Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akreditasyon ve Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü Dr.Halis Akalın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akreditasyon ve Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü Dr.Halis Akalın."— Sunum transkripti:

1 Akreditasyon ve Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü Dr.Halis Akalın

2 Akreditasyon ve Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kalite Yönetimi Prensipleri Akreditasyon-JCI Uludağ Üniversitesi Deneyimi

3 Kalite Kalite, bir ürünün veya hizmetin belirlenen ve olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

4 Sistem ve Yönetim Sistemi Sistem: Birbiriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı Yönetim sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

5 Kalite Yönetim Prensipleri Bir kuruluşu başarılı bir şekilde yönetmek için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

6 Kalite Yönetim Prensipleri Hasta odaklı(endüstride müşteri odaklı) Liderlik Katılım Süreç yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Karar vermede gerçekçi yaklaşım Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi yaklaşımı GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

7 Süreç Girdileri çıktılara dönüştüren birbiriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı(=JCI standardı=EÖK) Süreç sonuçlarının ölçülmesi gereklidir GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

8 Prosedür ve Talimat Prosedür: Bir faaliyet veya süreci gerçekleştirmek için belirtilen yol(genel seviyede) Talimat: Bir işin, ölçmenin veya kontrolün nasıl yapılacağını tarif eden doküman(operasyonel seviyede) GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

9 Dokümantasyon Şartları Dokümante edilmiş kalite politikası ve hedefler Kalite el kitabı Bu standardın istediği dokümante edilmiş prosedürler Süreçlerin etkin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanlar Bu standardın gerektirdiği kayıtlardır GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005

10 PUKÖ Planla Uygula Kontrol et(Ölçme) Önlem al GELİŞİM Yönetim Sistemleri A.Ş., Bursa-2005 www.tisk.org

11 Akreditasyon Sağlık kuruluşundan ayrı ve çoğunlukla resmi kimliği olmayan bir kurumun, sağlık kuruluşunda hizmetin kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış bir dizi gereksinimi karşılayıp karşılamadığının değerlendirildiği bir süreçtir

12 Akreditasyon Hasta bakımının kalitesini iyileştirmek Güvenli bir çevre sağlamak Hastalara yönelik riskleri azaltmak Sağlık çalışanlarına yönelik riskleri azaltmak için sürekli çalışmak

13 Akreditasyonun Amacı Sağlık kuruluşlarının değerlendirilmesi için standartlara dayalı objektif bir süreç sunmaktır Uluslar arası düzeyde kabul görmüş standart ve göstergeleri uygulayarak sağlık kuruluşunda sürekli ve kalıcı iyileşmenin uyarılması

14 Standartlar Tüm sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ortak olan önemli fonksiyonların çevresinde organize olmuştur Her standart ölçülebilir elemanlar aracılığı ile değerlendirilebilir

15 Akreditasyon Kurumları Uluslar arası Birleşik Komisyon(Joint Commission International) Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu Birleşik Komisyonu(JCAOH) kurumu tarafından, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek için kurumsallaştırılan bir akreditasyon kuruluşudur

16 JCI-Hastane Akreditasyon Standartları Hasta odaklı Organizasyon odaklı

17 Hasta Odaklı Standartlar Hizmete erişim ve hizmetin sürekliliği Hasta ve yakınlarının hakları Hastaların değerlendirilmesi Hastaların bakımı Hasta ve yakınlarının eğitimi Anestezi ve cerrahi bakım İlaç yönetimi ve kullanımı

18 Organizasyon Odaklı Standartlar Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü Yönetişim, liderlik ve yönlendirme Tesis yönetimi ve güvenliği Çalışanların niteliği ve eğitimi İletişim ve bilgi yönetimi

19 Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü(EÖK) Hastanede bir enfeksiyon önleme ve kontrol programının oluşturulmasını hedefler Tüm hastalar ve sağlık çalışanları için hastane ortamındaki enfeksiyon risklerinin saptanması ve azaltılmasıdır

20 EÖK Standardı Kapsamı Enfeksiyon önleme ve kontrol aktivitelerinin yönetimi Aktivitelerin kurum içindeki koordinasyonu Aktivitelerin güncel bilgilere dayandırılması Organizasyonun EÖK programı için yeterli kaynak sağlaması Kuruluşun hasta ve sağlık çalışanlarında sağlık bakımı ile ilgili enfeksiyonların azaltılması için kapsamlı bir program hazırlaması ve uygulaması

21 EÖK Standardı Kapsamı EÖK programının odaklandığı enfeksiyonlar Enfeksiyon riski yaratan prosedür ve süreçlerin saptanması ve azaltılması İzolasyon politikaları Standart önlemler Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği ile entegrasyon Eğitim

22 Ölçülebilir Birleşenler Kuruluş enfeksiyon önleme ve kontrol programının odaklarını belirler -VİP -Üriner sistem enfeksiyonları -SVK ile ilişkili enfeksiyonlar -Cerrahi alan enfeksiyonları

23 Ölçülebilir Birleşenler Kuruluş enfeksiyon riskiyle ilgili süreçleri belirleyip, bu süreçlerdeki enfeksiyon riskini azaltmak için stratejiler uygulamalıdır -Temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon -Çamaşır yönetimi -Enfekte atıklar ve vücut sıvıları -Kan ve kan komponentleri -Mutfak -Morg -Kesici-delici atıklar -Bağışıklığı baskılanmış hastalar -Kanamalı hastalar -Mühendislik hizmetleri ve kontrolleri

24 25 Temmuz 2006

25 Kalite ve Akreditasyon çalışmaları 15 0cak 2005 tarihli Akademik Kurul’da yapılan ‘’Sağlık Hizmetlerinin Akreditasyonu” eğitimi ile başlatılmıştır. Bu tarihten itibaren ISO 9001:2000 Belgelendirme ve JCI Akreditasyon çalışmaları proje kapsamında entegre bir şekilde yürütülmüştür. UÜ-SK Akreditasyon Çalışmaları 15 Ocak 2005’de Akademik Genel Kurul ISO 9001:2000 Belgelendirme ve JCI Akreditasyon Kalite ve Akreditasyon Kurulu Tüm çalışanların kalite ve akreditasyon konusunda bilgilendirilmesi

26 UÜ-SK Akreditasyon Çalışmaları İç tetkikçi eğitimi Kalite yönetim sistemi eğitimi Baş tetkikçi eğitimi Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak 11 ana süreç ve 40 alt süreç belirlendi

27 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol EÖK Takımının kurulması Standartların ve ölçülebilir birleşenlerin incelenmesi ve anlaşılması Takım içinde işbölümü Süreç, prosedür ve talimatların hazırlanması Eğitim Denetim ve geri bildirim

28 EÖK Programı

29 Neler Değişti? İnvazif aletlere bağlı enfeksiyon oranları düşüyor MRSA oranları -2008’de YBÜ’de %23.8(2007’de %52) -2008’de Kliniklerde %13(2007’de % 28) Antibiyotik duyarlık oranlarında artış

30 Neleri İzliyoruz? Grip aşılama oranları Maruziyetler

31 Eğitimler ve Tetkikler Talimatlar için eğitim-2006 SGS tetkiki-Temmuz 2006 Mock Survey-Aralık 2006 Talimatlar için eğitim-2007 Mock Survey-Nisan 2007 SGS tetkiki-Temmuz 2007

32 Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 15 Ocak 2005 tarihinde başlatılan akreditasyon çalışmaları iki aşamada gelişti. 1.5 yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda ilk olarak, Hastane ve bağlı tüm sağlık kuruluşları SGS tarafından denetlendi ve 25 Ağustos 2006 tarihinde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alındı. 11 Eylül 2006'da hem SGS'nin hem de onun bağlı olduğu kuruluş United Kingdom Akreditation'ın (UKAS) logosu kullanılmaya başlandı. İkinci aşamada ise Hastanedeki kalite çıtasını daha yükseğe çıkarmak amacıyla dünyanın en eski ve en büyük akreditasyon kuruluşu olan JCI'a başvuruldu. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından çeşitli tarihlerde JCI denetçileri ön denetimlerini yaptı. Belirtilen eksikler giderildi, gerekli değişiklikler yapıldı. 10 Aralık 2007'de ise son denetim yapıldı. Yapılan 5 günlük denetim sonucu 14 Aralık 2007 günü kapanış oturumunda açıkladı. Ekip başkanı Jerry Dykman, 5 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, akreditasyon şartları arasında bulunan 1033 standarttan 1020'sine 10 üzerinden 10; 13 standarta da 10 üzerinden 7-8 puan verdiklerini ve UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin JCI akreditasyon denetimini başarıyla geçtiğini belirtti. Son denetimin sonucunu değerlendirirken Dykman, "Kariyerim boyunca böylesine büyük bir hastanede bu kadar az hata içeren en iyi raporu sunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

33 Çalışmalar Sırasında Sıkıntı Yaratabilecek Durumlar Mühendislik hizmetleri Antibiyotik kullanımının takibi Çevrenin korunması Kontratlı hizmetlerin kontrolü Hemşire-Hasta oranları Sağlık personelinin yer değiştirmesi

34 Hasta Güvenliği Hedefleri Hastanın identifikasyonu İletişimin iyileştirilmesi Yüksek riskli ilaçların güvenli kullanımı Cerrahide doğru hasta-doğru bölge- doğru prosedür El hijyeni Hasta düşmelerinin azaltılması

35 EÖK Takımı Dr.Halis Akalın Dr.Emel Yılmaz Dr.Cüneyt Özakın Dr.Melda Sınırtaş Dr.Tülay Özçelik Dr.Yasemin Heper EKH Neval Gencol EKH Nergis Tezgeç EKH Esma Dökümcügil EKH Muhterem Karagenç


"Akreditasyon ve Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü Dr.Halis Akalın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları