Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. Cengiz ARICI Bilimsel Programlar Başuzmanı (ARDEB) 23 Şubat 2012, Namık Kemal Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. Cengiz ARICI Bilimsel Programlar Başuzmanı (ARDEB) 23 Şubat 2012, Namık Kemal Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. Cengiz ARICI Bilimsel Programlar Başuzmanı (ARDEB) 23 Şubat 2012, Namık Kemal Üniversitesi

2 2 ARDEB Özel Kuruluşlar Gruplar ve Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü Kamu Ar-Ge Enstitüleri Üniversiteler Kamu Ar-Ge enstitüleri, Temel ve uygulamalı araştırma yapan özel sektör, Üniversitelerden gelen araştırma projelerine destek vermektedir. TÜBİTAK ARDEB’in Paydaşları

3 3 Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik (EEEAG) Mühendislik (MAG) Sağlık Bilimleri (SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik (TOVAG) Temel Bilimler (TBAG) Kamu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri (SAVTAG) Uzay (UZAG) Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü (MADES) TÜBİTAK ARDEB Araştırma Destek Grupları

4 4 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı TÜBİTAK 1007 Kamu Projeleri Programı TÜBİTAK 1008 Patent Başvurusu Teşvik Programı TÜBİTAK 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) TÜBİTAK 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı TÜBİTAK 3501TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı TÜBİTAK 1301Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) TÜBİTAK ARDEB Destek Programları

5 5 TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yeni bilgiler üretilmesi Bilimsel yorumların yapılması veya Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler. TÜBİTAK 1001 Programı (Başlangıç: Kuruluştan itibaren)

6 6 TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Üniversitelerde Araştırma hastanelerinde Araştırma enstitülerinde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlar. TÜBİTAK 1002 Programı (Başlangıç: Kuruluştan itibaren)

7 7 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı) Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim teşvik etmeyi amaçlar. Şartlar: Başvuru tarihinden önce, TÜBİTAK'ın desteklediği bilim alanlarından birinde doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, “Doktora”/“Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunmak, “Doktora”/“Tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye'deki yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışıyor olmak. TÜBİTAK 3501 Programı (Başlangıç: 2004)

8 8 TÜBİTAK Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) Araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerde, ülkemizde eksikliği hissedilen alanlarda uluslar arası bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlar Araştırma Projelerinden ayrılan yönü, Proje Ekibine yurtdışından araştırmacı dahil edilmesidir. TÜBİTAK 1010 Programı (Başlangıç: 2007)

9 9 TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı, Birçok ulusun araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklığıyla yürütülen uluslararası (üst/şemsiye) projelere, ülkemize istihdam edilmekte olan araştırmacıların katılmak için gerek duydukları desteğin sağlanmasını amaçlar. TÜBİTAK 1011 Programı (Başlangıç: 2007)

10 10 Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak ve somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlayacak işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler. Başarılı Proje Örnekleri: Otomotiv Teknoloji Platformu (Otomotiv Sanayii Derneği) Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (Hacettepe Üniv.) TÜBİTAK 1301 Programı (İŞBAP) (Başlangıç: 2007)

11 11 İl Yenilik Platformu Projeleri İl Yenilik Platformları Projelerinin amacı; –illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, –araştırma ve geliştirme ve/veya yenilik ekseninde –ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini sağlayan, –sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmaktır. İlk çağrıda projeleri desteklenen iller: Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Siirt

12 12 TÜBİTAK Patent Başvurusu Teşvik Programı Fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinç oluşması Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının arttırılması Destek Miktarı Ulusal Patent Başvurularının Desteklenmesi (3.000 TL) Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Desteklenmesi (3.000 TL) Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Desteklenmesi ( TL üst limit) TÜBİTAK 1008 Programı (Başlangıç: 2006)

13 13 Maksimum Destek Süresi Destek Üst Limiti (TL/yıl) Başvuru İnceleme Süresi Başvuru Dönemleri Online Başvuru TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi 36 ay ay Mart Eylül TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi 12 ay ay Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. TÜBİTAK 1007 Kamu Projesi 48 ay (toplam) 4-6 ay Mart Eylül- TÜBİTAK 1010 EVRENA Projesi 36 ay ay Mart Eylül TÜBİTAK 1011 UBAP 36 ay ay Mart Eylül- TÜBİTAK 1301 İŞBAP 36 ay ay Herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.- TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi 36 ay ay Mart Eylül TÜBİTAK ARDEB Destek Programları

14 14 Panel Süreci Panel Süreci Online Başvuru Online Başvuru ARDEB Ön İnceleme (Biçimsel) ARDEB Ön İnceleme (Biçimsel) Araştırma Grubu İnceleme (Biçimsel+Bilimsel) Araştırma Grubu İnceleme (Biçimsel+Bilimsel) İade Biçimsel Eksiklik İade Etik/Yasal izin Yetersiz içerik vb. Etik/Yasal izin Yetersiz içerik vb. Proje Değerlendirme Süreci

15 15 ARDEB İade ve Grup İade nedenleri - 1 Etik Kurul / Yasal İzin / Özel İzin Belgesinin, Gerekli Olduğu Beyan Edildiği Halde Başvuruya Eklenmemiş Olması / Gerekli Olduğunun İlgili Grup Tarafından Tespit Edilmesi / İstenilen Kriterlere Uygun Olmaması. Değişiklik Bildirim Formunun, Elektronik Ortamda Yer Almaması / Panel Raporunda İstenilen Değişiklik ve Düzeltmeleri İçermemesi / Yetersiz Bulunması. Projenin Bilimsel İçeriğinin / Madde İçeriklerinin Yetersiz Bulunması. Makine teçhizat ve proje bütçe üst limitlerinin aşılması.

16 16 ARDEB İade ve Grup İade nedenleri - 2 Literatür Özetinin; Ham Liste Şeklinde Verilmiş Olması / Literatür Referansı Verilerek Tartışılmamış Olması, Literatür Künyesinin Belli Olmaması, Literatür Özetinde Verilen Referansların Metin İle İlişkilendirilmemiş Olması, Referans Listesinin Eksik Olması. Projenin Araştırma Projesi Kriterlerine Uygun Olmaması. İmza ve basılı belge eksiklikleri. On-line sistemde yapılan hatalar. Alt yapı projeleri.

17 17 5,95, , , , , Toplam Panel Sayısı Panelist Sayısı Proje Sayısı Panel Başına Ort.Pr. Sayısı 11,87,06,04, Panel – Panelist Sayıları (2004 – 2011) 54 Üniversite 423 Panelist 130 Üniversite 3481 Panelist

18 18 ESF European Peer Review Guide Değerlendirme ve izleme süreçlerimizin iyileştirilmesinde uluslararası nitelikli ve genel kabul gören uygulamalar takip edilerek aktif katılım sağlanmaktadır.

19 19 3 Boyutlu Değerlendirme: Özgün değer Yapılabilirlik Yöntem Ekip Ekipman Yaygın etki Bilimsel Değerlendirme Kriterleri

20 20 Makine-Teçhizat Sarf Malzemeleri Burslar Proje yurtiçi ve yurtdışı seyahat harcamaları Hizmet alımları Kurum hissesi Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) TÜBİTAK ARDEB Proje Destek Kapsamı

21 Araştırma Destek Programları Başkanlığına İlişkin İstatistiki Bilgiler

22 22 TÜBİTAK ARDEB Proje Dağılımı ve karşılaştırıldığında önerilen proje sayısı 6 kat, desteklenen proje sayısı 4 kat arttı yılında yürürlükte olan 843 proje varken, bu sayı 2011’de oldu.

23 23 Ar-Ge ve Yeniliğe Ayrılan Kaynaklar Arttı Kaynak: TÜİK * 2011 sabit fiyatlarıyla (TÜBİTAK fonları, proje temelli, yarışmaya ve uzman değerlendirmesine dayalı doğrudan kamu fonlarıdır.) Ülkemizde Ar-Ge faaliyetleri yürüten sektörler: 14,7 Milyon TL 733 Milyon TL TÜBİTAK Doğrudan Ar-Ge ve Yenilik Fonları*

24 24 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı - Karşılaştırma * Suudi Arabistan ve Endonezya dahil değildir. Kaynak: TÜİK, OECD MSTI 2011/1, UNESCO Güney Kore’nin 2014 hedefi %5, Çin’in 2020 hedefi %2,5, Finlandiya’nın 2020 hedefi %4, AB’nin 2020 hedefi %3’tür.

25 25 TÜBİTAK ARDEB Destek Bütçesi 70 Milyon TL 2,4 Milyar TL arasındaki destek miktarı, bir önceki 5 yıl ile karşılaştırıldığında 34 kat arttı.

26 : İllere Göre Projelerin Bütçe Dağılımı

27 : İllere Göre Projelerin Bütçe Dağılımı

28 28 ARDEB GYK/DK ÜYELERİ 2003 yılında GYK Üyeleri, Türkiye’nin 17 farklı üniversitesinden seçilirken, 2011 yılında GYK/DK Üyeleri 51 farklı üniversiteye kadar yükselmiştir GYK/DK ÜYELERİNİN ÜNİVERSİTE FARKLILIKLARI DAĞILIMI

29 29 TÜBİTAK ARDEB’e 2011’de En Çok Proje Önerisi Sunan ve Destek Alan Kuruluşlar Öneri Bazında İlk 10: Destek Bazında İlk 10:

30 , 1002 ve 3501 ‘Panel/Hakem’ Destek Oranları (Yıllara Göre) 2010’da önerilen projelerden ‘’ARDEB İade’’ler ve ‘’Grup İade’’ler de hesaba katılırsa, destekleme oranı,  Araştırma Projeleri için %20,  Hızlı Destek Projeleri için %37,  Kariyer Projeleri için %24’tür.

31 31 Bilimsel Yayınlar 56 bin 142 bin Kaynak: Thomson’s ISI Web of Science (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2011 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

32 32 *2002 yılı bilimsel yayın sayısı değerlerine göre Türkiye’nin önündeki ülkeler 2009 Sırası Ülke2009* Artış % Artış Sırası 1ABD Çin İngiltere Almanya Japonya Türkiye Bilimsel Yayınlar Kaynak: WOS (SCI,SSCI,AHCI), Aralık yılında 12 bin bilimsel yayın ile yılında 25 bin bilimsel yayın ile 18.

33 33 Türkiye’nin Bilimsel Atıf Sayısı 268 bin 545 bin Kaynak: WOS (SCI,SSCI,AHCI)

34 34 Yerli Patent Başvuru ve Tescilleri arasında Patent başvuruları 6,3, tesciller 6,2 katına çıktı. Kaynak: TPE

35 35 Türkiye’nin Uluslararası (PCT) Patent Başvuruları Kaynak: WIPO

36 36 ISI Veri Tabanında Yer Alan Türkiye Kaynaklı Dergiler Tüm üniversiteler, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerini kapsayan TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans Projesi (EKUAL) 2006 yılında başladı. Kaynak: TÜBİTAK ULAKBİM

37 37 ULAKBİM EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) EKUAL, dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmalarını kapsamaktadır. Temel Amaç? Ulusal akademik ağ üzerinden araştırmacıların bilimsel içeriğe erişimini yaygınlaştırmak, uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve bu yolla Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması, akademik kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak.

38 Yerel İstatistikler

39 39 Namık Kemal Üniversitesi; 2011 yılında Türkiye genelinde 43.’dür. (destek alan 106 üniversite içinden) Marmara Böl. genelinde 15.’dir. (destek alan 31 üniversite içinden) Destek Alan Marmara Bölgesi’ndeki İlk 20 Üniversite

40 40 Namık Kemal Üniversitesi Proje Dağılımı

41 41 Proje Destek Oranları Karşılaştırması

42 42 Namık Kemal Üniversitesi Projelerinin Dağılımı

43 43 Namık Kemal Ü. Projelerinin Karşılaştırması 0,0 3,4

44 44 Namık Kemal Üniversitesi Projelerinin Gruplara Göre Dağılımı ( )

45 45 Namık Kemal Üniversitesi Panelist Sayısı Panelist Sayısı Üniversite Sayısı *

46 46 TÜBİTAK ARBİS-TARABİS-PYS TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) TÜBİTAK Ulusal Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (TARABİS) ARBİS ve TARABİS, Türkiye’deki araştırmacı ve araştırma alt yapısının envanterini tutan sistemlerdir. PYS ise proje önerilerinin panel sistemi ile değerlendirilmesi için kurulmuş bir sistemdir. Tüm bu sistemler, ARDEB elektronik proje başvuru sistemi ile entegre olarak çalışmaktadır. TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı: TÜBİTAK Panel Yönetim Sistemi (PYS)

47 47 BTY İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (BTY insan kaynakları ve toplumun stratejiye yönelik etkinleştirilmesi) Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki (Araştırma sonuçlarının yeni ürün, süreç ve hizmetlerin ekonomide katma değer yaratması) Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ'lerin Rolünün Güçlendirilmesi (Daha çok KOBİ’nin Ar-Ge ve yenilik yapanlar halkasına eklenmesi) Gıda Çok Ortaklı ve Çok Disiplinli Ar-Ge İşbirliği Kültürünün Yaygınlaştırılması (Sistem etkileşimlerinin sektörler ve disiplinler arası yöne çekilmesi) Araştırma Altyapılarının TARAL’ın Bilgi Üretme Gücüne Katkısının Artırılması (Mevcut ve yeni araştırma altyapılarının stratejik yaklaşıma taban oluşturması) Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar İvme kazanmamız gereken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar Tabandan yukarı yaklaşımlar (temel, uygulamalı ve öncül araştırmalar dahil) Savunma Ülkemizin Çıkarları Doğrultusunda Uluslararası BTY İşbirliklerinin Etkinleştirilmesi (Uluslararası BTY İşbirliklerinin stratejik yaklaşımı desteklemesi) Uzay Su OtomotivMakine, İmalatBİT Enerji Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

48 48 23.BTYK Kararı: 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri 2023 yılında: Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 3 Özel sektör Ar-Ge harcaması/GSYİH: % 2 Araştırmacı sayısı: 300 bin 1 Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin 1 1 Tam Zaman Eşdeğer olarak

49 49 Hazırlanan Destek Programları Öncelikli Alanlar Destek Programı (1003) Öncül Araştırmalar Destek Programı

50 TÜBİTAK Bünyesindeki Diğer Destekler

51 Uluslararası İşbirlikleri ve Destek Programları TÜBİTAK tarafından yürütülen veya izlenen uluslararası programlar iki genel kategoriye ayrılmaktadır: A İkili İşbirliği B Çok Taraflı İşbirliği 51

52 Ortak Proje Yürütme Esasına Dayalı İkili Anlaşmamız Olan Kuruluşlar ABD - NSF (Ulusal Bilim Vakfı) ALMANYA - DFG (Alman Araştırmalar Kurumu) - BMBF (Alman Eğitim ve Araştırma Bak.) ARNAVUTLUK - Eğitim ve Bilim Bakanlığı* BELARUS - Bilimler Akademisi BULGARİSTAN – BAS (Bilimler Akademisi) ÇİN – MOST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ) ÇEK CUMHURİYETİ – Bilimler Akademisi FRANSA - CNRS (Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) - Dışişleri Bakanlığı HİNDİSTAN - CSIR (Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi) İTALYA - CNR (Ulusal Araştırma Konseyi) - Dışişleri Bakanlığı KORE – NRF (Kore Ulusal Araştırma Vakfı) MACARİSTAN - NIH (Ulusal Yenilik Ofisi) MAKEDONYA - Eğitim ve Bilim Bakanlığı MOĞOLİSTAN – MAS (Bilimler Akademisi) PAKİSTAN – MoST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) ROMANYA – ANCS (Romanya Ulusal Bilimsel Araştırma Kurulu) RUSYA – RFBR (Temel Araştırmalar Vakfı) SLOVAKYA – SAS (Bilimler Akademisi) SLOVENYA – ARRS (Slovenya Araştırma Kurumu) SURİYE – Yüksek Öğretim Bakanlığı TUNUS - Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı UKRAYNA - NASU (Bilimler Akademisi) - Eğitim ve Bilim Bakanlığı YUNANİSTAN - GSRT (Araştırma ve Teknoloji Genel Sekr.) * Ortak proje çağrısına çıkılması için temaslar sürdürülmektedir. TOPLAM 23 ülke / 27 kuruluş

53 Çok Taraflı İşbirlikleri BSEC (KEİ) OIC (İKÖ) ECO (EİT) APSCO TWAS NAM S&T Centre Bölgesel Kuruluşlar ICSU ICGEB IAF ASTC OECD NATO UN GEO WAITRO Küresel Kuruluşlar FP7 COST ESF EuroHORCS EUREKA EMBC ESA EURISY ECSITE Avrupa Ülkemizin hükümet ya da kurum düzeyinde katkı payı ödeyerek üye olduğu programlardır.

54 COST Ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması COST Aksiyonları –Belirli alanlarda Avrupa çapında oluşturulan işbirliği ağları Ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara katılımı desteklenir. –TÜBİTAK: Araştırma desteği (1001 programı) –COST: Seyahat ve toplantı desteği Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği 54

55 AB 7. Çerçeve Programı ( ) 53.2 Milyar EURO

56 AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Çok yıllı Dünyanın en büyük sivil araştırma programı Avrupanın Bilim araştırma alanında rekabet gücünü artırmak için kurulmuştur Başvurular doğrudan Avrupa Komisyonu’na yapılır Ülkemiz 6. Çerçeve Programında itibaren katılmıştır 53.2 milyar Avro

57 7.Çerçeve Programı (7.ÇP) Yapısı – Özel Programlar İşbirliği Özel Programı (32,4 milyar €) Fikirler Özel Programı (7,4 milyar €) Marie Curie Burs ve Destek Programları (4,7 milyar €) Kapasiteler Özel Programı (4,1 milyar €) Euratom JRC 57

58 Ulusal İrtibat Noktaları TÜBİTAK 7.ÇP’nın koordinasyonundan sorumlu kuruluştur. TÜBİTAK UKO’da 35 Ulusal irtibat Noktası –Bilgilendirmek –Yönlendirmek –Eğitmek –Ortak bulmak –Temsil etmek –Teşvik etmek

59

60 UKO Destek Programları 7. ÇP Destek Programları Destek Adı Kapsamı Proje Önerisi Ön- Değerlendirme Destek Programı Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık Hizmeti Desteği ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Başarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Destek Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı Proje Geliştirme ve Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği Ulusal İrtibat Noktası Özel Desteği Programı ÇP'lerde Lider Katılımcı'ya Yurtdışı Toplantı Desteği

61 61 TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı (2011) Amacı Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ’lerde ürüne, sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak. Destek Miktarı Proje bütçe üst sınırı TL, %75’i TÜBİTAK, %25’i KOBİ Proje Bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi TL Proje Kurum Hissesi TL TÜBİTAK tarafından karşılanacak* Destek Süresi Proje bazında en çok 18 ay Kimler Başvurabilir? Proje sonuçlarını uygulamayı taahhüt eden KOBİ (müşteri kuruluş) ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir. * Üst sınırlardır.

62 62 TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (2001) Amacı Üniversite ile özel sektör kuruluşlarının proje fikirlerini hayata geçirmek için ortaklık arayışlarına yönelik etkinliklere finansal destek sağlamak. Destek miktarı Ulusal düzeyde TL, Uluslararası katılımlı olması durumunda TL destek verilmektedir. Kimler Başvurabilir? En az bir üniversite ile Sanayi odası Ticaret odası Ticaret ve sanayi odası İhracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması

63 TÜBİTAK Bilim Toplum Faaliyetleri Bilim toplum etkinlik destekleri Bilim toplum etkinlikleri Popüler bilim kitapları Popüler bilim dergileri Bilim Merkezi kurulum desteği Akademik dergiler 63

64 TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Bilim ve Toplum faaliyeti yapmak isteyen araştırmacılara sunulan TÜBİTAK desteği: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı 64

65 TÜBİTAK 4003-Bilim Merkezi Kurulması Çağrısı 65 Konya Bilim Merkezinin Görünümü

66 TÜBİTAK Akademik Yayınları 12 alanda uluslararası bilimsel dergi yayımlanmaktadır. Dergilerin yayın dili İngilizce’dir. Dergilerden 10 tanesi Science Citation Index- Expanded (SCI-E) tarafından taranmaktadır. 66

67 TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları bugüne kadar yayımlanan 342 kitap ile toplam 11 milyondan fazla baskı yapmıştır. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 67

68 TÜBİTAK Popüler Bilim Dergileri BİLİM ve TEKNİK (12 yaş+) 2010 yılı aylık ortalama satışı: yılı aylık ortalama satışı: BİLİM ÇOCUK (7-12 yaş) 2010 yılı aylık ortalama satışı: yılı aylık ortalama satışı: MERAKLI MİNİK (3-6 yaş) 2010 yılı aylık ortalama satışı: yılı aylık ortalama satışı:

69 69 TEŞEKKÜR EDERİM


"Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. Cengiz ARICI Bilimsel Programlar Başuzmanı (ARDEB) 23 Şubat 2012, Namık Kemal Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları