelenmektedir.

28 Yerli ve yabancı kişiler tarafından işlenen cezaların takibinin yapıldığı kısımdır. Kişi T.C. vatandaşı ise kimlik numarası ile, yabancı ise pasaport no ile kişinin işlediği av kabahatleri sisteme girilir.

29 “Ceza Bilgileri” butonuna basarak o kişinin şimdiye kadar almış olduğu cezaları Listeleyebilmekteyiz ve yeni işlenen bir ceza varsa kaydını buradan yapmaktayız. Avlak adı ve ceza tarihi girilerek “Ceza Bilgi Kaydet” butonuyla kabahat kaydedilir sonra “Ceza Detay Bilgileri” ile de kabahatin detay bilgisi girilir.

30 “Ceza Bilgileri” sekmesi, cezanın türü, açıklaması, bedeli, ödenen tutar ve mahkeme durumu bilgileri sisteme girilip güncellenebilir.

31 “Sayir Eşyalar” sekmesi, el konulan eşyaların kaydedildiği kısımdır. “Ekle” butonuyla listelen sayir eşyalara el konulan her türlü eşya kaydedilebilir.

32 “Tazminatlar” sekmesi, avlanması yasak olan hayvanlardan alınan tazminat bedellerinin girildiği kısımdır. Hayvan türü, hayvan adeti ve tazminat bedeli girilerek kaydedilir.

33 1. Ava gidecek avcıların listesi belirlenen tarih aralığında sorgulamaya yapıp listelenebilmekte ve listeyi excele aktarabilmekteyiz. 2. Her kullanıcı sadece kendisinin yetkili olduğu ilin avcı bilgilerini sorgulayabilmekte ve excele aktarabilmektedir.

34 2. Her kullanıcı sadece yetkili olduğu ilin avcı bilgilerini sorgulayabilmekte ve excele aktarabilmektedir.

35 3. Avlaklarda avlanan avcıların bilgileri kullanıcının yetkisi çerçevesinde sorgulayabilmekte ve excele aktarabilmektedir.

36 4. Avlaklarda belirli tarih aralığında hangi hayvanlar avlanılmış bilgileri kullancının yetkisi çerçevesinde sorgulayabilmekte ve excele aktarabilmektedir.

37

38 http://avbis.ormansu.gov.tr/AvciGiris.aspx adresiyle sisteme ulaşılmaktadır. “TC Numarası ve Pul Seri No” ile sisteme giriş yapılır.

39 Avcı, sisteme giriş yaptıktan sonra avlanabileceği avlaklarda av kotası alabilmektedir. Avcı bilgileri ve avlanma tarihi Avlaktaki avcı sayısı limitini dolduğundan bu avlağa giriş yetkisi yoktur.

40 Seçim yapılan avlağın içerisinde yer alan hayvan türleri listelenir. Avcı hayvan türlerinden yıllık kotası boş olanlarda seçim hakkı vardır. Kotası dolu olanların seçim hakkı sistem tarafından kapatılmaktadır.

41

42 http://avbis.ormansu.gov.tr/Giris.aspx adresiyle sisteme ulaşılmaktadır. “TC Numarası ve Parola” ile sisteme giriş yapılır. Şifre hatırlatma ile kayıtlı mail adresine şifre gönderilmektedir.

43 Avcı Dernekleri ve Av Bayileri sadece satın aldığı pul seri numaralarını satış hakkına sahiptir. “Şifre Değiştir” ‘e basarak Avcı Derneği veya Av Bayisi kurumdan aldığı şifreyi değiştirme imkanına sahiptir. İlgili kısımlar ile birlikte yeni şifre girilip “Şifre Değiştir” butonuna basarak şifreyi değiştirilir.

44 Avcı bilgileri kontrol edilir satılacak Pul Seri No girilir ve “Kontrol Et” butonuyla pulun satışının yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Satışa uygunsa “PulSat” butonu satış işlemi bitirilir. Avcının TC kimlik numarası girilerek “Avcı Sorgula” butonuna basılıp avcı sorgulaması yapılır.

45 Hasan İNCE T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Telefon: 312 207 56 52 Faks: 312 207 56 15 E-posta: hasanince@ormansu.gov.tr Hasan İNCE T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Telefon: 312 207 56 52 Faks: 312 207 56 15 E-posta: hasanince@ormansu.gov.tr Selami ERCAN T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Telefon: 312 207 54 49 Faks: 312 207 56 15 E-posta: sercan@ormansu.gov.tr Selami ERCAN T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Telefon: 312 207 54 49 Faks: 312 207 56 15 E-posta: sercan@ormansu.gov.tr


"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü & Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları