Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)"— Sunum transkripti:

1 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
Doç. Dr. Cengiz ARICI Bilimsel Programlar Başuzmanı (ARDEB) 23 Şubat 2012, Namık Kemal Üniversitesi

2 Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Kamu Ar-Ge Enstitüleri
TÜBİTAK ARDEB’in Paydaşları Özel Kuruluşlar Gruplar ve Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Kamu Ar-Ge Enstitüleri Üniversiteler ARDEB Kamu Ar-Ge enstitüleri, Temel ve uygulamalı araştırma yapan özel sektör, Üniversitelerden gelen araştırma projelerine destek vermektedir. 2

3 TÜBİTAK ARDEB Araştırma Destek Grupları
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik (EEEAG) Mühendislik (MAG) Sağlık Bilimleri (SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik (TOVAG) Temel Bilimler (TBAG) Kamu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri (SAVTAG) Uzay (UZAG) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES) 3

4 TÜBİTAK ARDEB Destek Programları
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı TÜBİTAK Hızlı Destek Programı TÜBİTAK Kamu Projeleri Programı TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik Programı TÜBİTAK Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı TÜBİTAK 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı TÜBİTAK 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) 4

5 TÜBİTAK 1001 Programı (Başlangıç: Kuruluştan itibaren) TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler.

6 TÜBİTAK 1002 Programı TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Üniversitelerde
(Başlangıç: Kuruluştan itibaren) TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Üniversitelerde Araştırma hastanelerinde Araştırma enstitülerinde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar.

7 TÜBİTAK 3501 Programı (Başlangıç: 2004)
TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim teşvik etmeyi amaçlar. Şartlar: Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, “Doktora”/“Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, “Doktora”/“Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak.

8 TÜBİTAK 1010 Programı http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1010
(Başlangıç: 2007) TÜBİTAK Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerde, ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda uluslar arası bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlar. 1001 Araştırma Projelerinden ayrılan yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir.

9 TÜBİTAK 1011 Programı http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1011
(Başlangıç: 2007) TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/şemsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar.

10 TÜBİTAK 1301 Programı (İŞBAP)
(Başlangıç: 2007) Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak ve somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlayacak işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler. Başarılı Proje Örnekleri: Otomotiv Teknoloji Platformu (Otomotiv Sanayii Derneği) Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (Hacettepe Üniv.)

11 İl Yenilik Platformu Projeleri
İl Yenilik Platformları Projelerinin amacı; illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, araştırma ve geliştirme ve/veya yenilik ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlayan, sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmaktır. İlk çağrıda projeleri desteklenen iller: Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Siirt

12 TÜBİTAK 1008 Programı (Başlangıç: 2006) TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik Programı Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinç oluşması Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması Destek Miktarı Ulusal Patent Başvurularının Desteklenmesi (3.000 TL) Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Desteklenmesi (3.000 TL) Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Desteklenmesi ( TL üst limit) 12

13 TÜBİTAK ARDEB Destek Programları
Maksimum Destek Süresi Destek Üst Limiti (TL/yıl) Başvuru İnceleme Dönemleri Online TÜBİTAK Araştırma Projesi 36 ay 4 ay Mart Eylül TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi 12 ay 30.000 2-3 ay Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK 1007 Kamu Projesi 48 ay (toplam) 4-6 ay - TÜBİTAK 1010 EVRENA Projesi TÜBİTAK 1011 UBAP TÜBİTAK 1301 İŞBAP 3 ay TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi 75.000

14 Proje Değerlendirme Süreci
Online Başvuru İade Biçimsel Eksiklik İade ARDEB Ön İnceleme (Biçimsel) Etik/Yasal izin Yetersiz içerik vb. Araştırma Grubu İnceleme (Biçimsel+Bilimsel) Panellerin yapısı. 400 panel 4000 araştırmacı (yıllık, panel başı?) Panel Süreci 14

15 ARDEB İade ve Grup İade nedenleri - 1
Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği Halde Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup Tarafından Tespit Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması. Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi / Yetersiz Bulunması. Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması. Makine teçhizat ve proje bütçe üst limitlerinin aşılması.

16 ARDEB İade ve Grup İade nedenleri - 2
Literatür Özetinin; Ham Liste Şeklinde Verilmiş Olması / Literatür Referansı Verilerek Tartışılmamış Olması, Literatür Künyesinin Belli Olmaması, Literatür Özetinde Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması, Referans Listesinin Eksik Olması. Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması. İmza ve basılı belge eksiklikleri. On-line sistemde yapılan hatalar. Alt yapı projeleri.

17 Panel – Panelist Sayıları (2004 – 2011)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam Panel Sayısı 71 286 389 553 666 517 577 556 3615 Panelist Sayısı 423 1722 2329 3453 3904 3082 3491 3281 21685 Proje Sayısı 980 3364 2715 3330 3126 2598 2816 2540 21469 Panel Başına Ort.Pr. Sayısı 13,8 11,8 7,0 6,0 4,7 5,0 4,9 4,6 5,9 54 Üniversite • 423 Panelist 130 Üniversite • 3481 Panelist 17

18 ESF European Peer Review Guide
Değerlendirme ve izleme süreçlerimizin iyileştirilmesinde uluslararası nitelikli ve genel kabul gören uygulamalar takip edilerek aktif katılım sağlanmaktadır.

19 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri
3 Boyutlu Değerlendirme: Özgün değer Yapılabilirlik Yöntem Ekip Ekipman Yaygın etki

20 TÜBİTAK ARDEB Proje Destek Kapsamı
Makine-Teçhizat Sarf Malzemeleri Burslar Proje yurtiçi ve yurtdışı seyahat harcamaları Hizmet alımları Kurum hissesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) 20

21 Araştırma Destek Programları Başkanlığına İlişkin İstatistiki Bilgiler
21

22 TÜBİTAK ARDEB 2000-2011 Proje Dağılımı
ve karşılaştırıldığında önerilen proje sayısı 6 kat, desteklenen proje sayısı 4 kat arttı. 2000 yılında yürürlükte olan 843 proje varken, bu sayı 2011’de oldu.

23 Ar-Ge ve Yeniliğe Ayrılan Kaynaklar Arttı
Ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri yürüten sektörler: Kaynak: TÜİK 14,7 Milyon TL 733 Milyon TL TÜBİTAK Doğrudan Ar-Ge ve Yenilik Fonları* * 2011 sabit fiyatlarıyla (TÜBİTAK fonları, proje temelli, yarışmaya ve uzman değerlendirmesine dayalı doğrudan kamu fonlarıdır.)

24 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı - Karşılaştırma
Güney Kore’nin 2014 hedefi %5, Çin’in 2020 hedefi %2,5, Finlandiya’nın 2020 hedefi %4, AB’nin 2020 hedefi %3’tür. * Suudi Arabistan ve Endonezya dahil değildir. Kaynak: TÜİK, OECD MSTI 2011/1, UNESCO

25 TÜBİTAK ARDEB Destek Bütçesi
70 Milyon TL 2,4 Milyar TL Kamag savtag eklenmeli arasındaki destek miktarı, bir önceki 5 yıl ile karşılaştırıldığında 34 kat arttı. 25

26 2003: İllere Göre Projelerin Bütçe Dağılımı

27 2011: İllere Göre Projelerin Bütçe Dağılımı

28 ARDEB GYK/DK ÜYELERİ GYK/DK ÜYELERİNİN ÜNİVERSİTE FARKLILIKLARI DAĞILIMI 2003 yılında GYK Üyeleri, Türkiye’nin 17 farklı üniversitesinden seçilirken, 2011 yılında GYK/DK Üyeleri 51 farklı üniversiteye kadar yükselmiştir.

29 TÜBİTAK ARDEB’e 2011’de En Çok Proje Önerisi Sunan ve Destek Alan Kuruluşlar
Öneri Bazında İlk 10: Destek Bazında İlk 10:

30 1001, 1002 ve 3501 ‘Panel/Hakem’ Destek Oranları (Yıllara Göre)
2010’da önerilen projelerden ‘’ARDEB İade’’ler ve ‘’Grup İade’’ler de hesaba katılırsa, destekleme oranı, Araştırma Projeleri için %20, Hızlı Destek Projeleri için %37, Kariyer Projeleri için %24’tür.

31 Bilimsel Yayınlar 142 bin 56 bin 31 yenilendi
Kaynak: Thomson’s ISI Web of Science (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2011 tarihi itibariyle güncellenmiştir. 31

32 Bilimsel Yayınlar 2003 yılında 12 bin bilimsel yayın ile 22.
2009 Sırası Ülke 2009* Artış % Artış Sırası 1 ABD 460 10 38 2 Çin 130 149 3 İngiltere 109 18 35 4 Almanya 27 32 5 Japonya 92 39 Türkiye 25 103 Kaynak: WOS (SCI,SSCI,AHCI), Aralık 2010 2003 yılında 12 bin bilimsel yayın ile 22. 2009 yılında 25 bin bilimsel yayın ile 18. artış yüzdesi sırasına göre Türkiye birinci sıradadır. *2002 yılı bilimsel yayın sayısı değerlerine göre Türkiye’nin önündeki ülkeler

33 Türkiye’nin Bilimsel Atıf Sayısı
545 bin 268 bin Kaynak: WOS (SCI,SSCI,AHCI)

34 Yerli Patent Başvuru ve Tescilleri
Kaynak: TPE arasında Patent başvuruları 6,3, tesciller 6,2 katına çıktı. YENİLENDİ 34 34 34

35 Türkiye’nin Uluslararası (PCT) Patent Başvuruları
Kaynak: WIPO YENİLENDİ 35

36 ISI Veri Tabanında Yer Alan Türkiye Kaynaklı Dergiler
Kaynak: TÜBİTAK ULAKBİM Tüm üniversiteler, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerini kapsayan TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans Projesi (EKUAL) 2006 yılında başladı.

37 (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)
ULAKBİM EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) EKUAL, dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır. Temel Amaç? Ulusal akademik ağ üzerinden araştırmacıların bilimsel içeriğe erişimini yaygınlaştırmak, uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve bu yolla Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması, akademik kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak.

38 Yerel İstatistikler 38

39 Destek Alan Marmara Bölgesi’ndeki İlk 20 Üniversite
Namık Kemal Üniversitesi; 2011 yılında Türkiye genelinde 43.’dür. (destek alan 106 üniversite içinden) Marmara Böl. genelinde 15.’dir. (destek alan 31 üniversite içinden)

40 Namık Kemal Üniversitesi Proje Dağılımı

41 Proje Destek Oranları Karşılaştırması

42 Namık Kemal Üniversitesi Projelerinin Dağılımı

43 Namık Kemal Ü. Projelerinin Karşılaştırması
3,4 0,0

44 Namık Kemal Üniversitesi Projelerinin Gruplara Göre Dağılımı (2000-2011)

45 Namık Kemal Üniversitesi Panelist Sayısı
* Panelist Sayısı Üniversite Sayısı

46 TÜBİTAK ARBİS-TARABİS-PYS
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (TARABİS) TÜBİTAK Panel Yönetim Sistemi (PYS) ARBİS ve TARABİS, Türkiye’deki araştırmacı ve araştırma alt yapısının envanterini tutan sistemlerdir. PYS ise proje önerilerinin panel sistemi ile değerlendirilmesi için kurulmuş bir sistemdir. Tüm bu sistemler, ARDEB elektronik proje başvuru sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır. TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı:

47 İvme kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar Tabandan yukarı yaklaşımlar (temel, uygulamalı ve öncül araştırmalar dahil) Otomotiv Makine, İmalat BİT Savunma Uzay Enerji Su Gıda BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (BTY insan kaynakları ve toplumun stratejiye yönelik etkinleştirilmesi) Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki (Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması) Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması (Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinler arası yöne çekilmesi) Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ'lerin Rolünün Güçlendirilmesi (Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi) Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması (Mevcut ve yeni araştırma altyapılarının stratejik yaklaşıma taban oluşturması) Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliklerinin Etkinleştirilmesi (Uluslararası BTY İşbirliklerinin stratejik yaklaşımı desteklemesi) 47 47

48 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri
23.BTYK Kararı: 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri 2023 yılında: Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 3 Özel sektör Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 2 Araştırmacı sayısı: 300 bin1 Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin1 1Tam Zaman Eşdeğer olarak

49 Hazırlanan Destek Programları
Öncelikli Alanlar Destek Programı (1003) Öncül Araştırmalar Destek Programı

50 TÜBİTAK Bünyesindeki Diğer Destekler

51 Uluslararası İşbirlikleri ve Destek Programları
TÜBİTAK tarafından yürütülen veya izlenen uluslararası programlar iki genel kategoriye ayrılmaktadır: A İkili İşbirliği B Çok Taraflı İşbirliği

52 Ortak Proje Yürütme Esasına Dayalı İkili Anlaşmamız Olan Kuruluşlar
ABD - NSF (Ulusal Bilim Vakfı) ALMANYA - DFG (Alman Araştırmalar Kurumu) - BMBF (Alman Eğitim ve Araştırma Bak.) ARNAVUTLUK - Eğitim ve Bilim Bakanlığı* BELARUS - Bilimler Akademisi BULGARİSTAN – BAS (Bilimler Akademisi) ÇİN – MOST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) ÇEK CUMHURİYETİ –Bilimler Akademisi FRANSA - CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) - Dışişleri Bakanlığı HİNDİSTAN - CSIR (Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi) İTALYA - CNR (Ulusal Araştırma Konseyi) KORE – NRF (Kore Ulusal Araştırma Vakfı) MACARİSTAN - NIH (Ulusal Yenilik Ofisi) MAKEDONYA - Eğitim ve Bilim Bakanlığı MOĞOLİSTAN – MAS (Bilimler Akademisi) PAKİSTAN – MoST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) ROMANYA – ANCS (Romanya Ulusal Bilimsel Araştırma Kurulu) RUSYA – RFBR (Temel Araştırmalar Vakfı) SLOVAKYA – SAS (Bilimler Akademisi) SLOVENYA – ARRS (Slovenya Araştırma Kurumu) SURİYE – Yüksek Öğretim Bakanlığı TUNUS - Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı UKRAYNA - NASU (Bilimler Akademisi) - Eğitim ve Bilim Bakanlığı YUNANİSTAN - GSRT (Araştırma ve Teknoloji Genel Sekr.) * Ortak proje çağrısına çıkılması için temaslar sürdürülmektedir. TOPLAM 23 ülke / 27 kuruluş 52

53 Çok Taraflı İşbirlikleri
Küresel Kuruluşlar OECD NATO UN GEO WAITRO ICSU ICGEB IAF ASTC FP7 COST ESF EuroHORCS EUREKA EMBC ESA EURISY ECSITE Avrupa Bölgesel Kuruluşlar BSEC (KEİ) OIC (İKÖ) ECO (EİT) APSCO TWAS NAM S&T Centre Ülkemizin hükümet ya da kurum düzeyinde katkı payı ödeyerek üye olduğu programlardır.

54 COST Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği
Ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması COST Aksiyonları Belirli alanlarda Avrupa çapında oluşturulan işbirliği ağları Ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara katılımı desteklenir. TÜBİTAK: Araştırma desteği (1001 programı) COST: Seyahat ve toplantı desteği 54

55 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013)
53.2 Milyar EURO 55

56 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Çok yıllı Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak için kurulmuştur Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır Ülkemiz 6. Çerçeve Programında itibaren katılmıştır 53.2 milyar Avro 56

57 7.Çerçeve Programı (7.ÇP) Yapısı – Özel Programlar
İşbirliği Özel Programı (32,4 milyar €) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar €) Kapasiteler Özel Programı (4,1 milyar €) Euratom JRC

58 Ulusal İrtibat Noktaları
TÜBİTAK 7.ÇP’nın koordinasyonundan sorumlu kuruluştur. TÜBİTAK UKO’da 35 Ulusal irtibat Noktası Bilgilendirmek Yönlendirmek Eğitmek Ortak bulmak Temsil etmek Teşvik etmek

59 Türkiye’deki resmi iletişim kanalı Ortak Arama Duyuruları
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı Ortak Arama Duyuruları Etkinlikler, haberler, çağrılar E-öğrenme aracı

60 UKO Destek Programları
7. ÇP Destek Programları Destek Adı Kapsamı Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık Hizmeti Desteği ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Başarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Destek Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı Proje Geliştirme ve Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği Ulusal İrtibat Noktası Özel Desteği Programı ÇP'lerde Lider Katılımcı'ya Yurtdışı Toplantı Desteği

61 TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı (2011)
Amacı Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ’lerde ürüne, sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak. Destek Miktarı Proje bütçe üst sınırı TL, %75’i TÜBİTAK, %25’i KOBİ Proje Bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi TL Proje Kurum Hissesi TL TÜBİTAK tarafından karşılanacak* Destek Süresi Proje bazında en çok 18 ay Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını uygulamayı taahhüt eden KOBİ (müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir. * Üst sınırlardır. 61

62 TÜBİTAK - 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı (2001)
Amacı Üniversite ile özel sektör kuruluşlarının proje fikirlerini hayata geçirmek için ortaklık arayışlarına yönelik etkinliklere finansal destek sağlamak. Destek miktarı Ulusal düzeyde TL, Uluslararası katılımlı olması durumunda TL destek verilmektedir. Kimler Başvurabilir? En az bir üniversite ile Sanayi odası Ticaret odası Ticaret ve sanayi odası İhracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması

63 TÜBİTAK Bilim Toplum Faaliyetleri
Bilim toplum etkinlik destekleri Bilim toplum etkinlikleri Popüler bilim kitapları Popüler bilim dergileri Bilim Merkezi kurulum desteği Akademik dergiler

64 TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı
Bilim ve Toplum faaliyeti yapmak isteyen araştırmacılara sunulan TÜBİTAK desteği: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı

65 TÜBİTAK 4003-Bilim Merkezi Kurulması Çağrısı
Konya Bilim Merkezinin Görünümü

66 TÜBİTAK Akademik Yayınları
12 alanda uluslararası bilimsel dergi yayımlanmaktadır. Dergilerin yayın dili İngilizce’dir. Dergilerden 10 tanesi Science Citation Index-Expanded (SCI-E) tarafından taranmaktadır. Son 2 yılda Bilkent Üniversitesi araştırmacıları tarafından 4 makale sunulmuş.

67 TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları bugüne kadar yayımlanan 342 kitap ile toplam 11 milyondan fazla baskı yapmıştır. Kendi alanlarınızda popüler kitaplar yazabilirsiniz. Telif kitapların sayısı çok az. Artması lazım.

68 TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri
BİLİM ve TEKNİK (12 yaş+) 2010 yılı aylık ortalama satışı: 2011 yılı aylık ortalama satışı: BİLİM ÇOCUK (7-12 yaş) 2010 yılı aylık ortalama satışı: 2011 yılı aylık ortalama satışı: MERAKLI MİNİK (3-6 yaş) 2010 yılı aylık ortalama satışı: 2011 yılı aylık ortalama satışı: Bilim Çocuk Mayıs 2011 satışı 150 bine ulaştı. Bilim Teknik dersinde yaptığınız araştırmaları daha geniş kitlelere yaymanız açısından

69 TEŞEKKÜR EDERİM


"Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları