Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 1/89 European Commission Enterprise and Industry İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Finansmanı Bora OMURTAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 1/89 European Commission Enterprise and Industry İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Finansmanı Bora OMURTAY."— Sunum transkripti:

1 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 1/89 European Commission Enterprise and Industry İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Finansmanı Bora OMURTAY

2 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 2/89 VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü YEK & ENERJİ VERİMLİLİĞİ Bora OMURTAY Elektrik Mühendisi (EİE) ENERJİ DESTEKLER

3 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 3/89 5627 Sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 02/05/2007 TARİHLİ RESMİ GAZETE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR VİZYONU:  Enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye..  Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan bir Türkiye... ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

4 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 4/89 TEMEL HEDEFİ: Birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğunu), 2020 yılına kadar en az %15 azaltmak AMACI: Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

5 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 5/89 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” (08/10/2007 tarihli ve 26667 sayılı Resmî Gazete) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik ” (14/04/2008 tarihli ve 26847 sayılı 1.Mükerrer Resmî Gazete) İKİNCİL MEVZUATLAR İKİNCİL MEVZUATLAR

6 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 6/89 İKİNCİL MEVZUATLAR İKİNCİL MEVZUATLAR UlaştırmaBakanlığı tarafından, “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Ulaştırma Bakanlığı tarafından, “Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (09/06/2008 tarihli ve 26901 sayılı Resmî Gazete) KOSGEB tarafından, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Enerji Verimliliği Eğitim, Etüt ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” (18/10/2008 tarihli ve 27028 sayılı Resmî Gazete)

7 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 7/89 İKİNCİL MEVZUATLAR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Artırılmasına Dair Yönetmelik” (25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, binalarda mimarî tasarım, ısıtma, soğutma, ısı yalıtımı, sıcak su, elektrik tesisatı ve aydınlatma konularındaki normları, standartları, asgarî performans kriterlerini, bilgi toplama ve kontrol prosedürlerini kapsayan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” (5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete, Revize 1 Nisan 2010)

8 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 8/89 İKİNCİL MEVZUATLAR Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” (17/04/2009 tarihli ve 27203 sayılı Resmî Gazete)

9 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 9/89 NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2007 yılında birincil enerji tüketimi 107.6 MTEP olmuştur

10 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 10/89 NEDEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ Birincil enerji üretimimiz 2007 yılında 27.4MTEP olarak gerçekleşmiştir Linyit %43 Odun, Bitki ve Hayvan Artıkları %19 Petrol %9%9 Diğer %7%7 Taşkömürü %5%5 Doğal Gaz %3 Hidrolik %14

11 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 11/89 1995-2007 YILLARI ARASI BİRİNCİL ENERJİNİN DEĞİŞİMİ Talep (milyon TEP) Üretim (milyon TEP) % İthal (milyon TEP)% 199563,126,34238,658 200081,227,63453,666 200175,826,23449,766 200278,324,63153.769 2007107,627,42575

12 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 12/89 Birincil enerji tüketimindeki artışlara rağmen yerli üretimde aynı oranda bir artışın olmaması ithalata bağımlılık oranı giderek artırmaktadır. Enerjide dışa bağımlılık bu denli yüksek olunca enerji ithalatına ödenen tutarlarda artmakta ve 1996-2006 döneminde on yıl içinde 5.9 milyar dolardan 4.85 kat artışla 28.6 milyar dolara ulaşmaktadır. ENERJİNİN İTHALATA BAĞIMLILIĞI

13 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 13/89 ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR? Enerji verimliği, enerji kayıplarının önlenmesi, her türlü atığın değerlendirilmesi veya geri kazanılması veya yeni teknolojiler kullanılması yoluyla ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

14 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 14/89 ENERJİ YOĞUNLUĞU ÜlkeGSYİH (milyar $) Tüketim (milyon TEP) Enerji yoğunluğu Kişi başına tüketim (TEP/nüfus) Türkiye 246,285,20,351,18 Japonya 5 648520,70,094,09 ABD 8977,92281,50,257,98 Yunanistan 144,828,70,202,62 OECD 27880,989700,194,68 Dünya 34399,8100290,291,64 Toplam Birincil Enerji Tüketimi/Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 15/89 KİŞİ BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ – ENERJİ YOĞUNLUĞU TÜRKİYE MEKSİKA POLONYA PORTEKİZ İTALYA İSPANYA İSVİÇRE ve DANİMARKA JAPONYA İNGİLTERE ALMANYA Y. ZELLANDA FRANSA HOLLANDA İSVEÇ KANADA ABD Türkiye’nin ok yönünde gelişim göstermesi hedeflenmektedir. NOT: 1 TEP, 5 adet ortalama bir konutun yıllık elektrik tüketimi kadardır.

16 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 16/89 NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (2007) Sanayi %39 Ulaştırma %21 Tarım %5 Konut ve Hizmetler %30 Enerji Dışı %5%5

17 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 17/89 ….

18 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 18/89 SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU POTANSİYELİ Tablodan görüldüğü üzere tüm sanayi tüketiminin yaklaşık %65’ni teşkil eden metal ana sanayi ve toprak sanayinde enerjinin toplam maliyetler içindeki payı %20-%60 arasında değişmektedir. Bu nedenle Türk sanayi enerji yoğun sanayi olarak adlandırılabilir. EİE‘nin yaptığı çalışmalar sonucunda sanayi sektörümüzde yıllık yaklaşık toplam 1 milyar dolar tutarında %20 oranında enerji tasarrufu potansiyeli belirlenmiştir.

19 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 19/89 İDARİ YAPILANMA EİE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU (EVKK) Üniversiteler Meslek Odaları Yetkilendirme, İzleme,Denetim Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri Endüstriyel İşletmeler ve Binalar Yetkilendirme, İzleme, Denetim Lab. Desteği Eğitim Etüt Destekleme Eğitim Bilinçlendirme Eğitim İzleme, Denetim VAP Yetkilendirme İzleme Denetim

20 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 20/89 I. Sanayi ve Ticaretteki Uygulamalar II. Binalardaki Uygulamalar III. Enerji Sektöründeki Uygulamalar IV. Ulaşım Sektöründeki Uygulamalar V. Diğer Uygulamalar VI. İdari Yaptırımlar ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

21 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 21/89 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU I.Sanayi ve Ticaretteki Uygulamalar  Enerji Yönetimi  Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri  Gönüllü Anlaşmalar  Verimsiz Malların Kullanımının Önlenmesi  KOBİ’ler için Destekler

22 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 22/89 ENERJİ YÖNETİMİ Yılda en az 1.000 TEP enerji tüketen endüstriyel işletmeler sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirir.Yılda en az 1.000 TEP enerji tüketen endüstriyel işletmeler sertifikalı enerji yöneticisi görevlendirir. Kamu kesimi dışında kalan ve yılda en az 50.000 TEP enerji tüketen işletmeler enerji yönetim birimi kurar. Kamu kesimi dışında kalan ve yılda en az 50.000 TEP enerji tüketen işletmeler enerji yönetim birimi kurar. Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur.Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Son üç yıla ait enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınırSon üç yıla ait enerji tüketimlerinin ortalaması esas alınır Enerji yöneticileri, EİE, yetkilendirilmiş kurumlar (üniversiteler, meslek odaları) veya EVD şirketleri tarafından eğitilir. Enerji yöneticileri, EİE, yetkilendirilmiş kurumlar (üniversiteler, meslek odaları) veya EVD şirketleri tarafından eğitilir.

23 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 23/89 VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP) VAP: Endüstriyel İşletmelerde enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan verimlilik artırıcı projeyi ifade etmektedir. Amaç: VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

24 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 24/89 ENDÜSTRİYELİŞLETME ENDÜSTRİYEL İŞLETME Tanım: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri ifade etmektedir.

25 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 25/89 ENERJİ ETÜDÜ Tanım: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalardır. Enerji etüdü sürecindeki çalışmalar şunlardır; Ön Etüt Ön Etüt Brifingi Detaylı Etüt Raporlama

26 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 26/89 ENERJİ ETÜDÜ Ön Etüt İşletmedeki etüt profilleri, belgeler, görüşmeler, gözlemler ve gerektiğinde noktasal ölçümler yardımıyla analiz edilir. Uygulanabilecek önlemler, yaklaşık maliyetleri ve geri kazanım süreleri ile birlikte belirlenir. Ön etüt çalışmaları ön etüt raporu ile birlikte en fazla on beş iş günü içerisinde tamamlanır.

27 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 27/89 ENERJİ ETÜDÜ Ön Etüt Brifingi İşletmenin üst yöneticisinin de aralarında bulunduğu yöneticilere ve üst yönetimin belirlediği çalışanlara bir gün süreyle ön etüt brifingi verilir. Bu brifingde; ön etüt sonuçları ve alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verilir, detaylı etüde ihtiyaç duyulduğu ve bu etüdün sonuçlarına göre de VAP hazırlanabileceği belirtilir ve üst yönetimin kararı talep edilir.

28 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 28/89 ENERJİ ETÜDÜ Detaylı Etüt Ön etüt sonuçlarına göre detaylı etüt kapsamına alınması uygun bulunan konularda işletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme ve/veya geri kazanma potansiyelleri en fazla +/- % 10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

29 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 29/89 ENERJİ ETÜDÜ Raporlama Ön etüt ve detaylı etüt raporları Genel Müdürlük tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğin ekinde belirtilen formata (Ek-6) göre yapılır.

30 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 30/89 BAŞVURU VAP’larının desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Tebliğin ekinde yer alan Ek-7’de belirtilen formata uygun olarak hazırladıkları veya EVD şirketlerine hazırlattıkları projeleri, Ek-6’da belirtilen formata uygun olarak hazırlanan enerji etüt raporu ile birlikte her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe sunar.

31 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 31/89 VAP UYGULAMA ALANLARI VAP UYGULAMA ALANLARI Fırın Sistemleri Atık ısı geri kazanımı, Fırın yüzeyinin ve sıcak hatların yalıtımı, Baca sistemlerinde iyileştirme çalışmaları, Enerji verimliliğine yönelik olarak dizayn değişiklikleri, modernizasyon veya fırının yenilenmesi, Brülör sistemlerinde iyileştirme çalışmaları veya verimli brülör kullanılması,

32 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 32/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Kazan VAP UYGULAMA ALANLARI Kazan Sistemleri Atık ısı geri kazanımı (Baca gazı ısısı), Kondens geri kazanımı, Flaş buhar elde etme, Kazan yüzeyinin ve sıcak hatların yalıtımı, Brülör sistemlerinde iyileştirme veya verimli brülör kullanılması, Enerji verimliliğine yönelik olarak dizayn değişiklikleri, modernizasyon veya kazanın yenilenmesi.

33 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 33/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Buhar VAP UYGULAMA ALANLARI Buhar Sistemleri Buhar hatlarının kontrolü, uygun olarak dizayn edilmemiş hatlarda değişiklik ve kaçakların önlenmesi, Kondens geri kazanımı, Flaş buhar elde etme, Buhar hatlarının ve kondens hatlarının yalıtımı,

34 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 34/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Kurutma VAP UYGULAMA ALANLARI Kurutma Sistemleri Atık ısı geri kazanımı, Baca gazı neminden yararlanma, Egzoz havasında ve kurutulan malzemede nem kontrolü sistemi kurulması, Sıcak kurutma havası hazırlama sisteminde iyileştirme çalışmaları, Brülör sistemlerinde iyileştirme veya verimli brülör kullanılması.

35 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 35/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Soğutma VAP UYGULAMA ALANLARI Soğutma Sistemleri Soğutma hatlarının yalıtımı, Soğutma sistemi fan ve pompalarında yüksek verimli motor uygulaması, Atık ısı geri kazanımı (Egzoz ısısı, Kondenser ısısı). Soğutma sistemlerinde ısı iletiminin düşmesine neden olan faktörlerin önlenmesine yönelik çalışmalar,

36 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 36/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Soğutma VAP UYGULAMA ALANLARI Soğutma Sistemleri Soğutma kulesi fan ve pompalarında yüksek verimli motor uygulaması, Soğutma kulesi fan ve pompalarında değişken hız sürücü (DHS) uygulaması, Soğutma kulesinin modernizasyonu,

37 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 37/89 VAP UYGULAMA ALANLARI İklimlendirme VAP UYGULAMA ALANLARI İklimlendirme Sistemleri İklimlendirme yapılan alanlarda sıcaklık ve nem kontrol sistemi çalışmaları, Egzoz havası atık ısısından geri kazanım çalışmaları, Toprak ve/veya su kaynaklı ısı pompası uygulamaları, Güneş enerjisinden yararlanma amacıyla güneş kolektörü uygulamaları.

38 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 38/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Fan VAP UYGULAMA ALANLARI Fan Sistemleri Fanlarda değişken hız sürücü (DHS) uygulaması, Fanlarda yüksek verimli motor uygulaması, Uygun hava kontrol ve debi ayarlama sistemi çalışmaları, Fanlarda kayıp ve kaçakların önlenmesi çalışmaları, Yüksek verimli fan uygulamaları.

39 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 39/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Basınçlı Hava VAP UYGULAMA ALANLARI Basınçlı Hava Sistemleri Basınçlı hava hatlarının kontrolü ve uygun olarak dizayn edilmemiş basınçlı hava hatlarında değişiklik yapılması, Kompresörlerde değişken hız sürücü (DHS) veya yumuşak yol verici (soft starter) uygulaması, Uygun Kompresör seçimi,

40 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 40/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Basınçlı Hava VAP UYGULAMA ALANLARI Basınçlı Hava Sistemleri Kayıp ve kaçakların önlenmesi çalışmaları, Hava kurutucularının ve hava tanklarının verimli hale getirilmesi, Kompresör odasının ve kompresör yerleşiminin uygun dizaynı, Kompresör atık ısısından (egzoz ve soğutma sistemi) yararlanılması.

41 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 41/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Pompa VAP UYGULAMA ALANLARI Pompa Sistemleri Pompalarda değişken hız sürücü (DHS) uygulaması, Pompalarda yüksek verimli motor uygulaması, Gereğinden fazla kapasitede seçilmiş pompalarda enerji verimliliğini artırıcı önlem olarak pompa çarklarının tornalanarak küçültülmesi çalışmaları, Yüksek verimli pompa uygulamaları.

42 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 42/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Motor VAP UYGULAMA ALANLARI Motor Sistemleri Yüke göre uygun kapasitede motor seçimi, Verimsiz motorların verimli motorlarla değiştirilmesi, Motor ile yük arasındaki düşük verimli aktarım elemanların yüksek verimli aktarım elemanları ile değiştirilmesi, Motorlarda değişken hız sürücü (DHS) veya yumuşak yol verici (soft starter) uygulaması,

43 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 43/89 VAP UYGULAMA ALANLARI Aydınlatma VAP UYGULAMA ALANLARI Aydınlatma Sistemleri Enerji verimliliği yüksek ve kullanım alanına uygun armatür seçimi, Flouresan lambalarda elektronik balast kullanımı, Aydınlatma kontrol sistemleri (Dimmer, Hareket sensörleri, fotosel, zaman saatleri, vb.) uygulamaları Gün ışığından maksimum derecede yararlanmak amacıyla çatı, duvar vb. yerlere aydınlatma pencereleri açılması,

44 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 44/89 BAŞVURU Endüstriyel İşletme, desteklerden yararlanmak üzere en fazla iki VAP ile başvuruda bulunabilir. VAP’larının desteklenmesi Kurul tarafından onaylanan endüstriyel işletmeler bu VAP’larına ilişkin uygulama raporları onaylanana kadar yeni bir VAP’ın desteklenmesi için başvuruda bulunamaz.

45 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 45/89 DEĞERLENDİRME Genel Müdürlük her yıl Ocak ayında VAP’ları değerlendirmek üzere en az Şube Müdürü düzeyinde bir kişinin başkanlığında ve Genel Müdürlüğün en az beş personelinden oluşan bir VAP Değerlendirme Komisyonu kurar.

46 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 46/89 DEĞERLENDİRME VAP Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki çalışmaları yürütür. Öncelikle proje dosyasında belirlediği eksikliklerin veya yetersizliklerin giderilmesini başvuru sahibi endüstriyel işletmeden ister. Endüstriyel işletme otuz gün içinde eksiklikleri tamamlar.

47 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 47/89 DEĞERLENDİRME Başvuru sahibi endüstriyel işletme VAP Değerlendirme Komisyonunun yerinde yapacağı incelemelere imkân tanır ve VAP değerlendirme komisyonunun iyileştirme önerilerini kabul etmesi halinde otuz gün içinde nihaî proje dosyasını Genel Müdürlüğe ikinci kez sunar.

48 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 48/89 DEĞERLENDİRME VAP Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda teknik açıdan uygun ve geri ödeme süresi en fazla beş yıl ve projesinde belirlenmiş bedeli en fazla beş yüz bin Türk Lirası olan VAP’ lar desteklenmeye değer projeler olarak belirlenir.

49 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 49/89 DEĞERLENDİRME Bu projelere Kurul onayı ile sağlanabilecek destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir. D = [20-(5/4) x (S-1)]/100 x M D: Destek miktarı (Türk Lirası) M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası) S: Geri ödeme süresi (Yıl), bir yılın altındaki geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır.

50 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 50/89 DEĞERLENDİRME VAP değerlendirme komisyonu desteklenmeye değer olan VAP’ları aşağıdaki formül ile hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar. P = 0,6 x G + 0,4 x ETO P: Toplam puan G: 100 puan üzerinden, en kısa geri ödeme süresine göre normalize edilmiş geri ödeme süresi puanı, ETO: 100 puan üzerinden, toplam tasarruf içinde en fazla elektrik enerjisi tasarruf oranına göre normalize edilmiş elektrik enerjisi tasarruf oranı puanı.

51 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 51/89 DEĞERLENDİRME VAP Değerlendirme Komisyonu bu sıralamada en yüksek puanlıdan başlamak suretiyle ve Genel Müdürlüğe verilen ödenek miktarı ile sınırlı olmak üzere desteklenecek VAP’ları belirler. Bu şekilde belirlenen VAP’lar desteklenmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayına sunulur.

52 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 52/89 DEĞERLENDİRME Desteklenme kararı verilen VAP’ lar on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden ilân edilir ve başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahipleri bildirim tarihinden itibaren otuz gün içersinde Genel Müdürlüğe uygulama sözleşmesi yapmak üzere başvurur.

53 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 53/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Genel Müdürlük, desteklenmek üzere Kurul tarafından onaylanan VAP’ların sahipleri ile uygulama raporunun onaylanmasını müteakip, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formata uygun destekleme sözleşmesi yapar.

54 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 54/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI VAP’ları desteklenen tüzel kişiler bu projeleri işletmesinde iki yıl içinde uygular. Bu süreyi aşan veya projesinden farklı yapılan uygulamalar desteklenmez. Projede öngörülen uygulama bedeli içinde kalmak kaydıyla, projesine göre daha az enerji tasarrufu sağlanmasına sebep olan proje bileşenleri projesinden farklı yapılan uygulamalar olarak kabul edilir.

55 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 55/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Uygulanacak destek miktarı aşağıdaki formüle göre belirlenir. D = [20-(5/4) x (S-1)]/100 x (M-F) D: Destek miktarı (Türk Lirası) M: Projede öngörülen uygulama bedeli (Türk Lirası) S: Geri ödeme süresi (Yıl), bir yılın altındaki geri ödeme süreleri bir yıla tamamlanır. F: Projesinden farklı yapılan proje bileşeninin uygulama bedeli (Türk Lirası)

56 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 56/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Uygulama projelerinin desteklenmesi kapsamındaki her türlü ödeme endüstriyel işletme tarafından Genel Müdürlüğe sunulan uygulama raporlarının yerinde yapılan inceleme ve kontrol sonucu Genel Müdürlük tarafından onaylanmasını müteakip yapılır.

57 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 57/89 VAP HAZIRLAMA FORMATI

58 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 58/89

59 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 59/89

60 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 60/89

61 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 61/89

62 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 62/89

63 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 63/89

64 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 64/89

65 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 65/89

66 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 66/89

67 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 67/89

68 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 68/89

69 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 69/89

70 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 70/89

71 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 71/89 verilecektir. VAP uygulamasından doğan bakım/onarım ve yedek parça ihtiyaçları belirtilecektir. Hedeflere ulaşmada karşılaşılaşılabilecek engeller ve önlem önerileri belirtilecektir.

72 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 72/89

73 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 73/89 GÖNÜLLÜ ANLAŞMALAR

74 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 74/89 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe başvurur.

75 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 75/89 Genel Müdürlük her yıl Ocak ayında başvuruları değerlendirmek üzere en az Şube Müdürü düzeyinde bir kişinin başkanlığında ve Genel Müdürlüğün en az üç personelinden oluşan Gönüllü Anlaşma Değerlendirme Komisyonu kurar. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

76 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 76/89 Genel Müdürlüğe başvuran tüzel kişiler başvuru formunda istenen bilgilerden değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen eksiklikleri otuz gün içinde giderir ve komisyonun yerinde yapacağı incelemeler için gerekli şartları sağlar. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

77 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 77/89 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin başvuru tarihinden önceki yıllara ait enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Enerji yoğunluğu = E / D E = Et - Ed Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi Ed = TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji tüketimi

78 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 78/89 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME D = (1/ ÜFE) x ∑ (Pi x Fi) D = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıllık mal üretiminin ekonomik değeri. ÜFE = İlgili sektörün üretici fiyat endeksi Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları Fi = Bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların fiyatları.

79 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 79/89 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu, anlaşma yapmaya değer olan başvuruları referans enerji yoğunluğu değerinin ve taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranının yüksek olması kriterlerini dikkate alarak, aşağıdaki formül ile hesaplanan toplam puanlarına göre en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralar.

80 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 80/89 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME P = 0,6 x REY + 0,4 x EYA P: Toplam puan REY: 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş referans enerji yoğunluğu puanı, EYA: 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş, taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranı puanını ifade eder.

81 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 81/89 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Gönüllü anlaşma yapılacak endüstriyel işletmeler gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu tarafından yapılan sıralamaya göre en yüksek puandan başlamak suretiyle Kurul kararı ile belirlenir.

82 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 82/89 GÖNÜLLÜ ANLAŞMA YAPILMASI Kurul onayını takiben, Genel Müdürlük ile endüstriyel işletmeler arasında yapılan gönüllü anlaşmalar Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formata uygun olarak ve aşağıdaki esaslar doğrultusunda düzenlenir. a) Gönüllü anlaşmalar imzalanmasını takip eden yılın Ocak ayında yürürlüğe girer.

83 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 83/89 GÖNÜLLÜ ANLAŞMA YAPILMASI b) Gönüllü anlaşmaya taraf olan başvuru sahibi anlaşmaya konu olan endüstriyel işletmesindeki enerji yoğunluğunun Genel Müdürlük tarafından izlenmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri verir. Genel Müdürlük ve onun adına hareket eden görevlileri bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

84 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 84/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Sözleşme Dönemi Başvuru Tarihi -5 -4 -3 -2 +1 +2 +3 E -5 E -4 E -3 E -2 E -1 E +1 E +2 E +3 D -5 D -4 D -3 D -2 D -1 D +1 D +2 D +3 İzleme Dönemi Enerji Tüketim Yıllık Gelir

85 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 85/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Enerji Tüketimleri Et -5 Et -4 Et -3 Et -2 Et -1 Et +1 Et +2 Et +3 Enerji Tüketim Enerji Tüketim Destek Hizmetleri Ed -5 Ed -4 Ed -3 Ed -2 Ed -1 Ed +1 Ed +2 Ed +3 Net Enerji Tüketim E -5 E -4 E -3 E -2 E -1 E +1 E +2 E +3 Başvuru Tarihi -5 -4 -3 -2 +1 +2 +3

86 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 86/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Üretilen Ekonomik Değer P -5 P -4 P -3 P -2 P -1 P +1 P +2 P +3 Üretilen Mal miktarı Fiyatlar F -5 F -4 F -3 F -2 F -1 F +1 F +2 F +3 Üretilen Yıllık Ekonomik Değer D -5 D -4 D -3 D -2 D -1 D +1 D +2 D +3 x Başvuru Tarihi -5 -4 -3 -2 +1 +2 +3

87 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 87/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Referans Enerji Yoğunluğu D -5 D -4 D -3 D -2 D -1 Üretim Bilgileri Üretici Fiyat Endeksi Üfe -5 Üfe -4 Üfe -3 Üfe -2 Üfe -1 Net Enerji Tüketim E -5 E -4 E -3 E -2 E -1 Üfe (Baz 2000) Referans Enerji Yoğunluğu (REY) =   5   1  5 1 i i Di Ei x

88 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 88/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Enerji Yoğunluğunda Azalma t-5t-4t-3t-2t-1t+1t+2t+3 D +1 D +2 D +3 Üretim Bilgileri Üretici Fiyat Endeksi Üfe +1 Üfe +2 Üfe +3 Net Enerji Tüketim E +1 E +2 E +3 Gerçekleşen Ortalama Enerji Yoğunluğunda azalma = Üfe (Baz 2000)

89 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 89/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Başarı Durumu Gerçekleşen Ortalama Enerji Yoğunluğundaki Azalma > Taahhüt Edilen Enerji Yoğunluğundaki Azalma Endüstriyel işletme sözleşme yılına ait enerji giderinin % 20’ sini (en fazla 100.000 TL) alır

90 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 90/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Sonraki Süreçler...... Referans enerji yoğunluklarının hesaplanması Puanlamanın yapılması Projelerin EVKK ya sunulması Sözleşmelerin yapılması 3 yıl sürecek izleme dönemi Mutlu Son

91 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 91/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Başarısızlık Durumu Gerçekleşen Ortalama Enerji Yoğunluğundaki Azalma < Taahhüt Edilen Enerji Yoğunluğundaki Azalma Herhangi bir yaptırım yok. Endüstriyel işletme 5 yıl süreyle gönüllü anlaşma için başvuramaz

92 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 92/89 ÖZET/GÖNÜLLÜ ANLAŞMA Sonraki Süreçler...... Referans enerji yoğunluklarının hesaplanması Puanlamanın yapılması Projelerin EVKK ya sunulması Sözleşmelerin yapılması 3 yıl sürecek izleme dönemi Mutsuz Son

93 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 93/89 MÜCBİR SEBEPLER Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve tüm önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.

94 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 94/89 MÜCBİR SEBEPLER Aşağıda belirtilen haller mücbir sebepler olarak kabul edilir: 1) Doğal afetler ve salgın hastalıklar, 2) Savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar,

95 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 95/89 MÜCBİR SEBEPLER 3) Grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketleri, 4) Genel ekonomik kriz, 5) Gönüllü anlaşmalarda belirtilen özel mücbir sebep halleri.

96 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 96/89 MÜCBİR SEBEPLER Taraflardan birinin bildirdiği mücbir sebep halinin bir takvim yılında üç aydan az devam etmesi halinde, Kurul kararı ile gönüllü anlaşmanın süresi en fazla bir yıl uzatılabilir. Mücbir sebep halinin üç aydan fazla devam etmesi halinde gönüllü anlaşma sona erdirilir.

97 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 97/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Gönüllü anlaşma yapan tüzel kişilerin endüstriyel işletme içinde tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, toplam çevrim verimi yüzde seksen ve üzeri olan ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde

98 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 98/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yoğunluğu hesabında endüstriyel işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür.

99 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 99/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin anlaşma dönemi boyunca enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Enerji yoğunluğu = E / D E = Et - Ed - Eyk Et = TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi Ed = TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji tüketimi Eyk = Birinci fıkra kapsamında TEP cinsinden yıl içerisinde üretilen enerji

100 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 100/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI D = (1/ ÜFE) x ∑ (Pi x Fi) D = 2000 yılı fiyatları ile bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıllık mal üretiminin ekonomik değeri. ÜFE = İlgili sektörün üretici fiyat endeksi Pi = Yıl içerisinde üretilen mal miktarları Fi = Bin (1000) Türk Lirası cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların piyasa fiyatları.

101 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 101/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Enerji yoğunluğundaki azalma oranının hesaplanmasında referans enerji yoğunluğuna göre her yıl gerçekleşen farkların aritmetik ortalaması esas alınır.

102 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 102/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin yüzde yirmisi, Genel Müdürlük ödeneklerinin yeterli olması durumunda ve yüz bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

103 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 103/89 DESTEKLERİN UYGULANMASI Gönüllü anlaşma yapılan endüstriyel işletmeler ile enerji yoğunluklarını azaltan ve artıran endüstriyel işletmelere ilişkin bilgiler Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden yayınlanır.

104 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 104/89 BAŞVURULARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMLARI 2009

105 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 105/89 VERİMSİZ MALLARIN CAYDIRILMASI  Asgari verim değerlerini sağlamayan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin satışına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmez.

106 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 106/89 KOBİ DESTEKLERİ Küçük ve orta ölçekli işletmelerin eğitim, etüt ve danışmanlık hizmet alımları KOSGEB tarafından desteklenir (18 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete).

107 www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 107/89 Teşekkür Ederiz …


"Www.eenakdeniz.org.tr G A Z İ A N T E P 1/89 European Commission Enterprise and Industry İşletmelerde Enerji Verimliliği ve Finansmanı Bora OMURTAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları