Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atasoyer30.10.09PHK1 Sağlıkta dönüşüm, neyi dönüştürüyor? ATA SOYER 30.10.2009 Pratisyen Hekimlik Kongresi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atasoyer30.10.09PHK1 Sağlıkta dönüşüm, neyi dönüştürüyor? ATA SOYER 30.10.2009 Pratisyen Hekimlik Kongresi."— Sunum transkripti:

1 atasoyer PHK1 Sağlıkta dönüşüm, neyi dönüştürüyor? ATA SOYER Pratisyen Hekimlik Kongresi

2 atasoyer PHK2 Sunumun “yol haritası” 1.S.D.P. (Sağlıkta Dönüşüm Programı) Ne? 2.S.D.P. ile ne değişti, neler oldu? 2.1. finansman; 2.2. hizmet sunumu, 2.3. vatandaş (memnuniyeti), 2.4. hekimler ve sağlık çalışanları 3. Tartışma 3.1. finansman sürdürülebilir mi? 3.2. piyasalaştırma 4. Sonuç

3 atasoyer PHK33 Sağlıkta dönüşüm Sağlık Finansmanı G.S.S. Sağlık Bakanlığı’nın Yeniden Yapılanması “yerelleştirme” Hastanelerin İşletmeleştirilmesi özelleştirilmesi Birinci Basamakta Aile hekimliği Sağlık Çalışanlarının İstihdamında Değişim “sözleşmelilik” Performansa göre ücretlendirme

4 atasoyer PHK4 1. Sağlık finansman yapısı ve düzeyi değiştirildi

5 atasoyer PHK5 MALİYE BAKANLIĞI S.G.K. E.S. SSK BK SAĞLIK BAKANLIĞI Y.K. MMR S.B. HAST ÜNV. HAST ÖZEL HAST AİLE HEK. SAĞ. OC.. H.B.Ö. vergi prim Katkı payı HAZİNE M.

6 atasoyer PHK6  Kişi başına düşen reel sağlık gideri ; %8.5 artmış (OECD’de %4.8)  Sağlık harcamaları/GSMH %2.2 (1985; OECD’nin 1/3’ü) >> %5.6 (2006; OECD’nin 2/3’ü)  1999 sonrası, hem GSYİH, hem de kişi başına sağlık harcaması artmış (2001 hariç)  Kamu sağlık harcaması/toplam sağlık harcaması: %72-73

7 atasoyer PHK7

8 8 2. Hizmet sunumu “reformlar”ı

9 atasoyer PHK9 *hizmet sunumu reformları:  Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi (aile hekimliği  Kamu hastanelerinin reforme edilmesi  Özel sektörden hizmet

10 atasoyer PHK10 3. Hastalara cevap verebilirlik ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet

11 atasoyer PHK11 *Genel memnuniyet oranı; %39.5 (2003) > %55.2 (2005) >> %66.5 (2007)  Bbsh’ne ait memnuniyet; %39.4 (2003) >> %57.1 (2006)  Kamu hastane h.memnuniyeti; %41>> %51.5

12 atasoyer PHK12 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranları Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini ölçmeyi amaçlayan EUROPEP anketi, hastalardan son 6 ay içerisinde en sık başvurdukları hekimleri ve muayenehanelerini, 23 sorudan oluşan bir ölçekle değerlendirmelerini istemektedir. EUROPEP ölçeği 16 Avrupa ülkesinde geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmış, uluslararası kabul görmüş bir ölçektir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanan 81 ilden 100 er hasta olmak üzere toplam 8100 hasta üzerinde uygulanmıştır. 23 soruya verilen cevapların ortalaması alınmıştır. EUROPEP Ölçeği, 81 İl Memnuniyet Çalışması (Ekim 2008)

13 atasoyer PHK13 *hizmete erişimde hakkaniyet;  Eşit ihtiyaç için eşit tedavi  Yeşil kart’ın katkısı  En düşük gelirli %20’nin YK’ı %24 (2003) >> %68 (2006)  Hekimlerin coğrafi dağılımı, çok daha eşit hale gelmiş (16 bin sp, kişi başına düşen sp açısından sıkıntılı bölgelerde)

14 atasoyer PHK14 4. Hekimler ve sağlık çalışanlarına ne oldu?  %50 uzman, %30 pratisyen, %20 asistan  Hemşire/hekim oranı: 1.4 (OECD’de 3.1)  Hastane hekimlerinin geliri > sağlık ocağı hekimleri

15 atasoyer PHK15

16 atasoyer PHK16 hastanehekimi Sağlıkocağı hekimi ailehekimi

17 atasoyer PHK17  DR’ a başvuru: *kişi başına 4.6’dan 5.4’e (2007)-OECD (6.5)  arasında, yıllık hekime başvuru oranındaki büyüme %7.3 (OECD’de %0.6)  Dr başına başvuru 3179 (2006)-2007’de 3630 /OECD’de 2510  arası; %6.2’lik yıllık bir artış (OECD’de %0.5 düşüş)  %40’ı birinci basamak-%60’ı hastane  Eskişehir araştırması: 46/54 (2005) >> 52/48 (2007)

18 atasoyer PHK18

19 atasoyer PHK19 Başvuru artış nedenleri: A)BBSH  Koruyucu ve birinci basamak s h harcamalarındaki artış  Hekimleri yoksun alanlara çekmeyi hedefleyen tedbirler (düzenleyici ve mali teşviklerin karışımı)  Atıl sağlık ocaklarının faaliyete geçirilmesi  Sağlık ocağı muayene odalarında artış (2002’de dr’ların %45’i, 2006’da %95’i kendi odalarına sahip)  Sağlık ocaklarındaki sevk oranı %20’den %6’ya düştü

20 atasoyer PHK20  B) Hastaneler  Uzman hekime erişimde gelişme  Ayakta tedavi başvuru oranı %91 artmış ( )  YK kapsamına ayakta tedavi h.nin dahil edilmesi (2004)  Sh’nin yaygınlaştırılması, arttırılan sp sayısı ile desteklenmiş

21 atasoyer PHK21  Dr’ların tam-zamanlı çalışması artmış (2002’de %11 >> 2008’de %73)  Kamu hastanelerinde çok sayıda ek muayene odası  Çok sayıda muayenehane kapanması  PDEÖ  Buna rağmen 60/40

22 atasoyer PHK22 *Hastane doluluk oranı:  2005’de %65 (OECD’de %75) >> 2007’de %69 *yatış süresi:  5.2 gün >> 4.6 gün (OECD’de 6.3)  Doğumda; 1.7 gün (OECD’de 3.3)  arası SB hastanelerinde %30 azalma

23 atasoyer PHK23 Sağlık çalışanları ne yaşıyor? Hasta başına muayene süresi(-) Tetkik sayısı(+) Yatırılan hasta (+) Lokal anesteziyle op (+) Konsültasyon (+) Endikasyonsuz müdahale + Etik olmayan uygulama + Uygulama hatası + Komplikasyon + Sh niteliği - Eğitim – Ek görev ++ Okuma – Sürekli eğitim, asistan Eğitimi -- Çalışanların rekabeti+ Çalışma/iş stresi+ İzin-dinlenme süresi— Görevlendirmede adalet— Moıtivasyon--? Geleceği görme-- Hekim-hekim ilişkisi – Hekim-diğer sağlıkçı ilişki – Dayanışma/işbirliği— Hastayla ilişki--? Aile ilişkisi-- TTB Araştırması 2009

24 atasoyer PHK24 OECD-DB ve Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığımız veriler üzerinden SDP’nın sonuçlarını(n bir bölümünü) gördük! Şimdi, bunların anlamını tartışmaya çalışalım…

25 atasoyer PHK25 SDP, finansal olarak –bu haliyle- sürdürülebilir mi?

26 atasoyer PHK26 KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ KURUMSAL DAĞILIMI (%)

27 27 Yeşil kartlı sayısı (milyon) Yeşil kart harcamaları (milyon YTL)

28 28 SGK sağlık harcamaları nereye? Sgk sağlık harcamaları İlaç harcamaları 4,8 milyar TL 9,7 milyar TL 11 milyar TL Tedavi harcamaları 2,8 milyar TL 10,3 milyar TL 14 milyar TL

29 29 Sosyal güvenlik kurumlarının toplam sağlık harcamaları ( ) milyon TL

30 30 SGK’nin tedavi harcamaları-milyon YTL

31 yılı ilk 6 ay SGK sağlık harcamaları ( 14.2 milyon TL)

32 32 Özel hastanelerin toplam hastaneler içindeki payı % Özel hastane payı Hastane Hastane yatağı poliklinik Yatan hasta Büyük ameliyat Orta ameliyat Küçük ameliyat Doğum

33 ’da 159, 2001’de 239, 2007’de 365, 2008’de 387 özel hastane

34 atasoyer PHK34 Sgk gelir-gider dengesi (milyar YTL) “açık 8 yılda 10 kattan fazla artmış” Açığın (25.9 milyar YTL) 22.7 si SSK, 3.8 i KÇ, 0.6 sı BK’a ait

35 atasoyer PHK35 SGK 2008 gelir-gider dengesi milyon YTL Gelirler *prim *devlet katkısı-1719 *yeniden yapılandırma-6676 *ek ödeme-2589 *faturalı ödeme-5019 *diğer-3384 Toplam Giderler *emekli aylıkları *ek ödeme + syz *ilaç *tedavi [sağlık ] *diğer Toplam AÇIK: 25902; BÜTÇE TRANSFERİ: 35016

36 atasoyer PHK36 Olan, PİYASALAŞTIRMA’ dır

37 atasoyer PHK37 1.VATANDAŞ 2.prim, vergi,katkı payı 3.Bütçe S.G.kurumları 4.Merkezi Sağlık örgütü 4.Merkezi Sağlık örgütü Yataklı Tedavi k. Yataklı Tedavi k. Birinci Basamak Sh/k Birinci Basamak Sh/k 5.Sağlık personeli Sağlık işletmeleri Sağlık işletmeleri Tüketici müşteri Kışkırtılmış tüketimcilik katkıpayı Güvencesiz/ sözleşmeli Satın alma

38 atasoyer PHK38 Sağlık çalışanları ve hekimlerin durumu, nasıl yorumlanabilir?

39 atasoyer PHK39 1.hekim, yaşadığı sürecin bilgisine tam sahip DEĞİL, üretimine YABANCI 2. Sağlık hizmetleri “üretimi” ARTIŞ gösterdi 3. Birim zamanda üretilen hizmette de ARTIŞ var, yani VERİMLİLİK de artıyor 4. Üretim artarken, üretim “hataları”nda da ARTIŞ var, ama üretimin kalitesinde henüz bir iyileşme görülmüyor…

40 atasoyer PHK40 5. Üretimin bilgi ile desteklenmesinde GERİLEME var, üretim-bilim ayrışması… 6. Çalışma süresi henüz çok artmadı (hekimlerde), ama izin ve dinlenme süresinde AZALMA var (dolaylı süre ARTIŞI) 7. Bu süreç çalışma temposu ARTIŞI, motivasyon AZALMASI ve iş stresi ARTIŞI ile birlikte…

41 atasoyer PHK41 8. Sağlık çalışanlarının rekabeti artarken, dayanışmaları azalıyor; işgücünde PARÇALANMA 9. Özellikle hekimlerin diğer sağlık çalışanları ile, hekimlerin diğer hekimlerle işbirliğinde gerileme yaşanıyor 10. Sosyal yaşamda ve örgütlenme arayışında da AZALMA var

42 atasoyer PHK Diğer sağlık personelinden başlayan bir GÜVENCESİZLEŞME dalgası hissedilmeye başlıyor 12. Hekimler arasında ve hekimlerle diğer çalışanlar arasında ücret eşitsizliği DERİNLEŞİYOR …

43 atasoyer PHK43

44 atasoyer PHK44

45 atasoyer PHK45 Muayenehanesinde yalnız başına çalışan Hekim-tipi *serbest hekim Bir “işyerinde” ücretli-maaşlı çalışan hekim

46 atasoyer PHK46 İlişki, “anlık”tı… Tıbbi hizmet süresi uzadı… Verimlilik adı altında bir tempo oluştu… Günde kaç hasta baktın? Kaç ameliyat/tetkik Yaptın? Kaç reçete yazdın? Performans…tempo…fabrika bant sistemi… Taylorizm…  böylece, hekimler, bürokrasi ya da şirket yönetimince kolayca izlenebilmekte  Gereksiz-masraflı prosedürler azaltılmakta  Böylelikle üretim sürecinin “verimliliği” artırılmakta

47 atasoyer PHK47 *artık, neye göre para alıyoruz? Sergilediğimiz performansa göre… yani,; TEŞHİS SAYISI, ÇEŞİDİ, SEVKLER, HER UYGULAMA SEANSINDA GEÇEN HASTA SAYISI, VB) Hekimlik mesleğine ciddi bir saldırı  İdari ve iktisadi özerklik kayboluyor  Ama daha önemlisi, klinik özerklik elden gidiyor Yani, bizim “ne kadar maaş alacağımız” Başkalarınca belirleniyordu Artık, “işimizi nasıl yapacağımız” da başkalarınca belirlenmeye başladı…

48 atasoyer PHK48 SH’ de YALIN Ü. İŞYERİ PARÇALANIYOR İŞGÜCÜ PARÇALANIYOR ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILIYOR EMEK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

49 atasoyer PHK49 AZ PERSONELE ÇOK İŞ ZAMAN ESNEKLİĞİ TAŞERONLAŞTIRMA

50 atasoyer PHK50 ESNEK İSTİHDAM (STANDART-DIŞI) SAYISAL ESNEKLİK SÖZLEŞMELİLİK ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ SOSYAL HAK FARKLILIĞI

51 atasoyer PHK51 yapılan, emeğimizin DENETLENMESİ’dir Sadece hekimleri değil, tüm sağlık çalışanlarını! sadece sağlık sektöründe DEĞİL, yaşamın tüm alanlarında! Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada!

52 atasoyer PHK52 Emeğimizi PARÇALAYANLAR’ a karşı, BİRLEŞMEK! Enerjimizi, birbirimizle REKABET’ e değil, Asıl HEDEF’ e yönlendirmek!!!

53 atasoyer PHK53 OLUMSUZLUKLARIMIZ “KOŞULLAR KÖTÜ, AMA PERFORMANS İYİ!” “BANA NE TAŞERONDAN, HEMŞİREDEN, PRATİSYENDEN” “HERKESİN PATRONU İŞYERİ AYRI, SORUNU DA…” “BİZİMLE İLGİSİ YOK, YENİLERİN SORUNU!” “ESKİDEN GÜVENCE Mİ VARDI?” “İŞİ BULDUĞUNA DUA ET, DIŞARDA ÇOK İŞSİZ VAR!”

54 atasoyer PHK54 “AMA, MÜHENDİSLERDEN ÇOK KAZANIYORUZ!” “YA, BENİ BULAŞTIRMAYIN!” “O KADAR EYLEM YAPILDI, BİR ŞEY DE ÇIKMADI!” “HERŞEYİ, GÜÇ BELİRLİYOR BU DEVİRDE PARASI OLAN…” “YEMEZLER, ABİ…” “HERŞEYE İTİRAZ EDİYORSUNUZ, SİZİN ALTERNATİFİNİZ NE?” ….

55 atasoyer PHK55 “ya, +’LARIMIZ?” Hepimiz EMEĞİMİZLE Geçiniyoruz Aramızda farkLAR Azaldı! HEKİMLİK YAPMAK İstiyoruz; Kendi Kararımızı Kendimiz Vermek! KLİNİK ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ İstiyoruz! Standart hak istiyoruz! İşgünü/İŞhaftası ANGARYA istemiyoruz! Fazla çalışma kurallı Olsun-karşılığı daha ÇOK olsun Keyfi görev istemiyoruz! Adaletli işbölümü… Yasal güvence istiyoruz! SADECE BANA DEĞİL, HEPİMİZE AYNI HAKLAR!


"Atasoyer30.10.09PHK1 Sağlıkta dönüşüm, neyi dönüştürüyor? ATA SOYER 30.10.2009 Pratisyen Hekimlik Kongresi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları